Docs

In: Business and Management

Submitted By theblaxican1234
Words 441
Pages 2
Diego Weaver
Mr. Kreamer
Honors American Literature
9-19-14
American Gothic Literature American Gothic Literature is a subgenre of gothic fiction. Usually American Gothic Literature is based off things that are included with is the rational facing off against the irrational. Feelings that are included with it are feelings of guilt or insanity. American gothic literature is used to give the reader a thought of an evil presence inside of the story, to get the reader to assume that within all the happiness and good times, a demonic evil presence is still there waiting for its moment to make its grand appearance. There are three different types of American gothic literature: old American gothic literature, New American gothic literature, and southern American gothic literature. The story, “The Raven” by Edgar Allen Poe, it talks about a man who is apparently talking to a raven as it wakes him up in the middle of the night. This is a prime example of American Gothic Literature because the story starts off as a man waking up from his sleep and hearing a knocking on his door, but as the story progresses, the demonic side of gothic literature begins to unravel itself. The raven in this story speaks to the man with one word,” nevermore”, but that one word was all it took for the man to go mad and talk back to the bird. In the story, “The Tell-Tale Heart” the man could not stand the old mad and his eye, so he kills the old man and rejoices when the deed is done. Later on in the story when policemen come to the house to check and see if everyone is alright, he is so confident that they won’t find the body or find out that he killed the old man in the first place, as the story continues he starts going insane with the guilt that is brewing inside of him to the point where he yells and tells the policemen where the old man’s body is.
In both of these stories both…...

Similar Documents

Pdf, Doc

...should make up no more than 10% of your proposal. Requirements for successful completion of each section of the proposal include:  Prepared using the mandatory template for each section of the proposal (the templates for each section can be found in Doc Sharing of this virtual classroom). Failure to use the mandatory template will result in an automatic reduction of one grade level.  Proposal Cover Page  APA style reference page.  The body of the paper must be between six and eight pages long (this does not include the cover or reference pages).  Body of the paper must be double-spaced (this includes spacing between paragraphs and before/after headings).  One inch margins on all four sides of the page.  Times New Roman 12-font only.  Indent the first sentence of each new paragraph ½ inch (this is already set in MS Word as the first “Tab” setting”)  Grammatically and mechanically sound.  Introductory and concluding paragraph(s).  A minimum of three academic quality research sources in addition to the textbook).  Citations, within the body of the paper, identifying source materials and in APA format are required along with corresponding reference page listings. The following documents are in doc sharing.  MT435 Unit eight Written Assignment.pdf  MT435 Template Unit eight Written Assignment.doc Please note* 1. Do not use Wikipedia, wiki’s, Answers.com, Ask.com, online dictionaries, or online encyclopedias for this......

Words: 1612 - Pages: 7

Độc Tố Hiv

...là Retrovirus. Lentivirus có nghĩa là virus chậm cần có nhiều thời gian để tác dụng có hại cho cơ thể. Nhóm virus này gặp ở nhiều loài động vật khác nhau, như mèo, cừu, ngựa và trâu bò. Tuy nhiên typ Lentivirus mà ta quan tâm khi nghiên cứu nguồn gốc của HIV là SIV(Simian Immunodeficiency Virus) gây bệnh ở loài khỉ. HIV là 1 virus có tính thay đổi cao, đột biến dễ dàng. Điều này có nghĩa là ngay trong cơ thể của 1 người bị nhiễm cũng có nhiều chủng HIV. Dựa trên những điểm tương tự về di truyền ta có thể phân loại vô số các chủng virus khác nhau đó thành typ, nhóm và phân typ . Hai loại HIV đã được định rõ đặc điểm: HIV-1 và HIV-2. HIV-1 là loại virus ban đầu được phát hiện và đặt tên là LAV và HTLV-III. HIV-1 độc hơn HIV-2, và là nguyên nhân của phần lớn các ca nhiễm HIV trên toàn cầu. HIV-2 có khả năng lây nhiễm thấp hơn HIV-1 cho nên nó chỉ hạn chế ở Tây Phi. Cả 2 typ đều lây truyền qua quan hệ tình dục qua đường máu và từ mẹ sang con. Cả 2 typ này dường như lây bệnh cảnh lâm sàng AIDS khá giống nhau khó phân biệt. Tuy nhiên, HIV-2 không dễ lây như HIV-1 và thời gian kể từ lúc bắt đầu nhiễm cho tới khi xuất hiện bệnh dài hơn trường hợp HIV-2. - Phân nhóm HIV Trên toàn thế giới, HIV-1 là nhóm gây đại dịch AIDS, và khi nói nhiễm HIV mà không kèm theo typ tức là đang nói đến HIV-1. HIV-2 ít gặp, chủ yếu khu trú tại Tây Phi, ít khi thấy ở nơi khác. HIV-2 có 8 nhóm phụ từ A đến H. [pic] ......

