Free Essay

Mona

In: Business and Management

Submitted By kelvin
Words 8652
Pages 35
Hogeschool Utrecht
Project
Ondernemingsplan
CEH08
Mevr. E. Doornenbal

“Trust in online business”

Versie Concept
Datum 09-12-2010
Auteur Davey van Hattem 1594495 Max van den Ingh 1596264 Erik Kühne 1587331 Kelvin Nel 1586151 Koen Steijn 1596262
Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. De ondernemers 5
3. De organisatie 10 3.1 De onderneming 10 3.2 Het idee 11 3.2.1 ESP at home 11 3.2.1 ESP at location 11 Figuur 1. ESP at home(postservice) 12 Figuur 2. ESP at location 12 3.3 Mission statement 14 3.3.1 Missie 14 3.3.2 Visie 14 3.3.3 Ondernemingsdoelstellingen 14 3.4 Het 7-S model 15 3.4.1. Structuur 15 3.4.1.1. Directie 15 3.4.1.2. Stafafdeling(en) 16 3.4.1.3. Lijnafdeling(en) 16 3.4.2. Strategie 17 3.4.3. Systemen 17 3.4.4. Skills 20 3.4.5. Staf 20 3.4.6. Stijl 20 3.4.7. Significante waarden 21
4. Het marketingplan 22 4.1 De markt 22 4.2 De doelgroep 23 4.3 De concurrentie 23 4.4 De omgeving 25 4.4.1. Economisch klimaat 25 4.4.2. Wetten en vergunningen 26 4.4.3. Technologische ontwikkelingen 26 4.4.4. Ecologische invloeden 26 4.5 Het bedrijf en dienst in de markt 27 4.6 Marketingmix 28 4.6.1 Product 28 4.6.2. Prijs 28 4.6.3. Plaats 28 4.6.4. Promotie 28 4.6.5. Personeel 28
5. Financiering 29 5.1 Investeringen 30 Figuur 3. Investeringsbegroting en Financieringsplan 32 Figuur 4. Beginbalans 32 Figuur 5. Liquiditeitsbegroting (1) 34 Figuur 6. Liquiditeitsbegroting (2) 36

1. Inleiding
‘’Duizend meldingen oplichting via marktplaats ‘’
(voor het gehele bericht zie bijlage)

Het nieuwe meldpunt internetoplichting voorziet in een behoefte. Sinds de lancering van de site twee weken na lancering zijn er al duizenden meldingen binnengekomen van mensen die zijn opgelicht via online advertentiesites. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende periode zal toenemen.

Naar aanleiding van deze waarneming mag er geconcludeerd worden dat er fraude en oplichting plaats vind via online advertentiesites.

Electronic Secure Payment (ESP) is geboren als oplossing voor dit maatschappelijke probleem. ESP zorgt voor veiligheid en betrouwbaarheid bij betalingen via online advertentiesites. ESP biedt namelijk de mogelijkheid te fungeren als intermediair tijdens transacties.

Hoe werkt ESP?
De consument wilt een product verkopen of kopen via een online advertentiesite maar wilt de zekerheid dat u uw product dan wel uw geld na afhandeling van de transactie ontvangt. Door de transactie via ESP te laten verlopen heeft u deze zekerheid. U komt met de kopende dan wel verkopende partij tot een overeenkomst over het betreffende product. De kopende partij stort het afgesproken bedrag op de tussenrekening van ESP. Vervolgens krijgt de verkopende partij een bevestiging van het betaalde bedrag per email toegezonden. De verkopende partij stuurt vervolgens het product per aangetekende post naar de koper toe. Wanneer het product is ontvangen, krijgt ESP van het betreffende postorderbedrijf een ontvangstbevestiging. Vervolgens moet de kopende partij, binnen de afgesproken termijn, online akkoord geven over de status van het product. Na een dubbel akkoord wordt het geld van de tussenrekening overgemaakt naar het rekeningnummer van de verkopende partij.

Er zijn twee mogelijkheden die kunnen optreden gedurende het transactieproces. Het product wordt niet geleverd of het product is niet naar wens van de kopende partij. In beide gevallen staat het gereserveerde bedrag op één van de tussenrekeningen van ESP. In geval één wordt het bedrag terug gestuurd naar het rekeningnummer van de kopende partij. In geval twee wordt het geld terug gestuurd na de kopende partij indien het pakket, binnen de vooraf gestelde termijn, per aangetekende post is teruggestuurd naar de verkopende partij.

ESP denkt ook verder. Immers, niet alle producten kunnen per aangetekende post verzonden worden. Dit kan zijn omdat dit fysiek niet mogelijk blijkt of omdat de consument het product eerst zelf wil zien en eventueel verder wil onderhandelen over de prijs. Het zelf bekijken van producten brengt ook gevaren met zich mee:

‘’Overvallers slaan toe na internetafspraak’’
(voor het gehele bericht zie bijlage)

De Amsterdamse politie waarschuwt voor gewelddadige overvallers die mensen via internet in de val lokken. Verscheidene mensen zijn daar de afgelopen tijd het slachtoffer van geworden. Hierbij bieden overvallers dure goederen aan via internet, spreken af met de klanten en beroven hun vervolgens van het meegebrachte geld.

Ook voor deze problematiek biedt ESP de oplossing. Voordat de afspraak plaatsvindt krijgt de verkopende partij een e-mail met daarin de bevestiging dat het afgesproken bedrag op één van de tussenrekeningen van ESP gereserveerd staat. Vervolgens vindt het bezoek plaats, waarbij het belangrijk is te beseffen dat het geld dus niet meegebracht wordt, het product wordt bekeken en er volgt een eventueel akkoord. Zonder akkoord zal ESP het bedrag terugstorten op de rekening van de kopende partij. Is er een akkoord, dan zullen beide partijen dit akkoord afzonderlijk moeten bevestigen. Wanneer wij de bevestiging hebben ontvangen, zal het geld worden overgemaakt naar de verkopende partij.

Een belangrijke extra service die ESP biedt is gratis juridische conflictoplossingen bij een eventueel geschil. Deze conflictoplossing is gratis en wettelijk bindend voor beide partijen.

ESP beseft zich dat het zeer belangrijk is samen te werken met diverse online advertentiesites. ESP ziet deze samenwerking echter als een kans, naast veiligheid voor de consument zijn er ook voordelen voor de online advertentiesites. Bij veiligheid gaat ESP uit van zekerheid voor de consument gedurende transacties via online advertentiesites. Aannemelijk is dat meer zekerheid leidt tot meer transacties, wat uiteindelijk voordelen biedt voor de online advertentiesites.

ESP is een groot bedrijf, dat in de basis heel klein kan blijven. Door middel van een efficiënt en effectief software programma zullen alle betalingen nagenoeg automatisch verlopen. ICT is dan ook één van de ‘’succesfactoren’’ binnen de organisatie. ESP zal dan ook veel aandacht en waar nodig liquide middelen, investeren in dit onderdeel van de organisatie. Verder is ESP zich ervan bewust dat Marketing & Sales zeer belangrijk zijn voor het slagen van de onderneming, deze taken zullen dan ook door de directie in samenwerking met een senior marketingmanager worden uitgevoerd.

In hoofdstuk twee zullen de oprichters van ESP aan bod komen. In het derde hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de organisatiestructuur van ESP. In het vierde hoofdstuk zal de analyse van de markt zijn terug te vinden, samen met een daarop ingestemde marketingstrategie. In het laatste hoofdstuk zullen de financiën van ESP worden gespecificeerd doormiddel van een resultaten- en liquiditeitsbegroting en een beginbalans.

2. De ondernemers

Persoonlijke gegevens D. Van Hattem

Naam | Davey van Hattem | Geslacht | Man | Adres | Gulden Hoeve 18 | Postcode | 3451TG | Woonplaats | Vleuten | Telefoonnummer | 0642253790 | Faxnummer | Nvt. | E-mailadres | Davey.vanHattem@esp.nl | Mobiel nummer | 0642253790 | Geboortedatum | 25-04-1991 | Nationaliteit | Nederlander | Ik heb een levenspartner | Nee | Naam partner | Nvt. | Geboortedatum partner | Nvt. | Burgerlijke staat | Ongehuwd | Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden | Nee | Ik heb een samenlevingsovereenkomst | Nee | Kinderen | Nee | Leeftijd kinderen | Nvt. |

Opleiding(en) | Atheneum te Leidsche Rijn CollegeTelecommunicatie(cursus)Bedrijfseconomie Universiteit Utrecht, te UtrechtHBO Commerciële Economie te Hogeschool Utrecht | Werkervaring | Telefonische verkoop KPN outboundjuli 2008 tot september 2009Klantenservice Achmea inbounddecember 2009 tot september 2010 | Bijzonderheden | Nvt. |
Persoonlijke kwaliteiten Sterk | Zwak | Enthousiasme | Eerste eigen onderneming | Oplossingsgericht | Onvoldoende marktkennis | Opleidingsniveau | Veeleisend karakter | Georganiseerd karakter | | Commerciële ervaring | |

Persoonlijke gegevens K. Steijn

Naam | Koen Steijn | Geslacht | Man | Adres | De Uitweg 4 | Postcode | 3956CD | Woonplaats | Leersum | Telefoonnummer | 0343453339 | Faxnummer | Nvt. | E-mailadres | Koen.Steijn@esp.nl | Mobiel nummer | 0613481025 | Geboortedatum | 23-02-1991 | Nationaliteit | Nederlander | Ik heb een levenspartner | Nee | Naam partner | Nvt. | Geboortedatum partner | Nvt. | Burgerlijke staat | Ongehuwd | Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden | Nee | Ik heb een samenlevingsovereenkomst | Nee | Kinderen | Nee | Leeftijd kinderen | Nvt. |

Opleiding(en) | Atheneum te Revius Lyceum DoornBedrijfskunde Radboud Universiteit (1 jaar)HBO Commerciële Economie te Hogeschool Utrecht | Werkervaring | Vulploegmedewerker Albert Heijn LeersumRestaurant Grande Italië LeersumSponsorcommissie Larsheim Tennis | Bijzonderheden | First Certificate of English |

Persoonlijke kwaliteiten Sterk | Zwak | Organiserend | Eerste eigen onderneming | Doelgericht | Onvoldoende marktkennis | Opleidingsniveau | Ongeduldig en snel afgeleid | Communicatief (connecties) | | Marketinginzicht | |

Persoonlijke gegevens M. van den Ingh

Naam | Max van den Ingh | Geslacht | Man | Adres | Steijnlaan 1 | Postcode | 3743 CH | Woonplaats | Baarn | Telefoonnummer | 0633899255 | Faxnummer | Nvt. | E-mailadres | Max.vandenIngh@esp.nl | Mobiel nummer | 0633899255 | Geboortedatum | 15-11-1992 | Nationaliteit | Nederlander | Ik heb een levenspartner | Nee | Naam partner | Nvt. | Geboortedatum partner | Nvt. | Burgerlijke staat | Ongehuwd | Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden | Nee | Ik heb een samenlevingsovereenkomst | Nee | Kinderen | Nee | Leeftijd kinderen | Nvt. | | |

