Free Essay

Ms. Truc

In: Business and Management

Submitted By Phamtruc
Words 4134
Pages 17
Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Thị trường chứng khoán là một định chế tài chính bậc cao, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường phát triển. Để thị trường chứng khoán có thể hoạt động minh bạch, hiệu quả và an toàn, không thể thiếu được các tổ chức tài chính trung gian trong đó phải kể đến đầu tiên vai trò của ngân hàng thương mại mà đại diện là các công ty chứng khoán thuộc sở hữu của ngân hàng đó. Nhờ các công ty chứng khoán mà các cổ phiếu và trái phiếu được lưu thông tấp nập trên thị trường, qua đó một lượng vốn nhàn rỗi được đưa vào đầu tư cho phát triển kinh tế từ những nguồn vốn lẻ tẻ trong công chúng.
Nói đến vai trò của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán có thể đến các khía cạnh sau: về hàng hoá, về tổ chức trung gian, về thông tin , về sự điều tiết cung cầu và về các đinh chế tài chính trên thị trường. Đó là những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự phát triển của một thị trường nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Thông qua việc phân tích những ảnh hưởng và tác động của ngân hàng thương mại đến các yếu tố trên của thị trường chứng khoán sẽ cho ta thấy được hơn hết vai trò to lớn của ngân hàng thương mại đối với thị trường chứng khoán.

Vai trò của Ngân hàng thương mại trong việc tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoá
Hàng hoá của thị trưòng nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng (chứng khoán) là yếu tố không thể thiếu cúạư tồn tại và phát triển của thị trường. Chứng khoán có thể định nghĩa như sau: Chứng khoán là những giấy tờ có giá và có khả năng chuyển nhượng, xác định số vốn đầu tư ( tư bản đầu tư ), chứng khoán xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền đợin hợp pháp, bao gồm các điều kiện về thu nhập và tài sản trong một thời gian nào đó.

1/7

Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán Ngân hàng thương mại có vai trò rất to lớn trong việc tạo ra hàng hoá cho thị trường chứng khoán dưói hai góc độ trực tiếp và gián tiếp
Trên góc độ trực tiếp, các ngân hàng thương mại có thể tham gia hoạt động với tư cách là người phát hành và bán cổ phiếu của mình( ngân hàng cổ phần). Các ngân hàng cổ phần phát hành cả cổ phiếu để tạo nguồn vốn khi mới thành lập hoặc vốn bổ sung thêm trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, tất cả các Ngân hàng thương mại không phân biệt thành phần sở hữu đề có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn từ nền kinh tế. Những việc này đã tạo cho thị trường chứng khoán một khối lượng hàng hoá rất lớn ở thị trường thứ cấp. Như vậy, với tư cách là một tổ chức kinh doanh đơn thuần trên thị trường, Ngân hàng thương mại thông qua các hoạt động phát hành của mình đã cung cấp một lượng chứng khoán lớn phong phú, đa dạng và đặc biệt là có chất lượng cao cho thị truờng.
Ngoài các loại chứng khoán truyền thống là cổ phiếu và trái phiếu, các công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng thương mại hiện nay còn bán trái phiếu chính phủ (trung ương và địa phương), chứng quyền, trái quyền, các hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và các sản phẩm lai tạo đa dạng khác phù hợp với thay đổi trên thị trường và môi trường kinh doanh. Trong những thị trường mới nổi, hàng hoá và dịch vụ còn nghèo nàn, đơn diệu, nếu được tổ chức phát triển tốt, các Ngân hàng thương mại có thể góp phần cải thiện môi trường đầu tư này. Một môi trường đầu tư tốt đa dạng về sản phẩm, với chi phí dich vụ thấp và có lợi nhuận thoả đáng sẽ thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi cho tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh đó, Ngân hàng với tư cách là một tổ chức trung gian, thực hiện các nghiệp vụ trung gian chứng khoán như bảo lãnh phát hành, tư vân đầu tư chúng khoán, ….. đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiẹp khác phát hành chứng khoán, gián tiếp tạo sự đa dạng về hàng hoá cho thị trường chứng khoán. Thứ nhất, phải kể đến đó là Ngân hàng thương mại là nhân tố góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp
Nhà nước thành các công ty cổ phần. Ngân hàng tham gia vào việc thành lập công ty cổ phần hoặc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước với tỷ lệ cổ phiếu đáng kể để có đủ điều kiện tham gia quản trị kinh doanh, tín nhiệm. Công ty cổ phần dù mới thành lập hay cổ phần hoá, vốn vẫn còn hạn hẹp so với yêu cầu của kỹ thuật và công nghệ hiện đại, do đó ngân hàng phải là trợ thủ đắc lực cho công ty cổ phần, tạo điều kiện cho các công ty vay tín dụng. Như vậy, chính chế độ tín dụng và ngân hàng đã xã hội hoá các nguồn vốn, giải quyết các mâu thuẫn trong sự vận động của nguồn vốn giữa các thành phần kinh tế, xoá bỏ tính chất tư nhân các biệt của nguồn vốn trong công ty cổ phần.
Một doanh nghiệp có thể bắt đầu hoạt động của mình bằng một món nợ vay ngân hàng.
Vay ngân hàng là một cơ sở hoạt động của các doanh nghiệp và năng lực kinh doanh của họ. Các ngân hàng là ngưòi đầu tiên đã lập ra việc kiểm tra các hoạt động của công ty, họ quyết định có nên cho vay hay không và có nên tiếp tục cung cấp tín dụng hay không. Ngân hàng sẽ cung cấp kinh doanh nếu biết được rằng một Công ty thành công cuối cùng có thể hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Như vậy kỷ cương tài chính của ngân hàng sẽ đưa công ty vào thị trường chứng khoán, gián tiếp bổ sung một lượng hàng hoá cho thị trường. Thứ hai, ngân hàng thương mại cũng giữ một vai
2/7

Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán trò quan trọng trong việc giúp các công ty phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp.
Khi những nhà sáng lập một công ty nào đó muốn phát hành chứng khoán để thu hút vốn, họ có thể dựa vào uy tín, và kinh nghiệm của ngân hàng để ký hợp đồng về việc phát hành và bán các chứng khoán của mình. Như vậy, Ngân hàng thương mại thực hiện chức năng môi giới phát hành chứng khoán giữa người muốn bán và ngưỡi muốn mua chứng khoán. Khi đảm nhận vai trò này, Ngân hàng sẽ giúp cho những người sáng lập công ty chọn lựa loại chứng khoán phát hành, tư vấn về các vấn đề như lãi suất chứng khoán, thời hạn chứng khoán, và các vấn đề kỹ thuật khác. Trong những trường hợp đặc biệt, như sẽ phát hành một lượng chứng khoán khá lớn, các Ngân hàng có thể cùng nhau chia sẻ việc dự định số phát hành này nhằm giảm thiểu rủi ro, hoặc mua toàn bộ các cổ phiếu, trái phiếu phát hành mới và sau đó bán lại cho công chúng. Bên cạnh đó, bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hoá, tư vấn niêm yết, thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán trong đợt phát hành và giúp nhà đầu tư phát hành và giúp nhà đầu tư đánh giá đúng và chính xác về giá trị các khoản đầu tư của mình, bằng cách dó công ty chứng khoán sẽ phát huy được vai trò tạo sản phẩm hàng hoá nới cho thị trường.

Vai trò trung gian chứng khoán của Ngân hàng thương mại
Bất kể một thị trường nào, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng muốn hoạt động và phát triển thì ddeuf đến vai trò của các trung gian. Không phải nhà kinh doanh nào cũng có thể gặp ngay được những đối tượng cần mua chứng khoán để cả hai cùng thực hiện việc mua bán lẫn nhau. Cũng như không phải bất kỳ người dân nào muốn đầu tư vào chứng khoán cũng có thể nhanh chóng đủ hiểu biết, đủ thông tin để tìm được cho mình nơi mua loại chứng khoá hợp túi tiền, có mức lãi suất và thời gian đáo hạn đúng như ý muốn. Do những hạn chế này và nhu cầu tiẹn lợi cho các chủ thể, trên thị trường xuất hiện những người trung gian đưa đường dẫn lối, để người bán và người mua gặp nhau theo đúng yêu cầu của cả hai bên. Các trung gian sẽ giúp cho hoạt động của các thị trường được suôn sẻ, nhanh chóng và hiệu quả, là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển của thị trường. Và Ngân hàng thương mại chính là một tổ chức trung gian quan trọng nhất trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Trong thị trường chứng khoán, vói tư cách là một tổ chức trung gian, Ngân hàng thương mại sẽ đưa đường dẫn lối để hai bên gặp nhau thông qua các nghiệp vụ của ngân hàng trên thị trường chứng khoán. Ngân hàng thương mại với kiến thức rộng, am hiểu tình hình kinh tế chung và rất rành hoạt động của các công ty. Do vậy, ngân hàng thương mại không phải là một người môi giới thông thường, mà giữ vai trò vô cùng chủ động trong việc thương lượng chứng khoán, thay thế thân chủ để cam kết mua bán chứng khoán với giá định sẵn do chính trung gian chứng khoán lựa chọn. Với các nghiệp vụ chủ yếu của minh trên thị trường chứng khoán như kinh doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán và bảo lãnh chứng khoán đã góp phần vào hoạt động có hiệu quả của thị trường chứng khoán. Quả thật, Ngân hàng thương mại thông qua các công ty chứng khoán của mình đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhà đầu tư với các doanh nghiệp, góp phần tạo kênh huy động vốn mới thực sự hiệu quả cho nề n kinh tế thông qua việc đẩy mạnh hơn nữa nghiệp vụ môi giới và bảo lãnh chứng khoán, nâng cao chất lượng và
3/7

Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán mở rộng hơn nữa tư vấn đầu tư chứng khoán, tăng cường tiếp xúc với các doanh nghiệp dưới mọi hình thức nhằm giới thiệu khả năng huy động vốn qua kênh thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp. Khi thực hiện môi giới chứng khoán, các công ty chứng khoán có hai nhiệm vụ chính là: nhiêm vụ cung cấp thông tin và tư vấn khách hàng ( thông qua các nhân viên lành nghề, công ty chứng khoán cung cấp cho khách hàng các báo cáo nghiên cứu và các khuyến nghị đầu tư); đồng thời, cung cấp các sản phẩm và dich vụ tài chính, giúp khách hàng thực hiện giao dịch theo yêu cầu và vì lợi ích khách hàng. Với nhiệm vụ này, nhân viên môi giới nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và thực hiện giao dịch cho họ. Quá trình này bao gồm các tác nghiệp từ hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tại công ty, tiến hành truyền lệnh, xác nhân giao dịch,thanh toán và chuyển kết quả giao dịch cho khách hàng. Không chỉ dừng ở đó, sau khi giao dịch đã được thực hiện, người môi giới còn phải tiếp tục quản lý tài koản của khách hàng, đưa ra những khuyến cáo và cung cấp thông tin, theo dõi để nắm bắt những thay đổi trong đời sống, công việc… của khách hàng mà có thể dẫn đến những thay đổi trong tình trạng tài chính và thái độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, từ đó đề xuất chiến lược đầu tư mới thích hợp hơn. Trên thị trường sơ khai, khi sản phẩm hàng hoá còn đơn giản, nhà đầu tư có thể chưa có nhu cầu sủ dụng dịch vụ tư vấn và do mặt bằng dân trí thấp nên hoạ động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm trên diện rộng lại giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Có thể nói, hoạt động môi giới đầu tư chứng khoán dồng thời chứa đựng hàm lượng tư vấn đầu tư khá cao, người đàu tư trông chờ người môi giới cho biết khi nào thì nên mua, lúc nào nên bán chứng khoán và cung cấp thông tin về tình hình diễn biến trên thị trường.
Quả thật với vai trò một trung gian trên thị trường chứng khoán, ngân hàng thương mại đã đóng góp rất to lớn vào sự phát triển của thị trường. Để kể thêm vào những đóng góp của ngân hàng thương mại với tư cách một trung gain chứng khoán, ta có thể kể đến vai trò của ngân hàng nhu quản lý tài khoản tiền gởi của pháp nhân và thể nhân tạo tiền đề cho việc tích luỹ vốn để mua bán chứng khoán, kinh nghiệm về hoạt động tín dụng của ngân hàng tạo điều kiện cho việc mua bán chứng khoán được thuận lợi khi có nhu cầu đầu tư và đặc biệt là kinh nghiệm về tổ chức thanh toán giúp ngân hàng thương mại thực hiện tốt việc chi trả trong mua bán chứng khoán. Khi có thị trường chứng khoán, các quan hệ mua bán chứng khoán diễn ra thường xuyên, nhiều khi chóng mặt nhất là thị trường chứng khoán thứ cấp. Các quan hệ mau bán bao giờ cũng kéo theo quan hệ thanh toán: Người mua trả tiền cho người bán, người bán giao chứng khoán cho người mua. Có thể tới hàng trăm mối quan hệ thanh toán diễn ra với tốc độ rất nhanh, hàng ngàn giao dịch mỗi ngày tại Sở giao dịch chứng khoán của nhiều nước. Qua đó có thể thấy vai trò làm trung gian thanh toán của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán là không thể phủ nhận, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. 4/7

Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán Vai trò điều chỉnh cung cầu chứng khoán của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán.
Ngân hàng thường mại là một trung gian tài chính quan trên thị trường tài chính với hoạt động cơ bản nhất đó là nhận tiền gửi và tiến hành cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu về vốn trong nền kinh tế. Và chính hoạt động này có tác động rất lớn đến hoạt động của thị trường chúng khoán, mà cụ thể là giá cả, cung và cầu của chứng khoán trên thị trường.
Bơi lẽ xet cho cùng, mục đích của bất kỳ nhà đầu tư nào dưới bất kỳ hình thức nào cũng xuất phát từ mục tiêu cuối cùng, đó là mục tiêu lợi nhuận. Việc họ quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào là tuỳ thuộc vào những nhận định và dự đoán của họ về khả năng sinh lời, đem lại thu nhập, và mức đọ rủi ro của nó. Chính vì vậy mà lãi suất tiền gửi và cho vay của các ngân hàng cũng có tác động không nhỏ đến mức cung cầu chứng khoán trên thị trường và giá của những chứng khoán đó.
Khái niệm lãi suất dùng để chỉ mức lãi suất áp dụng cho cá khoản vay và cho vay giữa cá ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng và các khách hàng của họ trên thị trường.
Còn lợi suất cổ phiếu hay trái phiếu, nói chung là lợi suất chứng khoán là mức lãi suất qui định sẵn trên mỗi trái phiếu hoặc mức lãi dự kiến sẽ nhận được vào lúc chia cổ tức của cổ phiếu. Đồng thời, đối với cổ phiếu đó là kỳ vọng tương lai về giá cổ phiếu gia tăng. Quan hệ giữa lãi suất và lợi suất chứng khoán là mối quan hệ gián tiếp tác động đối với giá của chứng khoán. Nếu lãi suất cao hơn lợi suất chúng khoán thì giá chứng khoán sẽ giảm. Ngược lại, nếu lãi suất thấp hơn lợi suất chứng khoán thì giá chứng khoán sẽ tăng. Trường hợp lãi suất ngân hàng giữ ở mức thấp hơn có thể dẫn đến hiện tượng gọi là phi trung gian hàng hoá. Lúc đó mọi người sẽ đổ xô đến rút tiền tuết kiệm và dùng nó để mua chứng khoán. Ngược lại, khi lãi suất ngân hàng cao, điều này sẽ khiến cho hoạt động trên thị trường chứng khoán giảm sút vì người ta thích gởi tiền vào ngân hàng hơn là mua chứng khoán.
Thị giá chứng khoán không phải chỉ căn cứ vào số tiền ghi trên chúng khoán mà còn phụ truộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tỷ suất lợi tức của chứng khoán. Thị trường chứng khoán chỉ có thể hoạt động bình thường nếu lãi suất tiềm gửi tiết kiệm và tỷ suất lợi tức của chứng khoán cạnh tranh được với nhau và hoà nhập với nhau, giữa người mua và người bán chỉ còn việc lựa chọn khả năng rủi ro và quyết định mạo hiểm. Chẳng hạn, nếu cổ tức quá bấp bênh và chỉ ở mức tối đa là
30%/năm, trong khi đó lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm là 50%/năm, thì không ai mua cổ phiếu và thị trường chứng khoán sẽ khó vận hành. Ngược lại, nếu lợi tức cổ phần là 30%/ năm và lãi suất ngân hàng là 25%/ năm, thì bắt đầu có sự lựa chọn. Người ưa mạo hiểm và thích lãi suất cao sẽ đầu tư tiền của mình để mau cổ phiếu, còn người thích an bài sẽ gửi tiền của mình vào ngân hàng. Xu hướng này sẽ tạo điều kiện để vận hành thị trường chứng khoán.

5/7

Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán Một vai trò khác của ngân hàng thương mại đối với cung cầu chứng khoán trên thị trường chứng khoán đó là cung cấp cơ chế giá cho các khoản đầu tư. Thứ nhất, ngân hàng thương mại sẽ tạo cơ chế giá chứng khoán trên thị trường thứ cấp thông qua các
Sở giao dịch chứng khoán. Công ty chứng khoán có vai trò giúp nhà đầu tư đánh giá đúng và chính xác giá trị khoản đầu tư của mình thông qua trình độ chuyên môn chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dăn, và thông tin chính xác, đầy đủ. Toàn bộ các lệnh mua bán chứng khoán được tập hợp tại thị trưòng giao dịch tập trugn thông qua các công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại, và trên cơ sở đó giá chứng khoán sẽ được xác định theo quy luật cung cầu. Ngoài ra, thông qua hạot động tự doanh, các công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại còn có một chức năng quan trọng là can thiệp vào thị trường, góp phần điều chỉnh giá chứng khoán. Thứ hai, ngân hàng thương mại còn tạo cơ chế giá trên thị trường sơ cấp: khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, công ty chứng khoán thực hiện vai trò tạo cơ chế giá chứng khoán thông qua việc xác định và tư vấn cho tổ chức phát hành mức giá phát hành hợp lý đối với các chứng khoán trong đợt phát hành. Thông thường, mức giá phát hành thường do các công ty chứng khoán xác định trên cơ sở tiếp xúc, tìm hiểu, thoả thuận với các nhà đầu tư tiềm năng trong đợt phát hành và tư vấn cho tổ chức phát hành.

Vai trò của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin trên thị trường chứng khoán
Đối với thị trường chứng khoán, thông tin giữ một vai trò hết sức quan trọng giúp cho thị trường duy trì và phát triển. Thông tin giúp các nhà đầu tư quyết định những phương án đầu tư để thu được lợi nhuận lớn nhất và tránh được những rủi ro trên thị trường.
Thông tin giúp cho những cơ quan quản lý thị trường giám sát, quản lý thị trường một cách chặt chẽ và hiệu quả. Có thể nói, ngân hàng thương mại có một ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp một kênh thông tin rất phong phú và tương đối đáng tin cậy cho thị trường. Hoạt động môi giới đầu tư chứng khoán của các ngân hàng thương mại luôn chứa đựng cả hàm lượng tư vấn đầu tư cao, người môi giới chứng khoán cho biết khi nào nên mua, khi nào nên bán chứng khoán và cung cấp thông tin về tình hình diễn biến trên thị trường. Các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ đầy đủ không chỉ thực thực hiện lệnh của khách hàng, mà còn tham gia vào nhiều dịch vụ tư vấn khác nhau thông qua nghiên cứu thị trường rồi cung cấp thông tin đó cho các tổ chức và cá nhân đầu tư.
Các dịch vụ ấy bao gồm: thu thập thông tin cung cấp theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp thông ti về các khả năng đầu tư khác nhau cũng như triển vọng ngắn và dài hạn của các khoản đầu tư đó trong tương lai; cung cấp thông tin về chính sách tiền tệ của Chính phủ có liên quan đến các khoản đầu tư mà khách hàng cân nhắc. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng cung cấp các thông tin rất đáng tin cậy về tình hình diễn biến thị trường giúp các cơ quan quản lý thị trường có những điều chỉnh phù hợp nhất. Đó là một vài ví dụ về vai trò cung cấp thông tin của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán.