Words: 7669 - Pages: 31

Intro Doc

...Intro doc Wikipedia ([pic]i/ˌwɪkɨˈpiːdiə/ or [pic]i/ˌwɪkiˈpiːdiə/ wik-i-pee-dee-ə) is a collaboratively edited, multilingual, free Internet encyclopedia supported by the non-profit Wikimedia Foundation. Its 24 million articles, over 4.1 million in the English Wikipedia alone, are written collaboratively by volunteers around the world. Almost all of its articles can be edited by anyone with access to the site,[4] and it has about 100,000 active contributors.[5][6] As of February 2013, there are editions of Wikipedia in 285 languages. It has become the largest and most popular general reference work on the Internet,[7][8][9][10][11] ranking sixth globally among all websites on Alexa and having an estimated 365 million readers worldwide.[7][12] Wikipedia was launched on January 15, 2001, by Jimmy Wales and Larry Sanger.[13] Sanger coined the name Wikipedia,[14] which is a portmanteauof wiki (a type of collaborative website, from the Hawaiian word wiki, meaning "quick")[15] and encyclopedia. Wikipedia's departure from the expert-driven style of encyclopedia building and the presence of a large body of unacademic content have received extensive attention in print media. In 2006,Time magazine recognized Wikipedia's participation in the rapid growth of online collaboration and interaction by millions of people around the world, in addition to YouTube, MySpace, and Facebook.[16] Wikipedia has also been praised as a news source due to articles related to breaking news often......

Words: 595 - Pages: 3

Doc, Pdf

...Dropbox Quick Start What is Dropbox? Dropbox is a free service that lets you bring all your photos, docs, and videos anywhere. Any file you save to your Dropbox will also automatically save to all your computers, phones, and even the Dropbox website. This means that you can start working on your computer at school or the office, and finish on your home computer. Never email yourself a file again! The Dropbox Folder After you install Dropbox on your computer, a Dropbox folder is created. If you’re reading this guide, then that means you had no problems finding your Dropbox folder :). This folder is just like any other folder on your computer, but with a twist. Any file you save to your Dropbox folder is also saved to all your other computers, phones, and the Dropbox website. On top of your Dropbox is a green icon that lets you know how your Dropbox is doing: Green circle and check: All the files in your Dropbox are up to date. Blue circle and arrows: Files in your Dropbox are currently being updated. Adding files to your Dropbox Step 1 Drag and drop a file into your Dropbox folder. Step 2 The blue icon means your file’s syncing with Dropbox. That’s it! The green icon means that your file has finished saving to your other computers and the Dropbox website. Now that your file’s in Dropbox, any changes made to it will be automatically detected and updated to your other computers. The Dropbox Right-click/Context Menu When you Right-Click (Windows/Linux) or...

