De Verbeelding Van South Park

In: Film and Music

Submitted By PietdD
Words 2436
Pages 10
CBL CASE 1; De verbeelding van South Park.
Onderwerp: Distributie strategieën
Probleemstelling: In hoeverre is de dynamiek van media vraag en aanbod aan veranderingen onderhevig met als oorzaak de impact van technologische ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij?

LD1. Wat is de impact van de communicatie technologie op media consumptie en aanbod?
Het mediaonderzoeksbureau Nielsen heeft in Amerika onderzocht welke media-apparaten vooral worden gebruikt door de consumenten. Doordat Nielsen kijkt naar hoe de consument communicatie technologie integreert in zijn dagelijks leven krijgt het bedrijf informatie over de behoeften van de consument waar retailers, adverteerders en fabrikanten via aanbod op in kunnen inspelen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen vaker televisie kijken dan mannen dat doen, terwijl mannen weer vaker video’s kijken op het internet dan vrouwen dat doen (Nielsen, 2013). Daarnaast moeten door de grote demografische verschuivingen toonaangevende merken hun communicatie en assortimenten aanpassen aan het mediagebruik van de consument. Daarnaast zijn er ook veel meer kanalen waarop de consument te vinden is, denk alleen al aan het aantal televisiezenders die de afgelopen verzesvoudigd zijn (Nielsen, 2009). Kortom, de consument is door de impact van verschillende nieuwe communicatie technologieën steeds meer te vinden op deze nieuwe massacommunicatiekanalen dan dat ze bereikt worden door de traditionele communicatiekanalen. Deze ontwikkelingen gaan samen met de mediaconsumptie, men verreist steeds meer van media. Door de grote consumenten verscheidenheid moeten bedrijven hun aanbod hier op aanpassen.

Voorbeeld:
Doordat vrouwen vaker televisie kijken en mannen vaker op internet zitten video’s te kijken zou een bedrijf hun reclame campagnes voor mannen meer op internet kunnen plaatsen en voor vrouwen meer op de televisie.…...

Similar Documents

Hoe Ver Mag Justitie Gaan Bij de Opsporing Van Verdachten?

...justitie gaan bij de opsporing van verdachten? | Wetenschappelijk artikel over het sociale dilemma van opsporing vs. privacy | | Ruurd de Graaf 20030286 3CE-b Docent: J. Bats Inhoudsopgave Abstract 2 Inleiding 3 Theorie 5 Privacy 5 De rol van burgers bij opsporing 5 Rol van de pers 6 Publieke opinie 6 Colemanbootje 8 Conclusies & aanbevelingen 11 Literatuurlijst 13 Abstract Privacy en opsporing zijn twee thema’s die vaak hand in hand gaan. Dit zorgt echter ook nog wel eens voor conflicten. Hoe ver mag justitie namelijk gaan wat betreft de privacy bij de opsporing van verdachten, wat is de publieke opinie hierover en wat heeft dit voor consequenties voor de verdachten? Een sociaal dilemma ontstaat als foto’s van verdachten worden gepubliceerd in de media. Dit heeft als doel om de opsporing van deze verdachten te bevorderen, maar dit zorgt er vaak voor dat verdachten een lagere straf krijgen als ze eenmaal veroordeeld worden. Wettelijk is er niets bepaald als het gaat om deze opsporingsmethode, waardoor er maatschappelijke verontwaardiging ontstaat als een rechter dit meeweegt in de strafmaat. Verdachten dienen uiteraard zo snel mogelijk opgespoord te worden, maar niet ten koste van alles. De gevolgen van het schenden van de privacy van deze verdachten kunnen groter zijn dan in eerste instantie wordt gedacht door sommigen. Het is daarom ook dat het tonen van een foto in de media of het noemen van een naam en toenaam in de......