Opleiding(en) | Baarnsch lyceumHBO commerciële economie te Hogeschool Utrecht | Werkervaring | Zorg medewerker Bloemendael BaarnOber restaurant Greenfields BaarnVulploegmedewerker Albert Heijn Baarn | Bijzonderheden | Nvt. |
Persoonlijke kwaliteiten Sterk | Zwak | Enthousiasme | Eerste eigen onderneming | Creatief | Onvoldoende marktkennis | Opleidingsniveau | | Georganiseerd karakter | | Commerciële ervaring | |

Persoonlijke gegevens E. Kühne

Naam | Erik Kühne | Geslacht | Man | Adres | Frankenpoort 6 | Postcode | 3991JB | Woonplaats | Houten | Telefoonnummer | 0642904159 | Faxnummer | Nvt. | E-mailadres | Erik.Kühne@esp.nl | Mobiel nummer | 0642904159 | Geboortedatum | 25-04-1991 | Nationaliteit | Nederlander | Ik heb een levenspartner | Nee | Naam partner | Nvt. | Geboortedatum partner | Nvt. | Burgerlijke staat | Ongehuwd | Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden | Nee | Ik heb een samenlevingsovereenkomst | Nee | Kinderen | Nee | Leeftijd kinderen | Nvt. |

Opleiding(en) | College de Heemlanden te HoutenHBO commerciële economie te Hoge School van Utrecht | Werkervaring | Teamleider bij Albert Heijn 1204 te Houten-Zuidaugustus 2010 tot hedenVulploegmedewerker bij Albert Heijn 1204 te Houten-Zuidaugustus 2008 tot augustus 2010Barman restaurant “Sirtaki” te Zeistjuni 2007 tot september 2007 | Bijzonderheden | Nvt. |

Persoonlijke kwaliteiten Sterk | Zwak | Enthousiasme | Eerste eigen onderneming | ICT kennis | Onvoldoende marktkennis | Commercieel ingesteld | Afwachtende houding | | | | |

Persoonlijke gegevens K. Nel

Naam | Kelvin Nel | Geslacht | Man | Adres | Havikstraat 1 | Postcode | 3882JE | Woonplaats | Putten | Telefoonnummer | 0653403083 | Faxnummer | Nvt. | E-mailadres | Kelvin.Nel@esp.nl | Mobiel nummer | 0653403083 | Geboortedatum | 03-06-1991 | Nationaliteit | Nederlander | Ik heb een levenspartner | Nee | Naam partner | Nvt. | Geboortedatum partner | Nvt. | Burgerlijke staat | Ongehuwd | Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden | Nee | Ik heb een samenlevingsovereenkomst | Nee | Kinderen | Nee | Leeftijd kinderen | Nvt. |

Opleiding(en) | Havo te ErmeloSurfinstructeur (cursus)HBO commerciële economie te Hoge School van Utrecht | Werkervaring | surfinstructeurmei 2007 tot augustus 2010 | Bijzonderheden | Nvt. |

Persoonlijke kwaliteiten Sterk | Zwak | Innovatief | Onervaren | Ondernemend | Snel afgeleid | Creatief | | Sociaal | | | |

3. De organisatie

In dit onderdeel van het ondernemingsplan zal worden ingegaan op de organisatie van het bedrijf, te beginnen bij de basisgegevens van de onderneming. Daarna volgen het idee, de missie, visie en de ondernemingsdoelstellingen. Vervolgens zal de onderneming nader worden toegelicht aan de hand van het 7-S model van McKinsey.6 Tot de 7-S’en behoren: Strategie, Structuur, Systemen, Skills, Staf, Stijl en Significante waarden (cultuur).

3.1 De onderneming

Handelsnaam | Electronic Secure Payment | Inschrijvingsnummer Kvk | Beschikbaar vanaf 01-01-2011 | | | Rechtsvorm | Besloten vennootschap | | | Administratie | Intern | | | Tarief omzetbelasting | 19% | Frequentie van betalen omzetbelasting | Per kwartaal | BTW nummer | Beschikbaar vanaf 01-01-2011 | | | Leveringsvoorwaarden geregeld? | Ja, via branche dienstverlening | | | Vergunningen | Financieel dienstverlener | Subsidies | Nvt. | Verzekeringen | -Bedrijfsschade-Aansprakelijkheid-Arbeidsongeschiktheid |

3.2 Het idee
Het creëren van absolute veiligheid gedurende transacties via online advertentiesites door middel van Electronic Secure Payment als intermediair.

Figuur 1. ESP als oplossing 4

1 2 3 5

1. Een potentiële consument wil iets kopen of verkopen op een van de online advertentiesites in Nederland. 2. De consument kiest er voor om te betalen via internetbankieren. 3. Is zich bewust, of wordt bewust gemaakt van de kans op fraude. 4. - Kans op fraude waarbij de koper het bestelde product niet ontvangt. - Fraude met betrekking tot de verkoper door wanbetaling. - Koper en verkoper ontmoeten elkaar, waarbij fraude wordt gepleegd. 5. ESP zorgt voor oplossing door zekerheid aan de hand van het correct waarborgen van de betaling.

Hierbij biedt ESP de gewenste veiligheid en zekerheid doormiddel van twee diensten:

3.2.1 ESP at home Kopen en verkopen via postservice, waarbij zekerheid wordt geboden dat de consument het verkoopbedrag dan wel het product binnen de gestelde termijn ontvangt.

3.2.2 ESP at location
Kopen en verkopen via persoonlijk contact, waarbij gedurende de ontmoeting echter geen contant geld aanwezig is terwijl er toch zekerheid van betaling is.

Hoe werkt het?
Gedurende het handelen via online advertentiesites wordt ESP als volledig geïntegreerde betaaldienst aangeboden op de desbetreffende online advertentiesite. De consument besluit voor de gewenste zekerheid te kiezen en kiest daarmee voor ESP. Vervolgens beslist de consument de wijze van handelen, per postservice of via persoonlijk contact.

Overeenstemming kopende en verkopende partij
Kopende partij stort afgesproken bedrag op tussenrekening ESP kopende en verkopende partij
Verkopende partij ontvangt bevestiging storting per mail
De verkopende partij stuurt het product per aangetekende post op
ESP ontvangt een ontvangstbevestiging van het postbedrijf
Product naar tevredenheid koper
Gereserveerd bedrag wordt overgemaakt naar verkoper
ESP ontvangt binnen 2 dagen tevredenheids bevestiging v/d koper
Product niet naar tevredenheid koper
Product wordt binnen 2 dagen retour gezonden & transactie geannuleerd. (Zo niet, dan zal de geschillen commissie worden ingeschakeld.)
Overeenstemming kopende en verkopende partij
Kopende partij stort afgesproken bedrag op tussenrekening ESP kopende en verkopende partij
Verkopende partij ontvangt bevestiging storting per mail
De verkopende partij stuurt het product per aangetekende post op
ESP ontvangt een ontvangstbevestiging van het postbedrijf
Product naar tevredenheid koper
Gereserveerd bedrag wordt overgemaakt naar verkoper
ESP ontvangt binnen 2 dagen tevredenheids bevestiging v/d koper
Product niet naar tevredenheid koper
Product wordt binnen 2 dagen retour gezonden & transactie geannuleerd. (Zo niet, dan zal de geschillen commissie worden ingeschakeld.)
Figuur 2. ESP at home(postservice)

(voorlopige) Overeenstemming kopende en verkopende partij
Kopende partij stort afgesproken bedrag op tussenrekening ESP
Verkopende partij ontvangt bevestiging storting per mail
Persoonlijk contact vindt plaats
Direct definitief akkoord
Wijziginging vooraf overeengekomen prijs
Gereserveerd bedrag wordt overgemaakt naar verkoper
Transactie wordt geannuleerd, bedrag retour naar koper
Wijziging wordt per sms onafhankelijk doorgegeven
Afgekeurde transactie
Na controle ESP-service wordt de transactie voltooid en het overige bedrag retour koper gezonden
(voorlopige) Overeenstemming kopende en verkopende partij
Kopende partij stort afgesproken bedrag op tussenrekening ESP
Verkopende partij ontvangt bevestiging storting per mail
Persoonlijk contact vindt plaats
Direct definitief akkoord
Wijziginging vooraf overeengekomen prijs
Gereserveerd bedrag wordt overgemaakt naar verkoper
Transactie wordt geannuleerd, bedrag retour naar koper
Wijziging wordt per sms onafhankelijk doorgegeven
Afgekeurde transactie
Na controle ESP-service wordt de transactie voltooid en het overige bedrag retour koper gezonden
Figuur 2. ESP at location

3.3 Mission statement 3.3.1 Missie
Professionals op het gebied van internetbetalingen garanderen de gewenste zekerheid, betrouwbaarheid en veiligheid via (nationale) online advertentiesites.

3.3.2 Visie
ESP wil staan voor zekerheid en veiligheid via online transacties.

3.3.3 Ondernemingsdoelstellingen Korte termijn = 1 jaar -1% van de 273.722 dagelijks geplaatste advertenties op nationale online advertentiesites wordt verhandelt via ESP. -22.5% rendement op geïnvesteerd vermogen. Middellange termijn = 1 tot 3 jaar -6% van de dagelijks geplaatste advertenties op nationale online advertentiesites wordt verhandelt via ESP. -26.5% rendement op geïnvesteerd vermogen. Lange termijn = 3 tot 5 jaar -Uitbreiden naar internationaal niveau, tenminste drie landen moeten aan het bereik worden toegevoegd. -Het dienstenaanbod uitbreiden naar de zakelijke e-commerce markt.

3.4 Het 7-S model 3.4.1. Structuur Voor een startende onderneming is het van belang om een goed inzicht te krijgen over de bedrijfsvoering. Hiervoor gaan wij gebruik maken van het 7-s model om dit zo goed mogelijk uit te lichten.

ESP heeft gekozen voor een indeling naar functie. Het effect hiervan is een platte organisatiestructuur waarin korte communicatielijnen tussen de verschillende afdelingen bestaan en dat leid tot een slagvaardige onderneming. De organisatie wordt volledig gestuurd door de directie, waardoor managers binnen de organisatie ontbreken. Het wegvallen van de managementlaag vereist meer betrokkenheid van de werknemers en tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid voor de werknemers om deel te nemen aan de verschillende beslissingsprocessen binnen de organisatie. De gegeven verantwoordelijkheid, betrokkenheid en mogelijkheid deel te nemen aan bijna ieder beslissingsproces binnen organisatie moet leiden tot een hoog moraal onder de medewerkers. Een hoog moraal onder de medewerkers zal uiteindelijk leiden tot effectievere en efficiëntere medewerkers. De organisatiestructuur van ESP bevat een directie, een stafafdeling en vijf lijnafdelingen die hieronder zullen worden toegelicht. 3.4.1.1. Directie De directie bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de bedrijfsstrategie. De drie directieleden zijn allen gespecialiseerd in één van de lijnafdelingen binnen het bedrijf en beschikken naast deze specialisatie over de benodigde leiderschapsvaardigheden. De directieleden zullen daarom naast hun directietaken ook de verschillende lijntaken uitvoeren, controleren en waar nodig ondersteunen.

