Hoe Kan de Prijsperceptie Van de Plus-Supermarkten Beïnvloed Worden?

In: Business and Management

Submitted By RichWes
Words 17887
Pages 72
-

Eindrapport communicatieplan verandering prijsperceptiePlus-supermarkten

Opgemaakt door: Richard Westerveld

462776

opdrachtgever: dhr. Jan Smit

datum: 26/08/2010

Communicatieplan verandering prijsperceptie PLUS supermarkten Inhoudsopgave Executive summary.................................................................................................................... 3 & 4 Inleiding ......................................................................................................................................... 5 1. Situatieanalyse PLUS-formule (interne analyse)
1.1. Product ......................................................................................................................... 6 1.2. Plaats ............................................................................................................................. 7 1.3. Promotie ........................................................................................................................ 7 1.4. Prijs ................................................................................................................................ 8 1.5. Financiële situatie ......................................................................................................... 8 1.6. Marktpositie................................................................................................................... 9

2. Situatieanalyse bedrijfstak supermarktbedrijven (externe analyse)
2.1. Branchebeschrijving .................................................................................................... 10 2.2. Kerngegevens ............................................................................................................... 10 2.3. Trens en ontwikkelingen .............................................................................................. 10 2.4.…...

Similar Documents

Hoe Ver Mag Justitie Gaan Bij de Opsporing Van Verdachten?

...CG3.4 | Hoe ver mag justitie gaan bij de opsporing van verdachten? | Wetenschappelijk artikel over het sociale dilemma van opsporing vs. privacy | | Ruurd de Graaf 20030286 3CE-b Docent: J. Bats Inhoudsopgave Abstract 2 Inleiding 3 Theorie 5 Privacy 5 De rol van burgers bij opsporing 5 Rol van de pers 6 Publieke opinie 6 Colemanbootje 8 Conclusies & aanbevelingen 11 Literatuurlijst 13 Abstract Privacy en opsporing zijn twee thema’s die vaak hand in hand gaan. Dit zorgt echter ook nog wel eens voor conflicten. Hoe ver mag justitie namelijk gaan wat betreft de privacy bij de opsporing van verdachten, wat is de publieke opinie hierover en wat heeft dit voor consequenties voor de verdachten? Een sociaal dilemma ontstaat als foto’s van verdachten worden gepubliceerd in de media. Dit heeft als doel om de opsporing van deze verdachten te bevorderen, maar dit zorgt er vaak voor dat verdachten een lagere straf krijgen als ze eenmaal veroordeeld worden. Wettelijk is er niets bepaald als het gaat om deze opsporingsmethode, waardoor er maatschappelijke verontwaardiging ontstaat als een rechter dit meeweegt in de strafmaat. Verdachten dienen uiteraard zo snel mogelijk opgespoord te worden, maar niet ten koste van alles. De gevolgen van het schenden van de privacy van deze verdachten kunnen groter zijn dan in eerste instantie wordt gedacht door sommigen. Het is daarom ook dat het tonen van een foto in de media of het noemen van een naam......

Words: 4678 - Pages: 19

Lang Leve de Lezer

...Taalkunde | | | | | | | Lang leve de lezer | Een literatuurstudie naar de populariteit van lezen als vrijetijdsbesteding bij Nederlandse en Amerikaanse studenten. | | | Groepsproject Informatiebronnen en Academische Schrijfvaardigheid | | Lieze HARDY | Rebecca JONCKHEERE | Hendrik PONNET | Heidi SCHOUPS | | Docent: Mariet Raedts | Academiejaar 2011-2012 | * Inhoudsopgave * Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksontwerp 5 3 Bespreking van de resultaten 7 3.1 De populariteit van lezen bij studenten 7 3.1.1 De huidige populariteit van lezen bij studenten 7 3.1.2 Een evolutie in het leesgedrag bij studenten in de afgelopen 20 jaar 8 3.2 De populariteit van genres en auteurs 10 3.3 Factoren die leesattitude en leesgedrag beïnvloeden 13 3.4 Leesbevorderingsprojecten in Nederland en de Verenigde Staten 16 4 Conclusie en discussie 18 Referentielijst 19 Bijlagen 21 Bijlage 1: lijst van de geraadpleegde catalogi en databanken 22 Bijlage 2: lijst van de gebruikte zoektermen 23 Bijlage 3: inhoudsfiches 24 Inleiding “Because in my limited experience as a teacher, I’ve noticed in the last 10 years that students are no less intelligent, no less ambitious but there are two big differences: Reading habits have slipped, along with general knowledge. You can quote me on this: You guys don’t know anything.” (Bauerlein, 2004) De jeugd leest niet meer, daar zijn veel mensen het......

