Info Doc

In: Business and Management

Submitted By smith1
Words 533
Pages 3
2015 LCRD SUMMER CAMP INFORMATION LETTER

Welcome to the LCRD Summer Day Camp! The goal of this program is to provide a summer full of fun for each participant. There will be a great deal of emphasis on activities that promote physical fitness, education, and respect for others. Please note that the LCRD Summer Day Camp is NOT licensed by the State of Georgia.

Camp activities will include games, sports activities, crafts, swimming, and field trips. Campers will report to Shuman Recreation Center each morning starting Tuesday, May 26, between the hours of 7:30 and 9:30 a.m. and must be picked up each day no later than 6:00 p.m. at the same location.

The fee is $75 per camper per week. This fee includes the cost for field trips and other entertainment. Campers may need additional money for snacks, souvenirs, etc, when on field trips. Fees for the upcoming week must be paid each Thursday to the Camp Director, or a late fee of $10 will be accessed. The Camp Director must be advised in advance when campers will be absent in order to maintain their slot in the program.

Campers must bring a sack lunch each day, unless instructed otherwise. Campers may bring lunches that need to be heated, except for days that we will be away from the center during lunch. Parents must pay close attention to the weekly activity schedule that will inform you of activities in advance. Afternoon snack and drinks will be provided daily. If you know that your child does not like what is scheduled to be served, please pack them a snack.

A weekly calendar will be issued each Friday to provide a schedule of camp activities. All campers and staff will attend all field trips and activities. There will not be an option to remain at the Center while others participate in activities. A camp shirt will be issued to all campers signed up during trip weeks and this shirt MUST be…...

Similar Documents

Info Tech

...letters from the hosting organization in which they prove their official status and registration with the Brazilian Regulatory Agency, describe what type of work the volunteer will undertake, where and for how long, and take full responsibility for the volunteer’s daily expenses and departure from the country. In Rio at least, acquiring such documentation can seem like a nearly impossible feat. Unfortunately, there is no way to transition from a tourist visa to a work visa while remaining in Brazil. An authorized individual may submit materials on behalf of the applicant, but the latter must return to his/her home country and re-enter using the new visa. http://travel.state.gov/passport/forms/ds82/ds82_843.html click the above link for info on passport renewal...

Words: 1225 - Pages: 5

Độc Thân

...Bởi vì em độc thân nên chẳng mấy khi em bước chân vào những gian hàng dành cho nam giới. Những nơi em lui tới khi mua sắm, nếu có bán đồ nam, em cũng chẳng buồn nhìn ngắm. Thật tiết kiệm thời gian... và tất nhiên... cả tiền bạc nữa :"> :"> :"> Bởi vì em độc thân nên em toàn đi ăn hàng. Chẳng việc gì phải nấu nướng cho gian nan để rồi một mình tự ăn, tự rửa. Bởi vì em độc thân, em sẽ thoải mái nhìn ngắm những cặp tình nhân đang đong đưa hờn dỗi, rồi cười *** nẻ khi thấy họ có những hành động thật… dở hơi nơi công cộng. Bởi vì em độc thân, em sống một mình, nên cái gì em cũng biết làm, từ sửa đường ống nước ( thực ra chính xác là "gọi thợ sửa đường ống nước" ) thay vì mè nheo, õng ẹo, gọi "anh ơi" mỗi khi khó khăn tới. Thậm chí em còn có thể tự treo khung ảnh ở tít trên cao, ngay cả khi em lùn tịt, tự khuân vác và bê đồ… điều này rất khó nhưng độc thân lâu rồi thì nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì em độc thân nên buổi tối, trước khi đi ngủ, thay vì thủ thỉ "anh yêu, ngủ ngon", em chỉ việc lăn bon bon trên giường như heo con rồi ngủ ngon mà không cần ai chúc và chẳng phải chúc ai… Bởi vì em độc thân nên buổi sáng ngủ dậy điểm đến ngay lập tức của em là bên chiếc bàn chải đánh răng, chứ chẳng phải níu kéo ánh mắt trên giường, hay tâm trí treo ngược bên điện thoại để í ** với ai đó, điều gì đấy. Bởi vì em độc thân nên em sẽ chẳng cần quan tâm đến những ngày lễ ngớ ngẩn… Như Valentine chẳng hạn… quà cáp thật mệt người! Bởi vì em độc thân nên 24 tiếng trong ngày của em, hoàn toàn...