Alle beleidsintensieve beslissingen gaan verplicht in overleg met de directie. Door de ondersteunende en controlerende functie heeft de directe een goed beeld van de bedrijfsprocessen in het bedrijf en kunnen deze waarnodig aanpassen en optimaliseren.

Directieleden:
Marketing & Sales HRM Financiën
Davey van Hattem Max van den Ingh Koen Steijn

3.4.1.2. Stafafdeling(en)

Geschillencommissie (Extern)
In te schakelen bij geschillen tussen consumenten die gedurende hun transactie gebruik hebben gemaakt van ESP. De uitspraak van deze geschillencommissie is wettelijk bindend en kosteloos beschikbaar voor onze klanten.

3.4.1.3. Lijnafdeling(en)

Human Resource Management
Het personeel van HRM is verantwoordelijk voor werving & selectie en personeelsbeleid. Werving & selectie onderzoekt de toekomstige personeelsbehoefte en neemt personeel aan indien nodig. Personeelsbeleid is gericht op het huidige personeel. De kernvraag binnen dit beleid luidt: waarin kunnen wij ons personeel ondersteunen om het werk zo prettig mogelijk te maken? Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als een vertrouwenspersoon, ontspanningsfaciliteiten voor de medewerkers en bedrijfsuitjes.

Erik Kühne

Marketing & Sales
Het personeel van maketing en sales is verantwoordelijk voor de naam -en dienstbekendheid van ESP bij zowel de consument als de zakelijke partners. Verder is deze afdeling verantwoordelijk voor het onderhouden van warme contacten met online advertentiesites en postservices.

Peter van Hattem
Gulden Hoeve 18
3451 TG Vluten

ICT
Het personeel van ICT is verantwoordelijk voor het onderhouden en up-to-date houden van de aangeschafte software en hardware. Verder onderzoeken zij, wat software betreft, de trends- en ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de ontwikkeling van een applicatie voor smartphones.

Daniël Donselaar Dion Kusters
Nieuwe Steeg 45 Nieuwe Steeg 33
3956 DD Leersum 3956 DD Leersum

Financiën
Het personeel van financiën is verantwoordelijk voor alle handelingen met betrekking tot betalingen en ontvangsten. De afdeling buigt zich onder meer over financiering, investering en liquiditeitskwesties. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor het onderhouden van warme relaties met het bankwezen.

Kelvin Nel

Services
Verantwoordelijk voor de administratie van de ontvangstbevestiging en in een later stadium de administratie van de akkoordbevestiging. Verder zijn zij verantwoordelijk voor eventuele mutaties binnen het betalingsverkeer. Daarnaast zijn zij telefonisch te bereiken voor vragen en klachtenverwerking. Kim Nel Fleur de Keijzer
Havikstraat 1 Oude Gracht 66
3882 JE Putten 3511 AM Utrecht 3.4.2. Strategie ‘’Trust in online business’’

De strategie van ESP is op gericht op marktpenetratie, het implementeren van een bestaande dienst op een bestaande markt. Hierbij zijn de woorden continuïteit, groei en winst de belangrijkste pijlers voor de mate waarin de strategie succesvol genoemd mag worden.

Onderscheidend vermogen (ten opzichte van de concurrentie) is hierin het sleutelwoord. Door middel van een differentiatiestrategie worden de voordelen ten opzichte van de concurrentie sterk belicht. De belangrijkste voordelen ten opzichte van de concurrent zijn:
-ESP als onderdeel van de transactie, volledig geïntegreerd met de online advertentiesites.
-Transactietijden op maat, volledig flexibel en af te stemmen op de behoeften van de consument.
-Een nieuw product op een nieuwe markt, ESP at location.

Algemeen bekend is dat de differentiatiestrategie veelal als een zeer risicovolle groeistrategie beschouwd wordt. ESP neemt dit gegeven ter kennis, echter zien wij de nieuw geboden dienst in combinatie met de onderscheidende factoren als een unieke oplossing voor een algemeen maatschappelijk probleem.

3.4.3. Systemen

Om de doelstellingen te bereiken is het van belang dat ieder proces grondig gecontroleerd wordt. Ook moet er continu gekeken worden naar mogelijke verbetermogelijkheden binnen de processen. Op die manier kan ESP voortdurend extra waarde toevoegen aan de te leveren dienst. Primaire processen Dit zijn processen binnen de onderneming die direct bijdragen aan de totstandkoming van de dienst en het uiteindelijke resultaat (winst). Bij ESP kunnen een aantal activiteiten worden toegewezen aan deze primaire processen. De marketingprocessen, die later zullen worden besproken, dragen bij aan de naamsbekendheid en promotie van onze dienst. Een steeds groter wordend marktaandeel is belangrijk voor ESP en zal op termijn bijdragen aan de winst. Zonder softwaresysteem kan onze dienst niet bestaan. Daarom is onze ICT-afdeling ook een erg belangrijke factor voor de totstandkoming van de dienst. Tot deze afdeling behoren de computers, geavanceerde software, programmeur, ICT en randapparatuur.

Secundaire processen Deze processen leveren een bijdrage aan het optimaal laten verlopen van de primaire processen, en vervullen een ondersteunende taak.6 Wat ESP betreft behoren Services, HRM en Financiën tot de secundaire processen. Voor ESP is een helpdesk erg belangrijk, zodat er bij problemen gelijk contact met ons kan worden opgenomen. Het draagt bij aan de continue verbetering van onze dienst en de goede relatie met de klant. HRM moet in ons bedrijf zorgen voor de sfeer in het bedrijf en tussen de werknemers. Een goede sfeer zorgt voor gemotiveerde en productieve werknemers, wat leidt tot een hoge kwaliteit dienst. De sfeer kan worden beïnvloedt door het organiseren van uitjes, gezamenlijke lunch en het plaatsen van een voetbaltafel voor de nodige positieve afleiding. Financiën zijn noodzakelijk voor onze dienst. Er is geld nodig om dit idee te kunnen uitvoeren en het geld levert een bijdrage aan ons uiteindelijke primaire doel: het goed functioneren van onze dienst. Bestuurlijke processen Bestuurlijke processen zorgen ervoor dat de primaire en secundaire processen zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen. Deze processen hebben te maken met sturing en beheersing. Sturing aan de hand van activiteiten, procedures en systemen, en beheersing door middel van controle en bijsturing.6 Deze taken worden binnen ESP uitgevoerd door de directieleden. De directieleden zorgen ervoor dat bedrijfsactiviteiten goed verlopen, doelstellingen worden nagestreefd of eventueel aangepast en dat er controle heerst over de verschillende afdelingen binnen ESP. Proces | Hoe | Door wie | Marketing | Inzicht krijgen in de markt, de wensen van de consument kunnen beschrijven. Klantrelaties opbouwen en de doelgroep kennen. Het bedenken van een toepasselijke marketingstrategie aan de hand van de vier p’s (prijs, promotie, plaats, product). Het behouden van de gemaakte relaties met de klant. | Marketing & Sales: P. Van Hattem | Software | Het onderhouden van het softwaresysteem en de site. Daarnaast zoeken naar verbeteringen om dit toe te passen d.m.v. updates. | ICT-afdeling D. Kuster & D. Donselaar |
Primaire processen

Secundaire processen Proces | Hoe | Door wie | Services | Klant dient klacht in bij een helpdeskmedewerker die de klacht probeert te verhelpen. De helpdeskmedewerker kan de consument doorverwijzen naar de site waar de procedure van handelen van ESP staat uitgelegd. a. de klant is tevreden. b. De klant is niet tevreden. b. Als de klant niet tevreden is wordt dit bij de geschillen commissie voorgelegd. | Helpdeskmedewerkers, F. de Keijzer & K. Nel | HRM | De sfeer binnen de organisatie moet gezond zijn en zowel werkgever als werknemer moeten vriendelijk met elkaar kunnen omgaan. Vragen stellen kan altijd, of dit nou gaat om zwangerschapsverlof of het krijgen van een extra vrije dag. Ook het organiseren van bedrijfsuitjes en het plaatsen van een voetbaltafel helpt mee aan het creëren van een gezonde sfeer. | E. Kuhne en M. Van den Ingh | Financien | Het analyseren van cijfers en dit vergelijken met voorgaande periodes/jaren. Dit wordt aan de hand gedaan van boekhoudkundige programma’s. | K. Nel en K. Steijn |

Bestuurlijke processen Proces | Hoe | Door wie | Sturing en toezicht Marketing & Sales | Structureel vergaderingen houden aan het einde van elke maand. Tijdens deze vergadering wordt gekeken naar de marketing doelstellingen van de afgelopen maand en of die behaald zijn. | D. van Hattem en P. van Hattem | Sturing en toezicht Financien | Structureel vergaderingen houden aan het einde van elke maand. Tijdens deze vergadering wordt gekeken naar het behaalde financiële resultaat van de afgelopen maand en ter controle wordt gekeken of dit voldoet aan de vooraf gestelde eisen. | K. Steijn | Sturing en toezicht HRM | Structureel vergaderingen houden aan het einde van elke maand. Tijdens deze vergadering wordt gekeken naar eventuele verbeteringen wat betreft het welzijn van de werknemers. Ook komt hier ten sprake over er problemen op de werkvloer zijn ontstaan in de afgelopen periode, hierover kan met een vertrouwenspersoon mee worden gepraat. | M. van den Ingh |

3.4.4. Skills Sleutelvaardigheden zijn vaardigheden waarover een bedrijf moet beschikken om te kunnen overleven en uiteindelijk succesvol te zijn binnen de markt.
De sleutelvaardigheden van ESP zijn:
- Een goed werkend ICT- en betalingssysteem.
-Een betrouwbare en integere bedrijfsuitstraling
-Een volledig geïntegreerde samenwerking met online advertentiesites en postorderbedrijven

Naast de sleutelvaardigheden om te overleven beschikt Electronic Secure Payment over vaardigheden die het bedrijf tot een succes binnen de markt maken. ESP beschikt immers over een innovatief werknemersbeleid. Dit werknemersbeleid vergroot de effectiviteit en efficiëntie doormiddel van het geven van verantwoordelijkheid en medezeggenschap aan de werknemers. Verder bestaat het bedrijf uitsluitend uit hoger opgeleiden en bestaat er een goede mix tussen ‘’jonge honden’’ vol enthousiasme en ervaren medewerkers.

3.4.5. Staf

Het personeel (staf) wordt gezien als de motor van het bedrijf. Iedere motor verdient goede brandstof oftewel in dit geval goede arbeidsvoorwaarden. ESP beschikt over weinig maar zeer hoog opgeleid personeel. Belangrijk is dan ook deze mensen te binden, boeien en behouden.