Words: 14202 - Pages: 57

The Global Environmental Tragedy: Hoe Het Emission Trading Scheme de ‘Perfect Storm’ Bestrijdt

...------------------------------------------------- The Global Environmental Tragedy: hoe het Emission Trading Scheme de ‘perfect storm’ bestrijdt Advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie SPM 3530 - Beleid, Economie en Recht Clementien Fabels - 1510762 21 maart 2012 Trefwoorden: CO2-emissie, Emission Trading Scheme, CO2-markt Aantal woorden: The Global Environmental Tragedy: hoe het Emission Trading System de ‘perfect storm’ bestrijdt ------------------------------------------------- Onafhankelijk advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie Auteur: Clementien Fabels, (milieukundig) adviseur Consumentenbond 1 - Inleiding “The Global Environmental Tragedy can be described as a perfect moral storm. The perfect storm is one where three different storms come together. In climate change three moral problems meet each other: one of global content, one of intergenerational content and one of theoretical content.” (Gardiner, 2011:6). Dit is de filosofie van Stephen Mark Gardiner, ethisch filosoof aan de Oxford University. Hoewel zijn benadering ethisch is, heeft deze direct toepassing op de economische aspecten achter het voeren van beleid met betrekking tot het milieu, in het speciaal met betrekking tot CO2-vervuiling. Gardiner stelt dat er drie problemen zijn die ten grondslag liggen aan de problemen die wij als wereldmaatschappij ervaren bij het bestrijden van de gevolgen van menselijk handelen die een negatieve invloed hebben op......

Words: 4874 - Pages: 20

Man Van de Wereld Controle

...Man van de Wereld Controle Het vliegveldje van Monsterrat is klein. Een kort start -en landingsbaantje met een hut ernaast. Wie hier komt, gaat weer. Op het eilandje zelf is niks te doen. Midden op het eiland staat een imposante vulkaan die zich eeuwenlang gedeisd hield. Tot een jaar of vijftien geleden. Het gevolg: drie-kwart van Monsterrat verdween onder de gloeiende lava. Zelfs de hoofdstad, inclusief parlement, werd compleet verzwolgen. Sindsdien is het behelpen, legt mijn gastheer uit, exploitant van een hotelletje op de helling dat wonderwel gespaard bleef. ‘Maar die krater, meneer, die is beslist de moeite van het bezoeken waard. En die lava, zo véél! Gasten zijn daar vandaag niet op af gekomen. ‘Maar dat ligt aan het seizoen’, weet hij. De terugweg naar Nederland, althans naar Sint Maarten, gaat onverbiddelijk weer via het vliegveld. Daar blijkt dat het eiland nog altijd meetelt op het gebied van de internationale veiligheidsvoorschriften. Ik heb een fototas met camera en toebehoren. Plus een trolley met kleding. Er zijn vijf andere passagiers vanochtend. Ik sta vooraan, ik was wat aan de vroegere kant. Er is slechts één veiligheidsdame, maar die is niet te missen. Zij smijt mijn koffer en de tas op een bandje dat piepend leidt naar een vooroorlogs röntgenapparaat. Intussen bast haar stem door de ruimte: ‘Anything to declare?’ Naar eer en geweten antwoord ik van nee. Dat overtuigt haar niet. Alles moet open. En nee, de rest wacht......

Words: 502 - Pages: 3

De Verbeelding Van South Park

...CBL CASE 1; De verbeelding van South Park. Onderwerp: Distributie strategieën Probleemstelling: In hoeverre is de dynamiek van media vraag en aanbod aan veranderingen onderhevig met als oorzaak de impact van technologische ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij? LD1. Wat is de impact van de communicatie technologie op media consumptie en aanbod? Het mediaonderzoeksbureau Nielsen heeft in Amerika onderzocht welke media-apparaten vooral worden gebruikt door de consumenten. Doordat Nielsen kijkt naar hoe de consument communicatie technologie integreert in zijn dagelijks leven krijgt het bedrijf informatie over de behoeften van de consument waar retailers, adverteerders en fabrikanten via aanbod op in kunnen inspelen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen vaker televisie kijken dan mannen dat doen, terwijl mannen weer vaker video’s kijken op het internet dan vrouwen dat doen (Nielsen, 2013). Daarnaast moeten door de grote demografische verschuivingen toonaangevende merken hun communicatie en assortimenten aanpassen aan het mediagebruik van de consument. Daarnaast zijn er ook veel meer kanalen waarop de consument te vinden is, denk alleen al aan het aantal televisiezenders die de afgelopen verzesvoudigd zijn (Nielsen, 2009). Kortom, de consument is door de impact van verschillende nieuwe communicatie technologieën steeds meer te vinden op deze nieuwe massacommunicatiekanalen dan dat ze bereikt worden door de traditionele communicatiekanalen. Deze......

