Kaapstad

In: Business and Management

Submitted By reckers
Words 262
Pages 2
Touroperator

Om Kaapstad goed bereikbaar te maken voor onze doelgroep, is er gekozen voor FOX vakanties. FOX vakanties is gespecialiseerd in verre reizen. Zij bieden comfortabel en avontuurlijke reizen aan. Dit past precies bij de doelgroep, omdat zij uiteraard het comfort willen tijdens de zakelijke bijeenkomsten en daarnaast het avontuurlijke tijdens hun vrije tijd.

Fox vakanties heeft een breed scala aan type reizen. Zo is er de mogelijkheid om te reizen in een groep, alleen of als ‘single’ in een groep. Reizen kunnen zo bijvoorbeeld gemaakt worden met een hele zakelijke delegatie, of je gaat na je zakelijke bijeenkomsten alleen reizen. Wanneer het concept aanslaat kunnen natuurlijk ook de ‘singles’ bij elkaar gevoegd worden. Zo kunnen de zij genieten van hun vakantie en daarna nog wat netwerken en connecties opdoen.

Een voorbeeld van een rondreis kan de reis langs de Kaap. Dit is een 16 dagen durende reis. In deze reis zal dan 2 a 3 dagen ingeplant worden voor de zakelijke afspraken. Daarna kan de zakelijke vakantie vervolgd worden als een leisure vakantie. Deze reis gaat langs de mooie omgeving rond Kaapstad richting Port Elizabeth. De reis zal ook eindigen in Kaapstad. Hier kunnen dan eventueel nog afspraken gemaakt worden. Het programma zal er als volgt uitzien:

Dag 1 t/m 3: Vertrek van Schiphol Amsterdam naar Kaapstad. Daarna is er tijd ingeplant voor zakelijke bijeenkomsten.

Dag 4 t/m 12: rondtrek door de omgeving van Kaapstad

Dag 13 t/m 16: Kaapstad, hier zullen de eerder genoemde beschreven bestemmingen bezocht worden. Vertrek van het vliegveld van Kaapstad naar…...

Similar Documents

Essay

...Francis On Her Majesty's Secret Service Abraham Championship Bobsleigh A Glow-Worm ( European ) Thread of a mans life Bugsy Siegel German The four Seasons A Heron Black Sea Page 129 10000 general knowledge questions and answers www.cartiaz.ro No Questions Quiz 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Roger Bannister ran the first sub 4 minute mile who ran 2nd What can be types called chordate, needle and cruciform Musca Domestica can cause disease in man - what is it Name the English chemist who first isolated sodium Who wrote Moon River used in Breakfast at Tiffanies Name Stephen King's first published novel The locals call it Kaapstad what do we call it Interpol was founded in 1923 in what city Musophobia is a fear of what The opera Aida was commissioned in 1869 to mark what event In ancient Greece what was a hoplite In the Harry Potter books what is Aragog Who wrote Goodbye Mr Chips Only 15% of French wines have what on the label What are blombergs, oak and fire bellied types of Sherlock Holmes paid 55 shillings for what What is an arras Steven Georgi is now Yussef Islam what other name had he What literary prize ( worth £30000 ) is for women authors only The musical Chu Chin Chow is based on what fable Where would you find a parlour, scriptorium, dorter and cellarium US tennis open held at Flushing Meadows used to be where Where would you find Volans The De......

Words: 123102 - Pages: 493

No I Wont

...mensen, hebben echter begin 2010 nog geen 60.000 hun bezoek vastgelegd. Door infoNU.nl. Gepubliceerd in “Mens en samenleving” op 04-02-2010. http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/50565-wk-zuid-afrika-biedt-arme-ondernemer-totaal-geen-kansen.html Zuid-Afrika een jaar na het WK (1): De Stadions TUESDAY, 28 JUNE 2011 14:59 KLAAS DEKNATEL, KAAPSTAD   De grote en peperdure stadions die Zuid-Afrika voor het WK 2010 liet bouwen, zouden volgens de critici na het evenement leeg komen te staan. Maar een jaar later blijkt dat erg mee te vallen. Eerste deel van een driedelige serie over 'Zuid-Afrika, een jaar  na het WK', geschreven in opdracht van AD Sportwereld.    Precies een jaar geleden speelde Oranje in het immense Soccer City Stadium  voor zo’n 85.000 fans haar eerste duel van het WK voetbal in Zuid-Afrika. De omvang en moderniteit van de kalabasvormige voetbaltempel aan de rand van Johannesburg en Soweto maakte direct een enorme indruk op spelers en fans. Het zou de voorbode voor meer blijken te zijn. Want op weg naar de finale in hetzelfde stadion zou de Oranjekaravaan ook in Durban, Kaapstad en Port Elizabeth versteld komen te staan van de icoonachtige arena’s die Zuid-Afrika speciaal voor het WK uit de grond trok. Een jaar later prijst het land zich nog altijd gelukkig met de lof die het vanuit de wereld kreeg toegezwaaid voor de succesvolle organisatie en de vriendelijke atmosfeer rond het evenement. Vooral ook omdat daarmee de Afro-pessimisten......

