Piscicola

In: Other Topics

Submitted By goldengears
Words 1376
Pages 6
Producción Pisícola
La piscicultura es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie o la familia. A nivel industrial, las instalaciones de piscicultura se conocen como piscifactorías, aunque este es un término en desuso, debido a la diversificación que ha sufrido el cultivo, en tanques, estanques, jaulas flotantes, etc.
Un cardumen, también llamado banco de peces, es un conjunto de peces similares, no necesariamente de especies comerciales, como atún o sardina. Y puede no ser tampoco específica a una especie. Se reserva el término "banco"para grupos de la misma especie, nadando en una alta sincronización y de manera polarizada.

Pescado Se trata del nombre que recibe el pez que, una vez extraído de su hábitat (océano, río, lago, etc.), puede convertirse en alimento para el ser humano.

PEZ Animal vertebrado acuático de circulación sencilla, provisto de aletas, con el cuerpo generalmente cubierto de escamas, que respira por branquias y se reproduce por huevos.
Peces de agua dulce con importancia alimenticia carpa , perca y salmón, trucha arco iris y trucha de arroyo. Constituyen una importante fuente de proteinas de alto valor biológico.
Ejemplos de pescados de agua salada: Anchoa, Atún, Bacalao,Pez espada, Sardina.
Sistemas de captura
En los sistemas de acuicultura, el acuicultor ejerce un cierto grado de control sobre el medio en el que se crían los peces. Según cual sea el sistema empleado, el acuicultor puede alterar el caudal de agua que llega a la granja, para ajustarse a los cambios de la biomasa de las poblaciones o de la calidad del agua; el control de las tasas de repoblación permite un uso más eficiente del agua disponible; pueden suministrarse alimentos a los organismos bajo cultivo que suplementen o sustituyan completamente el…...

Similar Documents

Dinámica Contable Perú

...razonable 202 Mercaderías de extracción 203 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 2031 De origen animal 2032 De origen vegetal 204 Mercaderías inmuebles 208 Otras mercaderías 209 Mercaderías desvalorizadas 2091 Mercaderías manufacturadas 2092 Recursos extraídos 2093 Productos agropecuarios y piscícolas 2094 Inmuebles 2098 Otras mercaderías PRODUCTOS TERMINADOS 211 Productos manufacturados 212 Productos de extracción terminados 213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 2131 De origen animal 21311 Costo 21312 Valor razonable 2132 De origen vegetal 21321 Costo 21322 Valor razonable 214 Productos inmuebles 215 Existencias de servicios terminados 217 Otros productos terminados 218 Costos de financiación – Productos terminados 219 Productos terminados desvalorizados 2191 Productos manufacturados 2192 Productos de extracción terminados 2913 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 2194 Productos inmuebles 2195 Existencias de servicios terminados 2197 Otros productos terminados 2198 Costos de financiación – Productos terminados SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 221 Subproductos 21 22 23 222 229 Desechos y desperdicios Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados 2291 Subproductos 2292 Desechos y desperdicios 23 PRODUCTOS EN PROCESO 231 Productos en proceso de manufactura 232 Productos extraídos en proceso de transformación 233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso 2331 De origen animal 23311 Costo 23312 Valor razonable......

Words: 52996 - Pages: 212

Arhiva

...lucrătorilor din instituţiile de învăţământ Edineţ Asociaţia „Colhozjivprom” din Edineţ 1 2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 413 675 97 132 693 209 303 200 9 741 179 1961-1985 1961-2004 1968-1973 1959-1983 1954-1999 1968-2000 1949-1998 1965-1982 1944-1946 1958-1997 1964-1981 131 132 133 134 135 136 137 138 234 235 236 237 238 240 241 242 1 1 1 1 2 1 1 2 105 386 105 16 505 572 153 615 1964-1976 1963-1990 1946-1985 1970-1976 1944-2003 1948-2000 1969 1972-2000 139 140 243 245 1 1 66 185 1965-2000 1963-2006 141 142 246 247 2 1 220 75 1956-1971 1967-1981 143 248 1 152 1963-1989 Ghidul arhivelor din Republica Moldova 37 2 303 1970-1997 144 249 Societatea pe acţiuni Întreprinderea piscicolă „Victoria” din Edineţ Şcoala internat pentru copii orfani din Kalininsk Direcţia raională agricultură Edineţ Societatea pe acţiuni „NordTutun”, or. Cupcini Asociaţia (de producere) de mecanizare şi electrificare din Edineţ a Sovietului colhozurilor Sovietul raional Edineţ Asociaţia intercolhoznică „Colhoztrans” din Edineţ Gospodăria agricolă semincieră „Glia” a Firmei Agricole „Selecţia” Şcoala profesională (rus., GPTU30), nr. 1 Comitetul raional sindical al lucrătorilor din instituţiile de medicină Edineţ Asociaţia de producere şi colectare a nutreţului din Parcova Asociaţia „Colhoztabacprom” a Sovietului colhozurilor din Edineţ Casa progresului tehnico-ştiinţific din Edineţ Comitetul raional sindical al lucrătorilor din......

Words: 60270 - Pages: 242

Eliza

...transformă într-o adevărată rezervaţie turistică (Finlanda. Ghid complet, 2002).  Cabană de vară – Kesä(mökki) – acestea sunt situate nu foarte aproape de malurile râurilor, lacurilor; le regăsim în pădure, printre copaci, cât mai departe de alte locuinţe. Finlandezii preţuiesc intimitatea.  Mökki – căsuţa de vară – amestec de elemente boemiene, cehe şi finlandeze. Industria  Finlanda s-a impus prin industria lemnului, una dintre principalele resurse ale ţării (printre primii producători europeni).  Treptat, economia s-a îndreptat spre ramuri industriale bazate pe exploatarea şi valorificarea unor noi resurse, a celor de subsol (nichel, crom, cabalt, cupru, plumb, diamante) şi hidroenergetice, alături de inepuizabila resursă piscicolă.  Astăzi, Finlanda este o ţară cu o economie echilibrată ce oferă numeroase produse competitive pe piaţa comercială.  Regiunea estică a Golfului Botnic este producătoare de smoală (Oulu) - esenţială pentru vasele de lemn; puţuri de smoală, puţuri de ardere a smoalei cu ajutorul lemnului;  Industria energetică s-a dezvoltat pe seama combustibililor importaţi (mai ales cărbune şi petrol) sau a energiei obţinute în centralele hidroelectrice sau atomoelectrice (Olkiluoto - situată la sud de Pori, care furnizează circa 1/3 din energia electrică);  Industria siderurgică - prelucrarea minereurilor feroase exploatate în ţară îndeosebi în jumătatea nordică (Kolari = reg. Lappi şi la Otanmäki = regiunea Oulu);  Se prelucrează......

Words: 18593 - Pages: 75

Managementul Financiar Al Mediului

...informational economic si de mediu. Indicatori privind aspectele economice, sociale si ecologice ale dezvoltarii durabile in Romania Indicatori de presiune Indicatori de presiune Indicatori de raspuns CATEGORIA: INDICATORI ECONOMICI PIB/loc Proportia PIB investitiilor PIB ajustat cu elemente de Cheltuieli in mediu mediului de pe protectia activitati caracteristice 36 Consumul energetic pe cap Rezerve de locuitor combustibil existente de Ponderea resurse consumului de energetice regenerabile Teren arabil pe cap de Calitatea locuitor Chimicale aplicate Schimbari terenurilor Volumul de masa lemnoasa Cresterea anuala de masa Subventii pentru impaduriri pusa in circuitul economic Suprafete cu tateri Productia piscicola lemnoasa Prevenirea si atenuarea in agricole Productia agricola vegetala utilizarea Efectivul de animale terenurilor Subventii conservarea pentru resurselor naturale in agricultura catastrofelor naturale Cresterea anuala a puietilor Reglementari si controlul de pesti pescuitului Volumul de deseuri produse Concentratiile de substante Cheltuieli pentru controlul Emisii de poluanti in aer Volumul apelor reziduale Consumurile prime, de poluante in aer, sol si apa Calitatea apelor uzate de teren si reducerea poluarii aerului Cheltuieli pentru epurarea cu apelor uzate Cheltuieli gestionarea deseurilor Cantitatea de desuri din Conservarea naturii si a localitatile turistice si trasee peisajelor turistice Cheltuieli pentru......

Words: 16755 - Pages: 68