Words: 4678 - Pages: 19

Man Van de Wereld Controle

...Man van de Wereld Controle Het vliegveldje van Monsterrat is klein. Een kort start -en landingsbaantje met een hut ernaast. Wie hier komt, gaat weer. Op het eilandje zelf is niks te doen. Midden op het eiland staat een imposante vulkaan die zich eeuwenlang gedeisd hield. Tot een jaar of vijftien geleden. Het gevolg: drie-kwart van Monsterrat verdween onder de gloeiende lava. Zelfs de hoofdstad, inclusief parlement, werd compleet verzwolgen. Sindsdien is het behelpen, legt mijn gastheer uit, exploitant van een hotelletje op de helling dat wonderwel gespaard bleef. ‘Maar die krater, meneer, die is beslist de moeite van het bezoeken waard. En die lava, zo véél! Gasten zijn daar vandaag niet op af gekomen. ‘Maar dat ligt aan het seizoen’, weet hij. De terugweg naar Nederland, althans naar Sint Maarten, gaat onverbiddelijk weer via het vliegveld. Daar blijkt dat het eiland nog altijd meetelt op het gebied van de internationale veiligheidsvoorschriften. Ik heb een fototas met camera en toebehoren. Plus een trolley met kleding. Er zijn vijf andere passagiers vanochtend. Ik sta vooraan, ik was wat aan de vroegere kant. Er is slechts één veiligheidsdame, maar die is niet te missen. Zij smijt mijn koffer en de tas op een bandje dat piepend leidt naar een vooroorlogs röntgenapparaat. Intussen bast haar stem door de ruimte: ‘Anything to declare?’ Naar eer en geweten antwoord ik van nee. Dat overtuigt haar niet. Alles moet open. En nee, de rest wacht......

Words: 502 - Pages: 3

Hoe Kan de Prijsperceptie Van de Plus-Supermarkten Beïnvloed Worden?

...25 > 6.2.5. Internet ...................................................................................................... 26 > 6.2.6. Buitenreclame ........................................................................................... 26 > 6.2.7. Productcommunicatie .............................................................................. 26 6.3. Mediaselectie ................................................................................................................ 27 > 6.3.1. Libelle & Margriet...................................................................................... 27 > 6.3.2. Ouders van Nu & Kinderen ...................................................................... 28 > 6.3.3. De Telegraaf, AD, Sp!ts & de Volkskrant ................................................ 28 > 6.3.4. de Stentor, de Gelderlander, Brabants Dagblad & BN/De Stem ........... 28 > 6.3.5. Nederland 1, Rtl4 & SBS 6 ....................................................................... 29 > 6.3.6. Radio 538, Radio 3FM, SkyRadio & Q-music ......................................... 29 > 6.3.7. Facebook & Twitter................................................................................... 29 7. Belichting operationele zaken veranderde marketingcommunicatie 7.1. Planning......................................................................................................................... 30 & 31 7.2. Budgetanalyse......

Words: 17887 - Pages: 72

De Kwaliteit Van Machinevertaling Met Google Translator Toolkit

...| PAPER VERTAALONDERZOEK | | | | | | De kwaliteit van machinevertaling met Google Translator ToolkitEen vergelijkende studie over de kwaliteit van Nederlandse medische terminologie over HIV naar het Frans en Franse medische terminologie over HIV naar het Nederlands. | Door: Tim Claes Dr. P. Flynn Dr. L. Van Doorslaer ACADEMIEJAAR 2012-2013 Abstract Dans ce rapport, la qualité de la traduction automatique de la terminologie médicale sur le VIH sera étudiée via Google Translate. D’abord, un résumé des ouvrages consultés pour l’étude est présenté , ensuite la question centrale de l’étude est esquissée ensemble avec la méthodologie appliquée. Dans l’analyse, differents extraits français d’une brochure traduite vers le néerlandais par le service de traduction sont utilisés. Ce sont ces extraits qui sont comparés avec le vrai texte néerlandais. Le procédé se fait aussi à l’inverse où Google Translate traduit des extraits néerlandais vers le français, qui sont comparés avec le vrai texte français. Il ressort de cette analyse que la qualité de la traduction automatique est surprenante. L’analyse est approfondie d’une approche quantitative et qualitative. On peut conclure qu’il y a beaucoup de traductions correctes et qu’on ne peut pas distinguer quelle direction de traduction (néerlandais-français ou français-néerlandais) est la meilleure. Les deux directions sont aussi efficaces, soit s’il s’agit de termes ou de collocations scientifiques ou vulgarisantes. ......

