Free Essay

Da Vinci Mysteriet, Litterær Artikel

In: Other Topics

Submitted By christ0
Words 1259
Pages 6
Da Vinci Mysteriet
Litterær Artikel

Da Vinci Mysteriet er en roman, som senere er blevet filmatiseret. Den er skrevet af Dan Brown, som efterfølgende har skrevet mange bestsellers, men dette var altså hans gennembrudsroman. Noget af det som bogen er kendt for, er at den, på trods af at den er fiktion, virker meget ægte, og man kommer af den grund til at stille spørgsmålstegn, ved om det der står i romanen passer i forhold til hvad, der er anerkendt i det virkelige liv. Dan Brown skriver i Da Vinci Mysteriet at: ”Alle beskrivelser af kunstværker, arkitektur, dokumenter og hemmelige ritualer i denne roman er korrekte”. Det er en af de ting, som understøtter min pointe.
Romanen starter in medias res, altså midt i handlingen, med at stormesteren Jaques Saunière bliver dræbt på det berømte museum Louvre. Politiet mistænker straks Robert Langdon, en amerikansk lektor, som var i Paris for at holde foredrag. Dette skyldtes at Langdons navn stod skrevet på gulvet ved siden af Saunière. