Free Essay

Romantisismo

In: English and Literature

Submitted By christian003
Words 498
Pages 2
Romanticismo La época del romanticismo representa el génesis de una revolución literaria en contra del racionalismo y el clasicismo. El romanticismo se rige desde los sentimientos rompiendo toda estructura formal de redacción literaria. Un majestuoso ejemplo de esto lo es, el poema de En Una Tempestad de Heredia, donde es utilizada la rima libre. En la época del romanticismo como fundamento de expresión se acude a elementos de la naturaleza para brindar fuerza y valor a la expresión deseada, tal como se observa claramente en el poema de Heredia, cuando hace referencia al huracán, la tierra, el aire, el sol, aún desde su inicio en el título la palabra tempestad, etc. El poema de Heredia contrasta con el famoso Culto de Nat de origen Budista, que presenta el elemento del viaje de la vida amenazado por la naturaleza. Otro aspecto intrínseco del romanticismo lo es el tema de la muerte, tema que continuamente se observa presente en ambos escritos, tanto el poema de Heredia como en el cuento de La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. En el poema de Heredia se hace referencia a la muerte de diversas formas, entre algunas; “Luz fúnebre y sombría”, justo seguido dice “¡Pavoroso calor, velo de muerte!”. En el cuento de Poe el tema de la muerte se presenta de diversas formas siendo una de ellas cuando el autor dice, “Los sueños están helados” e indiscutiblemente en el mismo titulo de la obra se ve presente el elemento de la muerte. El cuento de La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, es sin duda representativo de la época del romanticismo y en especial del romanticismo oscuro. El cuento proyecta en su contenido, elementos de extravagancia, irracionalidad, misterio, el encierro como cuando el autor dice, “Las puertas de la muralla eran de hierro” evidentemente haciendo referencia al encierro que representaba el clasicismo. Todos estos elementos son de pertenencia al romanticismo oscuro. Otra característica del romanticismo presente en el cuento de Edgar Allan Poe lo es el elemento del tiempo referenciado por un gigante reloj de ébano tal y como lo describe el autor. Podemos apreciar como el autor va de un extremo a otro cuando señala aposento azul localizado en el este, haciendo referencia al amanecer de una nueva esperanza al azul del cielo como símbolo de paz y terminando drásticamente sobre una alfombra negra, culminando en sentimiento de muerte y oscuridad. En este cuento se percibe como el autor se confronta con la realidad en múltiples veces e indiscutiblemente una de las grandes características lo es la constante referencia a la locura, que es totalmente antagónico al mundo clásico y racional que el romanticismo viene a destronar. Ambas obras representan un baluarte para la época romántica. Ciertamente ambos autores contemplan un estilo único de redacción con una gran imaginación, sin dejar de mencionar que le hacen honor al concepto de “Storm und Drang” nacido en Alemania y uno de los puntos principales del romanticismo.…...

Similar Documents

Free Essay

Gestures

...ang loob sa isa't isa pero patuloy na may hinaharap na mg hadlang at sa huli ay nagagawa nilang lampasan ang mga ito at nagkakaroon ng masayang katapusan. Ito ay dahil sa makikita sa nilalaman ng libro ang tungkol sa pagmamahalan ng dalawang tauhan —isang hindi pinangalanang manunulat at ang asawa niyang si Esther. Mababasa na ang dalawa ay tunay na nagmamahalan. Bagamat nagkaroon sila ng di-pagkakaintindihan at madaming pinagdaanan gaya ng pag-alis ni Esther o ang pangungulila ng pangunahing tauhan, sa huli ay nagkaroon ng magandang katapusan at nagkita silang muli at naipahayag nila ang pagmamahal nila sa isa't isa. ________________________________________________________________________ "TEORYANG ROMANTISISMO" Ang nobelang ito ay maaari nating ihanay sa teoryang romantisismo. Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan. Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan. Ito ay dahil sa pinapakita sa nilalaman na pumunta pa sa iba't ibang bansa at hinanap sa kung saan-saan ng pangunahing tauhan ang kanyang minamahal. Dito pa lamang ay ipinapakita na gagawin ng tauhan ang lahat para lamang makitang muli at maipadama ang kanyang pagmamahal kay Esther. "TEORYANG SIMBOLISMO" Ang nobelang ito ay maaari nating ihanay sa teoryang simbolismo. Ang layunin ng......