Words: 2436 - Pages: 10

De Kwaliteit Van Machinevertaling Met Google Translator Toolkit

...| PAPER VERTAALONDERZOEK | | | | | | De kwaliteit van machinevertaling met Google Translator ToolkitEen vergelijkende studie over de kwaliteit van Nederlandse medische terminologie over HIV naar het Frans en Franse medische terminologie over HIV naar het Nederlands. | Door: Tim Claes Dr. P. Flynn Dr. L. Van Doorslaer ACADEMIEJAAR 2012-2013 Abstract Dans ce rapport, la qualité de la traduction automatique de la terminologie médicale sur le VIH sera étudiée via Google Translate. D’abord, un résumé des ouvrages consultés pour l’étude est présenté , ensuite la question centrale de l’étude est esquissée ensemble avec la méthodologie appliquée. Dans l’analyse, differents extraits français d’une brochure traduite vers le néerlandais par le service de traduction sont utilisés. Ce sont ces extraits qui sont comparés avec le vrai texte néerlandais. Le procédé se fait aussi à l’inverse où Google Translate traduit des extraits néerlandais vers le français, qui sont comparés avec le vrai texte français. Il ressort de cette analyse que la qualité de la traduction automatique est surprenante. L’analyse est approfondie d’une approche quantitative et qualitative. On peut conclure qu’il y a beaucoup de traductions correctes et qu’on ne peut pas distinguer quelle direction de traduction (néerlandais-français ou français-néerlandais) est la meilleure. Les deux directions sont aussi efficaces, soit s’il s’agit de termes ou de collocations scientifiques ou vulgarisantes. ......

Words: 12861 - Pages: 52

Conflicten Op de Werkvloer

...HRM HRM Marijn Rutten Marijn Rutten Dit document betreft een betoog over het onderwerp ‘’conflicten op de werkvloer’’. De betoog is geschreven in het kader van Human Resource Management en fungeert als eindopdracht. Dit document betreft een betoog over het onderwerp ‘’conflicten op de werkvloer’’. De betoog is geschreven in het kader van Human Resource Management en fungeert als eindopdracht. [ Paper ] Conflicten op de werkvloer [ Paper ] Conflicten op de werkvloer Zeg maar gedag tegen het conflictgedrag! Inleiding Wanneer ik denk aan conflictgedrag is het eerst wat in mij opkomt pesten. Vaak gaat conflictgedrag gepaard met ruzie en/ of meningsverschillen die kunnen leiden tot hevige conflicten. Men durft bijvoorbeeld geen nee te zeggen wanneer ze alweer een karwij erbij krijgen of men durft niet voor zijn mening uit te komen omdat degene zich dood ergert aan een college. Het is moeilijk om deze conflicten te vermijden op een plek waar veel mensen samenwerken. Bij conflict gedrag komt veel emotie bij kijken en dit is dan ook een belangrijk punt. Maar hoe ontstaat conflictgedrag op de werkvloer en is het goed dat dit voorkomt of moet het juist voorkomen worden? Uit deze vragen heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd: * Moet conflictgedrag op de werkvloer voorkomen worden? Werken is niet alleen je taken uitvoeren en je vak doen. Het heeft meerde betekenissen voor andere mensen. Het gaat niet altijd vanzelf en er zijn altijd dingen waar......

