Mediul de Marketing Al S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.

In: Business and Management

Submitted By tompici
Words 5663
Pages 23
Crearea brandului de tara al Romaniei

Imaginea unei ţări reflectă modul în care vedem aceaţară ca o destinaţie turistică, ca loc pentru investiţii sau ca sursă de provenienţă a bunurilor. Astfel, brandingul deţară devine parte a unui ciclu care se autosusţine: pe măsură ce oţară îşi promovează mărcile, acele mărci vor promovaţara respectivă. După cum Anholt (2004) subliniază, imagineaşi progresul merg mână în mână, deoarece imaginea pozitivă este consecinţa progresului, mai degrabă decât viceversa, iar atunci când cele două sunt coordonate în tandem se ajută una pe cealaltă şi creează o schimbare accelerată. Brandul uneiţ ări poate modela destinul ei economic, culturalşi politic, caşi competitivitatea pe plan internaţional. Crearea imaginii uneiţări (prin marketing de ţară) constă în utilizarea marketingului strategic pentru apromova imagineaţ ării, produsele, turismulşi investiţiile străine directe.Principalul obiectiv al acestui capitol este analiza situaţiei curente a eforturilor României de a creaşi de a promova propria imagine deţară, în general, darşi concentrându-se pe domenii ca: exporturi, turism, investiţii străine directe, diplomaţie publică, sportşi cultură. Analiza s-a axat pe studierea eforturilor făcute de România până în prezent pentru crearea unei imagini deţară pozitive, darşi pe trecerea în revistă a activităţilor organismelor care joacă un rol major în activităţile de turism, în promovarea exporturilor României, în atragerea investiţiilor străineşi în diplomaţia României la nivel internaţional.

Experientele Romaniei in crearea imagini de tara
În România, problema brandingului deţară a atins un entuziasm considerabil în anul 2004, când faimosul Wally Olins a venit la Bucureştişi a explicat importanţa brandingului deţară. La scurt timp după aceasta a fost înfiinţat Grupul de lucru pentru imaginea României peste hotare, având ca membri…...

Similar Documents

Black & Decker, de Walt

...1. The risks of choosing De Walt as the Brand for B&D’s battle in the professional tradesmen segment are related to customer perceptions and competitor activity. On the customer side, B&D cannot predict how the customers will react in Industrial and consumer home use segments. In the Industrial segment the risk is smaller due to knowledgeable professional buyers making the product choice. But for the “do it yourself” –man, current B&D offering in Tradesmen segment means choosing a product that a professional might use. With this reference gone, the perceived value for the home user could be reduced. Thus an increased market share in tradesmen segment could hurt profits in the lower segment. The extent of this is unknown and effects on revenue are difficult to forecast. Secondly, though the brand recognition and the positive perception of De Walt brand exists, there is no certainty of the time needed to gain true market acceptance. The broadening of De Walt product offering into power tools in this segment could in the early stages lead customers to choose a competitor product instead. Whether the expectation can be delivered in a reasonable time is an unknown factor. The strategy does not address the issue of strong competitor position in certain distributor channels. For instance the Membership clubs and Two-Step channels is dominated by Makita and the position could be defended by the competitor. On other competitor related risks, one could mention pricing power...