Words: 12861 - Pages: 52

South Park Iv

...South Park IV Question 1 Given certain indicators of slow market growth and the high purchase price being advertised by the seller, this is most likely a bad investment for Laflin and his investors. While employment growth may be on the rise, the lack of speculative construction is troubling as this implies the market is not expecting an increased demand. In any case, when considering the expiration of the current tenants’ above market rents and the unfortunately low current market rents, Laflin would still need a great deal of growth in addition to a lower negotiated price to make this investment profitable. Question 2 Laflin’s setup suffers from some overly optimistic assumptions. His revised set up assumes a base rent of $200k, which would imply that the current tenants keep paying their current rents, when the tenants have actually explicitly stated they would only extend their rents if they could pay the market rate of $2.00 PSF. If Laflin were to find new tenants, he would incur additional expenses of $230k ($2.50PSF x 80,000 SF = $200k, 15% x $200k first year rents = $30k). Additionally, Laflin would then be exposed to the market vacancy rates, which his potential competitors’ show averages to about 16%. Furthermore, given that market rents are $2.00 PSF, new tenants would most likely only be willing to pay this lower rate. The only Hope Laflin would have is for the market to grow so he could raise the rents every year on new tenants (assuming they sign a......

Words: 987 - Pages: 4

Vans

...VANS MARKETING PLAN Table Of Contents COMPANY HISTORY3 MISSION STATEMENT3 ENVIRONMENTAL ANALYSIS Consumer/Social factors3-4 Economic factors4 Technological factors4 Competitive factors4-5 SWOT ANALYSIS Strengths5 Weaknesses5 Opportunities5-6 Threats6 PRODUCT ANALYSIS Point of difference6 TARGET MARKET 6 Demographics7 Lifestyle7 Psychographics7 MARKETING GOALS AND OBJECTIVES Objectives7 Goals 8 MARKETING STRATEGY AND TACTICS8-9 Product9 Place10 Promotion10-11 BUDGET ALLOCATIONS11 PERSOFMANCE MEASUREMENTS11 SUMMARY11-12 BIBLIOGRAPHY13 COMPANY HISTORY Vans is a very popular skateboard and action sports apparel company. Shoes are what the company is known for but they also sell a variety of products including t-shirts, hoodies, beanies, watches, socks, hats and backpacks. The very first Vans shoe store opened at 704 East Broadway in Anaheim, California on March 1st, 1966 by Paul Van Doren. Van Doren worked with a shoe company on the East Coast, but was unhappy with the company so he and his partners moved to Southern California to create Vans. The Van Doren Rubber Company was unique in that it manufactures shoes and directly sells them to the public. Vans wanted to create a shoe that could stand up to any situation and be strong and durable, so they created their trademark waffle pattern on the bottom of the shoes with extra rubber for strength. The company started to become very popular in Southern California in the 1970’s when......

Words: 5718 - Pages: 23

Van de Velde Nv - Case Study

...Opdracht I: Case Van de Velde Quinten Lauwers 2de bachelor HIR Vraag 1: a.) De zes segmenten die Van de Velde wil aanspreken met hun collectie worden weerspiegeld in de zes merken die deel uitmaken van de Van de Velde groep. Het gaat daarbij op Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, Marie Jo Intense, PrimaDonna, PrimaDonna Twist en Andres Sarda. Er volgt nu voor elk merk een psychografische en demografische analyse. Voor de demografische bespreking bekijken we de leeftijdscategorie door vooral een bepaald merk aanschaft. • Marie Jo: Dit merk – dat 42% van de totale productie van de Van de Velde groep uitmaakt – heeft een breed doelpubliek voor ogen. Psychografisch: Van de Velde mikt met dit merk op levenslustige en zelfverzekerde jonge vrouwen die op zoek zijn naar modieuze soberheid en comfort. Het gaat dus om de moderne vrouw, ik stel me hier een ambitieuze vrouw bij voor in een grootstad die aan het begin van haar professionele carrière staat. • Marie Jo L’Aventure: Psychografisch: Ook hier zoekt men de zelfzekere vrouw met pit op die veel wil in het leven en die voor soberheid gaat die tegelijk stijlvol kan zijn. “no-nonsense” zoals ze het bij Van de Velde zelf noemen. • Marie Jo Intense: Psychografisch: Dit is de modieuze sportlijn van Marie Jo, en dus zal het doelpubliek overlappen met kopers van andere merken van Van de Velde. Het gaat dan om het sportieve deel van de consumenten die comfort zoeken tijdens het sporten. • PrimaDonna: Psychografisch: Deze......

