Epiko Ng Mga Visayas

In: Science

Submitted By AIRAMBPANCHO
Words 2038
Pages 9
EPIKO NG MGA BISAYA
Apat ang kinikilalang epiko ng mga Bisaya: Haraya, Lagda, Maragtas at Hinilawod. Sa apat Hinilawod langang pinakamalapit sa epiko.
HARAYA- katipunan ng mga tuntunin ng kabutihang asal at ng mga salaysay ng paghahalimbawa ngnasabing tuntunin. Hindi maituturing na epiko dahil hindi patula ang pagkakasulat.
LAGDA –ay isa lamang kalipunan ng mga tuntunin ukol sa mabuting pagtupad sa tungkulin sapamahalaan na napapaloob samga salaysayin at pangyayari. Ang Kodigo ni Kalantiao ay isa samatatagpuan sa Lagda. Ang Kodigo ni Kalantiao ay naglalaman ng mga batas na dapat sundin ng mgamamamamayan at namumuno. May 18 batas ang kodigong ito.
MGA BATAS SA KODIGO NI KALANTIAO

1.Bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal manakit ng matatanda. Ang hindi makasusunod ayitatali sa bato ay lulunurin sa ilog o sa kumukulong tubig. 2.Kailangan magbayad ng utang sa tamang oras. Ang hindi makasusunod sa unang pagkakataon aylalatiguhin ng isang daang beses. At kung ang pagkakautang ay malaki, ilulublob ang kanyangkamay sa kumukulong tubig ng tatlong beses. At kung hindi talaga makababayad ay bubugbuginhanggang sa mamatay. 3.Walang sinuman ang maaaring magkaroon ng asawang napakabata. Hindi rin dapat mag-asawang higit sa kayang tustusan. Ang lalabag sa unang pagkakataon ay kailangan lumangoy ng tatlongoras at sa ikalawa, lalatiguhin ng may tinik hanggang mamatay. 4.Bawal gambalain ang katahimikan ng mga namatay. Dapat silang igalang habang dumadaan sakuweba o puno kung nasaan sila. Ang hindi makakasusunod ay ipapakagat sa langgam olalatiguhin ng may tinik hanggang mamatay.
5. Ang pagpapalitan ng pagkain dapat ay patas at matapat. Ang hindi tumupad ay lalatiguhin ng isang oras. Ang umulit sa di pagtupad ay ipapakagat sa langgam sa loob ng isang araw.
6. Dapat sambahin ang kagalang-galang na lugar at ang mga puno. Ang hindi makasusunod sa unang pagkakataon ay…...

Similar Documents

Ang Pinakamagandang Regalo Sa Araw Ng Mga Puso

...PINAKAMAGANDANG REGALO SA ARAW NG MGA PUSO Papalapit na naman ang Araw ng mga Puso. Kikita na naman ng malaki ang mga tindahan ng bulaklak, tindahan ng kapote, at tindahan ng balot sa kanto. Malaki na naman ang kikitain ng mga sinehan, restawran, mga motel at maging ang mga pabrika ng tsokolate at stationary. Ang ligayang madudulot ng Valentine’s Day ay binabalot sa mga regalong pinagsumikapang ipunin upang mabigyan ng saya ang minamahal. Naisisp ko lang, ano ba ang pinkamagandang e-regalo sa nalalapit na Araw ng mga Puso?Bago ninyo sagutin iyan gusto ko munang ibahagi sa inyo kung saan nagmula ang pagdidriwang na ito. Araw ng mga Puso o mas kilala bilang Valentine’s Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-14 ng Pebrero. Maraming bansa ang nakikiisa sa pagdiriwang ng romantikong araw na ito. Anga araw na ito ay ipinaparangal sa dalawang martir na sinasabing ito ay maaring iisang tao lamang. Dalawang tao na namatay sa araw na ito at inilibing sa parehong lugar. Ang martir na ito ay iniuugnay sa Santong Patron ng mga mangingibig.Ang unang santo ay sinasabing isang pari o obispong Kristiyano na nagngangalang Valentino. Siya ay isa ring doktor na nanggagamot sa kanyang bahay. Ginagamot niya nag mga maysakit na hindi nag aantay ng kabayaran. Kung ano man ang kayang ibayad ng mga tao ay siya niyang tinatanggap. Isang araw dinala ng bantay sa bilangguan ang kanyang anak na dalaga kay Valentino upang ipagamot ang kanyang paniigin. Sinasabing pinahiran niya ng gamot ang mata ng dalaga......