Words: 344 - Pages: 2

Info

...GENERAL ATTRIBUTES ( all info that is in black is in my own words and can be straight put on the leaflet) time management Time management – so that a good job can be done at your workplace and keep your employer happy is by managing your time. This has in it things like getting to work on time and completing the task in the time that’s has been given to you to finish in. Time management is also really important as you have to make sure that you don’t waste needed company time by going to your personal issues that are not to do with the job. but, if you get to work on time every day or maybe early, as well as completing the task on time; it is valued by the employer as this shows you motivation towards your job and the employer know that you are willing to do a great job. In order to make the best use of your time at your workplace, you need to manage your time effectively. You can do this is several ways; these are couple of good ways of managing your time:          Take control of your time – you can do this by using a diary which would help you to remember which task has to be done by what time.          Protect your time space – this is by handling interruptions, making sure that when you get to work, you’re in your work zone and not get interrupted by other activities taking place around you.          Electronic online diary is another way of managing your time as you can keep a record of meetings, appointments etc and the advantage of this is that the......

Words: 1184 - Pages: 5

Acct Info

...| SECURITYACCOUNTING INFO | Tonya Davies | 7/25/14 | Acct. Info | | | SECURITYACCOUNTING INFO | Tonya Davies | 7/25/14 | Acct. Info | | Tonya Davies Week 3 Accounting Info 7/25/14 If a company has adequate security controls in place then they should not be held liable for losses sustained in a successful attack made on their Accounting Information System (AIS) by outside sources. If a company is negligent about security controls then they should be held liable for losses sustained in a successful attack on their AIS. There are a variety of sources that threaten accounting information systems and if they are ignored then this can destroy the relevance and reliability of the financial information. It is very important to establish security controls during the data collection process. During this process the transaction or event should be valid, complete and free from material errors. An unauthorized user can pretend to be an authorized user, which is called masquerading. Another activity that hackers use during data collection is called piggybacking, which is tapping into the telecommunications lines. Companies need to establish security controls during this process so hackers can’t get into their accounting information system. Threats during the data processing phase can also occur. A few threats that can occur during this phase would include: creating illegal programs, accessing or deleting files, destroying or......

Words: 805 - Pages: 4

Doc Quyen

...minh họa về một mảng độc quyền bán thuần tuy và chỉ rõ cách thức mà hãng này lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn. LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,quy trình trao đổi hàng hóa diễn ra ngày càng lớn, với chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú, phương thức trao đổi đa dạng, nhất là sau thời kì Việt Nam ra nhập WTO. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như đạt được tính kinh tế theo quy mô,bản quyền, sự kiểm soát yếu tố đầu vào hoặc do chính phủ, đã dần tới độc quyền về kinh tế. Độc quyền trong kinh tế học là trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm khó có sản phẩm thay thế gần gũi. Độc quyền được phân theo nhiều tiêu thức: mức độ độc quyền, nguyên nhân của độc quyền, cấu trúc độc quyền. Bài thảo luận của nhóm 5 sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể về thị trường độc quyền thuần túy nói chung và cách thức của dịch vụ cung cấp nước sạch lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn nói riêng. Bởi dịch vụ cung cấp nước sạch là độc quyền tự nhiên do hãng đạt được tính kinh tế theo quy mô khoảng biến thiên thích hợp của sản lượng. PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Thị trường độc quyền bán thuần túy. 1.1 Khái niệm thị trường độc quyền bán thuần túy. ➢ Thị trường độc quyền bán là thị trường có 1 người bán nhưng có nhiều người mua. VD: Ở VN có 1 số ngành độc quyền bán như hàn không, điện nước, dịch vụ chuyển phát thư của bưu điện, buôn bán vũ khí,… ➢ Nhà độc quyền bán là......

