Hoc Hanh

In: Business and Management

Submitted By glass
Words 1580
Pages 7
Câu 14:
Những nguồn luật điều chỉnh đơn xin mở L/C ở Việt Nam bao gồm: - Luật thương mại Việt Nam 2005. - Pháp luật ngoại hối Việt Nam 2005. - Các luật điều chỉnh Ngân hàng phát hành và người yêu cầu. - UCP 600 2007 ICC, nếu có dẫn chiếu trong L/C.
Trước hết, ta thấy cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Ở trong trường hợp cụ thể này, bên ngân hàng phát hành nhận được một khoản phí mở L/C và sau đó sẽ thực hiện dịch vụ là mở L/C, kiểm tra bộ chứng từ của người nhập khẩu và thanh toán. Còn bên người nhập khẩu đã thanh toán tiền cho ngân hàng phát hành và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Do đó, có thể coi đơn xin mở L/C là hợp đồng kinh tế dịch vụ giữa ngân hàng phát hành và người nhập khẩu.
Câu 15:
Ngân hàng phát hành sẽ có tối đa 5 ngày làm việc ngân hàng tiếp theo ngày xuất trình để quyết định xem việc xuất trình có phù hợp hay không (điều 14 khoản b UCP 600).
Ngày xuất trình phải nằm trong ngày làm việc ngân hàng (điều 33), vì thế việc trung tâm thư tín của ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ vào lúc 13.30 thứ bẩy không thể tính là thời hạn xuất trình. Ngày bắt đầu tính thời hạn kiểm tra bộ chứng từ phải là thứ hai.
Câu 16:
Theo UCP 600 người phát hành L/C phải là ngân hàng thương mại (điều 2)
Nếu người xuất khẩu nhận được một L/C được phát hành bởi công ty tài chính Hồng Kong thì có thể chấp nhận nếu không dẫn chiếu UCP 600 vào L/C, còn nếu dẫn chiếu UCP 600 vào L/C thì người xuất khẩu không được chấp nhận bởi công ty tài chính Hồng Kong chỉ là một định chế tài chính chứ không phải là ngân hàng thương mại.
Câu 17:
Tính chất pháp lý của UCP 600: - Là tập quán quốc tế. - Các quy phạm tùy ý lựa chọn áp dụng, không bắt buộc. Nếu áp dụng…...

Similar Documents

Hoc Hoi

...An organisation in your area, uses 'self-directed training' and asks all managers to ask themselve the question: ' where do i expect to be in 2 years?' . The training programme gives all employees the opportunity to direct their careers. THE ROLE OF THE MANAGER What does a manager do? A manager manages the work and manages the people doing the work. According to the Fair Labor Standards Act, what makes an employee a manager is that he or she directs the work of others and exercises independent judgment. The Fair Labor Standards Act describes an executive as an employee with the primary duty of managing the enterprise in which the employee is employed or of a customarily recognized department or subdivision thereof; customarily and regularly directing the work of two or more other employees; and having the authority to hire or fire other employees or having particular weight given to suggestions and recommendations as to the hiring, firing, advancement, promotion, or any other change of status of other employees. An employee in an administrative position has as his or her primary duty the performance of office or non manual work directly related to the management or general business operations of the employer or the employer’s customers. The employee’s primary duty includes the exercise of discretion and independent judgment with respect to matters of significance. The most common management tasks involve managing individual performance, instructing subordinates, planning......