Words: 3247 - Pages: 13

De Overeenkomst Tussen Heipalen En Assumpties

...De overeenkomst tussen heipalen en assumpties In de winter van 2007 werden ze steeds duidelijker. De signalen van een groot probleem waar veel mensen later last van zouden krijgen, de financiële crisis. Op 9 augustus 2007 kondigde BNP Paribas aan dat het drie fondsen plotsklaps bevroor(Kingsley,2012). Een indicatie dat deze organisatie niet meer wist hoe men de complexe activa moest waarderen. Dit was geen reden voor de crisis, enkel de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens veel economen zijn complexe wiskundige modellen een van de fundamentele problemen van de crisis. Het dubbelzinnige hieraan is dat dit fundamentele probleem zelf echter ook een fundamenteel probleem heeft, het rationalisme genaamd. Het rationalisme is een epistemologie die vanuit de ratio beredeneert met behulp van de wiskunde. Deze filosofie van Descartes wordt gezien als basis van de moderne wetenschap. Paul wilmot, een erkende quant, legt uit dat economen zichzelf tegenwoordig als wetenschappers zien en wetten maken. Deze ‘’wetenschappers’’ baseren hun wetten op de moderne filosofie van Deschartes, rationalisme. Alhoewel er voordelen zijn van het gebruik van de wiskunde met betrekking tot financiele markten, zijn er ook een aantal zwaktes die inherent zijn aan het rationalisme. Een van die zwaktes is dat het rationalisme geen rekening houdt met ervaring. Alles moet logisch beredeneert worden door de ratio, er zijn echter filosofen die beweren dat je ratio tot stand is gekomen door de......

Words: 653 - Pages: 3

Factsheets over Supermarkten

...C1000 Sector/branche: Supermarkten Geschiedenis C1000 bestaat inmiddels meer dan 130 jaar en heeft vele ontwikkelingen doorlopen. Zowel in de organisatie als de supermarkten zelf. C1000 B.V. bestond jarenlang onder de naam Schuitema. In 2009 is besloten om de naam Schuitema om te zetten naar C1000. Schuitema begon eind 1800 toen Jacob Schuitema een kleine winkel in levensmiddelen startte. Al snel groeide de winkel uit tot een groot bedrijf en werd de firma Gebroeders D. Schuitema opgericht. Hierna werd VFB (vrijwillig filiaalbedrijf) gesticht waarin groothandel en detailhandel gingen samenwerken. Na de WO II volgde een beursnotering en vanaf 1953 opende Schuitema haar eerste supermarkt in Nederland. Hierna volgden diverse overnames en aankopen zoals de Massamarkt, Famila, Kien, Karwei in de jaren ’70. In de jaren ’80 lanceert Schuitema C1000 als nieuwe formule naast Centra, Mikromarkt en Paraat. De supermarkten werden verbouwd en de winkels kregen meer versgroepen, het vloeroppervlak werd uitgebreid en er kwamen bedieningsafdelingen. Ook werd in deze periode supermarktketen Spar overgenomen en het vernieuwd winkelconcept geïntroduceerd. Eind jaren '90 werd het C1000-huismerk geïntroduceerd, in 2000 werd supermarktketen A&P overgenomen. In 2009 nam concurrent Jumbo de supermarktketen Super de Boer over; dit bedrijf verkoopt 80 Super de Boer-winkels door aan Schuitema. Op 1 april 2010 gaat de eerste omgebouwde Super de Boer als C1000 over. Deze winkel is ook gelijk in......

Words: 2623 - Pages: 11

Van de Velde Nv - Case Study

...Opdracht I: Case Van de Velde Quinten Lauwers 2de bachelor HIR Vraag 1: a.) De zes segmenten die Van de Velde wil aanspreken met hun collectie worden weerspiegeld in de zes merken die deel uitmaken van de Van de Velde groep. Het gaat daarbij op Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, Marie Jo Intense, PrimaDonna, PrimaDonna Twist en Andres Sarda. Er volgt nu voor elk merk een psychografische en demografische analyse. Voor de demografische bespreking bekijken we de leeftijdscategorie door vooral een bepaald merk aanschaft. • Marie Jo: Dit merk – dat 42% van de totale productie van de Van de Velde groep uitmaakt – heeft een breed doelpubliek voor ogen. Psychografisch: Van de Velde mikt met dit merk op levenslustige en zelfverzekerde jonge vrouwen die op zoek zijn naar modieuze soberheid en comfort. Het gaat dus om de moderne vrouw, ik stel me hier een ambitieuze vrouw bij voor in een grootstad die aan het begin van haar professionele carrière staat. • Marie Jo L’Aventure: Psychografisch: Ook hier zoekt men de zelfzekere vrouw met pit op die veel wil in het leven en die voor soberheid gaat die tegelijk stijlvol kan zijn. “no-nonsense” zoals ze het bij Van de Velde zelf noemen. • Marie Jo Intense: Psychografisch: Dit is de modieuze sportlijn van Marie Jo, en dus zal het doelpubliek overlappen met kopers van andere merken van Van de Velde. Het gaat dan om het sportieve deel van de consumenten die comfort zoeken tijdens het sporten. • PrimaDonna: Psychografisch: Deze......