Words: 437 - Pages: 2

Ang Pag-Inom Ng Alak Ng Mga Kabataan

...Perlas “ Ang Pag-inom ng Alak ng mga Kabataan ” Bilang Bahagi ng Katuparaan sa Asignaturang Filipino – 12 Ipapasa ni, mheiy Marso 20, 201 PASASALAMAT Bilang pasasalamt sa mga taong tumulong at nagging inspirasyon ko upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. G. Jaymar Perlas, aking guro sa asignaturang Filipino, para sa pagbabahagi niya ng kanyang kaalaman at paggabay sa akin mula sa simua hanggang sa huli. Nagging mahirap ang paggawa ng isang pananaliksik ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya upang mahasa ang galing ng kanyang mga estudyante. Ang pananaliksik na ito ay isang patunay na hindi nasayang ang kanyang oras at pagsisikap na turuan kaming lahat. Sa aking pamilya, para sa pagbibigay ng walang sawang suporta lalo na sa tulong pinansiyal. Kung wala sila marahil wala din ako sa aking kinatatayuan ko ngayon. Sila ang dahilan kung bakit ako ngapupursige sa pag-aaral upang masuklian ko ang kanilang sakripisyo. Sa aking mga kamag-aral at kaibigan, para sa kanilang tulong at pagpapakitang suporta na siyang naging malaking ambag upang matapos ko ang proyektong ito. At higit sa lahat, sa Poong Maykapal, sa Kanyang paggabay, pagbibigay ng lakas, talino at pagkain sa araw-araw. Malaking tulong ang kanyang naibahagi upang mapagtagumpayan ko ang pananaliksik na ito na dapat tuparin sa Filipino 12. PAGHAHANDOG Ang pag-aaral na ito ay hindi maisasakatuparan ng wala ang mga taong gumabay......

Words: 2821 - Pages: 12

Suliranin Ng Mga Mag-Aaral Hingil Sa Pagkakaroon Ng Mga Mababang Marka Sa Kanilang Akademiko

...Kabanata 1 ANG SULIRANIN AT MGA KAUGNAY NA LITERATURA Kaligiran ng Pag-aaral Ang kaalaman tungkol sa iba’t-ibang bagay, personalidad, at kaganapan, sa ating kapaligiran ay mahalaga. Kahit na ang impormasyon ay tumatalakay sa isang simpleng bagay.Mahalagang alam natin ang kaganapan sa ating paligid , mula sa libro,dyaryo,radyo,telebisyon at pananaliksik sa mga bagay ,nakakuha tayo ng impormasyon . Ang sulating pananaliksik, ay isinasagawa upang bigyang patunay at palawakin ang isang napiling paksa. Sa ganitong paraan ay mas naliliwanagan ang kaisipan ng isang mambabasa hingil sa paksang nabasa . Makatutulong din ito upang bigyang linaw at itama ang mga malingsabi-sabi tungkolsa paksa na ito. Ang sulating pananaliksik na ginawa namin ay may layuning bigyan ng kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa mga suliranin ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng pananaliksik na ito ang mga kaalaman tungkol sa ilang suliranin ng mga estudyante. Ang pokus ng sulating pananaliksik na ito ay ang tinatawag na,“Mga suliranin ng mga Estudyante hinggil sa pagkakaroon ng mababang marka sa akademiko,”  Ang mga impormasyong mababasa sa loob ay base sa mga impormasyong nakalap naming sa sarbey na aming ginawa.Bakit karamihan sa mga mga estudyante ang bumabagsak sa mga major subjects nila?Anu-ano ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Ang mga kasagutan sa mga tanong ay kalathala sa sulating ito. Rebyu ng mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Tinalakay sa......