Words: 4651 - Pages: 19

Company Info

...COMPANY INFORMATION 1. Company Name- Executive Technologies Ltd. Address- House 183 Road 69, Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212. Email- info@etlbd..net 2. Company Name- Jeans Express Ltd., Address- 49/A CDA’S, Fouzderhat Heavy Industrial Area, Sagarika Road, Pahartali, Chittagong. Email- info@laxlingerie.com 3. Company- Developer Email- abcmarks.sg@gmail.com 4. Comapany- Join Venture Address- House#84 (2nd Fl.), Road#7/A, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209 Email- career1205@gmail.com 5. Company- Abony Knitwear Ltd. address- Md. Muslim Uddin, Deputy Manager, R & D, Aboni Knitwear Ltd., Tetuljhara Union, Hemayetpur, Savar, Dhaka. Email- muslimuddin@babylon-bd.com 6. Company- Manufacturing Email- bdmfgcomp@gmail.com 7. Company- Leading indenting house at Banany Email- careeratssl@gmail.com 8. Company name- cititech Email- sisto@citechco.net Phone- 0192 3522 729 9. Company- manufacturing Email- hr@belbd.com 10. Company- garments Email- antrims3@bdcom.net 11. Company- sweater company Email- hnnath@technohaven.com 12. Company- multinational company Email- aa20467@gmail.com 13. Company- Covanta Bangladesh Email- sbarua@covantaenergy.com 14. Company- eversmart bd ltd. Address- Human Resources Manager, EVER SMART BANGLADESH LTD., Begumpur, Mirzapur, Gazipur-1740, Bangladesh. 15. Company- woven factory ...

Words: 7367 - Pages: 30

Info Technology

...interests to determine who to advertise what content to. Social media, dating sites and shopping sites all use given registration information to learn more about consumers. The more companies know about people, the better they can decide who their potential customers should be and how to reach them. Social media is communication through online communities. The use of social media in marketing has become very popular over the last few years. This is a very effective way to promote content by increased visibility. Using these platforms also allows for more involvement with the customers to build more trusting relationships with them. Customer relationship management refers to software that records and analyzes all kinds of useful data. This info can be obtained in many different ways by either the company or a third party. It is used to understand the customers and their buying habits. We recommend opening a Facebook and Twitter account, using those accounts to hyper target and creating a CRM database. We chose these specific technologies because they are fairly simple to implement and would be the most helpful for our company. Introduction The purpose of this report is to review and analyze new information technologies that can assist with marketing in the company. As of this year, there are over 950 companies that provide marketing software (Brinker 2014). Everyday, marketing professionals are looking for new ways to grow their business and technology has......

Words: 2150 - Pages: 9

Doc Doc Doc

...Paper ------------------------------------------------- Use this method if you'd like to upload a document from your computer. We support the following file types: doc, docx, pdf, wps, rtf, odt 2. Title: 3. Category:                          4. Tags: Add tags separated by commas (,) 5. Paper and Bibliography: -------------------------------------------------   No file was uploaded 6. I agree to TermPaperWarehouse.com's Terms and Conditions. Join There are ABSOLUTELY no membership fees at TermPaperWarehouse.com. TermPaperWarehouse.com is completely free! Simply donate one essay to the site to create your account. It only takes five minutes to create an account and you'll have instant access to the site. ------------------------------------------------- Top of Form User Information 1. Email Address: 2. Username: Available 3. Password: 4. Birth Date:                                                                                                                                                                  5. Sex: Male  Female Paper Information 1. Select submission method:Upload Copy & Paste Your Paper ------------------------------------------------- Use this method if you'd like to upload a document from your computer. We support the following file types: doc, docx, pdf, wps, rtf, odt 2. Title: 3. Category:                          4. Tags: Add tags separated by commas (,) 5. Paper and......

Words: 266 - Pages: 2

Docs

...employed by the businesses to design and send their e-mail campaigns. | |2 |Chatter | | |Chatter app helps the employee to share important information about organization in real time. One can get the instant feed regarding | | |any issue. | |3 |Google Apps for Business | | |Google offers creating text documents, spreadsheets, presentations, etc., on Google Docs which allows the business users to share them | | |in collaborating manner. | |4 |Quickbooks | | |It offers online accounting solutions for a business. It helps in monitoring cash flow, creating VAT returns and creating business | | |reports. | Data Storage and Backup Box.com, Mozy, Joukuu are the applications offering data storage and backup services in......