Words: 1851 - Pages: 8

De Invloed Van Het Wetenschappelijk Model Op de Management Studies.

...De invloed van het wetenschappelijk model op de management studies. De afgelopen jaren zijn er op scholen heel veel theorieën op het gebied van management studies ontwikkeld. Academici verschillen van mening of we management studies wel kunnen verklaren op basis van een wetenschappelijk model. Verder is de vraag in hoeverre deze theorieën wel of niet een negatieve invloed hebben in de praktijk. (Goshal,2005) Volgens Goshal heeft de toepassing van het wetenschappelijk model een negatieve invloed op management studies. Er is een groot verschil tussen de fysieke wetenschappen en de sociale wetenschappen. Als er een bepaalde theorie is in de fysieke wetenschappen verandert dit niet het gedrag binnen dit concept. Bij de sociale wetenschappen kan een foute theorie echter ervoor zorgen dat mensen of organisaties zich toch naar deze theorie gaan gedragen. Als we in een simpel voorbeeld zouden aannemen dat werknemers niet werken als er geen toezicht op ze gehouden word, dan is het aannemelijk dat managers toezicht gaan houden op werknemers, hoe goed of fout deze theorie dan ook mag zijn. (Goshal,2005) In de laatste decennia hebben acadamici business studies gebrobeerd te verklaren aan de hand van een wetenschappelijk model. Ze gaan er vanuit dat alles binnen de business studies vaststaat in bepaalde regels en patronen (determinisme). Dit wil zeggen dat alles uitgelegd kan worden door algemene regels en dat er geen ruimte is voor de vrije wil van een individu.......

Words: 701 - Pages: 3

De Historische Binnenstad Van Paramaribo

...Inleiding Erfgoedtoerisme is een vorm van toerisme, gericht op het culturele erfgoed van een plaats. Zo een plaats heeft vaker materieel en immaterieel erfgoed. Erfgoed maakt de burger bewust van zijn ecultuur en geschiedenis. De waarde en betekenis van erfgoed verschilt per individu of gemeenschap. Erfgoed is sterk gebonden aan tijd en plaats. Een relatie tussen partij overheid, partij toerisme en de gemeenschap die waarde hecht aan het erfgoed. Het UNESCO , een VN-orgaan is een belangrijk internationale organisatie voor behoud en registreren van erfgoed als werelderfgoed. streeft naar de identificatie, de bescherming en het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed in de hele wereld beschouwd als van uitzonderlijke waarde voor de mensheid te bevorderen. Dit is vastgelegd in een internationaal verdrag wat betreft de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed, door de UNESCO in 1972 goedgekeurd. De binnenstad van Paramaribo, Surinaams erfgoed , staat vermeld op deze lijstIn juni 2002 werd de oude binnenstad van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst..Paramaribo is een voormalige Nederlandse koloniale stad uit de 17e en 18e eeuw en ligt aan de noordelijke kust van tropisch Zuid-Amerika. Het originele en zeer karakteristieke stratenplan van het historisch centrum is intact gebleven Inzichten in UNESCO Werelderfgoedsite en de historische binnenstad van Paramaribo zullen beschreven worden. De stadsproblematiek en uitdagingen......

Words: 700 - Pages: 3

De Eetclub

...Samenvatting: Karen van der Made is gelukkig getrouwd en moeder van 2 kinderen. Zij en haar man Michel, besluiten om van de stad naar het platteland te verhuizen, naar een klein, afgelegen dorp. Daar komt ze in contact met Hanneke en via haar met 3 rijke, verwende getrouwde vrouwen (Patricia, Babette en Angela) en hun mannen. Alles draait om luxe en ze vormen een hechte vriendenclub, de eetclub. Alles verloopt vredig totdat Evert, een volwaardig lid van de eetclub, plotseling gek wordt en tot slot zichzelf en zijn gezin wil ombrengen door zijn huis in brand te steken. Zelf komt hij om het leven maar zijn vrouw (Babette) en de kinderen ontkomen. Vanaf dat moment spreekt de vriendenclub elkaar dag en nacht en wordt er heel wat afgeroddeld. Dan, een krappe week na de dood van Evert, springt Hanneke van het balkon. Iedereen is geschokt en niemand had dit verwacht. Behalve Karen gelooft iedereen, inclusief Hanneke’s man, dat Hanneke zelfmoord heeft gepleegd. Karen kan niet geloven dat Hanneke gesprongen is. Ze gaat op onderzoek uit en komt steeds meer te weten over de geheimen van haar ‘vrienden’. Karen blijkt haar vrienden helemaal niet zo goed te kennen als ze altijd dacht en bij haar vrienden lijkt hun hele leven te draaien om geld, genot en eer. Hanneke ging vreemd met Evert, Kees (man van Angela) heeft het gedaan met Babette en Simon (man van Patricia) heeft zowat elke vrouw zijn bed in gekregen. Zelfs Karen zelf heeft het moment dat Hanneke zelfmoord pleegt een......

