Free Essay

Kunst

In: Business and Management

Submitted By moluga
Words 611
Pages 3
MATERIA: Gestión Estratégica del Cliente
PROFESOR: German Castellanos
MBA – ICESI
Grupo: Miércoles

1. Cuáles son los elementos de valor cuantificables asociados a la bomba de vacío kunst 1600?
R/

Los elementos de valor cuantificables son:

• El ahorro de algunos costos como la eliminación de cambio de aceite ya que este modelo de bomba es al vacío.

• Mayores ganancias debido a que este modelo del Kunst 1600 trabaja en entornos de baja presión.

Sin embargo el segmento que determina el elemento de valor es el comercial ligero debido a que esta bomba es mucho más rápida generando así puestos de trabajo.

2. Cuáles elementos de valor adicionales, difíciles de cuantificar, merecen consideración en el modelo de valor?

• Más liviana que las otras bombas.

• Mayor durabilidad de las piezas al ser en aluminio.

• Bajo valor de marca en los segmentos estudiados.

• Valor y frecuencia de las multas por botar el aceite en sitios prohibidos

• Los beneficios ecológicos de ningún cambio de aceite.

• Retorno rápido de la inversión

3. Construir un modelo de valor para la bomba de vacío kunst 1600 para cada uno de los tres segmentos descritos en el caso?

|TAMAÑO DEL MERCADO POR SEGMENTOS |
|TAMAÑO DEL MERCADO |REPARACION AIRE ACONDICIONADO |REPARACION DE REFRIGERADORES |REPARACION REFRIFERADORES INDUSTRIAL |
| |RESIDENCIAL |RESIDENCIAL | |
|Unidades Anuales |125000,00 |60000,00 |40000,00 |
|Precios promedio en $$ |$ 250,00 |$ 150,00 |$ 200,00 |
|Mercado en $$ año |$ 31.250.000 |$ 9.000.000 |$ 8.000.000 |

| |AHORRO EN COSTOS |
| |RESIDENCIAL |HOGAR |INDUSTRIAL |
|Costo de Mano de Obra |6,00 |7,500 |12,000 |
|Insumos de limpieza |0,65 |0,650 |0,650 |
|costo de botar aceite |8,00 |0,625 |0,625 |
|costo aceite |1,25 |4,000 |4,000 |
|Ahorro por cambio de aceite |15,90 |12,775 |17,275 |
|ahorro anual por cambio de aceite* # de |318 |153,3 |207,3 |
|cambios | | | |
| | = $8 + (.50 +. 15) + (.25 x |$4 + (.15+.50) + ($5 x .125) + |$4 + (.15+.50) + ($5 x .125) + ($24 x|
| |$5) + (.5 x $12) =15,90 * 20 |($15 x .5)= 12,775 * 12 |.5)= 17,275 * 12 |

| |AUMENTO EN UTILIDADES |
| |RESIDENCIAL |HOGAR |INDUSTRIAL |
|Aumento Anual en utilidades |0,00 |0,000 |720,000 |

| |MODELO DE VALOR |
| |RESIDENCIAL |HOGAR |INDUSTRIAL |
|Ahorro por cambio de aceite |318,0 |153,3 |207,3 |
|Aumento anual en utilidades |0,0 |0,0 |720 |
|valor total |318,00 |153,30 |927,30 |
|diferencia anual por precios |16,67 |-33,333 |16,67 |
|VALOR ANUAL |335 |120 |944 |
| | | | |
|Calculo dif. anual por precio |16,66666667 |-33,33333333 |16,66666667 |

4. Con base en los modelos del punto anterior, seleccione el segmento de mercado objetivo para la comercialización de la bomba de vacío kunst 1600, justifica tu elección?

R/

Mediante el uso de los valores derivados anteriormente en el modelo de valor, el segmento de mercado objetivo se pudo identificar a través de este análisis donde se encontró que los segmentos que se trata en este caso en temas de reparación de refrigerador y que tiene mayor potencial es el Industrial (Comercial ligero), donde el Kunst 1600 maneja beneficios importantes donde el valor y el precio juega un papel significativo en el momento de cuantificar los elementos asociados a esta bomba.

Por lo tanto este segmento de mercado objetivo se puede vender en $ 500 y es rentable para los operarios.

