Tehoredactare

In: Other Topics

Submitted By sophrr
Words 1302
Pages 6
DATE DE TEHNOREDACTARE
A PROIECTULUI ȘI
OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONȚINUTFont: TNR, 12;
Alineat: Justify;
Stil: No Spacing;
Spațiul dintre rânduri: 1,5;
Se folosesc DIACRITICE!!!;
Titlurile capitolelor: 14, TNR, Bold, Majuscule, se numerotează cu cifre arabe și se regăsesc pe pagină nouă, alineat Center;
Titlurile subcapitolelor: 12, TNR, Bold, se numerotează cu cifre arabe în funcție de capitolul din care fac parte (subcapitolele 1.2., 1.3., 1.7. în capitolul 1, subcapitolele
3.5., 3.6., 3.9. în capitolul 3 etc.), alineat Justify;
Titlurile paragrafelor: 12, TNR, Bold, Italic, se numerotează cu cifre arabe în funcție de subcapitolul din care fac parte (paragrafele 1.2.1, 1.2.3., 1.2.7. în capitolul 1, subcapitolul 2; paragrafele 3.4.5., 3.4.6., 3.4.9. în capitolul 3, subcapitolul 4 etc.), alineat Justify;
Numerotarea tabelelor se realizează din două cifre, ținând cont DOAR DE NUMĂRUL
CAPITOLULUI din care fiecare face parte (nu și de numărul subcapitolului) și de poziția acestuia în cadrul capitolului (Exemplu: Tabelul nr. 3.5. arată că acesta este al 5-lea tabel din capitolul nr. 3); numărul și titlul tabelului se scriu în partea de sus, stânga,
10, TNR, Bold, alineat Left, spațiul dintre rânduri: 1,15; sursa este menționată în partea de jos, stânga, 10, TNR, alineat Left, spațiul dintre rânduri: 1,15; datele din tabel se scriu cu 12, TNR, alineat Center, spațiul dintre rânduri: 1,15; capetele de coloane și de rânduri se scriu cu Majuscule, Bold – vezi Anexa 1;
Numerotarea graficelor se realizează după același model ca în cazul tabelelor, separat de acestea (în același capitol, se pot regăsi atât Tabelul nr. 5.2., cât și Graficul nr. 5.2.); numărul și titlul vor fi scrise de această dată sub grafic, cu 10, TNR, Bold, alineat
Center, spațiul dintre rânduri 1,15 – vezi Anexa 1;
Orica…...

Similar Documents