Words: 761 - Pages: 4

Mediul de Marketing Nokia

...jumătate de inovaţie - de la fabrica de hârtie de pe malul unui râu din sud-vestul Finlandei până la poziţia de lider în industria globală de telecomunicaţii. Primul secol de existenţă Nokia: 1865 -1967  1865: Apariţia Nokia Fredrik Idestam înfiinţează o fabrică de hârtie lângă cascada Tammerkoski din sud-vestul Finlandei - aici începe istoria Nokia.   1898: Se creează Uzinele Finlandeze de Cauciuc Arvid Wickström înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cauciuc - aceasta avea să devină ulterior divizia producătoare de cauciuc din cadrul Nokia.       1912: Se creează Uzinele Finlandeze de Cabluri Eduard Polón înfiinţează compania Uzinele Finlandeze de Cabluri - pe baza acesteia se va crea ulterior divizia de cabluri şi electronice a Nokia.       1937: Verner Weckman, un jucător de categoria grea în industrie Fostul luptător olimpic Verner Weckman devine preşedinte al Uzinelor Finlandeze de Cabluri.      1960: Primul departament de electronice Uzinele Finlandeze de Cabluri îşi înfiinţează primul departament de electronice, care desfăşoară activităţi de comercializare şi exploatare computere.       1962: Primul dispozitiv electronic producţie proprie Departamentul de electronice al Uzinelor Finlandeze de Cabluri finalizează primul dispozitiv electronic producţie proprie - un analizor de semnal pentru centralele de energie nucleară.       1967: Fuziunea Are loc fuziunea oficială dintre Nokia Ab, Uzinele Finlandeze de Cauciuc şi Uzinele Finlandeze......

Words: 4586 - Pages: 19

Winformaţii Generale Despre S.C. Dedeman Automobile S.R.L. I.1. Prezentare S.C. Dedeman Automobile S.R.L.

...despre S.C. Dedeman Automobile S.R.L. I.1. Prezentare S.C. Dedeman Automobile S.R.L. S.C. Dedeman Automobile S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2003 cu nr. J04/1513/2003 şi este localizată în judeţul Bacău, pe strada Republicii nr.185 şi de asemenea a mai înfiinţat încă un punct de lucru in oraşul Oneşti din cauza solicitărilor multiple din partea clienţilor companiei pe Str. Slănicului Nr. 10A. Tehnologia modernă de care beneficiază, profesionalismul şi excelenta conduită a personalului, calitatea serviciilor puse la dispoziţie de societate, au determinat evoluţia rapidă a societăţii şi a atras un număr foarte mare de clienţi mulţumiţi Înfiinţată în urmă cu 14 ani, în Bacău, Dedeman a început ca o mică afacere de familie în domeniul comerţului cu mobilă. Astăzi, compania are peste 600 de angajaţi, o reţea de distribuţie şi un lanţ de magazine care comercializează produse din gama materialelor de construcţii, amenajări interioare şi exterioare, instalaţii termice, electrice şi sanitare. În afara celor 23 de magazine amplasate în oraşe importante din Moldova, compania deţine un mic atelier de mobilă la comandă şi un showroom auto. Odată cu dezvoltarea afacerii, Dedeman a decis să implementeze un sistem de gestiune performant, în condiţiile în care vechea soluţie nu mai putea face faţă extinderii companiei. Dedeman a apelat la partenerul SAP, INTEGRATOR, pentru a implementa soluţia de gestiune a resurselor de la SAP. ...

Words: 9802 - Pages: 40

Marketing de La Obesidad

...Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ensayo de Ética. Gisela Lara Huizar. A01151953 El Marketing de la Obesidad: Un Enfoque Ético "Que   tu   alimento   sea   tu   medicina   y   que   tu   medicina   sea   tu   alimento". Famoso   precepto   médico   predicado   por   Hipócrates   de   Cos,   considerados   por muchos como el “Padre de la Medicina”, en el año 400 años antes de Cristo. Una verdad descomunal  expresada  en una sola  frase  que a su vez demuestra  que desde la antigua Grecia ya se sabía que la comida impacta directamente la salud, el cuerpo y la mente de cada persona y que una nutrición balanceada es la mejor arma   para   prevenir   enfermedades   y   promover   el   bienestar   integral. Desgraciadamente hoy en día los alimentos consumidos por la población difieren en gran medida del ideal hipocrático; funcionando más como venenos ocultos que como instrumentos de sanación.  Según la UNICEF, la desnutrición y la obesidad representan dos de los más graves   problemas   a   solucionar   en   materia   de   salud   en   México;   la   primera afectando a un 7.25% de la población y la segunda a un alarmante 70% de la población adulta. Estos datos ubican a México en el preocupante segundo lugar mundial en obesidad y en el primero en obesidad infantil.  La   principal   causa   de   este   problema   radica   en   los   malos   hábitos alimenticios   que   a   la   larga   favorecen   la   aparición   de   enfermedades   crónicas......