Dit proberen wij te bewerkstelligen door het bieden van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. ESP biedt een marktconform salaris met een aanvullende premie afhankelijk van de omzet. De aanvullende premie zal worden uitgekeerd in de vorm van een 13e maand, hiervoor dient ten minste 600.000 euro omzet te worden gerealiseerd. Iedere 10.000 euro extra omzet resulteert in een bonusuitkering van 10% tot een maximum van 100% bij een omzetrealisatie van 700.000 euro. Verder biedt ESP een vakantiebonus van 8% en een voordelige spaarregeling aan als belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

Naast de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt ESP een maandelijkse verassing. Hierbij moet gedacht worden aan een ontspannende activiteit gedurende werktijd zoals een nek- en hoofdmassage.

3.4.6. Stijl

Het is belangrijk om de juiste vorm van leiderschap toe te passen op de organisatie. ESP werkt zonder managers dus een efficiënt directieleiderschap is daarom gewenst. De werknemers gaan veelal zelfstandig te werk. Controle en aansturing komt vanuit de directie. Het is daarom voor de hand liggend dat ESP ervoor kiest om een participatief leiderschapsmodel aan te houden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op zelfsturende teams en zelfstandigheid van de werknemer wat betreft het nemen van beslissingen en het uitvoeren daarvan.

Daarbij komt dat teamgevoel als cruciaal wordt gezien binnen ESP. Vanwege de vereiste zelfstandigheid kunnen werknemers bij elkaar terecht voor hulp, ze werken immers in autonome groepen gezamenlijk aan het uiteindelijke eindproduct. Problemen die zich gedurende de ontwikkeling van de diensten voordoen kunnen in dit geval onderling besproken en opgelost worden. Mocht dit niet lukken, dan is de directie van ESP altijd bereid de helpende hand toe te reiken.

De twee sleutelwoorden voor het teamproces zijn: “flexibiliteit en initiatief”. Er moet continu worden gezocht naar mogelijke verbeterpunten. Dit geldt voor zowel de bedrijfsprocessen als de werknemers. Deze moeten dus zeer flexibel zijn ingesteld en vereisen initiatief om aangekaard te worden bij de directie.

3.4.7. Significante waarden

Wat vinden wij belangrijk en waar hechten wij waarde aan, kortom wat is de bedrijfscultuur van ESP?

Symbool voor de bedrijfscultuur van ESP staat de gulden regel ‘’ behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen’’. Verder willen wij een informele en ontspannen maar professionele en integere bedrijfscultuur neerzetten. Eén waarin een ieder individu zich prettig voelt ongeacht zijn of haar persoonlijke of religieuze achtergrond.

Ter bevordering van de innovatie binnen het bedrijf is het ook zeer wenselijk een open en toekomstgerichte bedrijfscultuur te hanteren. De medewerkers delen informatie, hebben voortdurend informeel contact en hebben gemeenschappelijke doelstellingen. Dit leidt tot vertrouwen onder de werknemers en biedt de mogelijkheid voor reflectie. Daarnaast is de directie zeer enthousiast en doet de directie er alles aan de gewenste voortgang te bereiken. Een negen tot vijf instelling past dan ook niet binnen de bedrijfscultuur.

4. Het marketingplan

4.1 De markt Voor startende ondernemingen is het belangrijk om een analyse van de markt te maken. Hierdoor weet de organisatie meer informatie over de samenstelling en behoeften van de doelgroep, trends en ontwikkelingen in de markt en de afhankelijkheid van de onderneming binnen de markt. Electronic Secure Payment bevindt zich op de markt van de financiële dienstverleners. Volgens brancheonderzoek wordt er een omzetgroei van 1.7% verwacht in de financiële dienstverlening ten opzichte van een gemiddelde 0.5% in de overige dienstverlenende sectoren. De verwachting is dat deze groeicijfers zullen toenemen in 2012. Deze omzetgroei van 1.7% staat tegenover een algemene economische groei van 1¾%, dit is dus nagenoeg gelijk aan elkaar en voldoen daarmee aan de algemene verwachtingen. Verder groeit volgens onderzoek het aantal mensen dat gebruik maakt van internet in Nederland nog gestaag door. Daarnaast wordt het gebruik van internet steeds intensiever (van 16,3 naar 18 uur per week). Ook blijkt uit onderzoek dat e-commerce het afgelopen jaar met 10% is gestegen en verwacht wordt dat deze groei ook de komende jaren door zal zetten. De trends en verwachtingen binnen de financiële dienstverlening zijn: -Toenemende behoefte aan commerciële samenwerkingsverbanden tussen ondernemers. -Een tekort aan hoger opgeleiden en specialisten binnen Nederland. -Toenemende behoefte aan veiligheid en zekerheid binnen de Nederlandse betaalmarkt. -Toename van mobiel internet en sociale netwerken.

Naast de groeiverwachtingen en trends binnen de markt is het ook van belang het soort koopgedrag van de consument binnen de markt te analyseren. De consumenten die producten aanschaffen via ESP vertonen complex koopgedrag. Hierbij bestaat er een groot verschil tussen de verschillende merken en is er een groot betrokkenheidgevoel bij de consument. De consumenten verdiepen zich in de dienst en leren naar aanleiding van ervaring. Wanneer eenmaal de gewenste dienst is gevonden, zijn de klanten loyaal en switchen zij enkel nog van aanbieder wanneer deze superieure waarden kan bieden.

Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat ESP in zijn mate van succes afhankelijk is van overige partijen. Deze partijen zijn:
-Nationale online advertentiesites
-Ideal
-Postorderbedrijven

4.2 De doelgroep

De doelgroep van Electronic Secure Payment luidt:
Consumenten vanaf 10 tot en met 100 jaar met de beschikking over internetbanieren, die via online advertentiesites kopen dan wel verkopen of dit in de toekomst wellicht gaan doen.

De huidige doelgroepgrootte wordt geschat op circa 6,5 miljoen mensen. De doelgroep zal gezien de huidige trends- en ontwikkelingen de komende jaren toenemen tot circa 9 miljoen mensen in 2015.

De behoefte van de doelgroep zijn te omschrijven als, het veilig kopen en verkopen van producten en diensten via het internet.

4.3 De concurrentie

Voor startende ondernemingen is het belangrijk om een analyse te maken van de concurrentie. ESP weet hierdoor wie haar concurrenten in de markt zijn en wat hun sterkten en zwakten zijn. Aan de hand van deze gegevens kan ESP anticiperen op haar concurrenten.

ESP’s voornaamste en enige directe concurrent is PayDutch. De naam PayDutch geeft eigenlijk al aan waar deze partij actief is, namelijk op de Nederlandse e-commerce markt. De doelgroep van ESP en Paydutch zijn grotendeels hetzelfde. Echter, Paydutch richt zich op particuliere kopers en verkopers via online advertentiesites ook op de zakelijke markt zoals webwinkels. Paydutch benadert haar doelgroep grotendeels via haar eigen website en door middel van een samenwerkingsverband met online advertentiesite Speurders.nl.

Paydutch dient als eerste als tussenpersoon bij online transacties van consumenten. Paydutch is daarom in onze ogen een innovatieve organisatie. Verder sluiten de geboden oplossingen aan op de huidige problemen van de e-commercemarkt. Paydutch heeft een soepel verlopende ICT-voorziening, de betalingen verlopen volledig automatisch. Ook is Paydutch zeer compleet en duidelijk in de communicatie naar haar klanten toe. Zij doen dit door kort en bondig te formuleren en door gebruik te maken van grafische elementen waar mogelijk. Zie voorbeeld.

Figuur 2 Voorbeeld van heldere communicatie Paydutch.
Paydutch is dus innovatief, oplossingsgericht, communicatief sterk en het beschikt over de gewenste softwarevoorzieningen. Er zijn echter ook aspecten waar Paydutch minder goed op scoort. Deze mindere kanten ziet ESP als de basis van haar eigen unieke verkooppunten.

Om te beginnen is het belangrijk te vermelden dat Paydutch nauwelijks bekend is bij de doelgroep die zij willen aanspreken. De oorzaak hiervan is enerzijds het inefficiënt besteden van marketinggelden en anderzijds een beperkt marketingbudget.

Verder is Paydutch een externe dienst, hiermee wordt bedoeld dat de betaalservice niet volledig geïntegreerd is met de online advertentiesites. Consumenten moeten dus eerst bekend zijn met de dienst, vervolgens bekend raken met Paydutch, surfen naar de website van Paydutch en dan nog een account aanmaken om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de betreffende dienst. Verder heeft Paydutch een transactieperiode van 14 dagen. Onderzoek wijst uit dat 14 dagen door de doelgroep als ‘’te lang’’’wordt gezien, zij willen liever een individueel afgesproken transactieperiode zien.

Naast Paydutch als directe concurrent zijn er nog een groot aantal betaalservices die als substitutie kunnen dienen. De grootste partij en daarmee het belangrijkste gevaar komt van Paypal. PayPal opereert overal in de wereld, en Paypal heeft inmiddels 2 miljoen Nederlandse klanten en over de hele wereld rond de 220 miljoen. Paypal is naar eigen zeggen: ‘’ Een online betaalservice waarmee u artikelen op eBay en in andere online winkels kunt betalen’’.

Paypal geeft de consument een betrouwbaar gevoel over de toekomstige transactie. Dit bereiken ze door een schadegarantie van 1000 euro af te geven en de partijen te ondersteunen bij eventuele geschillen. Paypal voorkomt dus geen fraude, zij verzachten enkel de omstandigheden wanneer dit verschijnsel zich voordoet. Voordat zij hier toe over gaan volgt er echter eerst een slepende procedure, de consument vindt hierdoor alsnog hinder van de transactie. Paypal garandeert dus tot 1000 euro maar bewerkstelligt in werkelijkheid geen betrouwbaarheid en zekerheid voor de kopende en verkopende partijen. ESP handelt preventief en voorkomt daarmee fraude, het geen dat als kans wordt gezien voor ESP in vergelijking met Paypal en andere online betaalservices.

4.4 De omgeving

Naast een analyse van de markt en de doelgroep is het belangrijk voor een startende onderneming de macro economische omgeving te analyseren. Hierin zijn de belangrijkste punten de algemene economische, juridische, technologische en ecologische ontwikkelingen.

4.4.1. Economisch klimaat Het bruto binnenlands product groeit het komende naar verwachting met 1¾%. Ook de koopkracht stijgt naar verwachting gemiddeld met ¼% in 2011.