Words: 1238 - Pages: 5

Free Essay

Hamaka Yunit 1 & 2

... * Tao vs. Kapaligiran Buod: A ng Miliminas ay isang pangkat ng pulo na matatagpuan sa dagat Pasipiko. Ang mga mamayan doon ay tinatatawag na Milimino. Ang pamumuhay nila roon ay halos kabaliktaran ng pamumuhay dito sa Pilipinas. Ang mga bagay-bagay na hindi katanggap-tanggap sa moral at sosyal na batayan ng mga Pilipino ang siyang ginagawa ng mga Milimino. Ang kanilang pananamit, serbisyong kuryente at patubig, transportasyon, relihiyon, pulitika, batas, hudikatura at pag-uugali ay ibang-iba sa mga Pilipino. Teoryang Pampanitikan: * Teoryang Romantisismo – ito ang pagsusuri ng akda batay sa pagpili ng mga taludtod, pahayag at kaisipang naglalahad ng pagtakas sa katotohanan. Ito ay nagpapahalaga rin sa bias ng pagkakagamit ng kalikasann at kapaligiran sa pagiging masining ng akda. Napapaloob din dito ang kapayakan ng wikang ginamit at pagpapahalaga sa iba’t ibang damdaming nakapaloob sa akda. Ang romantisismo ay malaya, mahiwaga, pangkaraniwan ngunit kung minsan ay masalimuot, walang batayan at orihinal. Matatalinhagang Salita: * * mik - pera * NAWASDAK – serbisyong patubig * Patay Electric Company – serbisyo para sa kuryente * Santasa – diyos * Circus of Miliminas – saligang batas * buwaya - pulitiko * Super Black Market - pamilihan Mensahe/Aral: * Ipinararating ng akda na hindi malayong mangyari sa Pilipinas ang mga suliranin ng Miliminas kung hindi pa natin sisimulan ang pagbabago sa sistema at kung hindi pa......

Words: 5395 - Pages: 22

Free Essay

Teoryang Pampanitikan

...Teoryang pampanitikan Romantisismo Naniniwala ang mga romantisist na ang tao ay may kapasidad na bumuo ng sarili nilang daigdig. Sa panahon ng mga suliranin makakalikha ang tao ng mga gawaing maaring makaaliw sa kanya upang sandaling lumipas ang dinadala na naghahari sa kabuuan ng akda. Ang mga ito ay maaring madama sa tulong ng mga salitang ginagamit sa akda. Sa pamamagitan nito, makikilala ng nangingibabaw na damdaming napulutan sa kabuuan ng akda. Ito'y namayagpag sa panahon ng Amerikano (mula 1990 - 1940). Humanismo Binibigyang pansin ang magagandang saloobin ng taong nakapaloob sa isang akdang pampanitikan. Binibigyan din ng pansin ang magagandang damdaming taglay ng isang tao.Itinataas din ang karangalan ng tao bilang sentro ng akda. Ipinakikita ang magagandang saloobin ng tao na nakapaloob sa mga tiyak na pahayag sa akda. Maari ring idagdag ang magagandang damdaming taglay ng tauhan. Ito'y namayagpag sa makabagong panahon. Eksistensyalismo Binibigyan-diin ang mga bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala, kilos at gawi ng tauhan. Gumagawa siya ng pagpapasya na kailangan niyang harapin anuman ang magiging kahinatnan nito. Mahalagang makita ang kalakasan ng paninindigan ng tauhan. Malaya siya sa kanyang pagbuo ng desisyon at kung paano niya ito harapin. Ito'y namayagpag sa panahon ng Kastila at hanggang sa kasalukuyan. Naturalismo Ang pagsusuri ng akda batay sa damdamin ng namayani sa tauhan, nagbigay-puri at naglalahad ng kagalingan ng tauhan ay teoryang......

Words: 1720 - Pages: 7

Free Essay

School Papers

...ni Ligaya ay nakaranas ng isang pang-aabuso tulad nalamang ng pagiging “prostitute” ngunit makikitang pilit na lumalaban si Ligaya upang makalayo sa karahasang ito kaya’t ayon sa kritiko ay mayroong teoryang feminismo ang nobelang ito. Ang pagpili ng mga taga probinsya na manirahan sa syudad ay hindi maiiwasan dahil sa maraming mga opurtinidad na makukuha sa lungsod katulad na lamang nila Julio at Liwanag na nag babakasaling mahanap o magkaroon ng tagaumpay sa buhay syudad at ito ay nagpapakita ng teoryang eksistensyalismo na kung saan ay ang pagpapakita ng sariling pumili. Ang teoryang romantisismo naman ay makikita sa nobelang ito tulad ng pagmamahalan nila Julio at Ligaya, ang tunay na pagmamahal ni Julio kay Ligaya na nagbigay dahilan upang pumunta sa syudad at hanapin si Ligaya na kanyang minamahal at ito ay isang halimbawa kung bakit ang nobelang ito ay mayroong teoryang romantisismo. Ayon sa pagsusuri ng kritiko ay nalaman niyang naging isang construction worker si Edgardo Reyes at naiisip ng taga pagsuri kung ang kanyang akda na “Sa mga Kuko ng Liwanag” ay may koneksyon sa kanyang nararamdaman bilang isang dating construction worker. Dahil sa dating pagiging construction worker ni Reyes ay mapapatunayang ito ay may personal na nararamdaman sa kanyang akda na kung saan ay nagpapakitang ang nobela ay mayroong teoryang biograpikal. Maraming hindi maaring mabasa ng ibang mga kabataan na nasusulat sa nobela sapagkat ang ibang bahagi nito ay mayroong teoryang......

Words: 4058 - Pages: 17

Free Essay

Para Kay B

...natuklasan niyang nakikipag-live in na si Bessie kay Brigs. Mula noon ay namuhay na si lucas ng mag-isa ngunit di na nagsulat ng mga kwento tungkol sa pag-ibig. Nagsulat na lamang siya tungkol sa kanyang bansang nagiging kawawa na. Mga Teoryang Ginamit Teoryang Realismo  Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksisan ng may-akda sa kanyang lipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagkaefektibo ng kanyang sinulat.  Teoryang Eksistensyalismo Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili sa mundo  Teoryang Romantisismo Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan. Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan. Teoryang Sosyolohikal Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may-akda. Naipakikita rito ang pamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa magpuksa sa mga katulad na suliranin. Teoryang Queer Ang layunin ng panitikan ay iangat at pagpantayin sa paningin ng lipunan sa mga homosexual. Kung......

Words: 2837 - Pages: 12

Free Essay

Paalam Sa Pagkabata at Miliminas

...mo ng ilawa pamdekorasyon,ano ang dapat ipakabit? ( light service/blockout service) 32.Sa tunay na buhay ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa patay electric? (matawa/maiinis) 33. Ang layunin ng seleksyon ay _______( magpatawa/magbigay-aral). 34. Ano ang Genre ng sanaysay? ( Maikling kwento/Sanaysay). 35. Ano ang teoryang pampanitikan na sinusuri ang teksto? ( realism/romantisismo). 36. Ang Miliminas ay inihalintulad sa bansang___( Indonesia/Pilipinas) 37. Ang pamagat sa akda na Taong 0069 ay nagpapahiwatig na ang pangyayari ay (hinto totoong nagana/taliwas at baligtad sa karaniwan) 38. Ano ang tono ng akda? (nalulumbay/nagpapatawa) 39. Ang patay Electric Company ay sumisimbolo sa serbisyong ( kanais-nais/kainis-inis). 40. Ang nababanaag na katauhan ng awtor ,batay sa tono ng pananalita sa akda ay (mapanlibak,mapaniil at mapanlinlang/mapagbiro,mapang-uyam at maalam). 41. Ilang serbisyo ang ibinigay ng patay electric company? ( dalawa/tatlo) 42. Ang inilahad sa sanaysay ay ( bunga lamang ng isip ng may-akda/totoong nangyari sa ibang bansa). Ang miliminas ay isang akda na nasa teoryang romantisismo dahil likas na mabuti ang tao, sangkap din sa akda ang kalikasan at ang karanasan ay hindi nakabatay sa katwiran. Nabasa ko lang to sa aking aklat ng filipino. Bagama't di ko talaga gaanong binubuklat ang filipino book ko, per0 isang napaka interesante ang aking nabasa ito ay tungkol sa miliminas kung saan sa hinaharap ng Pilipinas. Ang miliminas daw ay binubuo ng 7300 na......

