Myggestik

In: Other Topics

Submitted By steven1992
Words 760
Pages 4
Myggestik af Naja Marie Aidt

Myggestik er en novelle ligesom så mange andre noveller, rigtig spændende og ikke omhandler for mange person på engang, den er lige til at gå til. Den letlæseligt og nem at forstå. Den er opbygget med en hovedperson og så 4-5 andre personer som komme ind i billedet engang i mellem. I første halvdel af novellen er den meget moderne, den kommer ind på, fester, piger og sex. Men i sidste halvdel af novellen er det mere hovedperson det handler om, at han bliver mere og mere syg. Den har også en meget typisk novelle træk og det er at den starter inde midt i en situation, og løbende begynder man at forstå hvad den situation omhandler. Derefter får man løbende en personkarakteristik af de nu forskellige personer i novellen. Der kommer også sådan nogle små ligegyldige sætninger engang i mellem og det er også meget typisk for noveller men de ”ligegyldige” sætninger betyder noget. De er små metafore og billedsprog som gør at man får et realistisk billede af det inde i hovedet.
Novellen har et moderne syn på tilværelsen, pga. den belyser realtids-samfundsrealisme, altså den belyser nutidens moderne realistiske samfund. I forhold til skilsmisse kontra børnenes ve og vel, dagligdagens problemer, familiære stridigheder og hovedpersonens påtagede sygdomme. Det er nogle moderne sygdomme Hovedpersonen har påtagede sig, da det samfund vi har i dag er der mange mennesker som får stress eller andre sygdomme pga. deres livsstil. Hovedpersonen indser at han har nogle indbildske sygdomme, ligesom mennesker har i vores samfund.
Det moderne menneske beskrives rigtig realistisk i novellen. Personerne har en moderne tankegang og en moderne væremåde. Personerne er modstridende og har sine egne holdninger og værdier og er også meget afslappet som mennesker er i dag. Eksempel, så er Pede blevet skilt og han er sur og ked af det fordi han kun må se børnene i…...

Similar Documents

Myggestik

...Indledning, resumé og referat, af ”Myggestik” ____________________________________________________________________________________________________________ 1) Indledning: Novellen, ”Myggestik” er blevet skrevet i år 2006, af Naja Marie Aidt, og er fra novellesamlingen ”Bavien”. Aidt er en kendt forfatter og digter, og mest kendt for sine børnebøger, romaner og noveller. Novellen handler om en mand, hvis navn ikke bliver nævnt i teksten. - Han lever det gode liv i starten, men senere hen bliver det stille og roligt ødelagt for ham, da han bliver stukket af en myg. Han bliver voldsomt syg, og det fører så til, at han får det værre igennem tiden. Novellen er meget realistisk, og miljøet i novellen er nutidigt og genkendeligt for læseren. Læseren kan på en måde relatere til hans problemer, da vi selv kan komme ud for uheldige byture, og nedture i livet. Men hvad sker der rent faktisk, når alt ser ud til at være perfekt for ham, men hurtigt kan blive ødelagt i et sekund? 2) Resumé: Novellen handler om en mand, hvis liv går i forfald. Han lever et tjekket liv i storbyen, hvor han har et godt forhold med sin søster, og alt ser tilsyneladende ud til han har det perfekt. Han kommer hjem med scorede kvinder. Hovedpersonen bliver en dag stukket af en myg på ballen, senere hen bliver det meget slemt for ham, da han får det værre, og myggestikket udvikler sig til en slem infektion. Det viser sig senere hen, at myggestikket ikke længere er et myggestik men noget meget værre,......

Words: 547 - Pages: 3