5. Escribir un propuesta de valor para la bomba de vacío kunst 1600 para el segmento de mercado escogido:

R// Las Bombas Kunst están diseñadas para ser mucho más durables, livianas y eficientes en los procesos de aspirado y limpieza lo que genera al usuario final ahorro en cambio de aceite y el retorno de la inversión en corto lapso de tiempo.…...

Similar Documents

Free Essay

Kunst En Cultuur

...In het boek “interne communicatie” bij verandering staat het gedrag en de reactie op een verandering centraal. Hoe wordt er intern gereageerd op een verandering en hoe gaan wij als bedrijf hiermee om? Bij een verandering komt een heel proces kijken en dit wil Huib Koeleman beschrijven. Een verandering kan ik veel gevallen positief zijn voor zowel het bedrijf als de werknemers, maar er kan binnen de interne communicatie ook veel miscommunicatie zijn. Een verandering kan veel emoties, spanningen en onbegrip teweeg brengen onder de werknemers. Het accepteren en leren van een verandering is binnen het bedrijf erg belangrijk, want wordt dit niet gedaan dan kun je als bedrijf niet verder. Een verandering wordt niet zo maar geaccepteerd en dit kan om verschillende redenen zijn. “zelf ken ik deze situatie maar al te goed. Bij het bedrijf waar ik werk hebben ze een maand geleden de werknemers bekend gemaakt dat er een innovatie/reorganisatie plaats zal vinden. Ze hebben bijna geen informatie gegeven en alle antwoorden die de werknemers hebben worden weggeschoven naar een latere data. Door deze slechte start van communiceren naar de werknemers toe, zal een groot deel straks moeite hebben met het accepteren van de veranderingen die plaats zullen vinden. Ze hebben weinig tijd en begrip voor de werknemers en ze zijn alleen bezig met het commerciële gedeelte. Wanneer je aandacht schenkt aan de werknemers en begrip toont dan zal de situatie “hoe erg dit ook is” anders opgepakt......

Words: 543 - Pages: 3

Free Essay

Grænsebrydende Kunst

...Grænsebrydende kunst At lægge en guldfisk i en blender med stikket siddende i en tændt stikkontakt og se hvem der fristes til at trykke først på knappen, er ikke noget man ved første indskydelse ville forbinde med kunst. Men det var lige netop, hvad Marco Evaristti i år 2000 definerede som kunst. Budskabet var at gøre opmærksom på, at man kan herske over andres liv. Der skal ikke mere end et tryk på knappen til at fratage andre retten til livet. Der er en endeløs diskussion om, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst. Der er dog ingen endelig definition på, hvad kunst er og dermed ikke er. Kunst er mange ting og har været det igennem mange år. Det kan være alt fra lyrik til påklædning. Grænsebrydende kunst er særdeles populært, og var det også før i tiden. Men hvad er grænsebrydende kunst egentlig? Grænsebrydende kunst kan fremkomme af alt slags kunst, som enten er overdrevent, provokerende eller opmærksomhedstiltrækkende. Grænsebrydende kunst er altså kunst, der bryder folks individuelle grænser. Jeg synes, grænsebrydende kunst i nogle tilfælde kan være lidt fascinerende. Det er en måde, hvorpå kunstneren formår at tiltrække publikum på en anderledes måde. Det er ofte, den grænsebrydende kunst opleves negativt af modtageren, men kunstneren får opmærksomhed og medieomtale. Derved har kunstneren et forum, hvor han eller hun kan komme ud med sit budskab. Der er efter min smag dog meget meningsløst og ubehageligt grænsebrydende kunst. Kunst der udelukkende er......