Words: 1305 - Pages: 6

Free Essay

Panitikan

...Nag-aral siya sa Mababang Paaralan ng Baryo Sapa, at pagkaraan sa Mataas na Paaralan ng Cavite, bago tumulak pa-Seattle upang magtrabaho sa isang maliit na palimbagan. Inedit niya roon ang seksiyong Filipino ng Philippine Digest, naging tagapangasiwang editor ng Philippine American Review, at itinatag ang Kapisanang Balagtas na “naglalayong paunlarin ang wikang Tagalog.” Pagbalik sa Filipinas, nakamit niya ang titulong Batsiler sa Sining ng Pilosopiya mula sa Unibersidad ng Santo Tomas noong 1931. Nagsilbi siyang konsehal sa munisipyo ng Salinas hanggang 1934, pagkaraan ay naglako ng seguro para sa Philippine-American Life Insurance. Si Abadilla, na tinawag ni Pedro Ricarte na “ama ng makabagong tulang Tagalog,” ay sinalungat ang labis na romantisismo sa panitikang Tagalog at de-kahong paggamit ng tugma at sukat sa tula. Tumulong siya sa pagpupundar ng Kapisanang Panitikan, upang isulong ang simulaing labanan ang di-lumalagong panitikang Tagalog. Nabanggit din sa mga tala na naging gerilya si AGA noong panahon ng pananakop ng Hapon, at nakaranas siya ng pagmamalupit ng Hapon, kaya siya nabingi. Di kaipala’y bayani rin ang makata sa panahon ng karahasan, kung saan ang mamamayang tumututol sa poder ng status quo ay kabilang sa kolektibong lakas ng bansa, bagay na dapat mapaglirip upang hindi manatili ang maling pasiya na ang indibidwalismo ng makata ay walang kaugnayan sa kalagayang panlipunan. Sinapantahang iyon ay pansariling udyok o hilig na hindi maipapaliwanag sa paraan......

Words: 2151 - Pages: 9

Free Essay

Stories

...pang-aangkin lamang ang mga kilos na iyon. May kahalagahan ang Patriarka na higit pa sa kanyang kalagayang panrelihiyon. Iginagalang siya, maging sa pinakamalalayong kanayunan sa Cambodia, ngunit dito, sa isang iglap ay napanoog namin ang tatlong taong parang hindi alam kung saan sila naroon, wala ni paggalang para sa Patriarka. Iyon ang unang babala na mawawasak na ang mabubuting kaugaliang taglay namin sa loob ng maraming dantaon.                Bago muling nakatulog, itinanong ng panganay naming si Sudath, “Kailan tayo uuwi, itay?” Hindi ako nakakibo. Si Any ang sumagot, “Matulog ka na ank, uuwi na tayo bukas.” Hindi ko na iyon mapaniwalaan, at siya man, sa palagay ko. TATSULOK NA DAIGDIG Ni Natsumi Soseki Salin ni Aurora E. Batnag ROMANTISISMO NOBELANG HAPON Paakyat sa landas ng bundok, nakapag-isip-isip ako. Kapag laging utak ang pinapangibabaw mo, magiging malupit ka, sumagwan ka sa ilog ng emosyon at matatangay ka ng agos. Palayain mo naman ang iyong mga hangarin at di ka mapakali sa iyong pagkakakulong. Hindi kasiya-siyang mamuhay rito, sa daigdig na ito. Habang lumulubha ang pagkayamot,ibig mong tumakas kung saan higit na magaan ang buhay. Pagdating lang sa puntong una mong napag-isip-isip na sadyang mahirap mabuhay kahit malayo na ang narating mo, saka isinisilang ang isang tula, o nalilikha ang isang larawan. Ang mundong ito ay di likha ng Diyos o ng demonyo kundi ng mga karaniwang tao sa ating paligid; yaong mga nakatira sa tapat o sa kapitbahay, na......

