Observatie Naturala

In: Philosophy and Psychology

Submitted By Andreea88
Words 831
Pages 4
Titlu / Zilele săptămânii influențează starea de oboseală a studenților.
Urmeza ca pe parcursul a patru zile consecutive, să urmaresc compotamentele, activitațile si modul în care se desfășoară acestea, a studenților, cu scopul de a determina dacă nivelul de oboseală creste spre sfârșitul săptămânii. Pornesc de la premisa: Oboseala studenților se poate observa ca având un nivel mai ridicat la sfârșitul săptămânii, decât la la începutul săptămânii.
Comportamentele generale pe care le voi urmării vor fi : Vebale, nonverbale și paraverbale. Itemi observabili ai oboselii: lipsa de energie ( mers lent - cu umerii lăsați, tonalitate scăzută, timp indelungat de răspuns, cearcăne vizibile) plictiseală (atenție scăzută, dorința de pauze dese, critică la adresa celorlalți) letargie, exces de cofeină.
Observația se va desfășura pe parcursul a 4 zile consecutive, in intervale orare diferite, în cadrul unei facultăți. Subiecții nu au luat la cunoștință de faptul că eu îi observ, iar prezența mea nu va interfera sub nici o formă, cu mediul lor natural. Precizez faptul că nu voi intra în contact cu nici unul dintre subiecți.
Calitatea de observator îmi revine mie, ..... , vârstă 22 ani, sudentă la Facultatea de Psihologie. Cei 30 de subiecți au fost aleși la întâmplare, din colectivul studenților în anul doi, la psihologie.
In ziua de luni, 02.11.2015,ora 10:00, prima zi de observatie, majoritatea subiectilor au intrat in facultate cu pasi domoli, cu capul plecat, fără a comunica între ei mai mult decât o formulă de salut, apoi au urcat cu liftul. Trei dintre subiecți au intrat grabiți în facultate, razând și gesticulând ceea ce povesteau si au urcat pe scari. La etaj, se făcuse coadă la tonomatul de cafea, iar unii subiecți își aprinseseră câte o țigare. Ochii le erau intredeschisi, coltul buzelor le atârna, majoritatea subiectilor se sprijineau cu spatele de pereți, unii…...

Similar Documents

Plan Van Aanpak Strategische Marketingplan

... Er zijn voldoende bronnen te raadplegen. Type onderzoek: Beschrijvend onderzoek Werkwijze: Desk research Instrument: , interne bronnen (primair) • Hoe ziet de financiële situatie van de onderneming eruit? o Wat zijn de omzetontwikkelingen? o Wat zijn de winstontwikkelingen? o Wat is de liquiditeitspositie van de onderneming? o Wat de solvabiliteitspositie van de onderneming? Door de bedrijfsrapporten te analyseren verwachten wij een goed beeld te kunnen geven van de financiële positie van de onderneming en bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Type onderzoek: Beschrijvend onderzoek Werkwijze: Field research Instrument: Combi van interview directie en werknemers alsmede observatie op het bedrijf • Wat is er binnen de onderneming geregeld op het gebied van marketing? • Hoe heeft de onderneming de huidige marketingmix ingevuld? • Hoe heeft de onderneming zich op dit moment gepositioneerd in de markt? • Op welke segmenten richt de onderneming zich en zijn dit de juiste? • Op welke wijze heeft de onderneming zijn distributiebeleid bepaald en ingericht? Er is gekozen om zowel de directie als het personeel van de onderneming te betrekken in het deelonderzoek voor deze set vragen. De reden hiervoor is om te kunnen bepalen of de gedachtegang van directie overeen komt met de uitvoer op de werkvloer? Type onderzoek: Verkennend onderzoek Werkwijze: Field research Instrument: enquête......

Words: 2332 - Pages: 10

Nnnnb Bvhghkbjnhj

... Consumatorii - În special tinerii şi studenţii cu vârsta cuprinsă între 15-23 de ani; - Persoanele de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 24-35 de ani din mediul urban ; - Persoane care din lipsă de timp optează pentru o metodă rapidă de prepare a cafelei. Non-consumatorii relativi - Persoanele care preferă prepararea cafelei la ibric, la cafetiere sau espressoare; - Persoanele care preferă automatele de cafea. Non-consumatorii absoluţi - Femeile însărcinate; - Copiii; - Persoanele cu diferite boli cardiovasculare şi cerebrovasculare. Dintre tipurile de cafea prezente pe piata, cafeaua naturala detine partea leului. Astfel, 74.3% din populatia adulta consuma cafea, 13.7% consuma cappuccino si 12.8% consuma cafea instant. Cafeaua instant si cappuccino sunt consumate intr-o proportie mai mare de tineri (sub 30 de ani), in timp ce cafeaua naturala este consumata intr-o proportie mai mare de persoanele cu peste 30 de ani. Prin comparatie cu celelalte categorii, cappuccino este consumat intr-o proportie mai mare de femei, in timp ce cafeaua instant este consumata intr-o proportie mai mare de persoanele cu studii superioare. Partea a II-a: Analiza comunicării de marketing pentru marca A în perioada 2010 - 2011 1. Emiţătorul: Compania care detine in portofoliu marca Jacobs este Kraft Foods Romania. 2. Analiza mărcii: Brandul......

Words: 1601 - Pages: 7

Cercetare Calitativa

...cercetătorului este dezvăluită grupului studiat, dar uneori natura cercetării este ascunsă. Un instrument util de lucru este fişa de observaţie, care cuprinde o listă de elemente care pot fi consemnate pe parcursul observaţiei. FIŞǍ DE OBSERVAŢIE 1. Cadrul : • Cum este mediul fizic ? • Care este contextul social ? • Ce fel de comportamente favorizează sau influenţează negativ acest cadru ? 2.Participanţii : • Cine este prezent la locul acţiunii, câţi oameni şi rolurile lor. • Ce îi reuneşte pe aceşti oameni ? • Cine are permisunea de a fi aici ? 3. Activităţi şi interacţiuni : • Ce se întâmplă ? • Există o succesiune clară de activităţi ? • Cum interacţionează oamenii în cadrul activităţii şi în afara acesteia ? • Ce conexiuni sau interdependenţe există între oameni şi activităţi  4. Frecvenţa şi durata : • Când a început această situaţie? • Căt durează? • Este un tip de situaţie care se repetă sau este unică ? • Dacă se repetă, cât de frecvent se întâmplă acest lucru? • Dintre situaţiile diferite cât de tipică este cea pe care o observăm? 5. Factorii subtili (o serie de factori mai puţin evidenţi, dar probabil la fel de importanţi pentru observaţie) : • Activităţi informale şi neplanificate. • Înţelesul simbolic conotativ al cuvintelor. •......

Words: 1126 - Pages: 5

Argument

...G[pic], [pic]) se numesc grupuri izomorfe şi se scrie G[pic]~ G[pic], dacă între ele există cel puţin un izomorfism de grupuri. Definiţii: Un morfism f : G → G, se numeşte endomorfism al grupului G. Un izomorfism f : G → G, se numeşte automorfism al grupului G. Mulţimea endomorfismelor unui grup se notează End(G), iar mulţimea automorfismelor lui G se notează Aut(G). Teoremă: Fie (G[pic], [pic]) şi ( G[pic], [pic]) două grupuri cu elementele neutre e[pic]şi e[pic], şi f : G[pic]→G[pic], un morfism de grupuri. Atunci : a) f ( e[pic])= f ( e[pic]) b) f ( x[pic]) = ( f (x) ) [pic], [pic]x [pic]G[pic] c) f ( x [pic])= ( f(x)) [pic] , [pic] x [pic]G[pic] şi n[pic]Z. OBSERVAŢIE În scriere aditivă, relaţiile anterioare se scriu: f ( 0)= 0 f (-x)= - f(x), [pic] x [pic] G[pic] f ( nx)= nf(x), [pic]x [pic]G[pic] şi n [pic] Z Teoremă: Fie grupurile ( G[pic],·), ( G[pic],·) şi (G[pic],·). Dacă f : G[pic]→G[pic] şi g : G[pic]→G[pic] sunt morfisme de grupuri, atunci h : G[pic]→G[pic], h = g ◦ f este morfism de grupuri. Dacă f : G[pic]→G[pic]este izomorfism de grupuri, atunci [pic]: G[pic]→G[pic]este izomorfism de grupuri. Demonstraţie Avem succesiv: h ( xy) = g ( f ( xy )) = g ( f ( x ) · f ( y )) = g ( f ( x )) · g ( f ( y )) = h ( x ) · h ( y), [pic]x , y[pic]G[pic]. Funcţia fֿ[pic]: G[pic]→G[pic] este......

Words: 431 - Pages: 2

Management

...vuistregels enquête ( Observaties Def. = informatie wordt verkregen via de observator die een bepaald fenomeen gadeslaat en dit vervolgens beschrijft, analyseert en interpreteert. Types van observatie Non-participatieve observatie: observeren op afstand, observator neemt niet deel + : objectief, geen risico van beïnvloeding Participatieve observatie: observator neemt deel, actieve rol in de te observeren scène + : groter inlevingsvermogen, realistischere beeldvorming - : risico van beïnvloeding en vertekening Naturalistische observatie: observeert de observator de werkelijkheid zoals deze is Experimentele observatie: observator creëert een soort van experimentele laboratoriumtoestand waarin bepaalde voorvallen van het fenomeen worden nagebootst + : laat gerichte manipulatie toe Kwaliteit van de informatie Afhankelijk van: - wijze waarop de observator observeert/ interpreteert - kenmerken van het te observeren fenomeen - aard van de eventuele manipulatie Vuistregels: - bepaal op voorhand welk fenomeen en welke info je wilt - bepaal in functie hiervan meest geschikte type observatie - observator scholen zodat kwaliteitsvolle observatie mogelijk is - bepaal de noodzakelijke grenzen bij participatieve en manipulatieve observatie ( Documentanalyse en literatuuronderzoek Def. = informatie verkregen via de lectuur en de analyse door anderen geschreven documenten (= secundaire informatie) Identiteit van......

Words: 2661 - Pages: 11

Tijdsbesteding Van Managers

...onderzoek is dat een groot deel van Mintzberg‘s proposities geldig zijn, echter hebben er in de afgelopen veertig jaar ook belangrijke veranderingen plaatsgevonden in bedrijfscultuur en leiderschapsstijlen. Flexibilisering van werktijden en werklocatie van de managers betreft één van deze veranderingen. Hierdoor dekken de variabelen uit het onderzoek van Mintzberg niet volledig de tijdsbesteding van de huidige manager. Mintzberg gebruikte de gestructureerde observatiemethode, met als groot voordeel dat hierdoor een substantieel inzicht in de inhoud van het werk van een manager verworven werd. Nadelen van deze methoden betreffen de arbeidsintensiviteit van observatie en de beperkte volledigheid van observatie. De belangrijkste conclusie is dat de gedachte waarop de methode van Mintzberg is gebaseerd toepasbaar is, observatie blijkt de beste methode om tijdsbesteding van managers te observeren. De kanttekeningen anno 2013 zijn dat deze methode gecombineerd zou moeten worden met andere onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld interviews, gezien flexibilisering werktijden en -locatie van de managers. Ten tweede indien een onderzoeker resultaten zou willen generaliseren, dient er een grotere omvang van de steekproef en onderzoeksgebieden onderzocht te worden. Een mogelijk vervolg op deze literatuurstudie is, onderzoeken in hoeverre de aanvulling van interviews op de observatiemethode voldoende is voor het onderzoeken van de tijdsbesteding van managers, het vergroten van de......

Words: 4492 - Pages: 18

Wetenschapsfilosofie

...mono multi inter trans monodisciplinair = 1 vakgebied multidiscip = meerdere vakgebieden met verschillende perspectieven naast elkaar interdiscip = perspectieven uit verschillende vakgebieden worden gecombineerd en geintegreerd trans = ook niet wetenschappelijke kennis wordt meegenomen, vooral relevant voor maatschappelijke problemen feiten naieve opvatting van wetenschap: feiten vormen stevige en betrouwbare basis voor wetenschappelijke kennis zijn direct gegeven door voorzichtige, onbevooroordeelde observatie via de zintuigen (ervaringsfeiten), geen persoonlijke meningen of speculatieve denkbeelden gaan aan theorie vooraf en bestaan onafhankelijk van iedere theorie maar: waarnemingen zijn niet simpelweg registraties (gestalt switches) kennis/theorie stuurt waarneming (botanicus ziet meer dan leek in de tuin) om te weten of waarnemingsuitspraken waar zijn moet je ze testen – maar kan dat wel door directe observatie? Uitspraken over niet direct waarneembare feiten, en zelfs directe waarnemingsuitspraken zijn feilbaar ('de aarde staat stil') dus: feit is uitspraak over situaties of toestanden, niet als de situaties zelf (niet de vogeltjes op de galopes eilanden, maar darwins registraties van hun bekjes) uitspraak binnen een bepaald conceptueel kader/theorie wetenschappelijke feiten direct door de zintuigen getoetst middels een geroutineerde, ojbjectieve procedure (methode) waarin subjectieve oordelen niet nodig zijn 'overleven' dergelijke testen......

Words: 655 - Pages: 3

Student

...Editura Tehnică, Bucureşti 1983. | ELEMENTE DE ALGEBRĂ SUPERIOARĂ CU APLICAŢII ÎN ECONOMIE 1. SPAŢII VECTORIALE DEFINIţIE, EXEMPLE Definiţie. Fie ( o mulţime nevidă şi K un corp şi fie: - o lege de compoziţie internă (notată aditiv) [pic] - o lege de compoziţie externă (notată multiplicativ) [pic] Spunem că tripletul ((,+,() este spaţiu liniar (sau spaţiu vectorial peste corpul K) notat [pic] dacă: 1.[pic] formează structură de grup abelian: 2.[pic]satisface axiomele: [pic] [pic] [pic] [pic] (elementul unitate din corpul () astfel încât [pic] Observaţie: a)dacă K este identic cu R (mulţimea numerelor reale) sau C (mulţimea numerelor complexe), atunci spaţiul vectorial peste K este real, respectiv complex; b)elementele lui ( se numesc vectori iar elementele lui K se numesc scalari. Exemplu: Mulţimea [pic] cu operaţiile: [pic] [pic] defineşte spaţiul vectorial al matricilor de dimensiune mxn peste corpul K, notat (M(m,n;K), +, .) Caz particular m=1 sau n=1 este al matricilor cu o linie sau o coloană. Pentru m=1 [pic] cu operaţiile [pic] [pic] [pic] [pic] Vectorii se numesc vectori linie, iar spaţiul vectorial peste corpul K, notat (Kn,+,.) se numeşte spaţiu aritmetic (pentru K=R spaţiul aritmetic real şi pentru......

Words: 11057 - Pages: 45

Statistica Cursb4

...Finanţe, coeficientul de variaţie va fi 170,21640∙100=10,38% Interpretarea coeficientului de variaţie: abaterea standard pentru aceste date reprezintă 10,38% din valoarea mediei de selecţie. Teorema lui Cebîşev Adesea în studiile statistice nu cunoaştem datele ca atare ci doar media şi dispersia. Totuşi, suntem interesaţi să specificăm procentul itemilor dintr-o mulţime de date care se găsesc într-un interval stabilit. Teorema lui Cebîşev face afirmaţii cu privire la fracţiunea de itemi din mulţimea de date care se referă la un număr de abateri standard faţă de medie. Teorema: pentru orice mulţime de date şi pentru orice k ≥ 1, cel puţin 1-1k2 dintre valorile mulţimii se află la o distanţă de ±k abateri standard faţă de medie. Observaţie: când aplicăm teorema lui Cebîşev tratăm orice mulţime de date ca pe o populaţie. Pentru absolvenţii specializării Finanţe avem x=1640 lei, σ=318.65012=162,95 lei. Fie k = 2. Căutăm fracţiunea de itemi care se află la o distanţă de ± 2 abateri faţă de medie. 1-1k2=1-14=0,75 Vom spune că 75% din valori se află la ± 2 abateri faţă de medie în intervalul (1640 – 2*162,95; 1640 + 2*162,95) (1314,10;1965,90). Pierderea de informaţii constituie un dezavantaj al acestei teoreme. Din analiza eşantionului specializării Finanţe, 92,5% dintre absolveni au salariul cuprins în intervalul 1314,10 şi 1965,90....

Words: 972 - Pages: 4

Marketing

...Dintre tipurile de cafea prezente pe piata, cafeaua naturala detine partea leului. Astfel, 74.3% din populatia adulta consuma cafea, 13.7% consuma cappuccino si 12.8% consuma cafea instant.   Cafeaua instant si cappuccino sunt consumate intr-o proportie mai mare de tineri (sub 30 de ani), in timp ce cafeaua naturala este consumata intr-o proportie mai mare de persoanele cu peste 30 de ani. Prin comparatie cu celelalte categorii, cappuccino este consumat intr-o proportie mai mare de femei, in timp ce cafeaua instant este consumata intr-o proportie mai mare de persoanele cu studii superioare.   Daca cafeaua naturala este bauta zilnic de 80.3% dintre consumatori, nu acelasi lucru se poate spune si despre cafeaua instant sau cappuccino. Astfel, acestea sunt consumate zilnic doar de 35.3% (cafea instant) respectiv 22.4% (cappuccino) din persoanele care consuma aceste tipuri de cafea.   Frecventa cea mai mare de consum a cafelei naturale o intalnim la femei, la persoanele cu varsta medie (31-45 ani) si persoanele cu venituri medii si mari. Cafeaua instant si cappuccino sunt consumate cu frecventa mai mare in special de persoanele mai in varsta (peste 45 ani).   Consumatorii de cafea naturala beau in medie 1.9 cesti pe zi, in timp ce consumatorii de cafea instant si cappucino consuma in medie 1.4 respectiv 1.3 cesti pe zi.   In timp ce cafeaua naturala se bea cu predilectie dimineata (93.4% din consumatorii de cafea naturala), consumul de cappuccino este relativ echilibrat......

Words: 4214 - Pages: 17

Life

... Definitie. Fie T ‰ 0 fixat ¸i o multime D Ă R cu proprietatea c˘ @x P D ñ x ´ T P D ¸i ¸ s ¸ a s x ` T P D. O functie f : D Ñ R este periodic˘ de perioad˘ T, dac˘ f px ` T q “ f pxq, @x P D. ¸ a a a Observatie. ˆ conditiile definitiei de mai sus, orice num˘r kT (k P Z) este perioad˘ a functiei f. ¸ In ¸ ¸ a a ¸ Definitie. Dac˘ exist˘ cea mai mic˘ perioad˘ strict pozitiv˘, aceasta se nume¸te perioad˘ principal˘ ¸ a a a a a s a a a functiei f. ¸ 5. Functii m˘rginite ¸ a Definitie. Fie D Ă R. Spunem c˘ functia f : D Ñ R este m˘rginit˘ dac˘ imaginea functiei este o ¸ a ¸ a a a ¸ multime m˘rginit˘, adic˘ ¸ a a a exist˘ m, M P R astfel ˆ at m ď f pxq ď M, @x P D. a ıncˆ Putem spune echivalent c˘ functia f : D Ñ R este m˘rginit˘ dac˘ a ¸ a a a exist˘ K ą 0 astfel ˆ at |f pxq| ď K, @x P D. a ıncˆ O functie este m˘rginit˘ dac˘ ¸i numai dac˘ graficul ei este situat ˆ ¸ a a as a ıntre dou˘ drepte paralele la axa Ox. a 6. Functii injective, functii surjective, functii bijective ¸ ¸ ¸ Definitie. O functie f : A Ñ B este injectiv˘ dac˘ ¸ ¸ a a @x1 , x2 P A cu x1 ‰ x2 ñ f px1 q ‰ f px2 q. Teorem˘. O functie f : A Ñ B este injectiv˘ dac˘ ¸i numai dac˘ a ¸ a as a @x1 , x2 P A cu f px1 q “ f px2 q ñ x1 “ x2 . Observatie. Dac˘ A ¸i B sunt multimi de numere reale, atunci f este injectiv˘ dac˘ ¸i numai dac˘ ¸ a s ¸ a as a orice paralel˘ dus˘ la axa Ox, prin punctele codomeniului, intersecteaz˘ graficul......

Words: 2183 - Pages: 9

Marketing

...inaltime redusa culminand la numai 2000m.In partea centrala intre cele 2 mari lanturi muntoase se desfasoara o zona mai joasa formata din Scutul Canadian cel mai vechi nucleu al Americii de Nord si Marile Campii cu un relief jos si monoton. Datorita marii desfasurari in latitudine,in aceasta regiune se intalnesc cu exceptia celui ecuatorial toate tipurile climatice.In ansamblu America de Nord si Centrala este o regiune foarte bogata in ape.Se remarca prezenta celui mai mare sistem lacustru, Marile Lacuri si a uneia dintre principalele sisteme fluviale de pe glob : Mississippi-Missouri (peste 6000 km lungime),precum si alte cursuri importante de apa : Mackenzie,Yukon,Sf. Laurentiu in nord, Columbia,Colorada si Rio Grande in vest. Vegetatia naturala a Americii de Nord si Centrala a fost foarte mult modificata de activitatea umana dar caracterele generale se mentin in cea mai mare parte a continentului.Cea mai intinsa padute este Taigaua sau Padurea Boreala, o enorma intindere de conifere care ocupa cea mai mare parte a Canadei de Sud si Centrala apo se extinde in Alaska.In S.U.A se gasesc paduri amestecate dominate de cateva specii de pini galbeni in sud.In partea vestica a continentului padurile sunt dispuse pe inaltime si coniferele sunt dominante.Se mai gaseste si o mare varietate de specii adaptata la climatul variat de pe platourile din zonele de coasta caracterizand atmosfera tropicala a Mexicului.In vasta campie Mississippi formatiunea vegetala caracteristica si anume......

Words: 2169 - Pages: 9

Aristotel

...Binele suprem se află dincolo de bunurile particulare, omul trebuie să se mulţumească cu obţinerea a ce e mai bine posibil şi să nu pornească în căutarea unui absolut iluzoriu. Fericirea rezidă, în ultimă instanţă, în activitate. Politica, prima dintre ştiinţe în concepţia lui Aristotel, studiază omul ca zoon politikon (animal social [1] [2] - politikon provine de la cuv. polis, "cetate" în limba greacă). Omul este destinat prin natura sa nu numai pentru a trăi o existenţă biologică, ci şi pentru bine şi pentru fericire. Fericirea presupune o independenţă maximă faţă de constrângerile materiale pe care individul este incapabil să o obţină singur şi care nu este pe deplin realizată decât în comunitatea politică. Statul este o instituţie naturală, bazată pe comunitatea unor fiinţe cu limbaj articulat(limbajul este pentru Aristotel axul moralităţii, prin limbaj omul are acces la raţiune şi noţiunile de bine şi rău). Pornind de la teoria organicistă, aşa cum corpul este anterior organelor, tot aşa şi statul este anterior familiei şi prin urmare omului, şi argumentează că individul nu-şi este suficient sieşi, deci nu poate exista fără stat, în timp ce statul poate subzista fără un individ.Comunitatea politica, cetatea, cum o numeste Aristotel este “cea mai eminenta dintre toate si care le contine si pe toate celelalte”, deoarece ea nu are, prin existenta sa un scop anume sau un scop care sa poata servi in calitate de mijloc de raport cu un alt obiectiv. Ratiunea existentei......

Words: 699 - Pages: 3

Case 17.2 the Hobbit's Choice Restaurant

...literatuurstudie over buitenspelen het rapport van het survey-onderzoek het rapport van het observatie-onderzoek Het onderzoeksproject Het project poogde volgende doelstellingen te bereiken. 1. Het belang en de invloed van buitenspelen beschrijven. Welke effecten heeft buitenspelen, met name op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen? Dit wordt algemeen beschreven in de literatuurstudie, en komt tevens zijdelings aan bod in het survey-onderzoek (m.n. verband met lichaamsgewicht). 2. De feitelijke situatie van het buitenspelen in Vlaanderen in kaart brengen. Hoeveel wordt er gespeeld (door wie) en wordt er minder gespeeld dan vroeger? Wie er waar en wat speelt, en hoeveel kinderen er spelen wordt beschreven in het observatie-onderzoek, het survey-onderzoek (zelfrapportering) en beperkt in de literatuurstudie. Een zicht op de evolutie van het buitenspelen van kinderen in Vlaanderen krijgen we door de vergelijking van het observatie-onderzoek uit 2008 met soortgelijke gegevens uit 1983, en door de vergelijking van het surveyonderzoek uit 2008 met soortgelijke gegevens uit 1989 en 1979. 3. Inzicht verwerven in wat het buitenspelen van kinderen beïnvloedt. In lijn met de onderzoeksopdracht is hierbij vooral gekeken naar het belang van de (publieke) ruimte waarin gespeeld kan worden. Het survey-onderzoek geeft hier enkele gegevens, het literatuuronderzoek biedt een overzicht, maar het is vooral in het observatie-onderzoek dat deze vraag aan bod komt. Ook de eigen motieven van......

Words: 9681 - Pages: 39

Onderzoek Buitenspeelruim

...welzijn van de gemeente Delft en Den Haag. Daarnaast is het rapport bedoeld voor lezers die geïnteresseerd zijn in de verschillende functies van buitenspeelruimten. De gezondheidsfunctie van een buitenspeelruimte zal hoofdzakelijk toegelicht worden. Tenslotte vermeld ik dat dit rapport mede tot stand gekomen is dankzij suggesties van docenten en tips van medestudenten. In het bijzonder wil ik Rosalie van Helden bedanken voor haar gedetailleerde feedback. Den Haag, juni 2011 Buitenspeelruimten Nick Werring 2011 2 Samenvatting Er is onderzoek gedaan naar de verschillende functies van buitenspeelruimten. Door middel van observatie is de functie gezondheid geanalyseerd. De geobserveerde buitenspeelruimten bevinden zich in wijken van de gemeente Den Haag en van de gemeente Delft. Om de resultaten vast te leggen tijdens de observatie is er gebruik gemaakt van een observatielijst. De observatielijst bestaat uit waarneembare eigenschappen die tot stand zijn gekomen door het operationaliseren van de begrippen uit de theorie. Door het gebruik van deskresearch zijn de demografische kenmerken van de wijken waarin de buitenspeelruimten zich bevinden vastgesteld. Daarnaast is er door middel van deskresearch onderzoek gedaan naar het beleid dat de gemeenten Delf en Den Haag voeren omtrent buitenspeelruimten. De conclusie is dat buitenspeelruimten een vaste rol hebben gekregen tijdens het oproeien van kinderen. Buitenspeelruimten hebben verschillende functies. Uit......

Words: 10258 - Pages: 42