6/7

Mối quan hệ giữa hoạt động của Ngân hàng thương mại và hoạt động của thị trường chứng khoán Vai trò của ngân hàng thương mại về định chế quản lý thị trường chứng khoán Chính hoạt động của cá Công ty chứng khoán thuộc các ngân hàng thương mại và các nhân viên môi giới của họ là một yếu tố góp phần hoàtn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh chứng khoán. Nếu môi trường pháp lý không đủ chặt chẽ và việc thực hiện không nghiêm thì mâu thuẫn sẽ phát sinh có thể dẫn đến làm đổ vỡ thị trường.
Công ty chứng khoán cùng cá nhân viên của mình sẽ đưa pháp luật đến với người đầu tư, giúo người đầu tư luôn có ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật trong quá trình tìm kiếm lợi ích; đồng thời các công ty chứng khoán cũng kịp thời phản ánh cho cá nhà làm luật kịp thời chỉnh sửa những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật.

7/7…...

Similar Documents

Premium Essay

Ms-13

...MS-13 final MS-13 History and Origins The Mara Salvatrucha gang originated in Los Angeles, in the 1980s by Salvadoran immigrants in the neighborhood between Pico and Wilshire also know as the city's Pico-Union neighborhood. They immigrated to the United States Due to a 12-year civil war in El Salvador, which resulted in over 100,000 deaths and over a million refugees(www.ms13gang.com). The Salvadorian refugees and immigrants predominantly settled in southern California and Washington, D.C. Some of the refugees and immigrants had ties with La Mara, a violent street gang from El Salvador. Others had been members the Farabundo Marti National Liberation Front (FMNL) during the El Salvadorian civil war(Rimmer, 2009). FMNL was made up of Salvadorian peasants who were trained as guerilla fighters. Many were adept at using guerilla tactics and working with explosives, firearms, and booby traps. Salvadorians were not accepted into the Los Angeles Hispanic community, and were frequently targeted by local Hispanic and African American gangs notably the 18th street gang. Due to this suffering, in the late 1980s, some refugee members of La Mara and FMNL formed what is now known as the Mara Salvatrucha (MS) street gang. Like many other street gangs, MS initially formed for protection, but quickly developed a reputation for being organized and extremely violent criminal enterprise. The gang’s rivals took note. One, known as the Mexican Mafia, or “la eme” for short, and is one of...

Words: 1116 - Pages: 5

Premium Essay

Ms. Annie

...Choose one story from the book “ An Evening in Guanima” and explain how the author arouses sympathy for the main character. Patricia Glinton, the author of Miss Annie , arouses sympathy for the main characters in her story, by sharing with us the readers the cause and effect of their action. “Miss Annie” is a story of a beautiful young woman by the name of Miss Annie. She was the wife of Mr. Andrew. When Mr. Andrew died, Ms. Annie was left all alone. Miss Annie promised Mr. Andrew that she would not remarry. However, because of a persistent and charming young bachelor, Ms. Annie was unable to keep her promise to her late husband. After Miss Annie and the young man were already wed, the man’s behavior changed. He treated Ms. Annie very poorly, which led to him getting his just deserts. The author first arouses our sympathy for Mr. Andrew, Miss Annie’s late husband. Mr. Andrew was Miss Annie’s first husband. He loved Miss Annie and treated her very well. Miss Annie was very beautiful. This led caused Mr. Andrew to be very jealous, so jealous that he made Miss Annie promise not to remarry if he died before her. Unfortunately, Mr. Andrew was the first to die. Miss Annie, however, did not keep her promise. This evokes a feeling of sympathy for Mr. Andrew because he did not get to have his last wish fulfilled after looking after Miss Annie all of his life. Next, Patricia Glinton arouses our sympathy for Mr. Andrew’s dog. When Mr. Andrew died, he left his dog to look after......

Words: 612 - Pages: 3

Premium Essay

Ms Project

...and maintained by defining the date the project begins. This includes any planning or initiation activities. By setting the start date, we can better estimate how long a project will take. Set the task type to “Fixed duration” to facilitate project schedule development and consistency. Understanding task types is very important. MS Project defines three task types. The task type determines how MS Project calculates duration, work, or hours and resource unit assignments. Setting the wrong task type will cause MS Project to recalculate schedules incorrectly. Next, uncheck the new tasks or effort-driven checkbox. When you’re just starting a project, you should always uncheck this box. It helps to facilitate planning and the initial work. Now, uncheck the split in progress tasks checkbox. Normally, task progress will either be zero or complete with no other value. It is very important to uncheck this box. Next, uncheck the box next to “Tasks will always honor their constraint dates.” Sometimes, a task is started earlier or later than originally planned. By clearing this option, tasks that are started earlier will be moved by MS Project to the earlier start date. Finally, select the “Set as default” button for the changes to take effect for all projects. Next, I’m going to select the calculation tab and make sure that the checkbox next to updating task status updates resource status has been checked. If it is not, be sure to select it. Again, select......