Words: 855 - Pages: 4

Độc Thân

...Bởi vì em độc thân nên chẳng mấy khi em bước chân vào những gian hàng dành cho nam giới. Những nơi em lui tới khi mua sắm, nếu có bán đồ nam, em cũng chẳng buồn nhìn ngắm. Thật tiết kiệm thời gian... và tất nhiên... cả tiền bạc nữa :"> :"> :"> Bởi vì em độc thân nên em toàn đi ăn hàng. Chẳng việc gì phải nấu nướng cho gian nan để rồi một mình tự ăn, tự rửa. Bởi vì em độc thân, em sẽ thoải mái nhìn ngắm những cặp tình nhân đang đong đưa hờn dỗi, rồi cười *** nẻ khi thấy họ có những hành động thật… dở hơi nơi công cộng. Bởi vì em độc thân, em sống một mình, nên cái gì em cũng biết làm, từ sửa đường ống nước ( thực ra chính xác là "gọi thợ sửa đường ống nước" ) thay vì mè nheo, õng ẹo, gọi "anh ơi" mỗi khi khó khăn tới. Thậm chí em còn có thể tự treo khung ảnh ở tít trên cao, ngay cả khi em lùn tịt, tự khuân vác và bê đồ… điều này rất khó nhưng độc thân lâu rồi thì nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì em độc thân nên buổi tối, trước khi đi ngủ, thay vì thủ thỉ "anh yêu, ngủ ngon", em chỉ việc lăn bon bon trên giường như heo con rồi ngủ ngon mà không cần ai chúc và chẳng phải chúc ai… Bởi vì em độc thân nên buổi sáng ngủ dậy điểm đến ngay lập tức của em là bên chiếc bàn chải đánh răng, chứ chẳng phải níu kéo ánh mắt trên giường, hay tâm trí treo ngược bên điện thoại để í ** với ai đó, điều gì đấy. Bởi vì em độc thân nên em sẽ chẳng cần quan tâm đến những ngày lễ ngớ ngẩn… Như Valentine chẳng hạn… quà cáp thật mệt người! Bởi vì em độc thân nên 24 tiếng trong ngày của em, hoàn toàn...

Words: 344 - Pages: 2

Doc, Pdf

...Analyze- Discreptive Statistics-Crosstables- chọn biến xác định vào ROW, chọn biến tính chất vào Column – Vào CELL chọn các giá trị liên quan: Obcerved, row, column, total… -Continue- OK XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, ĐỘ LỆCH CHUẨN BIẾN ĐỊNH LƯỢNG 1. Xác định giá trị trung bình và độ lệch chuẩn MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC đơn giản: 1.Vào Data view 2.Analyse/ Descriptive Statistics/ Descriptive 3.Chọn biến cần xác định 4.Trong Option chọn giá trị cần tìm: mean, SD, SE,… 5. OK 2. BIẾN SỐ ĐỊNH LƯỢNG XĐ SỐ TRUNG BÌNH và ĐỘ LỆCH CHUẨN theo tính chất 1.Analyse/Compare Means/Means 2.Chọn biến cần xác định vào ô Dependent (phụ thuộc) tuổi 3.Chọn biến xác định tính chất vào ô Independent (độc lập) giới 4.Tùy chọn Option: + Chọn Means, SD,.. Qua ô Cell Statistics + Continue/OK VẼ BIỂU ĐỒ CHIA THÀNH NHIỀU NHÓM TÍNH TỶ LỆ THEO NHÓM TRANSFORM/Recode/Into defferent variables Nhập biến cần chia nhóm vào ô: String variables/Output variables: ví dụ:tuổi Nhómt3 (Label: nhóm tuổi) chọn change: tuổi Nhómt3 Chọn Old and new value vào new value nhập giá trị nhóm mới: nhom1/ vao Range nhập gia trị nhóm1: vd 1 thoguh 30 hoặc Range lowest trough 31 nhom2 31 thoguh 50/nhom3 Range highest trough 51 + Continue/OK Ví dụ: Nếu nhiều nhóm xếp vào một nhóm thì xếp như sau: vd muốn xếp: Mù chữ, TH – Học vấn thấp THCS, THPT -Học vấn thấp trung bình Cđẳng, ĐH – Học vấn cao ta làm như......