Zoals op de grafiek te zien is heeft Nederlands te maken gehad met een recessie gedurende de laatste drie jaar. Gezien de verwachte groei in 2011 gaat ESP ervan uit dat de Nederlandse economie langzamerhand uit haar dal kruipt. De economie zal steeds meer aantrekken en binnen 3 jaar weer op haar oorspronkelijke niveau terecht zijn. De toekomst zoals deze is geschetst mag dan ook als licht positief worden betiteld. De dienst die ESP aanbiedt aan zijn consumenten is gevoelig voor veranderingen in het economische klimaat. Een aantrekkende economie zal resulteren in meer vraag naar goederen en diensten wat leidt tot een hoger gemiddeld nationaal inkomen. Een hoger nationaal inkomen leidt tot meer bestedingen waarvan procentueel het meest besteed wordt aan luxe producten. Een toename in het inkomen samen met een groeiende vraag naar e-commerce leidt tot meer bestedingen via online advertentiesites. Doordat er meer gehandeld wordt via online advertentiesites ontstaat er een groeiende markt waar ESP haar vruchten van kan plukken. In 2009 en 2010 is het bruto binnenlands product met procentueel gedaald. Toch is het aantal transacties via online advertentiesites toegenomen. Hieruit concludeert ESP dat de online advertentiemarkt ook in economisch mindere periode aantrekkelijk kan. Immers, op online advertentiesites worden producten en diensten voor een lager bedrag verhandelt. Dit is gedurende economisch mindere tijden zeer aantrekkelijk voor de verschillende consumenten. 4.4.2. Wetten en vergunningen De dienst die ESP levert heeft betrekking op het maken van geldtransacties. Inzake de wetgeving in Nederland zijn een aantal van deze wetten van toepassing op de bedrijfsvoering van ESP. Hierbij zijn onderstaande wetten van belang:

-Wet inzake geldtransactiekantoren.
-Wet identificatie bij dienstverlening
-Wet melding ongebruikelijke transacties. -Wet bescherming persoonsgegevens.

Verder dient ESP te beschikken over de volgende vergunning: -Vergunning financieel dienstverlener 4.4.3. Technologische ontwikkelingen De betaalservice komt niet in gevaar door technologische ontwikkelingen. Wel kunnen technologische ontwikkelingen nieuwe kansen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan een ontwikkelde applicatie voor smartphones waardoor er eenvoudiger en directer gecommuniceerd kan worden met de klant. 4.4.4. Ecologische invloeden ESP ondervindt nauwelijks hinder van ecologische onvoorzienigheden. Zware weersomstandigheden zouden invloed kunnen hebben op de toevoer van de benodigde internet- en telefoonverbinding. Daarnaast zouden deze weersomstandigheden het voor postorder partners onmogelijk maken de producten te bezorgen, in dit geval is er echter sprake van zeer ernstige weersomstandigheden.

4.5 Het bedrijf en dienst in de markt

Intern (ESP) | Extern (de markt) | Strenght
(sterktes) | Weakness
(zwaktes) | Opportunities
(kansen) | Threats
(bedreigingen) | Flexibiliteit | Klein (dus kwetsbaar) | Groeiende markt | Afhankelijk van advertentie- en postorderbedrijven | Unieke productcombinatie, oplossing maatschappelijk probleem | Onbekend met markt | 'Hot item' in de media | Concurrent met ervaring aanwezig op de markt | Volledig geïntegreerde samenwerking met nationale online advertentiesites | | Slechts één directe concurrent | De markt is onbekend met ESP | Uitgebalanceerde organisatie | | Trend, toenemende behoefte aan veiligheid en zekerheid | | Ruim marketingbudget | | | | | | | |

Flexibiliteit
Unieke oplossing
Volledige samenwerking
Uitgebalanceerde organisatie
Ruim marketingbudget
Klein
Onbekend met markt

Afhankelijk van samenwerking
Concurrent met ervaring
Markt kent ESP niet

Groeiende markt
‘Hot’ Item
Één directe concurrent
Veiligheid is trend

Voor het doel Hulpvol Schadelijk
Flexibiliteit
Unieke oplossing
Volledige samenwerking
Uitgebalanceerde organisatie
Ruim marketingbudget
Klein
Onbekend met markt

Afhankelijk van samenwerking
Concurrent met ervaring
Markt kent ESP niet

Groeiende markt
‘Hot’ Item
Één directe concurrent
Veiligheid is trend

Voor het doel Hulpvol Schadelijk

Sterke punten (s): Zwakke punten (z):

Kansen (k) Bedreigingen (b)

4.6 De marketingmix

4.6.1 Product Electronic Secure Payment (ESP) zorgt voor veiligheid en betrouwbaarheih tijdens betalingen via online advertentiesites. ESP biedt immers de mogelijkheid te fungeren als intermediair tijdens transacties. Het unieke aan ESP is de snelheid waarmee de geldtransacties kunnen plaatsvinden. Onze concurrent, PayDutch, doet dit in 14 dagen en dat is simpelweg te lang. Daarnaast reserveert ESP een groot deel van de winst voor marketingdoeleinden om voor een groter marktaandeel te zorgen. Ook biedt ESP twee services aan, namelijk ESP at home en ESP at location. ESP at home fungeert als de online bemiddelaar waarbij koper en verkoper geen persoonlijk contact hebben. ESP at location is een service die PayDutch niet aanbiedt. Hierbij werkt ESP als bemiddelaar bij persoonlijk contact tijdens de aankoop en verkoop.

4.6.2. Prijs €0.50 per transactie per partij, in zijn totaliteit betekendt dit €1 per transactie.
Deze prijs is tot stand gekomen aan de hand van een concurrentievergelijking.

4.6.3. Plaats Het internet, specifiek gericht op de nationale online advertentiesites.

De lange termijn doelstellingen zijn echter om ons uiteindelijk te richten op een internationaal bereik en ons uit te breiden naar de zakelijke markt. 4.6.4. Promotie Voor promotiedoeleinden hebben wij gekozen voor een aanpak langs twee kanalen. Enerzijds via public relations en anderzijds via reclame. Er is een budget vrijgemaakt van 42% van de gehele omzet, circa €430.000 euro. Dit bedrag wordt ingezet op verschillende promotiemiddelen. ESP maakt gebruik van de volgende promotiemiddelen: -Promotie via PR -Promotie via de eigen website www.esp.com -Promotie via de radiostations die vallen binnen de doelgroep. -Promotie via de nationale online advertentiesites -Promotie via Google, doormiddel van addwords -Promotie via een Aktie in december 2011. De eerste 10.000 transacties die maand zijn gratis. 4.6.5. Personeel Bij ESP is de vijfde p, het personeel, net zo belangrijk en misschien wel belangrijker dan de andere p’s. ESP heeft 10 jonge hoger opgeleide personeelsleden in dienst, zij zijn de motor achter de te behalen successen. Om zeker te zijn van succes dienen alle medewerkers te beschikken over een hoog arbeidsmoraal en toewijding aan de visie van het bedrijf. Kortom, alle neuzen dienen dezelfde kant op te staan om uiteindelijk zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen opereren. De directie probeert deze idealen te bewerkstelligen doormiddel van het HRM-systeem binden, boeien en behouden. Dit wordt gedaan door middel van goede arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden tot het volgen van een opleiding, een goede werksfeer en dankzij de inzet van de maandelijkse motivators. 5. Financiering In dit hoofdstuk van het ondernemingsplan betreffende ESP zal er zo nauwkeurig mogelijk worden vastgelegd wat de kosten zijn om dit bedrijf op te richten. Er zijn veel verschillende kosten waar rekening mee gehouden dient te worden en deze kosten zullen hier eerst gegroepeerd worden zodat deze later in een balans en liquiditeitsbegroting verwerkt kunnen worden. De onderneming ESP wordt gestart door vijf jonge hooggeschoolde, innovatieve en breed georiënteerde ondernemers. Deze ondernemers zullen elk 20.000 euro inbrengen om de onderneming te kunnen starten. Verder is er voor onze onderneming geen lening nodig, omdat wij met 100.000 euro eigen vermogen voldoende kapitaal hebben om de onderneming te starten. Als onderneming zullen wij aan het begin van onze bedrijfsvoering vijf man personeel aannemen. Bestaande uit twee ICT medewerkers voor de ICT-afdeling die beide een bruto salaris van 36.000 euro gaan verdienen. De salariskosten voor de ICT medewerkers zijn geraamd op 47.544 euro. De extra kosten die gemaakt worden boven op het salaris zullen bestaan uit het vakantiegeld, de 13e maand, werknemersverzekering en de verschillende premies die betaald moeten worden. Tevens er een marketingmedewerker worden aangenomen die op de afdeling marketing & sales aan de slag zal gaan. Het bruto salaris voor deze medewerkers is 35.000 euro waarbij de kosten voor de onderneming op 44.010 euro uitkomen. Tot slot worden er twee werknemers aangenomen voor de service afdeling, zij zullen een bruto jaarloon ontvangen van 16.800 euro. Deze extra kosten zullen met alle toeslagen erbij opgeteld uitkomen op 22.622 euro per jaar. Om ons personeel onder te brengen zal een kantoor worden gehuurd van 100m2. De onderneming zal centraal in Nederland gesitueerd worden, zodat wij goed bereikbaar zijn voor onze werknemers. Hierbij houden wij rekening met de P van planet, door de reisafstand kort te houden helpen wij de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De jaarlijks huur van het bedrijfspand in Nieuwegein zal uitkomen op 15.432 euro. Hiervoor zal per kwartaal vooruitbetaald dienen te worden. Omdat ESP heel erg afhankelijk is van ICT, zullen er computers van Apple worden aangeschaft. Ons bedrijf staat voor zekerheid, veiligheid en betrouwbaarheid, al deze kenmerken komen terug in de Macs van Apple. Deze server, pc’s en laptops zijn een stuk duurder dan de alternatieven maar zorgen ervoor dat onze ICT’ers een waterdicht systeem kunnen ontwikkelen. Deze investering komt ongeveer uit op 15.000 euro. Het bedrag voor de benodigde software om ons systeem te kunnen ontwerpen en beveiligen begroten we op 20.000 euro. Bij deze geldbedragen horen nog een aantal kleine bedragen voor de randapparatuur. Denk aan een printer, papierversnipperaar en een netwerkhub. Verder zullen er bureaus, bureaustoelen en een vergadertafel worden aangeschaft die behoren tot de inventaris. Een Smartboard voor presentaties en telefoons voor onze helpdeskmedewerkers. In de investeringsbegroting is ook nog 2000 euro opgenomen voor de overige kantoorinrichting. Hieronder vallen bijvoorbeeld planten, led-verlichting en milieuvriendelijk papier voor in de printer. Er zal zo meteen een overzicht volgen met de investeringen van ESP en de financiering die deze investeringen zal dekken. Waarna de gegevens verwerkt zullen worden in een beginbalans, liquiditeitsbegroting en eindbalans. 5.1 Investeringen Oprichtingskosten: Notariskosten Inschrijvingskosten bij Kamer van Koophandel Indienen opgaaf startende onderneming Totaal (incl. BTW): €599,00

Huur:

bedrijfsruimte per 3 maanden vooruitbetalen
Totaal (incl.BTW): €3858,00

Inventaris: Bureaus (10x) Totaal (incl. BTW): € 699,50
Bureaustoelen (11x)
Totaal (incl. BTW): € 1800,00
Vergadertafel
Totaal (incl. BTW): € 860,00 Apple Macbooks (6x): Totaal (incl. BTW): € 7787,00 Apple iMacs (4x): Totaal (incl. BTW): € 4596,00 Server Mac Pro: Totaal (incl. BTW): € 3349,00 Netwerkhub: Totaal (incl. BTW): € 148,00 Netwerkprinter: Totaal (incl. BTW): € 399,00 Papierversnipperaar: Totaal (incl. BTW): € 49,00

Overig: 1000 visitekaartjes: Totaal (incl. BTW) :€ 49,00 Cartridges 1 jaar: Totaal (incl. BTW): € 98,00 Opstartkosten website: Totaal (incl. BTW): € 650,00 Financiering De investeringen zullen worden gefinancierd met een eigen vermogen van 100.000 euro. Een lening is niet nodig, omdat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de aangeschafte producten te financieren.