Words: 739 - Pages: 3

Chuyên San 7 Đại Học Kinh Tế Luật

...“CAR” – 1 từ, 3 chữ nhưng nhiều vấn đề 14 14 • 16 • 18 • 20 • bàn tròn sự kiện Phân tích kỹ thuật hai sàn chứng khoán Chuyện Lã Bất Vi ngày xưa và chuyện bán khống ngày nay Hiện tượng xuất siêu Đấu thầu vàng – Với nhiều điều thú vị 23 23 • 28 • 31 • 34 • 38 • 41 • lăng kính sinh viên Mô hình ước lượng rủi ro thị trường theo giá trị gặp rủi ro (E-VaR) theo Basel 2 tại Ngân hàng Vietinbank Hiệu quả mô hình quản lý vốn Nhà nước SCIC Cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng khi tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương Bàn tay ma thuật trong thế giới tài chính “Zombie bank” – Ngân hàng thây ma Chiến tranh tiền tệ – Ai là người chiến thắng? 44 47 47 • 49 • tin nhanh góc sẻ chia Cảm xúc Nha Trang Học kỹ năng mềm ở đâu Đón đ c các s báo trên website www.uel.edu.vn/url/chuyensan Bài c ng tác và ý ki n đóng góp g i v chuyensantcnh@uel.edu.vn Thông tin chi ti t vui lòng xem t i www.facebook.com/chuyensantcnh.uel 1 V LỜI NGỎ ới sự chuyển mình qua nhiều thế kỷ, hệ thống các ngân hàng hiện đại ngày nay đóng vai trò là mạch máu của nền kinh tế. Một nền kinh tế mạnh cần phải có một hệ thống ngân hàng bền vững để làm bệ phóng. Quá trình mở cửa và hội nhập đã tạo ra cho nền kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội phát triển mới, thế nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam cũng không nằm ngoài làn sóng ấy. Chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có rất nhiều biến đổi, song song đó tồn......

Words: 54431 - Pages: 218

Simulations in Wireless Sensor and Ad Hoc Networks: Matching and Advancing Models, Metrics, and Solutions

...TOPICS IN AD HOC AND SENSOR NETWORKS Simulations in Wireless Sensor and Ad Hoc Networks: Matching and Advancing Models, Metrics, and Solutions Ivan Stojmenovic, University of Birmingham and University of Ottawa ABSTRACT The objective of this article is to give advice for carrying out a proper and effective simulation activity for protocol design. It challenges some of the existing criticisms of simulation practices that emphasized validation aspects. This article advocates the use of simple models, matching assumptions and metrics in the problem statement and simulation to provide a basic “proof of concept,” and comparison with truly competing solutions, which is possible only after a thorough and critical literature review. Then the complexity of the models can be increased (one parameter at a time), revising the algorithms themselves by adapting them to new assumptions, metrics, and the corresponding simulation environment. Selected independent variables should explain performance under a wide range of scenarios. unclear which protocol will perform well under a wide range of scenarios. It is our view that each article should be judged on its overall contribution, including the assumptions used, theory developed, new algorithms introduced, protocol details, simulation results, and relevance to an ultimate goal of staying on a path toward creating applications. We begin with a literature review of existing criticism for simulation practices, and then discuss what......

Words: 4845 - Pages: 20

Ke Toan Hanh Chanh Su Nghiep

...Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Kế toán hành chính sự nghiệp 1. Số tín chỉ/đvht: - Lý thuyết: 15 tiết - Thực hành: 30 tiết 2. Đối tượng học: – Bậc học: Đại học Ngành: Kế toán – Hệ: Chính qui 3. Điều kiện tiên quyết/song hành: Muốn học được môn này thì sinh viên phải tích lũy được môn nguyên lý kế toán 4. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ có khả năng: 4.1 Về Kiến thức - Trình bày tổng quan về công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; - Hạch toán công tác kế toán tài sản cố định và Chi phí xây dựng cơ bản; - Hạch toán công tác kế toán các khoản phải trả; - Hạch toán công tác kế toán nguồn kinh phí; - Hạch toán công tác kế toán các khoản thu chi; - Quyết toán kinh phí và lập báo tài chính. 4.2 Về kỹ năng chuyên môn - Nắm được mục tiêu và hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp; - Xác định các khoản thu chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; - Quy trình kế toán, phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán và chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Nắm vững cách lập, đọc các báo cáo tài chính, cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc quản lý nguồn kinh phí một cách có hiệu quả. 4.3 Về thái độ và kỹ năng mềm - Có kỹ năng tìm kiếm thông tin; - Có kỹ năng tư duy phê phán; - Có kỹ năng đọc và ghi nhớ tài liệu; - Có kỹ năng xử lý tình huống và giải bài tập; - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như cẩn thận và phẩm chất cá nhân như linh hoạt, sáng tạo...