Words: 2516 - Pages: 11

Mediul de Marketing Al S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.

...DEPARTAMENTUL DE STUDII DE MASTERAT ŞI POST UNIVERSITARE DE PERFECŢIONARE SPECIALIZAREA BUSINESS MANAGEMENT MEDIUL DE MARKETING AL S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. LUCRARE DE DIZERTAŢIE COORDONATOR Conf.univ.dr.Asandei Mihaela ABSOLVENT 2007 CUPRINS Introducere _________________________________________________5 Capitolul 1: Mediul de marketing, element esenţial în activitatea firmei ______________________________________________________6 1.1.Conceptul de mediu de marketing ___________________________6 1.2.Mediul extern al firmei ___________________________________10 1.2.1.Micromediul firmei __________________________________11 1.2.2.Macromediul firmei _________________________________21 1.3.Mediul intern al firmei ___________________________________29 1.3.1.Conţinutul şi structura mediului intern ___________________29 1.3.2.Potenţialul întreprinderii ______________________________32 Capitolul 2: Prezentarea S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. ____34 2.1.Obiectul de activitate şi scurt istoric _________________________34 2.2.Structura organizatorică __________________________________36 2.3.Prezentarea gamei de produse _____________________________41 2.4.Analiza principalilor indicatori economici ____________________46 Capitolul 3: Metode de analiză a mediului de marketing a S.C. BLACK......

Words: 16522 - Pages: 67

Marketing de Moda

...Marketing 1 Tema 1 Este tema ofrece una visión general de los fundamentos del marketing, y presenta los conceptos basicos y los instrumentos sobre los que se basa la estrategia de marketing. Veremos el marketing mix, un util marco de planificación y un instrumento ampliamente utilizado, abordando sus principios fundamentales. Será analizado y actualizado para dar cabida a las teorías más recientes. Trataremos conceptos como la segmentación, la orientación, el posicionamiento, la diferenciación y la ventaja competitiva. ¿Que es el marketing? El marketing puede resultar desconcertante, ya que ha sido descrito de maneras diversas, como una función empresarial o una filosofía de negocio, y también como un proceso social o de gestión; en realidad, el marketing debería ser contemplado como un sistema global que conecta a una empresa con sus clientes. En opinión del profesor Philip Kotler, reconocido padre del marketing moderno, el marketing es lo que da forma a una empresa. Kotler considera que el marketing es la actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades y deseos mediante un proceso de intercambio. Kotler también define el Marketing como la creación, comunicación y entrega de un valor a un mercado objetivo de manera rentable. “No se trata de encontrar maneras ingeniosas para vender lo que se fabrica, sino que el marketing es el arte de crear auténtico valor para los consumidores “ Marketing es tanto ciencia como arte, ya que es estratégico......

Words: 2235 - Pages: 9

Analiza Mediului de Marketing Al Metro Ag

...Group, anul 1964 reprezintă anul fondării. Companiei.Primul magazin bazat pe sistemul cash&carry reprezinta un nou mod de vânzare promovat de către firmă, prin care comercianţii se puteau aproviziona cu marfă plătind cash. In Romania succesul acestui nou tip de vânzare se datorează atât caracteristicilor şi facilităţilor ce le oferea sistemul, cât şi perioadei de creştere economică, specifică perioadei de dupa anul 1996. Politica dezvoltată de firmă se axa în principal pe satisfacerea nevoilor clienţilor, promovând produse de calitate superioară la preţuri avantajoase. Autoservirea şi disponibilitatea produselor în timp util sunt alte caracteristici de bază ale sistemului, oferindu-le clienţilor posibilitatea comparării ofertei si alegerea personală. Dezvoltarea economică a Romaniei în această perioadă, exprimată şi prin existenţa a numeroase firme de mărime mijlocie cu putere suficientă de cumpărare, îi conferă noului sistem un mediu optim de dezvoltare. Poziţia de leader cucerită pe piaţa germană coduce firma spre o revizuire a strategiilor, o reorientare prin diversificare pe piaţa externă. Obiectivul strategic vizat s-a concretizat în anul 1971 prin pătrunderea pe pieţele vestice cu potenţial financiar Austria, Franţa şi Danemarca, unde firma a promovat sistemul cu succes. La fel ca şi în cazul Germaniei, reacţiile au fost pozitive, deoarece noul mod de vânzare era adaptat pieţelor locale şi stimula într-un mod indirect activitatea zonală a comercianţilor.......