Words: 2738 - Pages: 11

Juri 226

...besit, houerskap en beperkte saaklike regte; en ← Die beskerming van eiendom as ‘n grondwetlike reg; • Die vermoë om die kennis toe te pas deur die leerstof doeltreffend te selekteer en te gebruik met die oog op die oplossing van ‘n goed omskrewe maar onbekende regsprobleem deur die gebruik van relevante kennis, korrekte prosedure en geskikte bewysmateriaal; • Die vermoë om die leerstof krities te analiseer en doeltreffend en verstaanbaar te kommunikeer; en • Die vermoë om eties en waardegedrewe in die toepassing van die vakgebied op te tree. Voorgeskrewe literatuur Verpligtend: • Van der Walt AJ en Pienaar GJ Inleiding tot die Sakereg 6de uitgawe 2009 Kaapstad Juta. • Van der Walt AJ Sakereg Vonnisbundel vir Studente 7de uitgawe 2009 Kaapstad Juta.  Aanbeveel vir aanvullende leesstof: • Van der Merwe CG Sakereg 1989 Durban Butterworths (2de uitgawe) • Badenhorst PJ, Pienaar JM en Mostert H Silberberg and Schoeman - The Law of Property, 5de Uitgawe 2006 Durban Butterworths eFundi Algemene inligting Wat is eFundi? eFundi is 'n leer-bestuurstelsel, soortgelyk aan Varsite. Hierdie stelsel maak kommunikasie tussen u en die NWU moontlik. eFundi webadres / URL : http://eFundi.nwu.ac.za Aantekenprosedure: Teken aan met u Novell gebruikersnaam (u studentenommer) en u Novell wagwoord. U Novell wagwoord - U word outomaties aan eFundi gekoppel nadat u geregistreer het volgens die......

Words: 11338 - Pages: 46

Opvoeder as Assessor

...nie-winsgewende organisasie in Suid-Afrika. Inligting wat in die taak na vore moet kom: 1) Inleiding en definisie van ‘n nie-winsgewende organisasie; 2) Die oorsprong van die organisasie; 3) Die doel van die organisasie; 4) Verskeie aktiwiteite waarby die organisasie betrokke is; 5) Gevolgtrekking Rubriek vir assessering van navorsingstuk Naam en Van Assesseringstaak: Assessor: ___ Graad: ________________ _______ Datum:______________________ _________________________Moderator: __________________ BIBLIOGRAFIE Nasionale Kurrikulum verklaring, NKV (2014) DREYER, J.M. (ed). 2008. The educator as assessor. Pretoria: Van Schaik. CLITHEROE, F., DILLEY, L., NAIDOO, R., PEREZ, N. & PICKERING, R. (2013) Suksesvolle Lewensoriëntering Graad 9. Kaapstad: Oxford University Press ...

Words: 3631 - Pages: 15

Child Labour

...Francis On Her Majesty's Secret Service Abraham Championship Bobsleigh A Glow-Worm ( European ) Thread of a mans life Bugsy Siegel German The four Seasons A Heron Black Sea Page 129 10000 general knowledge questions and answers www.cartiaz.ro No Questions Quiz 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Roger Bannister ran the first sub 4 minute mile who ran 2nd What can be types called chordate, needle and cruciform Musca Domestica can cause disease in man - what is it Name the English chemist who first isolated sodium Who wrote Moon River used in Breakfast at Tiffanies Name Stephen King's first published novel The locals call it Kaapstad what do we call it Interpol was founded in 1923 in what city Musophobia is a fear of what The opera Aida was commissioned in 1869 to mark what event In ancient Greece what was a hoplite In the Harry Potter books what is Aragog Who wrote Goodbye Mr Chips Only 15% of French wines have what on the label What are blombergs, oak and fire bellied types of Sherlock Holmes paid 55 shillings for what What is an arras Steven Georgi is now Yussef Islam what other name had he What literary prize ( worth £30000 ) is for women authors only The musical Chu Chin Chow is based on what fable Where would you find a parlour, scriptorium, dorter and cellarium US tennis open held at Flushing Meadows used to be where Where would you find Volans The De......

Words: 123102 - Pages: 493

Die Veranderinge in Suid-Afrika Se Kurrikulum Sedert 1994: Die Effek Wat Dit Het Op Onderwysers.