Words: 8020 - Pages: 33

Premium Essay

Ms Project

...Objectives - MS Project 2010 * Creating a summary task * Working with subtasks * Establishing task dependencies * Specify lead and lag times A project task list can be as few as 10 or as many as several hundred tasks. With a large project, it can become difficult to locate a specific task. Using MS Project, you can organize the task list by creating a hierarchical structure. This process of structuring a task list is known as outlining. Outlining is used to organize common tasks into groups within the task list. The groups can represent phases of the project. In this lab, we will first use outlining to group the tasks of our project into phases. We will create a main summary task to represent the entire project and then several levels of summary tasks below the main summary task to represent the phases of the project. Creating an Outline 1. Log onto Windows. Open MS Project. 2. Open your project file that you created in Lesson 1, Part A (MyLab1a_XXX.mpp, where XXX are your initials.) 3. Save this file, using Save As, as MyLab1b_XXX.mpp, where XXX are your initials. Creating a hierarchical outline organizes the project tasks list into groups of tasks. Each group of tasks is preceded by a summary task, which describes the tasks within each group. The outline of a project generally begins with a main summary task. The main summary task is a brief description of the project and all tasks are subordinate to the main......

Words: 4410 - Pages: 18

Premium Essay

Ms Project

...Review Questions Name: Answer the following questions: 1) Why is it best not to enter a percentage (%) completion? When using percentage completion data for tracking the data can be somewhat subjective and should only be used when everyone involved understands what the percentage means. 2) According to your Project Summary, is this project on schedule? Will you be over or under budget and by how much? This project will be under budget according to MS Project. 3) After printing out the Earned Value report, define (you may use MS Project help) the following terms and write in the Total Values of each from your Earned Value Report (Make sure your current date is properly set to 11/11/2013). PV: Planned Value (PV) - This is the amount of budget planned to be spent during a given period of time. (22,919.23) EV: Earned Value (EV) - This is a value indicating how much of the budgeted cost should have been spent given the amount of work actually completed. (7,120.19) AC: Actual Cost (AC) - This is the amount of money actually spent on the completed work. SV: Schedule Variance (SV) - is a quantitative measure used by project management personnel to determine schedule performance during or after the completion of a project. (-15,799.04) CV: Cost Variance (CV) - the true measurement of cost performance on a particular project. (336.35) EAC: Estimate at Completion - is the best estimate of the total cost at the completion of the project.......

Words: 345 - Pages: 2

Free Essay

Ms and Medications

...Walking impairment in MS patients Mvt dis, neuro, progressive Disabilities: vision, ataxia, fatigue, spasticity, cog, pain, bladder, bowels, SD, Walking impairment Screen , identifying and manage 39% odnt’ talk to their MD 87% experience limitation with walking ability 20-40 young professionals affected Pharmacology Ampyra (dalfampridine) – demonstrated by increased walking speed 2 types: Immidate release and extended release MoA : K+ blocker T25fw MEASURE used: primary measure of efficacy walking speed, measures the fastest time in which patients can safely complete a 25 ft course, 3 min time limit compared to 6 minute walk---- start in standing Reasearch 18-70 men and women used. 4 kinds of MS: relapsing remitting, primary prog, 2ndary prog, preg relasping Obj tool: expanded disability status scale: 0- highest score 10 (bed bound) Used for goal setting, justiflying need for PT Edss-higher number patient is worse MSWS-12 tool – patient questionnaire assesses the aggregate impact of ms on standing, ability to run, need to run, climb stairs, stnding difficulty, balance, how far.----very functional 1-5 ; higher number worse patient is. Improving communication with patients; report falls, assistance needed, wall or furniture walking, walking changes during the year. – scheduling patient during cooler times. Improtance- early prevention ( when diag) get the baseline , OT or PT Funding: if patient can only get 2 reimbursed visits with PT,......

Words: 257 - Pages: 2

Free Essay

Ms Word

...Tricks * By typing Alt+x you can quickly add the Unicode character into your document. * Highlight any block of text and then press F2, now place the cursor at the spot where ever you wish to move that text and press enter. * If you are working on an extensive document in MS WORD, you can press F5+Shift keyboard shortcut to cycle through the spots hat you edited most freshly. * You can select rectangular blocks of text in a word document and apply formatting to the selected part. Hold down the ALT key and drag the mouse to select any rectangular area you want to. * Select some text in the WORD and then press SHIFT+F3 to promptly change the case of the selection. * You can triple click anywhere in the paragraph to select the entire paragraph in the WORD. Press CTRL key and click anywhere in the sentence to select that entire sentence. * You can write anywhere on the page, all you need to do is just double click anywhere on the document and start writing. * Word has a feature known as Spike that is used to move images and text from several locations in a document and paste them all at once to a different location. To use this feature Spike, select any text or image in the document and then press CTRL+F3 to move that selection to the spike. * To convert into a plain text, just select block and press Ctrl+Spacebar and the text will be changed into plain text. * You can write math expression in your document, highlight that and press......