Words: 858 - Pages: 4

Free Essay

Debatskabende Kunst

...Debatskabende kunst I 2006 blev der skabt debat i de muslimske lande på grund af, at Kurt Vestergaard havde tegnet en tegning af profeten Mohammed, som i starten var til en børnebog, der skulle beskrive Islam. Kurt Vestergaard var præget af den danske ytringsfrihed, som i denne tid var meget oppe i medierne. Muslimerne vil have, at deres tro skulle være en særstilling og krævede en særlig hensyntagen til deres tro. Dette medførte til, at Kurt Vestergaard tegnede muslimernes profet Mohammed med en bombe placeret i hans turban. Dette skabte stor debat og førte til, at det danske flag blev brændt af for åben skærm og derefter ses alle danskerne, som uønsket i de muslimske lande, udover det blev Kurt Vestergaard truet på livet flere gange. Spørgsmålet er bare, er det overhovedet kunst det Kurt Vestergaard tegnede? Hvis man kigger på det, blev tegningen kun tegnet nedgørende, fordi der netop var et emne i Tv-avisen? Eller ses det det som moderne kunst i folks øjne? Hvis vi kigger generelt på, hvad kunst egentlig er, defineres det på mange måder. Men det er i hvert fald et stykke håndværk, som laves ud fra nogle ideer og tanker. Min egen definition på kunst er noget farverigt, noget beskrivende, noget idyllisk, noget som sætter tankerne i gang, da man selv digter historien bag billedet. Der er et udtryk som siger, at billeder siger mere end tusind ord. Det er måske også meget rigtig, da man altid kan tolke bredt på historien bag billedet. Men der er også nogle ting, der ses......

Words: 1140 - Pages: 5

Free Essay

Kunst

...Case: Commercializing the Kunst 1600 Dry Piston Vacuum Pump Case Analysis Note Key Notes/Findings Kunst 1600 Overview 1. Germany based Atler GmbH acquired the Kunst in order to penetrate new market segments within Dry Piston Vacuum Pump U.S market. Kunst would be selling it as a derivative product in untapped applications segments e.g. AC & Refrigerator reapir. 2. Evan Stone was appointed to head up a team charged with finding new segment & then commercializing Kunst 1600. 3. Kunst is a fractions horsepower, injection modeled aluminum pump with pumping speed of 1.6 CFM, pump weight – 16.5 pounds. Because of reconfigured compressor it can run longer and cooler than conventional pumps at lower pressure & due to injection modeling it has fewer working parts than traditional one’s 4. Most importantly Kunst 1600 is oil free and planned to sell it to wholesalers at $400 with suggested resale of $500. 5. Kunst 1600 lifetime was about 6 years. Market Insight 1. Kunst has high brand regard in Scientific, Engineering & Healthcare sectors with 60% market share in those sectors. 2. Home & Light commercial refrigerator repair – (1-1.6 CFM), For residential AC’s – (3-4 CFM) 3. Annual demand for these segments a. Home refrigerator repair – 60,000 units. b. Light commercial repair – 40,000 units. c. Residential AC – 125,000 units. 4. Competitors in 1-6 CFM bracket: Air Master, Pump Wizard, Toledo &......

Words: 879 - Pages: 4

Free Essay

Kunst 1600 Case

...[pic] Indian Institute of Management, Kozhikode |B2B Marketing Case Assignment on Kunst Vacuum Pumps | | | Authors (EPGP04-Section A): Abhishek Kumar Singh (EPGP-04A-005) Vivek Talwar (EPGP-04A-113) Question What are the major, quantifiable value and price elements associated with the Kunst 1600? Answer: Value elements ➢  Cost savings since it would not involve changing oil because the Kunst 1600 is an oil-free vacuum pump. ➢ Higher revenues, and therefore profits, due to higher output of the Kunst 1600 in lower pressure settings. These resulting higher profits are only generated in the light commercial refrigerator repair segments because in these segments the technicians can complete more jobs with a faster pump (the Kunst 1600) in comparison to the more traditional pumps. Price elements ➢ According to the respondents in the focus groups, the anticipated lifetime of their current vacuum pumps is around five years. Though, wholesale managers stipulate that most repair firms do not keep track of their vacuum pump purchases and overestimate pump lifetime.   Managers also claimed that they tracked customer firm purchases via their electronic point-of-sale......

Words: 2406 - Pages: 10

Premium Essay

Kunst 1600

...10/14/2012 Deb Chatterjee Organization Behavior II: designing effective organizations Session 1: Introduction “Organizations are not felled by their competitors. They are destroyed by internal problems” – Mr. B M Vyas, ex-managing director of the Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation, owners of the Amul Brand, and presently a director at Parag Mild Foods, owner of the Gowardhan and Go brands (quoted in Dibyendy Ganguly, “who moved my cheese”, in Brand Equity, The Economic Times, 2nd March 2011, page 1). 1 10/14/2012 Open systems model Organization Input Conversion process Output Implications of Open systems model • • • • • • Measuring effectiveness Stakeholder and environment management Aligning members Defining boundary Achieving coordination Organizational change 2 10/14/2012 Organizational effectiveness External resource approach Secure resources Cost & quality of inputs Market share Stakeholder support Internal resources approach Innovation and responsiveness Decision time Innovativeness Employee motivation, coordination, conflict Time to market Technical approach Conversion efficiency Product quality & cost Customer service Delivery time Ethical decisions • Is it for the greater good? The utilitarian approach – If no – reject • If yes: Does it protect the rights of those affected by the decision? The moral rights approach – If no – reject • If yes: Does it distribute benefits and harm equitably? The......