Words: 2424 - Pages: 10

Scribd Doc

...http://www.scribd.com/doc/58725595/Kanpur-Confectioneries-Pvt-Ltd http://www.scribd.com/doc/106542916/kcpl-ppt http://batterie-demarrage.com/essay-on/Kcpl-Case-Analysis/95417   (Positive) (Negative) On the basis of SWOT Analysis the following criteria are developed: (1)Profit(2)Advantages to business(3)Disadvantages to business(4)Future of business and Brand name  OPTIONS : i. Become CMU for A ONE CONFECTIONERY ii. Re-structuring the production process and introduction of mechanized process iii. Increase productivity of current workforce iv. Supply to canteens of institutions EVALUATION: i. Become CMU for A ONE CONFECTIONERS PVT.LTD.:(1)Profit:Conversion charge of Rs.1500/tonne is paid and the fixed expenses are:Rs. 3, 85,000(Salary=2, 75,000 + Interest=50,000 + Others=60,000)So to reach at break even point:BEP= fixed cost / contribution per tonne= 385000/1500= 257(approx.) tonnes/month(2) Advantages:   No expenses on advertisement, attracting customers or brand building.  Regular income  Expertise in production  Low risk (3) Disadvantages:   No independence in decision making  Contract will bind KCPL to continue business as CMU for 3yrs  Uncertainty of future relations with APL.  If ACL asked to change production process or equipments then capital expenditurewill have to be made by KCPL(4) Future of Business and Brand name:If the company is successful in carrying out the orders regularly the company can beassociated with......

Words: 1127 - Pages: 5

Doc, Arg

...MÔN HỌC: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Linh www.bankingfinance.info Linh.Nguyen@ueh.edu.vn NỘI DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu môn học Ôn lại TCDN1 Giới thiệu TCDN2 Phân tích và quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Mục tiêu  Bổ sung một số nội dung chưa xem xét trong TCDN 1  Tập trung chủ yếu vào quyết định nguồn vốn và quản lý rủi ro tài chính  Nội dung  10 bài giảng như trong đề cương  1 bài ôn tập  Phương pháp  Sinh viên chủ động đọc tài liệu theo hướng dẫn  Thảo luận và xử lý tình huống đặt ra  Hướng dẫn ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn  GIỚI THIỆU MÔN HỌC Đánh giá:  Thảo luận nhóm:  Bài tập tình huống:  Bài kiểm tra giữa kỳ:  Bài thi hết môn:  Tài liệu học tập     15% 20% 15% 50% Brigham, E.F., Houston, J.F., Chiang Y., Lee, H., Ariffin B. (2010), Essentials of Financial Management (2nd ed.), Cengage Learning Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài chính doanh nghiệp căn bản (tái bản lần 2). NXB Thống Kê Bài giảng và các tài liệu do giảng viên cung cấp 2 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Giảng viên:  PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (kieu.NM@ou.edu.vn)  ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (Linh.Nguyen@ueh.edu.vn)  ThS.Vũ Thị Bích Ngọc (vbichngoc@gmail.com) GIỚI THIỆU MÔN HỌC Buổi 1 Ngày 21/10/2014 Nội dung Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp 1 và 2 Chương 2: Phân tích và quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28/10/2014 04/11/2014 11/11/2014 18/11/2014 25/11/2014 02/12/2014......

Words: 2216 - Pages: 9

Doc Quyen

...minh họa về một mảng độc quyền bán thuần tuy và chỉ rõ cách thức mà hãng này lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn. LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,quy trình trao đổi hàng hóa diễn ra ngày càng lớn, với chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú, phương thức trao đổi đa dạng, nhất là sau thời kì Việt Nam ra nhập WTO. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như đạt được tính kinh tế theo quy mô,bản quyền, sự kiểm soát yếu tố đầu vào hoặc do chính phủ, đã dần tới độc quyền về kinh tế. Độc quyền trong kinh tế học là trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm khó có sản phẩm thay thế gần gũi. Độc quyền được phân theo nhiều tiêu thức: mức độ độc quyền, nguyên nhân của độc quyền, cấu trúc độc quyền. Bài thảo luận của nhóm 5 sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể về thị trường độc quyền thuần túy nói chung và cách thức của dịch vụ cung cấp nước sạch lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn nói riêng. Bởi dịch vụ cung cấp nước sạch là độc quyền tự nhiên do hãng đạt được tính kinh tế theo quy mô khoảng biến thiên thích hợp của sản lượng. PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Thị trường độc quyền bán thuần túy. 1.1 Khái niệm thị trường độc quyền bán thuần túy. ➢ Thị trường độc quyền bán là thị trường có 1 người bán nhưng có nhiều người mua. VD: Ở VN có 1 số ngành độc quyền bán như hàn không, điện nước, dịch vụ chuyển phát thư của bưu điện, buôn bán vũ khí,… ➢ Nhà độc quyền bán là......