Words: 604 - Pages: 3

Khóa Học Bán Hàng Và Marketing Chuyên Nghiệp

...BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUỘC HỌP VỀ VIỆC “XÂY DỰNG KHÓA HỌC BÁN HÀNG VÀ MARKETING CHUYÊN NGHIỆP” Thời gian: 09h00 ngày 25 tháng 8 năm 2012 Địa điểm: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Các bên tham gia: * Đại diện công ty cổ phần Viglacera Hà Nội * Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội * Đại diện Công ty phát triển năng lực tổ chức OCD Nội dung chính của cuộc họp: thống nhất về chương trình đào tạo bao gồm nội dung, phương pháp, thời gian, thời lượng, … * Sĩ số 1 lớp: tối đa 30 người. Ban Thương Mại đại diện cho bên Viglacera trình bày ngắn gọn về tình hình thực trạng của Viglacera: * Sản phẩm của công ty không hẳn là sản phẩm cao cấp, là sản phẩm hạng trung, nhưng hiện tại công ty đang muốn xây dựng một dòng sản phẩm cao cấp để phát triển thương hiệu của công ty. * Cán bộ, nhân viên phòng sales và showroom chưa biết cách nói tốt về thương hiệu của công ty, và còn có thái độ thờ ơ với vấn đề này. * Từ hai vấn đề trên, công ty muốn đào tạo lại đội ngũ nhân viên giúp họ tin tưởng vào sản phẩm của công ty và tiếp cận được phương pháp truyền thông phù hợp để họ có thể tự tin quảng bá về sản phẩm của công ty tới khách hàng. Phía các chuyên gia đặt ra câu hỏi: sản phẩm của Viglacera không hẳn là cao cấp ở những điểm nào: * Là Sản phẩm nội * Chưa có gì đổi mới về mẫu mã * Chưa có gì khác biệt với các sản phẩm khác * Thực tế sản phẩm của Viglacera chỉ cao cấp khi đồng bộ được sản phẩm, có nghĩa là toàn bộ thiết bị trong......

Words: 1676 - Pages: 7

Triet Hoc Dong Phuong

...nhau, chằng chịt dính liền như một sợi dây cột chặt mọi sự vật trên đời. Quan niệm nhất quán ấy của người Đông phương khiến họ không chấp nhận sự phân chia sự vật thành từng khu vực riêng biệt. Tương tự về vấn đề triết học, họ không phân chia như Tây phương thành bốn bộ môn biệt lập là: Siêu hình học (Metaphysic), Tâm lý học (Psychology), Luận lý học (Logic) và Đạo đức học ( Moral). Đông phương tư tưởng cho rằng "tất cả đều có hai mặt, tất cả đều chứa mâu thuẫn, tất cả những chân lý nói ra được chỉ là những thứ chân lý phiến diện mà thôi...". Cho nên những tư tưởng một chiều, được phân loại kỹ lưỡng, như là tư tưởng siêu hình / đạo đức, vũ trụ / nhân sinh / tri thức quan v.v đều là những gì người Đông phương thụ lãnh sau này của Tây phương triết học. Thí dụ điển hình cho cái học nhất quán: quyên sách tối cổ dùng làm căn bản cho mọi tư tưởng văn hoá Trung Hoa là quyển Dịch Kinh. Kinh Dịch là một quyển sách gồm cả triết học, tâm lý, luân lý, đạo đức, bói toán, y học, xã hội, chính trị, tu thân, trị nước, thiên văn, địa lý,v.v... nên ta muốn dùng nó về khía cạnh nào cũng được. Tất cả là một, như các bộ phận tâm, can, tỳ, phế, thận trong một cơ thể sống vậy. Không có bộ phận nào mà không liên lạc mật thiết với các bộ phận khác. Thảy đều là một. II. Thuyết tri hành trong tư tưởng Đông phương ...