Words: 1851 - Pages: 8

De Invloed Van Het Wetenschappelijk Model Op de Management Studies.

...De invloed van het wetenschappelijk model op de management studies. De afgelopen jaren zijn er op scholen heel veel theorieën op het gebied van management studies ontwikkeld. Academici verschillen van mening of we management studies wel kunnen verklaren op basis van een wetenschappelijk model. Verder is de vraag in hoeverre deze theorieën wel of niet een negatieve invloed hebben in de praktijk. (Goshal,2005) Volgens Goshal heeft de toepassing van het wetenschappelijk model een negatieve invloed op management studies. Er is een groot verschil tussen de fysieke wetenschappen en de sociale wetenschappen. Als er een bepaalde theorie is in de fysieke wetenschappen verandert dit niet het gedrag binnen dit concept. Bij de sociale wetenschappen kan een foute theorie echter ervoor zorgen dat mensen of organisaties zich toch naar deze theorie gaan gedragen. Als we in een simpel voorbeeld zouden aannemen dat werknemers niet werken als er geen toezicht op ze gehouden word, dan is het aannemelijk dat managers toezicht gaan houden op werknemers, hoe goed of fout deze theorie dan ook mag zijn. (Goshal,2005) In de laatste decennia hebben acadamici business studies gebrobeerd te verklaren aan de hand van een wetenschappelijk model. Ze gaan er vanuit dat alles binnen de business studies vaststaat in bepaalde regels en patronen (determinisme). Dit wil zeggen dat alles uitgelegd kan worden door algemene regels en dat er geen ruimte is voor de vrije wil van een individu.......

Words: 701 - Pages: 3

Vans

...Vans: Skating on Air By Group 14 Joshua Zamora Abderrahim Zennouhi Hong Wang Marketing Management 6208 –Wednesday 8PM Dr. Dillard and Professor Prince Introduction Launched in 1966 by Paul and James Van Doren, Vans was described as an “unconventional business model”. In the beginning, the company did not have a specific segmented target market. Vans just simply sold the shoes to anyone who wanted to buy and made customized shoes based on what the customer ordered. The company thrived off innovation and the original rubber-soled shoe was designed to be “the most durable and affordable casual deck shoe in the market”. During this period, customers had plenty of external fabric and color optionality, to go along with the rubber sole, which was instrumental in helping promote this niche product in the 1960s – thanks to the help of Van Doren’s children who were able to spread the word about the shoes at school. In the 1970s Southern California was said to give birth to skateboarding and ultimately a skateboarding group known as the “Z-Boys”. Compared to other mainstream sports such as Football or Basketball, Skateboarding was considered to be a disorganized sport during 60s to 70s. In a school environment, skateboarding received little to no recognition compared to mainstream sports. As a result, the mainstream brands were not interested in this niche skateboarding market which, during this time, allowed Vans to become the front runner in this niche......