Words: 4651 - Pages: 19

Doc Doc Doc

...Paper ------------------------------------------------- Use this method if you'd like to upload a document from your computer. We support the following file types: doc, docx, pdf, wps, rtf, odt 2. Title: 3. Category:                          4. Tags: Add tags separated by commas (,) 5. Paper and Bibliography: -------------------------------------------------   No file was uploaded 6. I agree to TermPaperWarehouse.com's Terms and Conditions. Join There are ABSOLUTELY no membership fees at TermPaperWarehouse.com. TermPaperWarehouse.com is completely free! Simply donate one essay to the site to create your account. It only takes five minutes to create an account and you'll have instant access to the site. ------------------------------------------------- Top of Form User Information 1. Email Address: 2. Username: Available 3. Password: 4. Birth Date:                                                                                                                                                                  5. Sex: Male  Female Paper Information 1. Select submission method:Upload Copy & Paste Your Paper ------------------------------------------------- Use this method if you'd like to upload a document from your computer. We support the following file types: doc, docx, pdf, wps, rtf, odt 2. Title: 3. Category:                          4. Tags: Add tags separated by commas (,) 5. Paper and......

Words: 266 - Pages: 2

Docs

...employed by the businesses to design and send their e-mail campaigns. | |2 |Chatter | | |Chatter app helps the employee to share important information about organization in real time. One can get the instant feed regarding | | |any issue. | |3 |Google Apps for Business | | |Google offers creating text documents, spreadsheets, presentations, etc., on Google Docs which allows the business users to share them | | |in collaborating manner. | |4 |Quickbooks | | |It offers online accounting solutions for a business. It helps in monitoring cash flow, creating VAT returns and creating business | | |reports. | Data Storage and Backup Box.com, Mozy, Joukuu are the applications offering data storage and backup services in......

Words: 17343 - Pages: 70

Doc, Pdf

... • Applied to whole Bangladesh. • An Act to consolidate and amend the law relating to steam-boilers. • Applied to owners of boilers and steam pipe and in the law there was mention that there should appoint an inspector in this sector for monitoring. (section27A) Retrieved on (2015, May 26) from (www.boiler.gov.bd) 2. The Mines Act, 1923 • Applied to whole Bangladesh. • It shall come into force on the first day of July, 1924. • An Act to amend and consolidate the law relating to the regulation and inspection of mines. • This act applied to all the workers who work in mines. Retrieved on (2015, May 26) from (faolex.fao.org/docs/pdf/pak64462.pdf) 3. The Cotton Industry (Statistics) Act, 1926 • Applied to whole Bangladesh. • An Act to provide for the regular submission of returns of quantities of cotton goods manufactured and cotton yarn spun in Bangladesh. • This act describe about cotton goods, areas for productions and regulation of supply. Retrieved on (2015, May 26) from (www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweban.htm) 4. The Dock Workers’ Act, 1934 • It extends to the whole of Pakistan. • An Act to give effect in Pakistan to the Convention concerning the protection against accidents of workers employed in loading and unloading ships. • It applies to laborer......

Words: 1567 - Pages: 7

Doc, Pdf

...relevant information regarding the project. The questionnaire was designed using various scaling techniques. The questionnaire was used mainly to test the model proposed for consumer perception towards online shopping. Likert five point scales ranging from Strongly Agree to strongly disagree was used as a basis of Questions. The data collection was done over a period of 8 weeks It will be collected to add the value to the primary data. This may be used to collect necessary data and records by different websites, magazines, annual reports, journals, reference books, and newspapers, etc. For studying consumer perception on online shopping, samples were selected from Dhaka. The respondents in the samples are reached through Google Docs via Facebook. I have prepared this project as descriptive type, as the objective of the study. Chapter 5 Data Analysis The objectives of the research were studied with respect to a regular online shopper who shopped more than once because they would be the right respondent to give an insight about the online shopping. Therefore it is firstly important to understand who is a regular online shopper. In the survey the respondents were asked the following questions which helped to I. Have you purchased anything online ever? Fig. 1 Total Purchase Online The research showed that 62% of the Internet users had shopped online while 38% had not bought anything. This is mainly because of the changing lifestyle and taste......