Words: 307 - Pages: 2

Ad Hoc

...The infamous company, Jordan & Associates, is in trouble again. The Deputy Director has just resigned in the midst of rumors going around the departments about discrimination, lawsuits, and even the company picnic has been canceled. I would like to seek your help in putting together an Ad hoc Statistics Report to be submitted to the CEO so that he can make the appropriate corrective, proactive, and retroactive decisions for the troubled company. The Report Format As you might have known already, my brother, the Jordan & Associates CEO is a very difficult person: his way or the highway. He is also insistence on proper report format. Nonetheless, we have to address quite a few issues, which are listed in the later section. Meanwhile, please follow the standard Jordan & Associates report format as follow: Make a cover page entitled: Ad-hoc Statistics Report submitted to the CEO. Then skip a few lines By (Your Name) Skip one or two more line and put the date. This should be the first page, the cover. Then after the cover page, make a table of contents. Write Table of Contents at the top center. The table of contents should be listed as such: Title Page ...............................................................................................................................................i Table of Contents ...................................................................................................

Words: 1346 - Pages: 6

Giao Duc Hoc

...về việc học như trên, trong những năm 1980, ngành giáo dục đã đưa quan điểm “Dạy chữ, dạy người, dạy nghề ” thành nhiệm vụ giáo dục quan trọng trong ngành và trở thành nhiệm vụ phổ quát trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và trong chiến lược 2011-2020. Vì vậy vấn đề cần lưu tâm luận bàn ở đây là giữa nội dung, ý nghĩa của 4 trụ cột giáo dục của UNESCO và nội dung, ý nghĩa của việc dạy chữ, dạy người, dạy nghề có mối quan hệ như thế nào trong vận dụng vào giáo dục phổ thông ở nước ta. Về tổng thể, giữa nội dung 4 trụ cột giáo dục có mối tương quan một - một với nội dung dạy chữ, dạy người, dạy nghề xét trên nhiều phương diện: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục... Thí dụ dạy chữ tương quan với học để biết; Dạy người tương quan với học để làm người; Dạy nghề tương quan với học để làm và dạy về hợp tác người với người tương quan với học để cùng chung sống. Nhưng ở đây trong vế thứ nhất ( Dạy) có ba nội dung là dạy chữ, dạy người, dạy nghề phải chăng còn thiếu một nội dung? Nội dung thứ tư còn thiếu đó là dạy về hợp tác người - người. Thực ra nội dung thứ tư này cũng nằm trong phạm vi và nội dung dạy người. Như vậy, nội dung thứ tư chẳng qua là hệ quả của ba nội dung trong vế thứ nhất mà thôi. Vì vậy, nội dung thứ tư có nêu hay không nêu ra, nó vẫn được nhận thức. Trong vế thứ hai (Học), thực ra nội dung học để cùng chung sống có thể xem là hệ quả của ba nội dung còn lại trong vế thứ hai bởi lẽ một người học để biết, học để......

Words: 2272 - Pages: 10

Hanh

...phát triển và bảo vệ trong suốt nhiều năm /bằng COLORS văn hóa giàu tính một chính trực và đạo đức ứng xử kinh doanh. Công việc kinh doanh của chúng ta được xây dựng trên niềm tin và danh tiếng này. Nó ảnh hưởng tới cảm nhận của khách hàng về sản phẩm của chúng ta, cách cổ đông xem chúng ta là một đầu tư. Chúng ta đã thấy nhiều ví dụ trong những năm gần đây về những công ty lớn mạnh có danh tiếng lẫy lừng nhưng lại bị lu mờ mãi mãi chỉ vì hành động thiếu đạo đức của một vài người hoặc thậm chí chỉ một người. Nguyên thành Viên Ban Giám Đốc Công Ty, Warren Buffett đã có lần nhắc chúng ta rằng, “phải mất nhiều năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ mất vài giây để phá hủy nó.” Vì thành công của chúng ta gắn chặt với danh tiếng, nên việc bảo vệ danh tiếng đó tùy thuộc vào tất cả chúng ta. Hành động chính trực không chỉ liên quan đến danh tiếng và hình ảnh Công Ty, hay để tránh liên hệ đến pháp lý. Nó đòi hỏi phải duy trì một nơi làm việc cho tất cả chúng ta đều tự hào. Hơn thế nữa, mỗi chúng ta đều phải biết chúng ta đã làm điều đúng đắn. Đó là hành động trung thực và đối xử với nhau, cũng như với khác hàng, đối tác, nhà cung cấp và người tiêu dùng một cách công, cũng như tự trọng họ. Quy Tắc Ứng Xử Kinh Doanh là kim chỉ nam cho ứng xử thích hợp. Cùng với các hướng dẫn khác của Công Ty, như Chính Sách Đúng Tại Nơi Làm Việc, chúng ta đã thiết lập tiêu chuẩn để bảo đảm rằng tất cả chúng ta làm điều đúng đắn. Phải luôn giữ Quy Tắc kề bên và tham khảo thường xuyên. Cập nhật đào tạo đạo......