Words: 2582 - Pages: 11

Column: de Winnaars En Verliezers Van Bahrein

...het nieuws vanwege de politieke kwesties naast de baan dan om het racen zelf. En hoe begrijpelijk dat soms ook was, willen we de terugblik op de Grand Prix toch wel graag over de sport zelf laten gaan. Want ook Bahrein kende winnaars en verliezers. Natuurlijk. Winnaars: Het vingertje is terug! Het duurde drie hele chagrijnige races in 2012, maar Sebastian Vettel stond in Bahrein weer op de plek die hem vorig jaar zo moeilijk af te pakken was. Eigenlijk was al vroeg duidelijk dat Red Bull zijn zaakjes beter voor elkaar had dan in China of Maleisië en dat voorgevoel werd bevestigd in de kwalificatie. Toen pakte Vettel zijn eerste pole van het jaar, waarna hij op zondag volledig 'in command' was. Kimi Raikkonen had, zoals hij zelf al zei, één kans en toen kwam hij nét niet dichtbij genoeg. En dus kon Seb Vettel een feestje gaan vieren. Leider in het kampioenschap, drie weken rust waarin getest mag worden... Zo valt het allemaal toch weer mee voor onze Duitse lachebek. Dat er potentie was, was wel duidelijk. Maar de mannen van Lotus hadden altijd wel wat in de eerste drie races van het seizoen. In Bahrein ging het gewoon goed, et voila! Podium voor Kimi Raikkonen en een podium voor Romain Grosjean. Dat Raikkonen dit kon wisten we allang, maar Grosjean heeft dus ook veel meer in zijn mars dan hij in 2009 liet zien. Toen zat de Fransman waardeloos in zijn vel. Leed hij volgens insiders zelfs aan een eetstoornis door alle stress. Hoe anders is het nu. Kan Raikkonen......

Words: 619 - Pages: 3

De Amicitia

...De amicitia 21 - 23 Laten wij nu eerst [het begrip] virtus verklaren op basis van ons dagelijks leven en spraakgebruik en het niet, zoals sommige geleerden, beoordelen met verhevenheid van woorden en laten we tot de goede mannen diegenen rekenen die [in het algemeen] als zodanig beschouwd worden, mensen als Paulus, Cato, Galus, Scipio, Philus; met hen is het gewone leven tevreden; laten we diegenen echter buiten beschouwing laten, die helemaal nergens gevonden worden. Dus een vriendschap tussen dergelijke mannen heeft zulke grote voordelen dat ik ze nauwelijks kan noemen. In de eerste plaats, hoe kan een leven 'leefbaar' zijn, zoals Ennius zegt, dat niet in de wederzijdse genegenheid tot (van) een vriend rust vindt? Wat is prettiger dan iemand te hebben met wie je alles net zo durft te bespreken als met jezelf? Hoe zou er zo'n groot geluk kunnen zijn in voorspoed, als je niet iemand had die daarover net zo blij zou zijn als jijzelf? Tegenspoed dragen echter zou moeilijk zijn zonder iemand die daaronder nog meer zou lijden dan jij. Kortom, de overige dingen die worden nagestreefd, zijn elk afzonderlijk geschikt voor doorgaans één ding, rijkdom om te gebruiken (opdat je het gebruikt), macht om vereerd te worden, openbare functies om geprezen te worden, genoegens om te genieten, gezondheid om vrij te zijn van pijn en de functies van je lichaam te vervullen; vriendschap omvat de meeste dingen; waarheen je je ook maar wendt, ze is paraat, ze wordt op geen enkele plaats......

Words: 2941 - Pages: 12