Words: 279 - Pages: 2

Premium Essay

Ms Paper

...Identifying Resources available for Children with Multiple Sclerosis and their Families Multiple Sclerosis (MS) is an unpredictable disorder of the central nervous system. Multiple Sclerosis is an autoimmune disease in which the body, through its immune system, launches a defensive attack against its own tissues and can range from relatively benign to somewhat disabling to devastating as contact between the brain and other parts of the body is disrupted. MS affects the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other effectively. The initial symptoms of Multiple Sclerosis are often blurred or double vision, poor contrast, eye pain, red-green color distortion, or even blindness in one eye. Most people with MS experience muscle weakness in their extremities and difficulty with coordination and balance. These symptoms may be severe enough to impair walking or standing. The worst cases of MS can produce partial or complete paralysis. Most people with MS also show par aesthesis, transitory abnormal sensory feelings such as numbness, prickling, or “pins and needles” sensations. Some people may also experience tremors, pain, dizziness, hearing loss and speech impediments. Many people with MS experience cognitive impairments such as difficulties with concentration, attention, memory, and poor judgment but such symptoms are usually mild and are frequently overlooked. Depression and anxiety is another common feature of multiple sclerosis. ......

Words: 773 - Pages: 4

Premium Essay

Or/Ms Participation

...1.   What is OR/MS and its practical applications based from the video clips presented? Operations Research/Management Science is the application of various methods and/or models that are crucial in solving problems and developing decision-making capabilities. Its practical applications based from the video clips presented are the following: (a) Services – police dispatching, design of the local transit system, the food you buy at the grocery, the books at the bookstore, the videos you rent, (b) Traveling by the car or the bus – determining the best routes to travel, (c) Flying in an airplane – check-in time at the airport, type of aircraft to fly in, crew selected to fly it, when you land, when you take off, which gate you arrive at, how quickly to get the luggage, (d) Which school to attend, (e) Which career to aspire, (f) Time management, and (g) Choosing an alternative. 2.  What is the importance of OR/MS to you as a future business executive? The importance of OR/MS to me as a future business executive is that it is my foundation in realizing the objectives and enabling to bear up with the changing environment of the business that I will work at. To maximize profits and minimize costs are just few of the goals of a company to name. In order to realize these goals, assessing, projecting, and analyzing the environment of the business such as the increasing competition, changing markets, changing customers’ requirements, increasing uncertainty, etc. will considerably...

Words: 272 - Pages: 2

Premium Essay

Ms. Luxama

...degree in 1978. In 1983 she received her master’s degree in Management from Kellogg school of management. Here is how she reached the top: as a Sales Rep at Westinghouse where she discovered her passion for business and as a Management Trainee at General Electric. She joined DuPont as a Marketing Manager in 1988 where she quickly moved up the corporate ladder and ultimately became the first female CEO of the 210 year old organization in January 1, 2009. Away from work, she married and had three children. Ms. Kullman travels the world to promote face to face relationships with her enormous corporate team but believes her own family is the most important. She is the 19th executive to lead the company founded in 1802. Prior to becoming CEO, Ms. Kullman was president of the company from Oct. 1 through Dec. 31, 2008. In 2012, she ranked number five in Fortune 500’s list of Most Powerful Women. Though DuPont is known for its dominance in chemicals, since becoming CEO Ms. Kullman has pushed the 210 year old company into unexpected new businesses (World of CEOs Dossiers, 2012). Analyze the CEO’s leadership style and philosophy, and how the CEO’s leadership style aligns with the culture. “Inclusive Innovation”, describes DuPont CEO’s leadership style and philosophy. It is a concept which she encourages and applies it to her personal life as well. Looking back at things that were introduced 40 to 60 years ago, such as Kevlar and Teflon, today’s Kevlar and Teflon look nothing......

Words: 4084 - Pages: 17

Premium Essay

Ms and Diet

...Sclerosis. Multiple Sclerosis is a disease that affects the Central Nervous System. There are multiple ways to treat the symptoms of MS but none more important than diet. Paying close attention to one’s diet plays a major role in improving living with MS. When I was diagnosed with MS making changes to my diet made noticeable improvements in daily functions.               Multiple Sclerosis(MS) is a disease that attacks the Central Nervous System(brain and spinal cord). The cause of MS is unknown but it is believed that environmental factors along with being genetically predisposed may trigger the disease. MS impedes signals to and from the brain which affects many bodily functions. MS is known as a immune- mediated disease, meaning that it is part of a group of diseases that don't have a “trigger” but go through inflammatory passages and lead to inflammation. More specifically MS causes the immune system to attack the myelin sheath around the nerves and the nerves themselves. The bodies T- cells, white blood cell that plays a central role in searching out and destroying objects marked as harmful to the body, carry out the destruction of the myelin sheath. Myelin is a protective fatty coating around the nerves in the Central Nervous System. Once the myelin sheath or nerve is damaged the disrupted signals lead to symptoms. There are various symptoms for MS which include any of the following: Fatigue, numbness/ tingling, weakness, vertigo, sexual dysfunction, pain,......