Words: 14696 - Pages: 59

ĐấT NướC HọC

...“British history has been a history of invasion.” Please illustrate this point. – 1st century AD (43): Briton was invaded by the Roman Empire → found valuable metals → decided to settle down. – 4th century AD: invasion of a group of barbaric people over the Europe. The Romans had to return to Rome to protect their own country. – 5th century AD (410): Anglo–Saxon invasion – Germanic peoples: the Anglos, the Saxons. They were powerful. → They divided the country into 2 parts: + Anglo – Saxon area in England + Celtic area in Wales, Scotland and Ireland The Anglo-Saxon invaders were the forefathers of the English, the founders of "Angle-land" or "England". – From the late 8th century on, raiders from Scandinavia, the cruel Vikings threatened Britain's shores. – The next invaders were the Normans, from northern France in 1066. – Next few hundred years: a process of joining together the various parts of the British Isles under English rule. What are some general characteristics of Scotland? – The second largest of the four nations, both in population and in geographical area. – The most confident of its own identity. – The most rugged part of the UK, with areas of sparsely populated mountains and lakes in the north (the Highlands), and in the south (the Southern Uplands). – Scotland was not conquered by the Romans or the Anglo–Saxons. – Scotland began to experience Viking raids in the 9th century, and it was......

Words: 2830 - Pages: 12

Bí QuyếT HọC TiếNg Anh

...[pic] BÍ QUYẾT NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NHẤT Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại ngữ ấy là chúng ta quá… thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm. Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi nghe tiếp câu thứ hai, nếu không thì mình không buồn nghe tiếp. Quá kinh nghiệm: Cuộc đời đã dạy ta không nghe những gì người khác nói mà chỉ hiểu những gì mà nội dung chuyển tải. Nếu không hiểu nội dung, chúng ta không thể lặp lại lời người kia. Cũng vì thế mà - trong giai đoạn đầu học ngoại ngữ - mỗi lần nghe một câu tiếng Anh thì trong đầu phải dịch ra được tiếng Việt thì mới yên tâm, bằng không thì … câu ấy không có nghĩa. Thế nhưng, đấy là lối học sinh ngữ ngược chiều. Tôi biết được 6 ngôn ngữ, trong đó có ba ngôn ngữ thành thạo nghe nói đọc viết: Việt - Anh - Pháp, và tôi thấy rằng trong các ngôn ngữ tôi biết thì, một cách khách quan, nghe và nói tiếng Việt là khó nhất (vì ở phương tây, không có ngôn ngữ nào mà mình đổi cao độ của một từ thì ý nghĩa từ ấy lại thay đổi: ma - má - mà - mạ - mã - mả). Nhưng các bạn cũng như tôi, đều không có vấn đề gì cả với cái sinh ngữ khó vào bậc nhất ấy! Thế nhưng những thầy cô dạy chúng ta nghe nói tiếng Việt chẳng phải là những vị chuyên viên ngôn ngữ như các thầy ngoại ngữ mà ta học tại các trường. Thầy dạy tiếng Việt chúng ta là tất cả những người quanh ta từ ngày ta ra đời: cha mẹ, anh chị, hàng xóm, bạn bè…......