Words: 1129 - Pages: 5

Epekto Ng Ecotourism Sa Mga Estudyante

...EPEKTO NG ECOTOURISM SA MGA ESTUDYANTE Bilang Bahagi ng Pangangailangan sa Asignaturang Filipino 122 Etang, Mariene Ale Kate Panes, Jacqueline Cabrera, Jonalyn Ika Siyam ng Disyembre, Taong 2013 PANIMULA Ecotourism ay isang anyo ng turismo na kinasasangkutan ng pagbisita sa babasagin, malinis , at medyo hindi nababahalang natural na mga lugar , inilaan bilang isang mababang - epekto at madalas maliit na sukat kahalili sa masang (standard commercial) turismo . Ang layunin nito ay maaaring upang turuan ang mga biyahero, upang magbigay ng mga pondo para sa ekolohiya konserbasyon, upang direkta makinabang ang pagpapaunlad ng ekonomiya at pampulitikang empowerment ng mga lokal na komunidad, o upang pagyamanin paggalang sa ibang kultura at para sa mga pantao. Dahil noong 1980’s Ecotourism ay itinuturing na isang kritikal na pagpupunyagi ng isang environmentalist, kaya ang hinaharap na henerasyon ay maaaring makaranas ng mga destinasyon ng relatibong hindi nagalaw sa pamamagitan ng tao interbensyon. Maraming mga unibersidad na pangprograma ang gumamit sa deskripsyong ito bilang definasyon ng pagtatrabaho ng isang Ecotourism. Ang layunin ng Ecotourism ay upang hikayatin ang mga turista sa mababang epekto, at lokal na nakatuon sa kapaligiran upang mapanatili ang ating species at habitats lalo na sa kakulangan sa pag-unlad ng isang rehiyon. Habang ang ilang mga Ecotourism na mga proyekto, kabilang ang ilang natagpuan sa Estados Unidos, ay maaaring......

Words: 842 - Pages: 4

Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Mag-Aaral

... 3. Maraming nagsasabi na maraming mga bagay ang magandang makita sa teknolohiya lalo na sa “internet”, ngunit lahat ba ito maganda at nakakabuti? Oo Hindi 4. Ang cellphone, ito ay nakakatulong sa pakikipag-komunikasyon sa ibang tao ngunit ang cellphone din ba ay may masamang dulot sa ating kalusugan? Oo Hindi 5. Ano ba ang masamang dulot ng teknolohiya? Nakakasira ng pag-aaral at buhay. Nagbibigay aliw sa buhay. Lahat ng nabanggit. 6. Sa larangan ng kalakalan, malaki ba ang naitutulong dito sa mga trabahante o lalo itong nakakasama? Nakakatulong ito dahil mas pinabilis nito ang mga trabaho. Nakakasama ito sa mga trabahante dahil pinapalitan na sila ng mga “robots” o “machine”. Pareho lang itong nakakatulong at nakakasama sa mga trabahante. 7. Sa transportasyon naman, ito ba ay nakakabuti sa mga tao o ito ba ay nagdudulot ng masamang epekto lalong-lalo na sa kalusugan? Nakakabuti ito dahil mas mabilis ang pagpunta ng mga tao sa kanilang nais na destinasyon. Nakakasama ito dahil nagiging tamad ang mga taong lumakad. Lahat ng nabanggit. 8. Ang teknolohiya ay ginagamit para lamang mapabilis ang mga gawain natin ngunit ito ay inaabuso ng iba. Sumasang-ayon ka ba dito o hindi? Sumasang-ayon Hindi 9. Maaari bang maagapan ang masamang paggamit ng teknolohiya? Oo. Maagapan ito kung ating disiplinahin an gating mga sarili at kontrolin ang paggamit......

Words: 622 - Pages: 3

Retensyon Ng Kaalaman Ng Mga Studyante Sa Bsa

...III: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK 1. Disenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin ng mga mananliksik sa pag-aaral na ito ang pagapapanatili ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Financial Accounting Theory. 2. Mga Respondente Ang mga piniling respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral ng kursong Accountancy na nakapagtapos na ng labinlimang (15) yunit sa asignaturang Financial Accounting sa kasalukuyang semester ng Holy Cross of Davao College. Ang mga respondente ay kinuha sa isang klase sa asignaturang Accounting na binubuo ng 40 na mag-aaral. 3. Instrumento ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng test questionnaire upang malaman ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa Financial Accounting Theory. Upang lalong mapabuti ang pag-aaral, ang mga mananaliksik ay nangalap ng impormasyon sa iba’t ibang hanguan sa aklatan tulad ng mga libro, internet, at iba pa. 4. Tritment ng mga Datos Dahil ang pamanahong papel na ito ay hindi isang pangangailangan sa pagtatamo sa isang digri, walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistika. Tanging pagta-tally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinailangang gawin ng mga mananaliksik. KABANATA IV: PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS KABANATA V:......