Figuur 3. Investeringsbegroting en Financieringsplan Investeringsbegroting | | | Financieringsplan | | | | | | | | | Vaste activa | | | | Eigen vermogen | | | Pand huur (3 maanden) | 3.858 | | | Eigen vermogen | 100.000 | | Bureaus | 699 | | | | | | Bureaustoelen | 1.800 | | | | | 100.000 | Vergadertafel | 860 | | | | | | Apple Macbooks (6x) | 7.787 | | | | | | iMacs (4x) | 4.596 | | | | | | Server Mac Pro | 3.349 | | | | | | Software | 20.000 | | | | | | Netwerkhub | 148 | | | | | | Netwerkprinter | 399 | | | | | | Papierversnipperaar | 49 | | | | | | Telefoons | 100 | | | | | | Smartboard 680i | 4.199 | | | | | | Overige kantoorinrichting | 2.000 | | | | | | | | 49.844 | | Lang vreemd vermogen | | | Vlottende activa | | | | | | | Cartridges | 98 | | | | | | Visitekaartjes | 49 | | | | | | | | 147 | | | | 0 | Liquide middelen | | | | Kort vreemd verrmogen | | | Bank | 50.009 | | | | | | | | 50.009 | | | | 0 | | | | | | | | Investeringsbehoefte | | 100.000 | | Financiering | | 100.000 |

Figuur 4. Beginbalans

Balans 1/1/2011 | | | | | | | | Activa | | Passiva | | Beschrijving | Saldo | Beschrijving | Saldo | Vooruitbetaalde huur | € 3.858,00 | Eigen Vermogen | € 100.000,00 | Inventaris | € 25.986,00 | | | Software | € 20.000,00 | | | Voorraad | € 147,00 | | | | | | | Bank | € 50.009,00 | | | | | | | | | | | Totaal activa | € 100.000,00 | Totaal passiva | € 100.000,00 | Vanuit deze gegevens gaan we verder met de liquiditeitsbegroting. Hierbij komen een aantal eenmalige, maandelijkse en overige kosten tot uiting die hieronder besproken worden. Net zoals de berekening van onze omzet en de rentabiliteit op het eigen vermogen. Omzetberekening Per dag komen er 273.722 nieuwe advertenties bij in Nederland. Er zitten 365 dagen in een jaar. 1 euro per transactie. 1% van alle transacties via ESP. 273.722 x 365 x 0,01 x €1 = €999.085 Marketingkosten Om concurrent Paydutch af te troeven hanteren wij een marketingbudget van 42% van de omzet. Dit komt neer op ongeveer 430.000 euro. Dit is inclusief de korting, eerste 10.000 transacties gratis, die wij hanteren om onze dienst in de markt te zetten. Gas en elektra Deze kosten komen uit op 12.588 euro. Met dit bedrag krijgen wij groene stroom en gas van Green Choice. Wij denken hier opnieuw aan de p van Planet. Maandelijkse motivators Hierin zitten de kosten verwerkt voor de maandelijkse verrassing en de kosten voor de fitness die wij ter beschikking stellen aan onze werknemers. Er wordt gedacht aan de p van People, door onze werknemers te stimuleren om te gaan sporten. Personeelskosten Loonkosten ICT-er
Bruto jaarloon 36.000
+ vakantiegeld(8%) 2.280
+ bonus, 13e maand 2.000
+ werknemersverzekeringen 4.325
+ vergoeding Zvw 2.339
Totaal 47.544 Loonkosten helpdeskmedewerker
Bruto jaarloon 16.800
+ vakantiegeld(8%) 1.344
+ bonus, 13e maand 1.400
+ werknemersverzekeringen 1.701
+ vergoeding Zvw 1.377
Totaal 22.622

Loonkosten marketingmedewerker
Bruto jaarloon 26.000
+ vakantiegeld(8%) 2.080
+ bonus, 13e maand 2.167
+ werknemersverzekeringen 2.954
+ vergoeding Zvw 2.132
Totaal 35.337

Loonkosten vennoot
Bruto jaarloon 40.000
+ vakantiegeld(8%) 3.200
+ bonus, 13e maand 3.333
+ werknemersverzekeringen 4.922
+ vergoeding Zvw 2.339
Totaal 53.790

Alle loonkosten 444.619

Er zijn nog andere kosten die van belang zijn, deze zijn terug te vinden in de liquiditeitsbegroting.

Figuur 5. Liquiditeitsbegroting (1) | Liquiditeitsbegroting | | | | liquiditeit | | | jan | febr | mrt | apr | mei | jun | | | | | | | | | | | | Inkomsten | | 83.257 | 83.257 | 83.257 | 83.257 | 83.257 | 83.257 | | | | | | | | | | | | Sociale verzekeringen | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | | Bankrekening | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Marketing | | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | Reservering afschrijving | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | | Overige kosten | | 1.559 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | Loonkosten | | 37.052 | 37.052 | 37.052 | 37.052 | 37.052 | 37.052 | | | | | | | | | | | | Pand (huur) | | 3.858 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | | Gas, Elektra | | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | | Parkeerplaatsen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | Kantoorartikelen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | Maandelijkse motivators | 1.100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | | Reiskosten | | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | | | | | | | | | | | Saldo | | | -10.642 | 4.725 | 4.725 | 867 | 4.725 | 4.725 | | | | | | | | | | | Eind | | | -10.642 | -5.917 | -1.192 | -325 | 4.400 | 9.125 | Figuur 6. Liquiditeitsbegroting (2) | Liquiditeitsbegroting | | | | liquiditeit | | | jul | aug | sept | okt | nov | dec | | | | | | | | | | | | Inkomsten | | 83.257 | 83.257 | 83.257 | 83.257 | 83.257 | 83.257 | | | | | | | | | | | | Sociale verzekeringen | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | | Bankrekening | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Marketing | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | Reservering afschrijving | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | | Overige kosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | Loonkosten | | 37.052 | 37.052 | 37.052 | 37.052 | 37.052 | 37.052 | | | | | | | | | | | | Pand (huur) | | 3.858 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | | Gas, Elektra | | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | | Parkeerplaatsen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | Kantoorartikelen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | Maandelijkse motivators | 1.100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | | Reiskosten | | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | | | | | | | | | | | Saldo | | | 867 | 4.725 | 4.725 | 867 | 4.725 | 4.725 | | | | | | | | | | | Eind | | | 9.992 | 14.717 | 19.442 | 20.309 | 25.034 | 29.759 |

Zoals in de liquiditeitsbegroting is te zien, komen wij uit op een winst voor belasting van 29.759 euro. Winstbelasting is 20% 0,2 x 29.759 euro = 5.952 euro Winst na belasting = 29.759 – 5.952 = €23.807

REV voor belasting: 29.759/100.000 x 100% = 29,8% REV na belasting: 23.807/100.000 x 100% = 23,8%

Figuur 7. Eindbalans Balans 31/12/2011 | | | | | | | | Activa | | Passiva | | Beschrijving | Saldo | Beschrijving | Saldo | Inventaris | € 20.190,00 | Eigen Vermogen | € 100.000,00 | | | Winstreserve | € 23.807,00 | | | | | Bank | € 103.617,00 | | | | | | | | | | | Totaal activa | € 123.807,00 | Totaal passiva | € 123.807,00 |

Dit is de eindbalans van ESP na het 1e jaar. De winst die wij na belasting behaald hebben wordt gereserveerd in de winstreserve.

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://www.nu.nl/internet/2363678/duizend-meldingen-oplichting-via-marktplaats.html. Gepubliceerd op 25 oktober 2010. Bezocht op 30 november 2010.
[ 2 ]. http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2010/11/overvallers_slaan_toe_na_inter.html. Gepubliceerd op 10 november 2010. Bezocht op 30 november 2010.
[ 3 ]. http://www.degeschillencommissie.nl. Bezocht op 27 november 2010.
[ 4 ]. http://www.companyconsulting.nl/00000195ab0db701c/00000195ab0dbb822/index.html. Bezocht op 27 november 2010
[ 5 ]. L. ten Berge, & M. Oteman, Inleiding Organisatiekunde, 3e herziene druk, Uitgeverij Coutinho, ISBN: 9789046901557. Pagina 38-39 geraadpleegd op 3 december 2010.
[ 6 ]. De bijbel, nieuw testament.
[ 7 ]. http://www.syntens.nl/Artikelen/Artikel/Werken-aan-een-inspirerende-bedrijfscultuur.aspx
[ 8 ]. http://www.rabobank.nl/images/dienstverlening_lr__okt2010_2936160.pdf . RABOBANK
[ 9 ]. http://dialogic.nl/actueel/breedband-en-de-gebruiker-2010.html. Gepubliceerd april 2010. Bezocht op 4 december 2010.
[ 10 ]. http://www.nownederland.nl/nieuws/2010/09/cijfers-e-commerce. Gepubliceerd september 2010. Bezocht op 4 december 2010.
[ 11 ]. http://statisch.marktplaats.nl/html/about_us.html. Cijfers en statestieken online advertentiesites
[ 12 ]. www.Paydutch.nl
[ 13 ]. http://www.sprout.nl/1/130/home/herpositioneren-of-stoppen.html. Gepubliceerd juni 2009. Bezocht op 27 november 2010.
[ 14 ]. http://www.paydutch.nl/Werking.aspx. Bezocht op 28 november 2010.
[ 15 ]. Enquête Hoge School van Utrecht. Uitgevoerd november 2010
[ 16 ]. http://www.paypal.com/nl/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/HowToPayPal-outside. Bezocht op 1 december 2010.
[ 17 ]. http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/document/203/. Bezocht op 01 december 2010
[ 18 ]. P. Kotler, Principes van marketing, 5e druk, Pierson, ISBN: 9789043016223. Geraadpleegd op 4 december 2010.
[ 19 ]. www.rijksoverheid.nl/wetten. Bezocht op 1 december 2010.
[ 20 ]. http://www.kvk.nl/personeel/wel_of_geen_personeel/personeelskosten/
[ 21 ]. http://www.bedrijfspand.com/bedrijfspanden/nieuwegein/kantoorruimte/huur/11529/
[ 22 ]. http://www.bvoprichten.nl/
[ 23 ]. http://www.bedrijfspand.com/bedrijfspanden/nieuwegein/kantoorruimte/huur/11529/
[ 24 ]. http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/4018377
[ 25 ]. http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/S99861222
[ 26 ]. http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/40180037
[ 27 ]. http://store.apple.com/nl/cart
[ 28 ]. http://www.apple.com/nl/imac/
[ 29 ]. http://www.apple.com/nl/macpro/
[ 30 ]. http://store.apple.com/nl/product/MC340/AirPort-Extreme
[ 31 ]. http://www.printershop.nl/product/115185/hp-laserjet-pro-color-cm1415fnw.html
[ 32 ]. http://www.printershop.nl/product/63545/fellowes-papierversnipperaar-powershred-p-35c.html
[ 33 ]. http://www.drukwerkdeal.nl/nl/producten/drukwerk/visitekaartjes/
[ 34 ]. http://www.printershop.nl/category/106666/cartridges.html
[ 35 ]. http://www.webstijl.nl/webactiefabonnement
[ 36 ]. http://statisch.marktplaats.nl/html/hubs/marktplaats10jaar/tijdslijn.html
[ 37 ]. http://www.kvk.nl/personeel/wel_of_geen_personeel/personeelskosten/…...