Words: 17343 - Pages: 70

Info

...High(temporal(resoluAon •  Chemicals:(Smell(and(Taste •  InerAal(acceleraAons(of(the( head:(VesAbular •  Cell(deformaAons:(Touch(and( PropriocepAon((muscle,(tendon,( and(joint(receptors) Information Processing 2 1 * RepresentaAon •  Neural(code,(thought,(cogniAon:(AcAvaAon( of(a(specific(set(of(neurons(or(neural( networks( –  A(series(or(paLern(of(acAon(potenAals( represents (or( codes(for (thoughts,( percepAons,(acAons,… Introduction to Movement * 3 Human •  Second(and(third(stages(of( informaAon(processing –  Response(selecAon((decision) Input Stimulus Identification Response Selection Response Programming –  Response(Programming((acAon) Output Information Processing 4 2 * Results(of(Info(Processing •  Motor(Program:(Set(of(motor(commands(that(is( prePstructured(at(the(execuAve(level(that(defines( the(essenAal(details(of(the(skilled(acAon –  Specifies(what(to(do,(when(to(do(it,(and(for(how(long(to( do(it. Information Processing * 5 Output •  The(response(produced –  OpenPloop(system:(Output( based(solely(on(motor(program –  ClosedPloop(system:(Results(of( output(yield(sAmuli,(which(are( fed(back(into(system(and( influence(output Input Stimulus Identification Response Selection Response Programming Output Information Processing 6 3 * RT(&(Response(SelecAon • ......

Words: 262 - Pages: 2

Memento Info

.../Users/yolannsabaux/Desktop/MEMENTO INFO .php Saved: 19/03/14 12:17:44 1 ! ! ! ! ! ! ! *** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Page 1 of 7 Printed For: Yolann Sabaux MEMENTO *** 2 3 ! [HTML] 4 5 PAGE TYPE 6 7 8 9 10 11 12 Titre ! ! 13 14 15 16 17 18 19 ! ! ! ! ! ! ! BALISES PRINCIPALES 20 21 22 23 24 25 26 27 - Paragraphe Paragraphe A la ligne: TITRE mise en évidence bloc (note css: #xxx {} ) bloc (note css: .xxx {} ) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 - xxx - lien - Liste: - () ! ! ! ! xxxx ! ! ! ! xxxx ! ! ! () ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EXEMPLE TABLEAU Nom Âge Pays 43 44 45 46 47 48 Carmen 33 ans Espagne /Users/yolannsabaux/Desktop/MEMENTO INFO .php Saved: 19/03/14 12:17:44 49 50 51 52 53 54 Page 2 of 7 Printed For: Yolann Sabaux Michelle 26 ans États-Unis 55 56 57 ! ! ! ! ! ! ! ! [CSS] ! p { ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BASE EXEMPLES 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 color: blue; ( color: rgb(r,g,b); ) font-size: 16 px; (ou: font-size: x-small/small/ medium/ large/ x-large/ xx-large) font-family:...

Words: 471 - Pages: 2

Info System

...globalization. 3. A) Information system is a set of interrelated components that collect or retrieve process, store and distribute information to support decision making and control in an organization. Information systems may also help managers and workers to analyze problems, visualize complex subjects and create new products. Three activities in an information system: produce the information that organization need to make decisions, control operations, analyze problems and create new products/services. Three activities are input, processing, and output. Input –captures or collects raw data from within the organization or from its external environment. Processing-convert this raw input into a meaningful form. Output-transfers the processed info to the people who will use it or to the activities for which it will be used. Information system also required feedback, which is output that is returned to appropriate members of the organization to help them evaluate or correct the input stage. B) Organizations-information systems are an integral part of the organization, key elements of an organization are people, structure, business processes, politics, and culture; Management-to make sense out of the many situations faced by organizations, make decisions and formulate action plans to solve organizational problems. Information technology can play a powerful role in helping managers design and deliver new products and services and redirecting and redesigning their......