Words: 595 - Pages: 3

Premium Essay

Ms and Pregnancy

...MS and pregnancy The diagnosis of MS should not prevent you from becoming a parent but for this purpose it is very important to consult your doctor and your family. MS affects people who have or are planning to start a family, but more often women than men. This raises many questions about causal relationship between MS and pregnancy. Although, many years ago, women with multiple sclerosis are advised to avoid pregnancy that their condition would not worsened, but today we access different insights. Studies conducted over the past few decades have shown that the symptoms of multiple sclerosis can be alleviated or even disappear during pregnancy. The analysis of works that report about 13 144 women with MS revealed the following data: * MS has no effect on pregnancy. * No increase in negative symptoms nor for mother nor for the child. * Woman with MS can expect a normal pregnancy and normal delivery. For all these reasons, women with MS, especially those with mild neurological deficits, should be encouraged to become pregnant as soon as possible due to the progressive flow of the disease. It is important to break down some of the prejudices that exist and women provide the necessary information: 1. Does MS affect on the fertility of women? 2. Does MS affect on pregnancy and the baby's health? 3. Is it possible to apply spinal or epidural anesthesia during childbirth? 4. Is it recommended breastfeeding and is it safe? 5. Does......

Words: 911 - Pages: 4

Premium Essay

Ms Project

...MS Project Familiarization Ida Casey Dr. Kimberly Malone-Haddox BUS 375: Project Management October 18th, 2015 At first, I thought the MS Project is very difficult from a user standpoint. I felt that using the MS Project is very time consuming. As I was trying to navigate them the system, I found that I was focusing more on the actual system them inputting information. Considering that I do have a lot of experience with man of the MS office programs, I thought this program would be similar to that. I feel that if I had more tutorials where I am taught then have a quiz or even a step-by-step guide then I would feel more comfortable using it. Overall, it is a great program, but it still think that I would be able to use MS Excel to perform these tasks in MS Excel instead of MS Project. I do feel that with a little more that MS Projects is very easy and simple to use. You just have to get used to the program and take your time. I’m actually very excited about using the program now because this would help me gain some experience on implementing practice and assessments so I would be more confidence using it. But after doing a little research, I did find its purpose and why it was created for the business professional world. Two challenges that I foresee using MS Project in this course would be doing the projects accurate and actually navigating through it. When it comes to navigating through the program, it is difficult due to the extra steps when in the other MS office......

Words: 442 - Pages: 2

Free Essay

Psychology Ms

...Behavioral Effects Multiple Sclerosis, also known as MS, or Demyelinating disease; a disease that not many are aware of. It is “an autoimmune disease that affects the brain and spinal cord (central nervous system).” (A.D.A.M. Inc, 2011) The symptoms vary depending on the individual affected by the disease, and it also differs in duration for each symptom. In this paper, we will discuss the definition of Multiple Sclerosis, review the main symptoms affecting Multiple Sclerosis patients and their loved ones, its risk factors, how to recognize potential symptoms, the tests available, and support groups that can provide more information on this disease as well as how to cope with it. Depression is one of the main side effects Multiple Sclerosis patients have; it is unfortunately very common for someone with Multiple Sclerosis to experience depression. To learn more about the disease, we have to understand what MS is. Multiple Sclerosis, or MS, is an auto-immune disease that affects your brain’s nervous system; the “T-Cells” attack your neurons which function is to send signals to your brain. Each nerve cell control different parts of your body and emotions; having the T-cells attacking your emotional nerves can impact your way of living. If these T-cells damage the nerves of the brain that are involved in emotional expression and control; it can create a variety of behavioral changes resulting in depression. “People living with MS can experience a wide range of......

Words: 3529 - Pages: 15

Premium Essay

Tchula, Ms

...The general economic decline for most Mississippi blacks since the 1960s has been accompanied by the resurrection of white racist terrorism and political violence. The tortured body of one unidentified black man was found floating down the river in Cleveland, MS. The man’s sex organs had been hacked off and the coroner later reported finding his penis in his stomach. On January 11, 1981, the body of 45-year-old Lloyd Douglas Gray was found hanging from a tree in Tallahatchie County, MS. The coroner pronounced Gray’s death as a suicide, and no autopsy was performed. A month later, the body of 32 year old Roy Washington was found in Cypress Creek, in Holmes County, MS. Washington was badly beaten in the head and face. His hands were bounded behind him and then he was shot in the head at point-blank range. The corpse was weighed down with a car jack and wrapped by barbed wire. Scars around his neck indicated that he had also been lynched. Local white newspapers were quiet about the murder. Holmes County police did not aggressively pursue leads in the case and even followed a black reporter around while he conducted his own investigation. The majority of the other black men who were found beaten or hanging in MS have also been officially labeled suicides. Familiar with the pattern of racial violence, one black resident of Tallahatchie County declares, “If they say it was suicide, it was probably a lynching.”[2] The Case of Eddie Carthan Eddie Carthan......

Words: 3110 - Pages: 13