Words: 11369 - Pages: 46

Marketing - Caso Black & Decker

...Marketing y Distribución Caso: Black & Decker La fuerza de la marca Black & Decker entre los consumidores hogareños no era necesariamente beneficiosa en el segmento de los profesionales autónomos. Estos tenían la percepción de que Black & Decker era una marca para aficionados, o en el mejor de los casos maridos que intentaran dárselas de habilidosos en sus casas. Creían que si llegaban a su lugar de trabajo con una de estas máquinas, se reirían de ellos. Adicionalmente, algunos usos profesionales de los artículos pensados para uso doméstico habían colaborado con la fama negativa que la marca tenían entre los profesionales autónomos. De acuerdo a las pruebas realizadas no había razones objetivas vinculadas con la calidad de las herramientas que sustentaran la percepción que había aprovechado la japonesa Makita para liderar la franja cómodamente, seguida por Milwaukee y dejando en un inaudito tercer lugar al gigante del sector. Recomendaría ir adelante con el cambio de marca para este segmento, por más que ello hiera algunas sensibilidades en la compañía. La marca De Walt, bien posicionada en la mente de los consumidores, es la solución menos onerosa. La campaña publicitaria tendría que enfatizar que Black & Decker desembarca en el segmento de profesionales autónomos con su marca De Walt, lista para brindar todas las prestaciones que requiere el uso intensivo de estos profesionales. Así Black & Decker podría acompañar a la nueva marca, apadrinándola....

Words: 373 - Pages: 2

Proiect de Marketing Unique

...a fost fondată în urmă cu 18 ani de la reuniunea de doi profesionisti cu zeci de ani de experiență . Inițial atelier , în curs de dezvoltare în mod constant de noi produse și formule exclusive , a creat de-a lungul anilor unele dintre cele mai bune branduri de produse cosmetice la nivel mondial . Fiecare persoană trebuie să aibă posibilitatea de a utiliza cele mai bune produse născute din cele mai avansate tehnologii si cele mai inovatoare idei , să aibă grijă de ei înșiși și de propria lor piele . Cosmetice de nivel înalt UNIQUE nu pot fi improvizate, de aceea , știind că industria și experiența noastră ne permite să producem produse cosmetice de înaltă calitate, care combină cele mai bune materii prime , în formule unice și inovatoare născute in urma anilor de studii , am decis în 2009 să creeze UNIQUEpels ridicate Cosmetics , o noua divizie de vanzari directe prin care oferă o linie de înaltă calitate, produse cosmetice a creat exclusiv pentru această piață . Deoarece credem că produsele UNIQUE ar trebui să fie explicate și pentru că în acest fel putem oferi calitate la un prețul corect, am ales canalul de vanzari direct la domiciliu . Ne-am decis să propunem produsele noastre prin intermediul Consultantilor pentru ca pot transimte clientilor din pasiunea si experienta lor in ceea ce priveste cosmeticile Unique si pot observa reactiiile lasate in urma testarii produselor noastre de catre potentialii clienti. Pentru a obtine produse de cea mai inalta calitate se......