Words: 1927 - Pages: 8

Premium Essay

B2B Case Analysis Kunst

...|Case Analysis – Kunst 1600 | |B2B Marketing | | | |Prepared By: | |Name | |Roll Number | |Organization | |Designation | | | |Karan Sangar | |EPGP-04C-055 | |Dell | |Sr. Advisor | | | |Nitin Gupta ...

Words: 733 - Pages: 3

Free Essay

Fv Jkn

...Skulle det nu være kunst? Begrebet kunst er i den tid vi lever i i dag et omdiskuteret emne, for vi lever i en verden hvor kunst ses overalt, der malerier på væggene, skulpturer på gaden, graffiti på bygninger og huse, men spørgsmålet er hvad er kunst og hvad er det ikke? og hvornår kan det kaldes kunst? for når lort på dåse og blendede guldfisk hører under denne kategori kan vi alle blive enige om at begrebet om kunst er meget bredt. Karsten Ohrt, direktør for statens museum for kunst siger med citatet fra den franske filosof Diderot at kunst udtrykker det, samfundet endnu ikke har formuleret. Han mener altså ikke at kunst bliver skabt for at provokere og forarge men mere fordi der er behov for det, altså af nødvendighed. Han bruger eksemplet ”hesteofring” af Bjørn Nørgaard, et kunststykke jeg umiddelbart ville beskrive som latterligt og provokerende, ligesom jeg tænkte med en guldfisk i en blender, men når man tænker efter, siger det egentlig mere om de mennesker der vælger at trykke på blenderen, det er dem der provokerende og forargende, og ikke kunstneren i så høj grad. Kunstværket skelner egentlig bare nogle personer fra andre, og det er det kunstneren ønsker, nemlig at skabe debat. Siden kunstneren Piero Manzoni for ca. 50 år siden konverserede sin egen afføring og kaldte det kunst, har der været meget andet kunst som har sat folks pis i kog, som f.eks. parterede heste, udstoppede hundehvalpe og guldfiskene i blendere. Jeg må indrømme jeg egentlig også......

Words: 713 - Pages: 3

Premium Essay

Essay Om Grænsebrydende Kunst

...Grænsebrydende kunst Grænsebrydende kunst er intet nyt fænomen. Kunst og litteratur har altid været med til at rykke menneskets grænser, normer og værdier op gennem tiden. Man er gået fra kunstperiode til kunstperiode, og det slår aldrig fejl. Hver periode overskrider grænser, skaber debat og forargelse i samfundet, overrasker, provokerer, støder og chokerer, men rykker også grænser og skaber derved nye. Vores grænser er på denne måde konstant udviklet og flyttet gennem tiden. Et periodeskift er eksempelvis, hvor man går fra impressionismen, der gengiver virkeligheden som den er og ser ud, og til ekspressionismen, der er modsat gengiver følelser og det subjektive syn. Det ekspressionistiske digt ”Odalisk-skønhed” af Rudolf Broby-Johansen fra 1922 er et eksempel på, hvordan kunsten kan virke provokerende på dens samtid. Den samfundskritiske tone i digtet med fokus på storbyens negative konsekvenser for mennesket er subjektiv, og derved meget mod den ellers impressionistiske observerende stil. Det provokerer og støder med de barske og groteske skildringer af blod, død og ødelæggelse i gaderne. Grænser rykkes, og digtet er udtryk for grænsebrydende kunst, da ekspressionismen vandt frem, men chokerer og provokerer dette digt os her i år 2007, som det gjorde ved skreven fod (?). Nu til dags er beretninger om død og ødelæggelse blot baggrundsstøj fra fjernsynet – ”voldtægt af 21-årig kvinde, 10 civile døde i Irak, knivstikkeri fredag aften” – intet, der chokerer eller......