Words: 1759 - Pages: 8

Docs

...Machinery; 2010. pp. 397–400. Vol FoSER. 4. DotMobi. What is a Web-based mobile application or Web app? Here’s expert opinion from the W3C.mobiThinking. 2010. [Accessed May 5, 2012]. Available from: http://mobithinking.com/blog/what-is-a-web-app. 5. International Data Corporation. IDC forecasts worldwide mobile applications revenues to experience more than 60% compound annual growth through 2014. IDC; 2010. [Accessed April 4, 2012]. Available from:http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22617910. 6. Distimo BV. In-depth insight into the app store market. Netherlands: Distimo; 2011. [Accessed April 4, 2012]. Available from: http://report.distimo.com/ 7. Apple Inc. Apple’s app store downloads top 25 billion. Apple Press Info; 2012. [Accessed May 5, 2012]. Available from: http://www.apple.com/pr/library/2012/03/05Apples-App-Store-Downloads-Top-25-Billion.html. 8. Google Inc. Android everywhere. Android Developers. 2012. [Accessed May 5, 2012]. Available from:http://developer.android.com/index.html. 9. Suthoff B. First impressions matter! 26% of apps downloaded in 2010 were used just once. Localytics.2011. [Accessed May 5, 2012]. Available from: http://www.localytics.com/blog/2011/first-impressions-matter-26-percent-of-apps-downloaded-used-just-once. 10. The Nielsen Company. The state of mobile apps. nielsenwire. 2010. [Accessed May 18, 2012]. Available from: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/the-state-of-mobile-apps. 11. Gartner Inc.......

Words: 7798 - Pages: 32

Doc Holiday

...bDoc Holliday 1 Doc Holliday Doc Holliday Holliday's dental school graduation photo, age 20, 1872 Born John Henry HollidayAugust 14, 1851Griffin, Georgia, U.S. Died November 8, 1887 (aged 36)Glenwood Springs, Colorado, U.S. Education Graduated from Pennsylvania College of Dental Surgery in 1872 at age 20 Occupation Dentist, Professional gambler, Gunfighter Known for Arizona War *Gunfight at the O.K. Corral *Earp Vendetta Ride John Henry "Doc" Holliday (August 14, 1851 – November 8, 1887) was an American gambler, gunfighter and dentist of the American Old West, who is usually remembered for his friendship with Wyatt Earp and his involvement in the Gunfight at the O.K. Corral. Early life and education "Doc" Holliday was born in Griffin, Georgia, to Henry Burroughs Holliday and Alice Jane Holliday (née McKey).[1] His father served in the Mexican–American War and the Civil War.[2] His family baptized him at the First Presbyterian Church in 1852.[3] In 1864 his family moved to Valdosta, Georgia.[3] Holliday's mother died of tuberculosis on September 16, 1866, when he was 15 years old.[1] Three months later his father married Rachel Martin. While in Valdosta, he attended the Valdosta Institute,[3] where he received a strong classical secondary education in rhetoric, grammar, mathematics, history, and languages – principally Latin, but also French and some Ancient Greek.[3] Autographed photo of Holliday taken in 1879 in......

Words: 6757 - Pages: 28

Info 620

...Running head: SkyDive Chicago Closing Case: CH 13 James Tabb Jr INFO 620: Management of Information System Jongbok Byun Ashford University Skydive Chicago is one of the best resorts present in the United States today. At the resorts they have decorated skydivers to assist you with making your jumps. This company is a provider of skydiving instructions with various competitions as any other business. The company needs to ensure that it keeps up with technology to stay competitive in the market and to expand and be prepared for the future. When discussing the information systems of the company. One must understand that these systems consist of the resources needed to deliver functions and information to this organization. The benefit of the information system is you will have central access, easy backup, distribution of information, record keeping, tax preparation, and assist the organization with identifying the customers and their traits. Summoned up; you can say that the information system provides the best information that a person needs to perform their tasks more efficiently. Along with the hardware, software, networks, and data management or information technology as we call it. With these things combined these components work together to achieve a common set of goals. All information systems are tailored for each organization to fit their specific needs. All......

Words: 1436 - Pages: 6