Words: 3010 - Pages: 13

ChuyêN đề VăN Hóa ứNg Xử VớI Phap LuậT

...GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM = = = VĂN HÓA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY NHÌN TỪ MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Chủ nhiệm đề tài: TS. LÊ THỊ HỒNG VÂN TP. HCM - 2010 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 5 2. Lịch sử vấn đề 7 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài 8 4. Mục tiêu của đề tài 9 5. Phương pháp nghiên cứu 9 6. Dự kiến sản phẩm nghiên cứu của đề tài và khả năng ứng dụng 10 7. Cấu trúc của công trình nghiên cứu 11 CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VĂN HÓA – VĂN HÓA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG VĂN HÓA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 12 1.1. Khái niệm về văn hóa và văn hóa pháp luật 12 1.1.1. Giới thuyết về khái niệm về văn hóa 12 1.1.1.1. Khái niệm văn hóa 12 1.1.1.2. Đặc trưng và biểu hiện của văn hóa 15 1.1.1.3. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển 18 1.1.2. Giới thuyết về văn hóa pháp luật 19 1.1.2.1. Khái niệm văn hóa pháp luật 19 1.1.2.2. Biểu hiện của văn hóa pháp luật 22 1.2. Thực trạng của văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay 24 1.2.1. Ý thức và hành vi ứng xử không thượng tôn pháp luật 26 1.2.1.1. Vi phạm trong lĩnh vực giao thông 26 1.2.1.2. Vi phạm trong quản lý xây dựng 31 1.2.1.3. Vi phạm trong bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm 34 1.2.1.4. Sự gia tăng các hành vi bạo lực và ứng xử “luật rừng” 41 1.2.2. Tính hiệu lực của các thiết chế thực thi pháp luật và văn bản pháp luật 50 1.2.2.1. Thực trạng chất lượng của bộ......

Words: 66119 - Pages: 265

An Analysis of Irony and Sarcasm in South Park

...AN ANALYSIS OF IRONY AND SARCASM IN SOUTH PARK BY PHILIPP PAYR Table of contents 1) Introduction 2) Definition of irony and sarcasm 2.1) Irony 2.1.1) Verbal irony 2.1.2) Situational irony 2.1.3) Dramatic irony 2.2) Sarcasm 2.3) Difference between sarcasm and irony 3) Mechanisms of irony 3.1) Overemphasis 3.2) Internal inconsistency 3.3) Stylistic inconsistency 4) Methodology 5) Analysis of irony and sarcasm in South Park 5.1) Episode 14:11: Coon 2 5.2) Episode 16:08: Sarcastaball 5.3) Episode 07:14: Raisins 6) Conclusion 7) References 1) Introduction The use of irony and satire is known for a long time. The mediums to transmit ironic and satiric effects, however, can change with the course of time. The use of them in TV series evoked my interest to examine this phenomenon. Irony and Sarcasm are the stylistic features principally used in the comic TV series South Park. Although the concept and the humor of the show remains the same, the success now persists for more than a decade. For that reason, I decided to make use of excerpts of this series and to analyze the methods of how irony and satire are created. Despite the sentiment of many that South Park is nothing but a threat to young people because of its massive use of scatological language, a multitude of messages can be uncovered in this TV series. Therefore, not only the surface structure of the often-obscene content has......

Words: 2989 - Pages: 12

De Historische Binnenstad Van Paramaribo

...Inleiding Erfgoedtoerisme is een vorm van toerisme, gericht op het culturele erfgoed van een plaats. Zo een plaats heeft vaker materieel en immaterieel erfgoed. Erfgoed maakt de burger bewust van zijn ecultuur en geschiedenis. De waarde en betekenis van erfgoed verschilt per individu of gemeenschap. Erfgoed is sterk gebonden aan tijd en plaats. Een relatie tussen partij overheid, partij toerisme en de gemeenschap die waarde hecht aan het erfgoed. Het UNESCO , een VN-orgaan is een belangrijk internationale organisatie voor behoud en registreren van erfgoed als werelderfgoed. streeft naar de identificatie, de bescherming en het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed in de hele wereld beschouwd als van uitzonderlijke waarde voor de mensheid te bevorderen. Dit is vastgelegd in een internationaal verdrag wat betreft de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed, door de UNESCO in 1972 goedgekeurd. De binnenstad van Paramaribo, Surinaams erfgoed , staat vermeld op deze lijstIn juni 2002 werd de oude binnenstad van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst..Paramaribo is een voormalige Nederlandse koloniale stad uit de 17e en 18e eeuw en ligt aan de noordelijke kust van tropisch Zuid-Amerika. Het originele en zeer karakteristieke stratenplan van het historisch centrum is intact gebleven Inzichten in UNESCO Werelderfgoedsite en de historische binnenstad van Paramaribo zullen beschreven worden. De stadsproblematiek en uitdagingen......