Words: 1693 - Pages: 7

Instrumente de Marketing Direct

...ansamblu de concepte, tehnici si instrumente de marketing, concretizate într-un demers orientat direct, personalizat si interactiv catre consumator, urmarind generarea unei reactii cuantificabile a acestuia si crearea unei platforme relationale de marketing pe termen lung. Instrumentele utilizate de catre marketingul direct sunt în buna masura similare celor specifice marketingului „traditional”, similaritatea mentinându-se si la nivelul notiunilor si conceptelor de baza folosite. Concretizarea conceptelor, tehnicilor si instrumentelor specifice o reprezinta campaniile de marketing direct, proiectate si realizate în vederea atingerii unor obiective specifice. Este esentiala precizarea ca nu se poate vorbi despre campanii-tip care sa solutioneze probleme-tip. Desi cadrul general al acestora este comun, ceea ce le separa în mod decisiv este, dincolo de datele concrete ale fiecarei situatii în parte, creativitatea celui sau celor care le proiecteaza si le realizeaza, fapt care confera acesteia o pozitie determinanta pentru succesul campaniei. Elementele de referinta pentru ansamblul campaniilor de marketing direct sunt utilizarea bazelor de date, comunicarea directa cu consumatorul si stimularea unui raspuns direct si imediat din partea acestuia. Noile dezvoltari conceptuale în domeniu vor trebui sa tina cont de evolutiile înregistrate în sectoarele telecomunicatiilor si informaticii ceea ce face ca accentul sa cada, în viitor, pe capacitatea marketingului direct de......

Words: 3944 - Pages: 16

Green Thinking - Atitudini Fata de Mediul Inconjurator

...Februarie 2008 Pregatit pentru: Cuprins Capitol Context & Obiective Metodologie Key Findings PARTEA I – Atitudini fata de mediu Fenomene cu impact asupra mediului inconjurator Activitati de protejare a mediului inconjurator Utilitati economisite si motive avute in vedere pentru economisire Produse “verzi” si disponibilitatea de a plati in plus pentru acestea Disponibilitate generica de a plati mai mult pentru produse nepoluante PARTEA a II a – Profilul demografic Slide # 9-10 11-12 13 14 15-16 18-22 2 DATI - Green Thinking - ian08 Context & Obiective CONTEXT ü Acest studiu public este realizat la initiativa Green Report, o companie care detine o revista si un portal dedicate stirilor de mediu. OBIECTIVE ü Identificarea perceptiei despre masura in care oamenii pot influenta fenomene cu impact negativ asupra mediului inconjurator. ü Masurarea procentului de oameni care sunt orientati spre economisirea de apa/caldura ü Identificarea motivului principal pentru care economisesc (pret mai scazut vs. grija pentru mediu) 3 DATI - Green Thinking - ian08 Metodologie Metoda de cercetare Sondaj Populatia tinta Persoane cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, din mediul urban Tehnica de culegere a datelor Interviuri telefonice Marimea esantionului 1003 respondenti Perioada de culegere a datelor 9 – 17 februarie 2008 Marja de eroare +/- 3 % 4 DATI - Green Thinking - ian08 Key Findings » Dintre fenomenele cu efect negativ......

Words: 1392 - Pages: 6

Mediul de Marketing

...1. Descrierea companiei S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. 1.1 Obiect de activitate şi scurt istoric S.C.BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. s-a înfiinţat în anul 1996 la Constanţa, ca o societate cu răspundere limitată, aportul de capital social în valoare de 1.940.000$ fiind format prin asocierea a două persoane private, cu o pondere a capitalului social de 60% şi respectiv 30% şi firma de transport maritim S.C. HELLENIC MARITIME SERVICES S.R.L. cu o pondere a capitalului social de 10%. Începând cu anul 1997 firma a deschis noi puncte de lucru în oraşele: Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Oradea, Timişoara. Datorită unei dezvoltări rapide a companiei s-a ajuns ca la sfârşitul anului 2005 să fie deschise puncte de lucru în treizeci de municipii reşedinţă de judeţ precum şi extinderea în ţările vecine: Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. În oraşele: Bacău, Bucureşti, Constanţa, Oradea şi Piteşti sunt depozitele principale de stocare marfă şi tranzit marfă pentru aprovizionarea celorlalte judeţe. Numărul de puncte de lucru este influenţat de gradul de dezvoltare economică al judeţelor. Astfel s-a considerat că în judeţele subdezvoltate, unde nu sunt puncte de lucru, clienţii vor putea fi aprovizionaţi prin distribuţia asigurată de judeţele învecinate în care există puncte de lucru. Trăsătura fundamentală prin care se deosebeşte S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. de principalul concurent de pe piaţa românească S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. este modul de organizare în teritoriu prin care......