Words: 1449 - Pages: 6

Premium Essay

Commercializing the Kunst 1601

...Commercializing The Kunst 1600 Dry Piston Vacuum Pump What are the major, quantifiable value and price elements associated with the Kunst 1600? * No oil change required in the Kunst 1600, which saves time and money. Oil change cost = cost of oil + labor + towel + soap + disposal Oil change cost = 8+15+0.5+0.15+1.25 = $24.9 * Kunst 1600 has a life of 6 years; 2.5 times longer than traditional pumps. So it reduces replacement costs. * As Kunst 1600 is made from aluminum, it is lighter by 5-10 pounds. What additional value placeholders, elements not presently quantified, merit consideration in your value model? * Customers should know that Kunst has been trusted brand name in the scientific, engineering & health care industries for 75 years and currently holds a 60% market share in laboratory, healthcare and industrial applications. * The Kunst 1600 is made from aluminum, which makes it lighter, rust resistant and more durable. * Kunst is a German company. German companies are known for their engineering. * Kunst 1600 is a compressor, so it remains cooler. Construct a customer value model for the Kunst 1600 in the residential AC, home refrigerator, and light commercial refrigerator repair market segments. * Cost saved on oil changes: Clean-up supplies = price of towel + price of soap Oil disposal cost = recycling charge per gallon of oil x number of gallons recycled Labor cost = rate with which individual is changing......

Words: 665 - Pages: 3

Free Essay

Kunst

...Portraits. Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert beschäftigten sich die Künstler mit der realitätsgetreuen Darstellung einer Person. 20In der Portrait-Kunst bestand wie nie zuvor die ,,zentrale Forderung nach Ähnlichkeit''9, d. h. die Person sollte nicht nur äußerlich getroffen wiedergegeben sondern auch die Persönlichkeit des Modellstehenden sollte zum Aus9 Vgl. Huse, Norbert; Wolters, Wolfgang: Venedig, Die Kunst der Renaissance. München 1996, S.333 - 8 / 13 5 druck kommen und sichtbar werden. Dabei bekamen die Wesenszügen, Mimik und Gestik eine große Rolle in einem Abbild. Gleichzeitig sollte der gesellschaftliche Status einer Person für den Betrachter des Portraits zu erkennen sein. 5 Der Mensch rückte nun in den Mittelpunkt, er wurde ,,in seinem irdischen Dasein und als Individuum''10 wahrgenommen. Noch immer konnte nicht jeder einfache Bürger ein Portrait von sich erlan10gen, nur wurden ,,vorbildliche und ehrenhafte Menschen''' 11 wurden durch ein Gemälde geehrt. Dabei ,,müsse nicht das Rühmen bestimmend sein, sondern die Wahrhaftigkeit: habe. Selbst 15Defekte, die angeboren wie die erworbenen könne man nicht übergehen. Nie dürfe der Bildnismaler von der Wahrheit abweichen. Sein Vorbild sei der Historiker, der die Tatsachen erzähle, wie sie seien, und nicht der Redner, der ausschmücke und verschönere.“12 20Die Portrait-Kunst bevorzugte nun das Halbprofil anstelle der wie zuvor geläufigen strengen Profilansicht. Diese Ansichtsänderung führte zu einer plastisch......

Words: 2175 - Pages: 9

Free Essay

Kunst 1600 Value Proposition B2B Case Analysis

...Case Analysis Kunst 1600 Prepared by Mathew Chandy – EPGCMM-07-14 Nimish Mohanan – EPGCMM-07-15 Sinoj Cyriac – EPGCMM-07-16 C.K.Cherian – EPGCMM-07-07 1. What are the major, quantifiable value and price elements associated with the Kunst 1600 1. Reduce operating costs If value can be shown in the way of reduced operating cost of the Kunst 1600 as compared to that of the other pumps in the various segments, customers are willing to consider to moving to the new Kunst pump     B. Increase the number of jobs that can be done by the Kunst pump per week 2. Construct a customer value model for the Kunst 1600 in the residential AC, home refrigerator, and light commercial refrigerator repair market segments AC repair segment * USP -- Kunst  1600 did not require oil changes. Haggling between owners and technicians on who should do the oil changes could be avoided which was of interest to the owners and technicians * Operations costs analysis(  If done by a maintenance worker) Labour: $ 12 / hour Time required for oil change: 30 minutes Oil: $ 8 / quart 1 quart oil required per oil change Souring soap: $ 0.50 Towels: $ 0.15 Disposable charge : $ 5 per gallon (1 gallon = 4 quart) a)    Total operating cost / oil change = (12*0.5) +8 + 0.50+ 0.15 = $14.65 Disposable cost = 0.25x5 = $1.25 per oil change per quart Total operating cost (cost of changing oil) : = 14.65+1.25 = $ 15.9 Let us consider an oil change per......