Similar Documents

Premium Essay

The Mona Lisa & the Wedding Feast at Cana

...Virtual Art Trip The Mona Lisa and The Wedding Feast at Cana are two very popular works of fine art, which happen to be displayed in the same room at the Louvre. Even though both of these share a median of oil paint that seems to be where their similarities end. The Mona Lisa is painted on a panel which allows no light at all to come through the back of the image; whereas The Wedding Feast at Cana is painted on canvas allowing the possibility of light to seep through the back. This can actually cause the painting to have a radiant effect. Since the focal point of The Wedding Feast at Cana is Jesus at the center with a glowing halo around his head, this appearance brings our attention back to Him. This is a wonderful place to show that The Mona Lisa’s warmer colors seem to pull more towards the front of this portrait piece while the cooler colors of The Wedding Feast at Cana seem to be further back and there are more people visual. There is a unity to The Wedding Feast at Cana and all of the people, animals, and décor. All of the pieces seem to work in harmony to create union; whereas The Mona Lisa seems to be in more disarray. She has a river in her backdrop which on one side seems to be completely chaotic and on the other side seems to be completely tranquil. The proportion in The Mona Lisa is very dramatic and only apparent if you pay attention to the background. In The Wedding Feast at Cana it is scaled down considerably. It gives a more realistic affect as if you are...

Words: 343 - Pages: 2

Free Essay

Mona

...Het idee is dat je een zo compleet mogelijk beeld van Mona krijgt. Welke model(len) je hiervoor wilt gebruiken is jullie keuze! Alle vaktermen die als bekend worden verondersteld zijn rood cursief gedrukt. Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? Maak het assortiment overzichtelijk, bv visueel. Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de branding en marketing van Mona  Wat is de (gewenste) merkpositionering van Mona?  Wat zijn Mona’s USP’s? Tip: Richt je voor het vervolg van je onderzoek op 1 of 2 van de productgroepen van Mona. Kies de productgroep(en) waar jullie je nieuwe product voor willen ontwikkelen.    Wat is de waardepropositie van de producten in het assortiment? Wat zijn product kenmerken? Welke fase in de levenscyclus hebben de producten? Geef een beschrijving van de elementen Promotie, Plaats en Prijs van de marketing mix die Mona hanteert voor haar producten. Organisatie 3. Verdiep je in de organisatie: Wat zijn de missie en de visie? Wat zijn toekomstverwachtingen? Welke bedrijfsmiddelen zijn beschikbaar (kennis, human resources, goederen, financieel kapitaal)? Gebruik bijvoorbeeld het 7 S-model: Welke structuur? Welke functies (staff)? Welke strategie hanteert Mona (als hulpmiddel kun je het Ansoff-model gebruiken).......

Words: 477 - Pages: 2

Premium Essay

Leonardo's Mona Lisa

...Leonardo's Mona Lisa AR115 Introduction to the Visual Arts Park University Mr. Trevis Martin December 2, 2012 Leonardo's Mona Lisa The tetragrammaton simply means "four letters," YHWH; which stand for the name of the God of Israel, and means "to be." The proper pronunciation and spelling was too holy to say or write that it was lost centuries ago and cannot be found in any ancient writings; therefore, Israelis substituted the name to Yahweh, or Jehovah, but only pronounce and write Adoni which means Lord. There are some things that cannot be explained, and this sort of story is not only found in religion, it can also be found in art. She is called The Mona Lisa, a most-beautiful "strange image [that] strikes at the subconscious with a force that is extremely rare in an individual work of art" (Sassoon, 2003). Her popularity is beyond comprehension and colors and lines too deep to express, and one's words are lost when one looks at her gaze. Paul Zelanski and Mary Pat Fisher (2010) explain that "the word 'art' cannot be found in any English dictionary before 1880 and that even when it did appear it was used primarily with reference to painting" (Zelanski & Fisher, 2010, p.13). Furthermore, the Oxford Dictionary defines art as "the skillful production of the beautiful in visible forms" (qtd. in Zelanski & Fisher 13). This almost sounds like an oxymoron; "beautiful in visible forms." How can one produce beauty, or better yet, how can......

Words: 804 - Pages: 4

Free Essay

Mona

...------------------------------------------------- Oefentoets Consumentengedrag & Innovatie Week 6 Vraag 1 Janice denkt na over een aantrekkelijke aanbieding van een energieleverancier. Van welke vorm van consumentengedrag is dit een voorbeeld? a. Communicatiegedrag b. Koopgedrag c. Gebruiksgedrag d. Afdankgedrag Vraag 2 Hoe noemen we de wetenschap die de unieke kenmerken van een consument in een bepaalde situatie in verband brengt met zijn gedrag? a. Psychologie b. Sociale psychologie c. Sociologie d. Sociale economie Vraag 3 Welk van onderstaande modellen of typologieën beschrijft persoonlijkheidskenmerken? a. De Big Five b. VALS-typologie c. Middel-doelketen d. Psychografische modellen Vraag 4 Een energieleverancier adverteert met de volgende boodschap. Op welke basismotivatie van Rossiter en Percy richt deze advertentie zich? a. Probleemopheffing b. Probleemvermijding c. Normale vermindering d. Intellectuele stimulatie Vraag 5 Een commercial toont een feestje met gezellige muziek en een vrolijke sfeer. Op het feestje wordt een kaasje van een bepaald merk gegeten. De maker maakt in deze commercial gebruikt van een principe uit de Gestaltpsychologie. Welk principe is dit? a. Het principe van nabijheid b. Het principe van volledigheid c. Het principe van gelijkheid d. Het principe van continuïteit Vraag 6 Het is de bedoeling dat......

Words: 1394 - Pages: 6

Free Essay

Mona

...bron bij je gegevens, volgens de APA methode (voetnoot/verwijzing in tekst, volledige bronvermelding in literatuurlijst). Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: * Maak het gehele assortiment overzichtelijk, bv visueel. Hoeveel producten voert Mona? * Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? * Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? * Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de branding en marketing van Mona * Wat is de (gewenste) merkpositionering van Mona? * Wat zijn Mona’s USP’s? 3. Richt je voor het vervolg van je onderzoek op 1 of 2 van de productgroepen van Mona. Kies de productgroep(en) waar jullie je nieuwe product voor willen ontwikkelen. * Wat is de waardepropositie van de producten in het deze groep? Wat zijn product kenmerken? * Welke fase in de levenscyclus hebben de producten? * Geef een beschrijving van de elementen Promotie, Plaats en Prijs van de marketing mix die Mona hanteert voor deze productgroep. Organisatie 4. Verdiep je in de organisatie waar Mona toe behoort: * Hoe is de moederorganisatie opgebouwd? Wat is de positie van het merk Mona (waar valt dat onder?) * Wat zijn is de missie? Wat zijn toekomstverwachtingen? * Welke bedrijfsmiddelen zijn beschikbaar (kennis, human resources, goederen, financieel kapitaal)? Kies uit......

Words: 2918 - Pages: 12

Premium Essay

Mona Lisa

...Mona Lisa The lady behind the painting By: Max Beagle I. Introduction A. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci’. B. The location of the painting is in the Musee du Louvre. C. The Mona Lisa was worked on for four years. D. Till this day there has been many debates and a multitude of theories in an effort to uncover the mysteries behind the Mona Lisa E. The two biggest mysteries are the identity of the lady in the paint and the nature of her smile. II. Who is the lady behind the painting? a. Most commonly known as Lisa Gherardini Giocondo b. Another rumor is she is to be da Vinci’s mistress, Duchess of Milan (Isabella). Da Vinci was the family’s painter. c. Others believe the Mona Lisa is a feminine version of da Vinci. Digital analysis reveals da Vinci’s facial characteristics are perfectly aligned with one another. III. The Smile a. The painting technique is referred to as “sfumato” meaning “vanished” or “smoky”. This technique leaves interpretation to the viewer’s imagination. b. When looking at the portrait it appears the Mona Lisa is smiling. When looked at closely, she is no longer smiling. The appearing and disappearing of her smile is an attribute to the viewer’s vision. c. The painting remains an enigma to art enthusiasts. d. Famous French artist, Luc Maspero jumped four floors from a hotel to his death. In his suicide not he said “I preferred death after years of struggling to understand the......

Words: 258 - Pages: 2

Free Essay

Nieuw Product Mona

...analyse blz. 11 6. Confrontatie matrix blz. 12 1. Conclusies op basis van de confrontatiematrix blz. 13 7. Lanceringstrategie blz. 14 1. Marketingmix blz. 14 2. Breakeven afzet analyse blz. 15 8. Communicatieplan blz. 17 9. Literatuurlijst+bronnenlijst blz. 19 Inleiding Mona is onderdeel van Friesevlag Campina. Mona bestaat al vanaf 1970 en is al meer dan 35 jaar hét toetjesmerk van Nederland. Het is een van de grootste zuivelmerken in de Nederlandse supermarkt en daarbij hoort Mona ook nog is bij de top 20 van best verkochte merken in de Nederlandse supermarkt. Dit is behaald door een eigentijds en op de consument gericht merkenbeleid. En ook nog door de sterke themacampagnes waar Mona om bekend staat. Mona vind nieuwe producten en variatie belangrijk. Dit komt omdat smaak met de tijd verandert. Ze richten zich erg op de consument. Maar nog sterker op innovatie. Dit kan je terug zien in ons assortiment. Ons assortiment bestaat nu uit zo’n 90 verschillende producten, variërend van yoghurtdrinks en puddingen tot puur drinken en de toetjes parade. Onze Mona producten zijn van een hoogwaardige kwaliteit zodat we altijd kunnen garanderen op een fantastische ervaring als je een van onze producten probeert. Innovaties is zo belangrijk voor ons, dat het ook is opgenomen in onze missie. Onze missie is blijvend te verrassen en te vernieuwen met de lekkerste zuivelproducten. Ons bedrijf bestaat uit......