Words: 372 - Pages: 2

Mga Pangulo Ng Ikatlong Republika Ng Pilipinas

...------------------------------------------------- Mga Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas ------------------------------------------------- Manuel Roxas Si Manuel Acuña Roxas (1 Enero 1892 – 15 Abril 1948) ay isang politiko sa Pilipinas. Siya ay ang ikalimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas(28 Mayo 1946 – 15 Abril 1948). Isinilang si Roxas noong 1 Enero 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay,ng lalawigang Capiz ngayon ay lalawigang Roxas. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. Nag-umpisa siya sa politika bilang piskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ng Pamahalaang Komonwelt ni Manuel L. Quezon. Noong 1921, naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935), naging kasapi si Roxas sa National Assembly, nagsilbi (1938–1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon, at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Sa panahon din ito, siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Roxas sa......

Words: 3009 - Pages: 13

Suliranin Ng Mga Working Student Sa Amaer: Isang Pag-Aaral

...Pangkasaysayan Ang mga working student sa AMA East Rizal ay ilan lang sa mga nagsasakripisyo ng kanilang oras at katawan upang matupad ang hangarin na makapagtapos at maging matagumpay. Sa dinami-dami ng mga sikat at malalaking unibersidad sa Kalakhang Maynila, bakit sa AMA nila napiling mag-aaral? Ayon sa isang respondente na aming nakapanayam, ang AMA ay ang nangunguna sa lahat pagdating sa kursong Information Technology na ayon din sa kanya ay in-demand sa ating bansa ngayon. Makabago daw ang pasilidad at teknolihiyang ginagamit sa nasabing unbersidad na hindi makikita sa iba. Ngunit paano niya nasabing nangunguna ang AMA pagdating sa kursong nabanggit? Ang AMA Computer University na kilala din dati bilang AMA Computer College (AMACC) at AMA Technological School (AMATS), ay itinatag ni Dr. Amable R. Aguiluz V. Ipinangalan niya ang unibersidad na ito sa initials ng kanyang ama na si Amable Mendoza Aguiluz. Nakita ni Dr. Aguiluz Sr. ang demand para sa mga fully trained computer professionals ng ating bansa. Ngunit, walang institusyon ang may gustong magtayo ng kolehiyong nagbibigay ng computer education. Ngayon, nabigyang buhay na ang kanyang bisyon sa pamamagitan ng kanyang anak. Itinayo niya ang AMA Institute of Computer na binansagang kauna-unahang computer school sa Pilipinas na binuksan sa Shaw Boulevard noong Oktubre 20, 1980. Kinikilala din ang AMA bilang isa sa pinakamagaling na unibersidad pagdating sa kursong Information Technology na ngayon ay nagdagdagan pa......

Words: 2497 - Pages: 10

“Epekto Ng Labis Na Pagkahumaling Sa Kpop Ng Mga Piling Mag-Aaral Ng Marketing Management Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas”