Words: 23011 - Pages: 93

Free Essay

Communication

...katotohanan kaysa kagandahan. Si Clutario ay nakulong dahil pinatay ni Clutario sa kanyang ama, ipinakita ng awtor ang mabangis na pagpatay sa kanyang ama. At ipinakita sa mga mambabasa ang pwede mangyari sa loob ng bilangguan at ang mga nakatagong samahan sa loob nito. Ikinuwento rin ng awtor sa istorya ang buhay ni Peng bago siya makulung, hindi natin alam pero baka nagaganap ito sa tottoong buhay. Nasasaad ang kahirapan na dinaos ni Peng, pero hindi niya lang ipinapakita na nasasaktan siya sa mga nangyari sa kanyang buhay. At saka rin, ikinuwento kung paano na padpad si Peng sa loob ng bilangguan, na kumidnap siya ng mga bata para sa pera. Ang mga naganap sa loob ng maikling kuwento ay may posebilidad na ito ay mangyari sa realidad. Romantisismo. Ito ang ikalawang pampanitikan dahil sa loob ng kuwento ay nakasaad na ang dalawang pangunahing tauhan na si Clutario at Peng ay nagiibigan. Kahit na lalaki silang dalawa ay hindi ito nakapigil sa pagmamahalan nila, sa unang basa ay akala mo ay matibay ang pakikipagkaibigan nilang dalawa. Pero sa daloy ng istorya ay inilalahad ang kanilang lihim na pagibigan. Ang kanilang pagibig ay hindi karaniwan dito sa Pilipinas, kasi nga masyadong sirado ang isipan ng mga tao dito, at ang kanilang pag-ibig ay hindi tinatanggap ng simbahan. Eksistensyalismo. May mga iba’t ibang kahulugan ng salita na “kalayaan”. At para kay Clutario ay hindi na niya kailangan makalaya pa dahil pakiramdam niya na malaya na siya sa piling ng kanyang......

Words: 6678 - Pages: 27

Free Essay

Team Building

...pahayagan ng mga mag-aaral sa UPHSL, itinuring ko na ang nobela bilang nirerekomendang reading material para sa pagmumulat at pag-oorganisa sa masang estudyante. May isa ngang kasamang nagmungkahi pa na gawin itong kurso sa pag-aaral ng organisasyon. Sa mga panahong gaya ng dekada 70—na dekada ng pagkamulat at pakikibaka—natutunan natin ang aral na ang bawat isa'y bahagi ng mas malawak na lipunan kung saan ang mga kabataan ngayon, na "isang malinaw na mata at tainga at tinig ng kanyang panahon", ang siyang magpapasya ng kinabukasan ng bayan. Ang luma'y sadyang napapalitan ng bago. Wika nga ng isang bilanggong pulitikal, "ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalunga sa alimpuyo ng mga alon sa panahon ng unos." Teoryang Romantisismo Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan. Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan Sa teoryang romantisimo, ang binibigyang-tuon ng akda ay ang pagtakas sa katotohanan. Karaniwan ang mga akda sa wika, kapaligiran at tauhan. Pinahahalagahan din sa akda ang kalikasan, nakaraang institusyong panlipunan at damdaming nakapaloob dito. Sa Tabi Ng Dagat ni:Ildefonso Santos Marahang-marahang Manaog ka, Irog at kata’y lalakad Maglulunoy katang Payapang-payapa sa tabi ng dagat Di na kailangang Sapinan......

Words: 7708 - Pages: 31