Words: 6283 - Pages: 26

Premium Essay

Mona Lisa

...Brittney Reed Professor Turner AR115 27 September 2014 The Mystery Surrounding Mona Lisa Mona Lisa is one of Leonardo da Vinci’s most poetic and famous pictures he painted. Painted in 1503-1505 with oil on a panel, the meaning of this most recognized painting in the world has left many wondering about the portrait’s meaning and why it has changed over time (Harris & Zucker, 2012). The evolution around the Mona Lisa painting has grown over the centuries after it was completed. This and many other of Leonardo da Vinci’s painting and writing has became ever so popular because of who the artist is and the detail and technique that he used in them. Another reason the it fascinates me and many others is when you are looking into her eyes they seem to follow you where ever you move. This gives an erie feeling that people in the recent decades thrive for in today’s decade. The painting is also very mysteries. Who is Mona Lisa? Who was she posing for? What is the little smirk on her face? As most of the portraits that were see in that era there are no smiling faces, a blank look if you will. Many say that Mona Lisa is the wife of a Florentine merchant and the painting was intended for her husband (Harris & Zucker, 2012). After Leonardo had finished the painting it was never given to the husband and Leonardo decided to keep it for himself as he went to work for the King of France, Francis I and why that is to this day remains a mystery (Harris & Zucker,......

Words: 830 - Pages: 4

Free Essay

Mona

...Mona usp We kennen allemaal de term USP. Unique Selling Point. Kortweg gezegd de unieke voordelen van je produkt. De meeste bedrijven en verkopers zijn nog wel in staat om de voordelen van hun produkt op te sommen. Maar het gaat natuurlijk om de unieke voordelen. Als je vertelt dat je produkt voordelen heeft die alle vergelijkbare produkten ook hebben dan is dat niet uniek. En dus ook geen USP. Nog veel belangrijker is echter om de USP’s te vertalen naar voordelen voor de klant. En dat kan per situatie/klant verschillen! Als je dat kan is dat je USP als verkoper. Stel je verkoopt een auto. Een voordeel kan zijn dat die auto zuinig is. Maar dat is niet uniek. Een USP kan zijn dat die auto de zuinigste is in zijn klasse zonder verlies van motorvermogen. Een klant is veelal niet geïnteresseerd in USP’s. Die wil horen wat het oplevert of wat het bespaart. In het voorbeeld van de auto wil de klant horen dat die auto hem/haar snel, comfortabel en toch tegen lage kosten van A naar B brengt. Om dus een klant te overtuigen van je produkt zul je niet in voordelen/features van je produkt moeten praten. Je zult ook niet moeten vertellen wat je USP’s zijn. Nee, je zult die klant moeten vragen wat hij/zij wil bereiken. Wat de doelstellingen zijn. Welke uitdagingen er zijn (liever dan in problemen praten). Indien je die klant kunt helpen met jouw produkt dan zul je moeten uitleggen hoe je de geschetste doelstellingen kunnen worden gehaald met jouw produkt. Hoe de uitdagingen kunnen......

Words: 333 - Pages: 2

Free Essay

Swot-Analyse Mona

...objectiveren. Het gaat niet om interne opvattingen en stokpaardjes, maar om ontwikkelingen in de markt en voorkeuren van klanten. Een goed SWOT-onderzoek is klantgericht. Laat daarom een klant- of marktonderzoek doen, of betrek klanten bij de analyse. Beroepen Een SWOT-analyse wordt bijvoorbeeld opgesteld door een financieel analist, of een controller. SWOT-analyse Mona |Sterktes: |Zwaktes: | | | | |Goede productkwaliteit |De hoge productprijs | |Groot assortiment. |Het kinderlijke imago. | |Sterk logo. |Mona moet altijd aan de hoge kwaliteitsstandaard houden. | |Sterke slogan. |Mona richt zich alleen op zuivelproducten. | |‘Toetje van de Maand.’ | | |Sterke themacampagnes. | | |Grote doelgroep ......

Words: 770 - Pages: 4

Premium Essay

Mona Lisa

...I believe the primary reason that the Mona Lisa has become so famous is that fact that the painting holds a mystery that no one can prove 100 % proof of how, when, why it was created. Many rumors has been created of her making saying that it was Leonardo Da Vinci dressed as a woman in a self-portrait, others has stated that a man by the name of Franceso del Glocondo, a wealthy silk merchant was the husband of Mona Lisa and he paid Leonardo Da Vinci to paint her, others believe that it could even be his mother. Regardless of the reason why and who she is there is something that makes people overly intrigued by her plain and awkward beauty. I learned through my reading that Leonardo Da Vinci was infamous for not completely a piece of art and Mona Lisa almost didn’t get complete. In Florence, Italy on 1503 or 1504 Leonardo Da Vinci began painting The Mona Lisa. But he did not finish it until 1519 in France when the king had him to stay in 1516, so that he can finish The Mona Lisa. His oil painting of the unknown woman caught a lot of attention over the past 500 years. Looking at the Mona Lisa a person can see many things she is trying to say without moving her lips. Leonardo Da Vinci created this piece of create with facial features that say a lot without saying anything. Her eyes speaks of flirtation, calmness, investigation, along with a smirk. The eyes of the portrait is amazing to see how it can look at you without blinking. Even the fact that he didn’t create her......

Words: 760 - Pages: 4

Premium Essay

Mona Lisa

...Hoover November 29, 2015 Exam 4 Extra Credit I chose an advertisement for ANT which is an organization that helps treat cancer patients for free in their homes. In the advertisement they show the Mona Lisa without any hair on her head. The classical painting, Mona Lisa, is supposed to represent the most beautiful woman back when the painting was created by Leonardo Da Vinci. The Mona Lisa is said to be the most talked about and visiting painting out of any other painting. Although it is not one of the most well-done, outstanding paintings of all time, it is still obviously very popular and captured the eye of hundreds of thousands of people. The Mona Lisa is said to be the icon of the renaissance. Overall, the Mona Lisa is supposed to be a woman who many people find gorgeous and has an unforgettable gaze in her eyes. It leaves the people looking at it wondering exactly what she is looking at or even where she is looking. Her calm hands seem to show she is at ease, yet her eyes have many different interpretations to many different people. Some people think she is comfortable and happy, while others think she is sort of sad or in pain about something. There are hundreds interpretations about the Mona Lisa. The only change that the advertiser made to the classic painting of the Mona Lisa is he or she took away her hair. Everything else about her including her dress, hands, posture, even the background is all kept the exact same as the original. Nothing at all had......

Words: 488 - Pages: 2

Premium Essay

Mona Lisa Is Missing

...Haylie Jefferson Extra Credit Art Appreciation February 10, 2016 Mona Lisa is Missing August 11, 1911 was a dramatic day for Paris. One of the most famous paintiin the world, the Mona Lisa, was stolen from Louvre Museum. The man who stole the painting was named Vincenzo Peruggia. This is a large crime and no one would ever think that Peruggia would be able to do something like this. He is a small, uneducated, working man. Joe Medeiros, the director and writer of this film is trying to figure out exactly how this happened. Joe travels across the country to meet Peruggia’s daughter, Cheltiza to get some unanswered questions. After talking with her, he quickly finds out that she never even knew her father. Peruggia died on October 8, 1945 which is his birthday as well and his body was buried in France. She was very young when he passed away and her mother remarried her dead husbands brother. They hid the fact that her father was a theft for 18 years and never told her about anything. She only knew small things about the theft that she had heard. She says that the reason her father did it was for patriotism from his country and wanted to get revenge on his co-workers that would make fun of him and call him “macaroni” because he was from Italy and that’s all she really knew about him. Peruggia stole the Mona Lisa on August 11, 1911. He stole the painting in for two whole years. He got into the museum with his old work because they were cleaning the pictures glass. At the time......

Words: 550 - Pages: 3

Premium Essay

Mona Lisa Smile Sociological Review

...Mona Lisa Smile; From a Sociological Perspective A Mike Newell directed inspirational film, falls in place with the setting in the American picture of woman life at a tradition bound all-girl college. Set in the era where women were different than they are today, it explores life through marriage, feminism, and education with the protagonist in a form of a modernist female teacher, seeking to liberalize minds at the significant end of a traditional era. The story began with the introduction of the protagonist, Katherine Watson (Julia Roberts), a fresh novice professor with a socially progressive mindset hailing from the state of California, who takes up a job in the art history department at what we could call a snobbish girls college; Wellesley in the fall of year 1953. Disregarding warnings from her boyfriend Paul (John Slattery) that this job’s environment was unsuitable for her element of thoughts; Katherine was enthusiastic at the prospect of educating the classrooms to some of the most brilliant and brightest women in her country. Her first impression of Wellesley was however dampened by the first day of class, being humiliated by her smug students who demonstrated their impressive knowledge of the text syllabus in front of her supervisor. Katherine determined to not be shaken by their, and chose to stray from the syllabus to regain the upper hand; an idea which was opposed by the college president. Katherine challenged the girl’s ideas of what......

Words: 1697 - Pages: 7

Free Essay

Mona

...Diepteassortiment * Yoghurtdranken (7 verschillende producten) 1. Mona Yokidrink aardbei 2. Mona Yokidrink framboos 3. Mona Yomild drink aardbei 4. Mona Yokidrink perzik 5. Mona Yomild drink limoen 6. Mona Yokidrink perzik/banaan 7. Mona Yokidrink aardbei/framboos * Pudding (12 verschillende producten) 1. Mona Griesmeelpudding 2. Mona gezinspudding griesmeel/saus 3. Mona Chipolatapudding 4. Mona Frambozenpudding met bessensaus 5. Mona toetje van de maand (Crème Brulée met karamelsaus) 6. Mona Vanillepudding 7. Mona Dame Blanche toetje met chocolade 8. Mona luchtige yoghurtpudding kwaktaart citroen 9. Mona Chocoladepudding met roomsaus 10. Mona Frambozenpudding 11. Mona Slagroompudding met aardbeien saus 12. Mona Vanillepudding met bramensaus * Verwentoetjes (4 verschillende producten) 1. Mona Chocolade Mousse 2. Mona Vlatrio vanille chocolade slagroom 3. Mona Vlaflip vanillevla/yoghurt/aardbeiensaus 4. Mona Chocolademousse melk/wit * Yoghurt-portieverpakkingen (2 verschillende producten) 1. Mona Boordevol yoghurt appeltaart 2. Mona Boordevol yoghurt aardbei * Kwark met fruit (1 product) 1. Mona Halfvolle bananen kwark Het kernassortiment van Mona zal hoogstwaarschijnlijk in de productgroep Pudding zitten. De productgroep Pudding heeft het diepste assortiment ten opzichte van de andere productgroepen van Mona. Juist omdat er veel verschillende smaken......

Words: 767 - Pages: 4