Words: 3477 - Pages: 14

Mediul de Marketing La Firma Avon Cosmetics

...FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL Analiza Mediului de marketing la firma AVON COSMETICS Îndrumător Studenți, grupa 113 Lect. univ. dr. Dragut Bogdan Nedelcu Cristian Nae Andreea CAPITOLUL 1 MARKETING.NOTIUNI TEORETICE Termenul "marketing" provine de la verbul de origine anglo-saxona "to market", care inseamna a cumpara si a vinde, a realiza tranzactii de piata. Pornind de la sensul general al cuvintelor de origine, dar luând in considerare si aspectele practice pe care le presupune desfasurarea unei activitati de marketing eficiente in zilele noastre, specialistii au formulat pâna in prezent peste 6000 de definitii ale marketingului. Prezentarea celor mai semnificative dintre acestea este utila pentru desprinderea semnificatiilor majore ale acestui concept. După părerea lui Yves Fournis „marketingul este o căutare a combinaţiilor optimale de cantităţi, de preţ de cost, preţ de vânzare, caracteristici ale produselor, cheltuieli comerciale, combinaţii care tind să maximizeze beneficiile întreprinderii faţă de anumite investiţii”. După Peter F. Drucker, marketingul nu este propriu zis o activitate specializată. El cuprinde întreaga activitate a întreprinderii „văzută din punctul de vedere al cumpărătorului”. Pentru Henri Joanis, marketingul este o metodă ştiinţifică pentru detectarea şi cucerirea rentabilă a pieţei de......

Words: 7959 - Pages: 32

Mediul de Marketing Al Firmei Bucuria

...Istoria S.A. BUCURIA Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. De mai mult de şase decenii compania SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul sloganului – „Viaţa este mai dulce…” Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit de larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a devenit demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al Moldovei. Şi astăzi, când de pe conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în mediu 37 tone de produse de cofetărie, este greu de crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu asocierea câtorva manufacturi mici. 1946: naşterea legendei Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă, conform documentelor, data oficială a „naşterii” Fabricii de cofetărie Nr. 1 din Chişinău, în baza căreia a apărut ulterior cea mai „gustoasă” întreprindere a ţării noastre – SA „Bucuria”. Ne cătând la faptul că toate tipurile de mase de ciocolată-praline erau în acea perioadă de după război importate de către fabrică, iar în producere predomina, ca şi înainte, munca......

Words: 2623 - Pages: 11

Planul de Marketing Pentru Produsul Heineken

...Planul de Marketing pentru berea Heineken 2011 Introducere Scurt istoric Traditia Heineken începe în 15 februarie 1864, când Gerard Adriaan Heineken cumpara fabrica de bere Heystack din Amsterdam.Printre primele premii care atesta valoarea companiei si a produselor acesteia este cel obtinut la târgul mondial din 1889, Heineken câstigand atunci Diploma Grand Prix. În 1914 Henry Pierre Heineken a preluat conducerea companiei iar în 1928 Heineken face primii pasi spre o publicitate internationala unica, devenind furnizorul exclusiv de bere la Jocurile Olimpice din Amsterdam. Sub conducerea lui Henry, Heineken a devenit dintr-ocompanie nationala, o organizatie internationala, în 1931 punând bazele primei fabrici înafara granitelor Olandei, Malayan Breweries. Alfred Heineken, urmatorul membru al familiei care a condus organizatia a fost celcare a pus bazele unui lung fir de campanii publicitare de succes, Heineken devenind astfeluna din cele mai puternice marci din lume. Dupa moartea lui Alfred în 2002, fiica acestuia Charlene de Carvallho- Heineken, continua traditia familiei implicându-se în conducerea companiei. Astazi, Heineken este principalul producator de bere din Europa si numarul 3 în topul mondial al producatorilor de bere. Heineken produce peste 170 de varietati de produse cu gust de savoare locala, acestea fiind prezente în aproape orice tara de pe glob. Heineken România numara peste 1500 de angajati are cel mai variat portofoliu de produse de pe......

Words: 3367 - Pages: 14