Words: 700 - Pages: 3

Column: de Winnaars En Verliezers Van Bahrein

...Nou, het zit er weer op. Het weekendje Bahrein was meer in het nieuws vanwege de politieke kwesties naast de baan dan om het racen zelf. En hoe begrijpelijk dat soms ook was, willen we de terugblik op de Grand Prix toch wel graag over de sport zelf laten gaan. Want ook Bahrein kende winnaars en verliezers. Natuurlijk. Winnaars: Het vingertje is terug! Het duurde drie hele chagrijnige races in 2012, maar Sebastian Vettel stond in Bahrein weer op de plek die hem vorig jaar zo moeilijk af te pakken was. Eigenlijk was al vroeg duidelijk dat Red Bull zijn zaakjes beter voor elkaar had dan in China of Maleisië en dat voorgevoel werd bevestigd in de kwalificatie. Toen pakte Vettel zijn eerste pole van het jaar, waarna hij op zondag volledig 'in command' was. Kimi Raikkonen had, zoals hij zelf al zei, één kans en toen kwam hij nét niet dichtbij genoeg. En dus kon Seb Vettel een feestje gaan vieren. Leider in het kampioenschap, drie weken rust waarin getest mag worden... Zo valt het allemaal toch weer mee voor onze Duitse lachebek. Dat er potentie was, was wel duidelijk. Maar de mannen van Lotus hadden altijd wel wat in de eerste drie races van het seizoen. In Bahrein ging het gewoon goed, et voila! Podium voor Kimi Raikkonen en een podium voor Romain Grosjean. Dat Raikkonen dit kon wisten we allang, maar Grosjean heeft dus ook veel meer in zijn mars dan hij in 2009 liet zien. Toen zat de Fransman waardeloos in zijn vel. Leed hij volgens insiders zelfs aan een eetstoornis...

Words: 619 - Pages: 3

South Park

...South Park The Beginning The first time the four main characters of South Park, four boys named Stan, Kyle, Kenny and Cartman, appeared in a video clip, was when Trey Parker and Matt Stone made “The Spirit of Christmas: Jesus vs. Frosty” (1992). In this short video clip, the boys already looked a lot like the characters they would create to make South Park, the one difference being that Cartman was called Kenny at that time and Kenny had no name. When Brian Graden, Fox network executive, saw this clip, he commissioned Parker and Stone to make a second one as an animated Christmas Card. This time it was called “The Spirit of Christmas: Jesus vs. Santa Claus” (1995) in which Jesus and Santa Claus fight over the meaning of Christmas. This animated short was widespread throughout Hollywood and the internet and became such a success that the duo was offered the possibility of developing it into a series. Given that Fox did not want to distribute it because of the presence of Mr. Hankey, a talking piece of feces, Comedy Central picked up the offer. The very first episode called “Cartman gets an anal probe” was aired on August 13, 1997. Ownership and Market Today, the show is still aired on Comedy Central. This channel however, has gone through a number of ownerships since South Park’s first episode made it to the screen. When the channel was first created, it was owned by Time Warner, the same company that owns HBO, a well known premium cable television network, and called The......

Words: 3264 - Pages: 14

South Park - Media Contextual Analysis

...Contextual Analysis After watching South Park: Bigger, Longer & Uncut, there were many paradigms and depictions made in the film that is able to tell us about American society at the time it was made. From making the decision to watching this film based on preference over the contrasting Fight Club, Galaxy Quest, and George A. Romero’s Diary of the Dead, it was evident that I grew up in a generation who was entertained by this type of crude, tasteless humor. As I have technically been adult for nearly two years, this show is intended for mature audiences. However, it seems that show is very popular for audiences under 18 for its less than acceptable content to parents. Throughout the film itself, there are many themes and paradigms how youths in American society were entertained in at the time whether if its their language, behavior, or popular culture. According to Linda Holtzman, themes are “subjects that are introduced in the media text and can be minor, significant, or central to the unfolding of the story” (Holtzman, 2000). This film utilizes the four main characters Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski, and Kenny McCormick; all of which are third graders. In the beginning of the film, they are all shown attending an R-rated film ‘Asses of Fire’, a film that most, if not all parents would not allow or encourage their children to watch. This is evident from the inappropriate behavior and rude jokes and its themes that the characters begin to take after and...

Words: 594 - Pages: 3