Words: 5072 - Pages: 21

Van Hoc

...niên học sinh Tố Hữu đã đón nhận lí tưởng ấy không chỉ bằng khối óc mà bằng cả con tim, không chỉ bằng nhận thức lí trí mà xuất phát từ tình cảm: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, Mặt trời chân lí chói qua tim.” Từ ấy đã làm cho tâm hồn Tố Hữu” bừng nắng hạ” đó là một luồng ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ của nắng vàng chứa chan hạnh phúc ấm no.Soi tỏ vào những bài thơ sau này ta mới thấy hết được niềm vui sướng của Tố Hữu trước ánh sáng huy hoàng của chân lí. “Đời đen tối ta phải tìm ánh sáng Ta đi tới chỉ một đường cách mạng” Và đó mới là bản chất của lí tưởng cộng sản đã làm người thanh niên 18 tuổi ấy say mê, ngây ngất trước một điều kì diệu: Mặt trời chân lí chói qua tim Mặt trời chân lí là một hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho lí tưởng của Đảng,của cách mạng , mặt trời của chủ nghĩa xã hội. Tố Hữu với tấm lòng nhiệt thành của mình đã tự hào đón lấy ánh sáng của mặt trời, sẵn sàng hành động cho lí tuởng cách mạng cao đẹp.Bởi lí tưởng đã “chói” vào tim- chính là nơi kết tụ của tình cảm, là nơi kết hợp hài hòa giữa tâm lí và ý thức trí tuệ chỉ thực sự hành động đúng khi có lí tưởng cách mạng, khi có ánh sáng rực rỡ của mặt trời chân lí chiếu vào. Lý tưởng Cách mạng đã làm thay đổi hẳn một con người, một cuộc đời. So sánh để khẳng định một sự biến đổi kì diệu mà lí tưởng Cách mạng đem lại: “Hồn tôi là một vườn hoa lá, Rất đậm hương và rộn tiếng chim.” Cái giọng điệu rất tỉnh và rất say rạo rực và ngọt lịm hồn ta chủ yếu là cái say người và lịm ngọt của lí tưởng, của niềm hạnh......

Words: 1171 - Pages: 5

NghiêN CứU ThựC NghiệM Và NghiêN CứU DâN TộC HọC: Hai PhươNg PháP Cơ BảN Trong NgôN Ngữ HọC ứNg DụNg

...Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 24 (2008) 12-21 Nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học: hai phương pháp cơ bản trong ngôn ngữ học ứng dụng Lê Hùng Tiến* Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 23 tháng 03 năm 2008 Tóm tắt. Bài viết là một trong những nỗ lực bàn về các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng (NNHƯD), chủ yếu tập trung vào hai phương pháp chính là phương pháp thực nghiệm và phương pháp dân tộc học và những vấn đề liên quan tới nghiên cứu NNHƯD tại Việt Nam. Nội dung bài tập trung vào một số vấn đề: - Một số vấn đề về lý luận cơ bản trong nghiên cứu NNHƯD. - Hai phương pháp cơ bản trong nghiên cứu NNHƯD: nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học. - Các khái niệm, kỹ thuật cơ bản và sự khác nhau giữa hai phương pháp nghiên cứu NNHƯD - Một số vấn đề về thực tiễn nghiên cứu NNHƯD ở Việt Nam. nghĩa hẹp hơn chỉ phân ngành nghiên cứu việc dạy và học ngoại ngữ. Hiện tại ở trong nước việc nghiên cứu NNHƯD cũng đang phát triển phục vụ trực tiếp cho việc ứng dụng ngôn ngữ vào các mục đích thực tiễn như dạy và học ngoại ngữ, dịch thuật, pháp y, điều trị học, v.v... Tuy nhiên trong các nghiên cứu nói trên phần nhiều vẫn còn ở tình trạng manh mún và thiếu phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu phù hợp, dẫn tới tình trạng các kết quả nghiên cứu mang tính ứng dụng thấp chưa đóng góp nhiều cho lý luận hoặc phục vụ hiệu quả cho thực tiễn ở......