...literature review in researchpreparation. EducationalResearcher, 34(6): 3-15. Available: AcademicSearch Premier. Date of access: 16 Sept. 2011. Department of Education. 1997. Building a Brighter Future: Curriculum 2005. Pretoria: CTP Book Printers. Department of Education. 2002. Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (schools). Pretoria: Department of Education. Departement of Education. 2010. Curriculum News: Improving the quality of learning and teaching. Pretoria: Department of Education. Departement of Education. 2011. Curriculum News: Improving the quality of learning and teaching. Pretoria: Department of Education. Departement of Education. 2011. Kurrikulum Assesserings- en Beleidsverklaring. Kaapstad: Departement of Education Dicicco-Bloom, B. & Crabtree, T.F. 2006. Medicaleducation. Thequalitativeresearchinterview, 40(1):314-321. Available: AcademicSearch Premier. Date of access: 16 Sept. 2011. Flick, U. 2009. Anintroductiontoqualitativeresearch. 4th ed. California:SAGE. 505 p. Flick, U., Kardoff, E. & Steinke, I. 2004. A companiontoqualitativeresearch. London:SAGE. 432 p. Foxcrofft, C. & Roodt, G. 2009. IntroductiontoPsychologicalassessment in theSouth African context. SouthAfrica:Oxforduniversitypress. 301 p. Gillies, R.M. & Khan, A. 2008. Theeffects of teacherdiscourseonstudents’ discourse, problem-solvingandreasoningduringcooperativelearning. Journal of SocialSciences,......

Words: 7398 - Pages: 30

My Toekoms

...My toekoms Ons almal het al in geselskap gesit en praat oor wat ons eendag wil bereik in die lewe. Hoeveel van ons het nie al “Ek wonder waar ons oor twintig jaar gaan wees” gesê nie? Ek het alreeds ‘n voorsprong omdat ek in so ‘n goeie skool soos Hoërskool Stellenberg is. Van hier af kan ek net aan ‘n beter toekoms vir myself bou. Voor ek my oë uitvee, is hierdie jaar verby en moet ek die grootmens-wêreld met ope arms aan pak, stap vir stap. Die volgende doelwit wat ek moet bereik na ek die matriekeksamen geslaag het, is om aanvaar te word by die Universiteit van Kaapstad sodat ek verder aan my droom kan bou om myself te vestig in ‘n beroep in die IT wêreld. Die grootste uitdaging wat ek sekerlik gaan teëkom, is om ‘n goeie pos by ‘n gevestigde maatskappy te kry sodat ek verder aan my toekomsdrome kan bou. Dit sluit natuurlik in dat ek my eerste eie motor kan koop, dalk ‘n woonstel en daarna my eie huis. Vir eers sal ek tevrede wees met dit. Daarna kan ek verder werk om my fantasie ‘n realiteit te maak. Wat ek graag sal wil bereik in my lewe, is om my eie besigheid op die been te bring sodat ek vir talle mense ook werksgeleenthede kan skep, veral in die huidige swak ekonomie van Suid-Afrika waar so baie jongmense nie die geleentheid het om te kan werk of studeer nie. Ek wil help om hulle uit sak en as te kry en as ‘n trotse Suid-Afrikaanse burger hulle plekkie in die samelewing vol te kan staan. Die toekoms is nie net myne nie. Oor twintig jaar......

Words: 308 - Pages: 2

Edrhodg

...Johannesburg: Heinemann. È È Department of Education. 2002. Curriculum 2005. Assessment guidelines: Languages, literacy and communication Ð senior phase. Pretoria: Government Printer. Department of Education. 2002. Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (Schools). Pretoria: Government Printer. Department of Teaching and Culture, Administration. 1992. Vernuwing van die onderrig van Afrikaans. Pretoria: DOK. Department of Teaching and Training. 1987. Vakbeleid vir Afrikaans as tweede amptelike taal in sekondere skole. Pretoria: DOO. Ã Dillner, MH & Olsen, JP 1982. Personalizing reading instruction in the middle, junior and . senior high schools. New York: MacMillan. Duminy, PA & Sohnge, WF. 1988. Didaktiek: teorie en praktyk. Kaapstad: Maskew È Miller. Dunn, O. 1983. Beginning English with young children. London: MacMillan. Du Plessis, M. 1982. 'n Didakties-verantwoordbare metode vir die onderrig van Afrikaans as vreemde taal. M Ed-thesis, University of South Africa, Pretoria. Du Toit, P Heese, M & Orr, M. 1995. Practical guide to reading, thinking and writing , skills. Halfway House: Southern Book. Echevarria, J & Graves, A. 1998. Sheltered content instruction. Boston: Allyn & Bacon. Eloff, F. 1972. Op die spoor van die Kalahari-leeu. Custos (2):22±27. Finnocchiaro, M & Brumfit, C. 1983. The functional-notional approach: from theory to practice. Oxford: Oxford University Press. Fullagar, S, Alfred, I, Mesiano, R & Browne, K. 1987. A guide......

Words: 117690 - Pages: 471