...PANGKASAYSAYAN PANIMULA Marami ng iba’t ibang “genre” ng musika ang umusbong sa pagtagal ng panahon, gaya na lamang ng “pop,” “rock,” “emo,” ” jazz” at iba pa. Sa panahon ngayon, partikular sa bansang Pilipinas, maraming humahanga sa “KPOP,” ito ay pinaikling salita ng “Korean Pop.” Kadalasang tinedyer ang tumatangkilik ng musikang ito. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na nasa lenggwaheng koreano ang mga liriko ng mga kanta na ito. Kaya naman kakaunti lamang ang may kakayahang makaintindi nito. Sa pamamagitan ng mga teknolohiya, mabilis na sumikat, nakilala, at naipakalat ang “KPOP” na musika sa buong mundo, gaya na lamang ng “youtube” na kinalalagyan ng iba’t ibang “video.” Ito ang nagiging daan upang makilala o malaman ng mga tao ang mga bagong musika sa panahon ngayon. Maaari rin ang iba’t ibang “website” sa “internet,” gaya ng “facebook,” “twitter,” at iba pa. Maging sa telebisyon ay naipapalabas ang mga grupo na mga koreano na gumagawa ng mga kantang “KPOP.” Bukod sa galling kumanta at sumayaw ng mga koreanong kabilang sa isang grupo na gumagawa ng kantang “KPOP,” dahil na rin sa ganda, gwapo, at galling nilang pumorma kaya naman madali nilang nakuha ang atensyon ng maraming tao, partikular mga tinedyer. “KPOP” o “Korean Pop” ay isang uri ng musika na nadebelop sa bansang Korea kaya naman puro koreano at koreana ang mga gumagawa ng mga kanta nito na nakasalin sa kanilang sariling wika. Ang mga kabilang sa isang grupo ng mga koreano ay hindi lamang......

Words: 4088 - Pages: 17

Gabi Ng Mga Stecians

...“Gabi ng mga Stecians” Bawat kadilimang dinaanan, bawat lubak-lubak na daan, at bawat pawis na nasayang ay may darating na isang liwanag na handang suklian ang tinamasang kahirapan. Sa paglubog ng araw ng ika-3 ng Oktubre ay siya namang paglitaw ng mga nakakabighaning kagandahan at nagniningningang mga talento ng mga Stecians. Ipinamalas nila ang kanilang mga natatanging talento sa larangan ng pag-awit, pagsayaw, at maging sa pag-arte sa harap ng mga manunuod na sabik masaksihan ang kanilang tunay na kakayahan. Sinimulan ang programa sa pag-awit ng Lupang Hinirang, na sinundan ng mga awiting nagpaantig sa puso ng mga madla. Kasunod nito ay ang mga naglalagablabang presentasyon mula sa iba’t ibang antas o lebel ng mga estudyante. Ang mga pagtatanghal ay nagsimula sa pangunguna ng 4th year-Archimedes, sumunod ang Grade 7-Newton, Grade 8-Beethoven, mga awitin, Grade 8- Mozart, sayaw na ginawa ni Guada Batulan ng Grade 9-Pythagoras at Kyle Laurito ng Grade 8-Mozart, Grade 9- Euclid, Grade 9-Pythagoras at ng Grade 7-Einstein. Ang lahat ng mga gilas na ipimalas ng mga Stecians ay tumatak sa isipan ng mga manunuod. Makalaglag pangang mga presentasyon ang kanilang ipinakita na humantong sa isang malakas na hiyawan at palakpakan galing sa mga manunuod. Ang pagtatanghal na ito ay naging daan upang maipakita at maipagmalaki ng mga Stecians kung anong talento meron sila. Sa pamamagitan din nito ay napatunayan nila na hindi lamang sa utak sila malakas kundi pati na rin sa abilidad...

Words: 272 - Pages: 2

Kalinisan at Sanitasyon Ng Mga Karinderya Na Tinatangkilik Ng Mga Estudyante Sa University Belt

...KONSEPTONG PAPEL KALINISAN AT SANITASYON NG MGA KARINDERYA NA TINATANGKILIK NG MGA ESTUDYANTE SA UNIVERSITY BELT MGA MANANALIKSIK: CARACAS CANIDO QUIENG SABULARSE TIMBAL I. Rasyonal Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailanga ng bawat isa sa atin, ito ay nagbibigay ng sapat na sustansya upang magkaroon ng wastong nutrisyon, pag iisip at lakas ng pangangatawan ngunit hindi lahat ng tao ay may kakayahang bumili ng pagkain sa pang araw-araw dahil sa problemang pinansyal. (Robinson Crusoe, 2002) Ang problemang pinansyal ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinipili ng mga estudyante na kumain sa mga establisyemento na nagbebenta ng murang pagkain kagaya na lamang ng karinderya. Ang karinderya ay isang kainan na naghahain ng mga lutong bahay na pakain. Ito ang isa sa mga tinatangkilik ng mga estudyante sa ubelt. subalit marami ng ulat na nagpapatunay ng kawalan ng kalinisan at sanitasyon ng mga karinderya sa u-belt. Ang University Belt o mas kilala sa U-Belt ay ang bansag sa mga magkakatabing eskwelahan at pamantasan na matatagpuan sa Sampaloc, Quiapo, at San Miguel, at Lungsod ng Maynila. Kabilang ang Centro Escolar University (CEU), San Beda College (SBC), San Sebastian College (SSC), La Consolacion Collage (LaCo), College of the Holy Spirit (CHS), University of the East (UE), Far Eastern University (FEU), at University of Sto. Tomas (UST) sa mga unibersidad na sakop ng University Belt. Napakahalaga ng kalinisan pagdating sa......

Words: 595 - Pages: 3

Lagay Ng Mga Estudyante

...Abstrak Madami ng uri ng negosyo ang talaga ngang nagsulputan saan mang sulok ng mundo. Hindi na maikakailang maraming istratehiya na ang nabuo upang lubos na mapalago ang mga negosyong ito. Ang istratehiyang ginagamit ng isang tagapagpalakad ng isang negosyo ang sadyang umiiral bilang pinakaepektibong paktor sa pamamahala ng isang negosyo tungo sa tagumpay na inaasam-asam ng mga tagapangasiwa nito. Layunin ng mga mananaliksik na pag-aralan ang mga istratehiya ng may-ari ng tindahang RFW sa Holy Angel University sa taong 2010. Ang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik ay makakatulong sa iba’t ibang negosyante upang lalong mapalago ang kanilang negosyo. Mahalaga din ang pag-aaral na ito sa mga estudyante na nagbabalak magtayo ng kanilang negosyo. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng mga mananaliksik sa paraang deskriptiv na pamamaraan. Tinangkang ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang mga istratehiya ng pagpapalakad ng may-ari ng tindahan ng RFW sa Holy Angel University sa taong 2010. Batay sa mga inilahad na datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na kongklusyon: a) Organisado ang pag-aasikaso ng mga kostumer. c) Malinis ang mga kagamitan sa RFW. d) Nagbabago ang putaheng ibinebenta sa RFW. Istratehiya ang pokus kung paano makipagkumpetensya sa isang klase ng negosyo (Rue at Byars 13: 2009). Tunay ngang nakabatay sa mga istratehiya ng pagbebenta at pamamalakad ng isang tindahan ang perpormans at abilidad na makilahok sa iba pang mga......

Words: 466 - Pages: 2

Epekto Ng Paghihiwalay Ng Magulang Sa Pag-Aaral Ng Mga Piling Estudyante Ng Plm

...ito kundi pati na rin ang kanilang mga anak. Ayon sa Office of the Solicitor General, 28 mag-asawa ang nagddeklara ng annulment kada araw mula noong 2012 at 10,528 na annulment cases ang naihain sa OSG base sa datos ng gobyerno na nakuha ng GMA News noong April 4, 2013 at tumataas pa ito taon-taon. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong na malaman ang epekto ng annulment sa mga piling estudyante ng PLM sa kanilang pag-aaral. Nais ding ipahiwatig ng pag-aaral na ito kung ano nga ba ang mga solusyon sa mga epektong ito at kung may mabuti at hindi mabuting naidudulot ang annulment ng mga magulang sa buhay ng isang estudyante. Sa pananaliksik na ito ay nawa’y mabigyan nito ng kasagutan ang mga tanong na namumutawi sa ating mga isipan. Suliranin ng pag-aaral: • Ano-anu ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng annulment? • Annulment ba talaga ang sagot sa mga magulang na hindi nagkakasundo? • Paano maiiwasang mapunta ang hindi pagkakasundo ng magulang sa annulment? • Ano ang epekto nito sa isang mag aaral sa PLM? • Nakakabuti o nakasasama ba ang epekto ng annulment sa mga anak na nag-aaral? • Sa paanong paraan o ano-anung pamamaraan ang dapat gawin ng mga mag aaral sa PLM kapag dumaranas ng ganitong sitwasyon? • Gaano ba kahalaga ang kumpletong pamilya sa isang mag aaral sa PLM? Layunin ng pag-aaral: Halos taon taon lumalaki ang bilang ng mga mag asawang nag papa annul, karamihan sa mga dahilan nito ay ang......

Words: 720 - Pages: 3

Kabanata I Mga Pamamaraan Sa Pagpapanatili Ng Laundry Shops

...KABANATA I 1.1 Panimula ng Pananaliksik Sa kasaysayan ng ating panahon noon, ang Laundry Shops ay ang pinagkakakitaan ng mga taong nagbabakasakaling makalikom ng pera at lumago ang kanilang negosyo sa paraang pagtulong sa mga walang oras na makagpaglaba dahil sa kanya-kanyang mga trabaho. Ito ang tanging paraan ng ibang mamayang Pilipino upang ang kanilang maruming damit ay maging malinis, kaya naman ito ay pumatok sa ating bansa. Noong wala pang washing machine, ang paraang paglalaba ay ang paggamit lamang ng kamay kung kaya't ito'y mahirap at nakakapagod gawin. Ngunit ng lumipas ang mga panahon at ngayon'g naging moderno na, nagkaroon ng mga washing machine na siyang nagsisilbi at nagpapadali sa paglalaba dahil dito, nakilala ng kalipunang Pilipino ang kahalahagan ng washing machine. Base sa pananliksik nmin sa kasyasayan ng laundry shop, nagsimula ito nang ipatayo ng mga Chinese-Americans ang mga Laundry Shops at nang 'di kalaunan ay nakilala ito. Ngunit taliwas ito sa mga Amerikano, kaya naman gumawa ng paraan ang mga Amerikano upang hindi sila malamangan ng mga Chinese-American. Hanggang sa nagkaroon na ng kumpitensya at maraming tumangkilik nitong ideyang Laundry Shops. Isa na dito ang syudad ng New York na kung saan ito nakilala bilang orihinal na pinanggalingan ng negosyong ito hanggang sa nakilala ito at tinangkilik ng iba't-ibang bansa kasama na dito ang Pilipinas. Ayon din sa kasaysayan nito, nagsimula ang ideyang Laundry Shops sa mga pampublikong tulugan......

Words: 1284 - Pages: 6

Relasyon Ng Study Habits Sa Academic Performance Ng Mga Mag-Aaral Ng Nddu Ibed Lagao

...ANG RELASYON NG STUDY HABITS SA ACADEMIC PERFORMANCE NG MGA ESTUDYANTE NG NDDU – IBED LAGAO Kabanata I ANG PROBLEMA Introduksyon Ang lawak ng pinag-aralan ng isang mag-aaral sa akademya ay maaaring malaman sa markang nakukuha niya sa panahong ginugugol niya sa pag-aaral. Pinaniniwalaang ang grado o marka ay isang tagapagpahiwatig ng isang pagkatuto. Kung ang isang mag-aaral ay nakakuha man ng isang mataas na marka, ito’y nagpapakita na siya ay marami nang natutunan sa panahon ng kanyang pag-aaral; samantalang kung mababa naman, ito ay nangangahulugang di gaanong karamihan ang kaalamang kanyang natutunan. Gayon pa man, marami nang karanasan at pag-aaral ang nagpatunay na may iba pang mga salik na nakakaapekto sa nakukuhang marka ng isang bata. Ilan sa mga salik na ito ay ang kasarian, ang IQ, ang kanilang study habits, ang edad, at antas sa paaralan, ang pang-edukasyong kakayahan ng magulang, mga kaganapan sa kapaligiran, ang bilang ng mga kapatid, at iba pa. Sa katunayan, halos lahat ng mga salik – mapa-kalikasan man o personal – ay maaaring makaapekto sa academic performance ng isang mag-aaral. Gayon pa man, sa mga oras na ito ay nais ng mga mananaliksik na malaman ang kung anumang posibleng relasyon ng study habits at ng mga salik na nakakaapekto sa academic performance ng isang bata (http://www.oppapers.com/essays/The-Effect-Of-Study-Habits-On/764501). Sa pagsasaliksik na ito, layunin nga naming matuklasan ang kung ano ang posibleng relasyon ng study......

Words: 3179 - Pages: 13