Words: 5266 - Pages: 22

TầM Quan TrọNg Của HàNh TrìNh Quay Về Afghanistan ChuộC LỗI Của Amir

...trọng của hành trình quay về Afghanistan chuộc lỗi của Amir Người Đưa Diều của Khaled Hosseini vẽ lên một bức tranh chân thật về đất nước và con người Afghanistan qua con mắt của cậu bé Amir từ Kabul. Câu chuyện mạnh mẽ về lòng trung thành và sự phản bội, quá khứ và hiện tại, tội lỗi và sự hối hận đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng hàng triệu đọc giả trên khắp thế giới. Từ sự giàu sang ở Kabul đến sự thiếu thốn ở San Francisco, câu chuyện về hành trình chuộc lại tội lỗi của chàng trai mang tên Amir mang đến nhiều cảm xúc cũng như những bài học ý nghĩa về cuộc sống cho người đọc. Amir là một cậu bé sinh ra trong một gia đình khá giả. Anh cùng với người đầy tớ và người bạn trung thành Hassan đã có một tuổi thơ bình thường cho đến khi mọi thứ đột ngột thay đổi vào “mùa đông năm 1975” (trang 1) tại lễ hội đua diều, khi Assef cưỡng bức Hassan một cách man rợ. Sự việc này chấm dứt khoảng thời gian “bình thường” của cuộc đời của Amir, chấm dứt tình bạn lâu năm của anh với Hassan, và biến cuộc sống anh thành một hành trình sửa chữa lỗi lầm gian nan, đầy thử thách. Chúng ta, cùng với sự dẫn dắt tài tình của Hosseini, theo dõi được từng bước trong cuộc đời của Amir, từng suy nghĩ, từng thay đổi trong con người của nhân vật này. Có thể thấy, bước ngoặt lớn nhất trong truyện đối với nhân vật Amir xảy ra khi anh quyết định trở về Afghanistan giải cứu Sohrab - con trai của Hassan, và sửa chưa những lỗi lầm trong quá khứ. Hành trình......

Words: 2223 - Pages: 9

Kinh Te Hoc Hai Huoc - Bizsum

...kinh tế học người Mỹ xuất chúng, nổi tiếng với các nghiên cứu về tội phạm, đặc biệt là về mối liên kết giữa việc phá thai được hợp pháp hóa và tỷ lệ tội phạm. Được nhận huy hiệu John Bates Clark vào năm 2003, Levitt hiện là giáo KINH TẾ HỌC HÀI HƯỚC  Khám phá những khía cạnh ẩn khuất của mọi hiện tượng xã hội từ quan điểm kinh tế học (Freakonomics) Tác giả: Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner Nhà xuất bản: Harper Perennial Năm xuất bản: 2009 Số trang: 352 Dịch giả: Huyền Trang NXB Việt Nam: Alpha Books & Tri thức Năm xuất bản: 2007 Số trang: 304 sư kinh tế học tại Đại học Chicago và là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Becker về lý thuyết giá Chicago tại Trường kinh doanh sau đại học Chicago. Năm 2006, Levitt được tạp chí Time bầu chọn là một trong “100 người kiến tạo thế giới”. Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO Vào những năm 1990, tình trạng tội phạm tại Mỹ tăng mạnh và các chuyên gia dự đoán chúng sẽ còn tăng đột biến. Nhưng sau đó, tỷ lệ tội phạm lại đột nhiên giảm xuống. Các chuyên gia cho rằng điều đó có được là nhờ bùng nổ kinh tế và các quy định về kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Nhưng các giả định này không hề đúng. Lý do thật sự lại bắt nguồn từ sự hợp pháp hóa việc phá thai 20 năm trước. Vì thế những đứa trẻ đáng lẽ được sinh ra trong các môi trường xấu có nhiều khả năng trở thành tội phạm khi lớn lên, đã không được chào đời. Đây chính là vấn đề mà nhà kinh tế học Steven D. Levitt và nhà báo Stephen J. Dubner đề cập đến trong cuốn sách Kinh tế học......

Words: 5683 - Pages: 23