Words: 11357 - Pages: 46

Pdf, Doc

...khác Lưu ý: + Keywords có hai kiểu: Thứ nhất, có thể là số, ngày tháng, tên riêng, hoặc danh từ riêng. Ví dụ: 1999, Delhi, Manchester …Trong trường hợp này bạn có thể đọc lướt các đoạn văn để tìm rất nhanh vì thường nó giống y hệt từ gốc trong câu hỏi của đề bài Thứ hai: keywords trong câu hỏi đề bài không giống hệt với từ trong đoạn văn mà được diễn đạt theo cách khác. Ví dụ: từ trong câu hỏi là “global”, từ trong đoạn văn có thể là “international”. Mình có thể rèn luyện kỹ năng tìm các từ trong trường hợp hai này bằng cách lập bảng keyword table. Bạn có thể xem ở bước 5 phía dưới. + Các câu hỏi của đề bài sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới và mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với 12 câu trong passage (xem ví dụ của mình dưới đây thì bạn sẽ hiểu hơn) + Dạng bài match headings or statements làm sau cùng. Sẽ dễ hơn nếu bạn làm dạng này sau khi đã quen với các passage Phần 2: Đọc hiểu đoạn văn đó và đưa ra câu trả lời chính xác. Khi tìm được đoạn văn liên quan rồi. Hãy đọc thật cẩn thận. Đọc cả câu trước và câu sau câu chứa “keywords” nếu cần. Các bạn sẽ thấy rằng đến phần này rồi, vấn đề trả lời được hay không phụ thuộc rất nhiều vào vốn từ vựng bạn có. Sẽ rất khó để tìm được câu trả lời đúng nếu đọc đoạn văn mà không hiểu. Đây là lý do mà trước khi học IELTS Reading, mình khuyên các bạn nên nâng trình đọc tiếng anh nói chung và vốn từ vựng lên đã. Xem thêm cách học phần này ở đây: http://ngocbach.com/luyen-reading-theo-pp-the-free-reading-technique-2.html Tất......

Words: 1515 - Pages: 7

Doc Holiday

...bDoc Holliday 1 Doc Holliday Doc Holliday Holliday's dental school graduation photo, age 20, 1872 Born John Henry HollidayAugust 14, 1851Griffin, Georgia, U.S. Died November 8, 1887 (aged 36)Glenwood Springs, Colorado, U.S. Education Graduated from Pennsylvania College of Dental Surgery in 1872 at age 20 Occupation Dentist, Professional gambler, Gunfighter Known for Arizona War *Gunfight at the O.K. Corral *Earp Vendetta Ride John Henry "Doc" Holliday (August 14, 1851 – November 8, 1887) was an American gambler, gunfighter and dentist of the American Old West, who is usually remembered for his friendship with Wyatt Earp and his involvement in the Gunfight at the O.K. Corral. Early life and education "Doc" Holliday was born in Griffin, Georgia, to Henry Burroughs Holliday and Alice Jane Holliday (née McKey).[1] His father served in the Mexican–American War and the Civil War.[2] His family baptized him at the First Presbyterian Church in 1852.[3] In 1864 his family moved to Valdosta, Georgia.[3] Holliday's mother died of tuberculosis on September 16, 1866, when he was 15 years old.[1] Three months later his father married Rachel Martin. While in Valdosta, he attended the Valdosta Institute,[3] where he received a strong classical secondary education in rhetoric, grammar, mathematics, history, and languages – principally Latin, but also French and some Ancient Greek.[3] Autographed photo of Holliday taken in 1879 in......

Words: 6757 - Pages: 28