Words: 1146 - Pages: 5

Premium Essay

Kunst 1600

...EPGP-07 Date : 6th Feb 2016 Company Overview – Kunst Vacuum Pumps Kunst vacuum pumps are based in Minneapolis and recently acquired by U.S. Division of Alter GmbH. Kunst manufactures top-end i: e 6 or more CFM vacuum pumps for laboratory, health care and industrial applications. These pumps are employed for drying, distillation processes. Kunst holds 60% of market share in laboratory, health care and industrial applications. Kunst brand name was highly regarded by Scientists, engineers and Health care professionals. Atler requested Kunst to manufacture 1.6 CFM Compressor as a vacuum pump to market it to previously untapped market segments. Purpose of Case Analysis The purpose of the Case analysis is to address below questions- 1. What are the major quantifiable value and price elements associated with Kunst 1600? 2. What additional value placeholders, elements presently not quantified, merit consideration in your value model? 3. Construct a customer value model for Kunst 1600 in residential AC, home refrigerator, and light commercial refrigerator repair market segment? 4. Using your value model, select a target market segment(s) for commercialization. Justify your choice. 1. What are the major quantifiable value and price elements associated with Kunst 1600? Kunst 1600 target segment is residential AC repair and home & light commercial Refrigerator repair. Major Quantifiable value with Kunst 1600: * Elimination of oil changes,......

Words: 1199 - Pages: 5

Free Essay

Kunst 1600 Case Study

...quantifiable value and price elements associated with the Kunst 1600? Value Elements - The total cost involved in oil changing and messiness is reduced Price Element - Increased pump durability -- The Kunst 1600 lasts 2 to 3 times longer than the incumbents in most segments. This means that repair firms will have to buy more conventional pumps than Kunst 1600s. This impacts the price a repair firm has to pay for conventional pumps (i.e., 2 to 3 times greater) and not the number of jobs it can complete. 2. What additional value placeholders merit consideration in your value model? • Weight differential – The Kunst 1600 is lighter than pumps currently used in residential AC repairs and heavier than those used in home refrigerator and light commercial refrigerator repairs. These weight differences may impact technician preferences. • Durability of parts – As the Kunst 1600 is constructed of molded aluminum, its parts may be subject to less corrosion and thus last longer. • Brand equity – Currently, Kunst and Atler have little brand equity in the potential market segments. This may put them at a competitive disadvantage with long-established rivals. 3. Construct a customer value model for the Kunst 1600 in the residential AC, home refrigerator, and light commercial refrigerator repair market segments. Exhibits 1 and 2 contain the components needed to construct a customer value model for the Kunst 1600. Exhibit 1 contains the word equations, with......

Words: 1399 - Pages: 6

Premium Essay

Kunst

...Commercializing the Kunst 1600 Dry Piston Vacuum Pump© James A. Narus James C. Anderson * June 2003 * James A. Narus is Professor of Business Marketing, Babcock Graduate School of Management, Wake Forest University. James C. Anderson is the William L. Ford Distinguished Professor of Marketing and Wholesale Distribution, and Professor of Behavioral Science in Management, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University. He is also the Irwin Gross Distinguished ISBM Research Fellow at the Institute for the Study of Business Markets (ISBM), located at Penn State University, and Visiting Research Professor, School of Technology & Management, University of Twente, the Netherlands. Please note that we prepared this case as the basis for class discussion rather than to illustrate either effective or ineffective handling of an administrative situation. We disguised all of the company names and some of the information on marketplace conditions. Send correspondence to: James A. Narus Babcock Graduate School of Management Wake Forest University Suite 150, One Morrocroft Centre 6805 Morrison Boulevard Charlotte, NC 28226-3551 USA +1.704.365.6717 (telephone) jim.narus@mba.wfu.edu (e-mail) © 2003, James C. Anderson and James A. Narus. All rights reserved. Commercializing the Kunst 1600 Dry Piston Vacuum Pump Evan Stone, a senior product manager at Kunst Vacuum Pumps, was excited as he lifted the......

Words: 4554 - Pages: 19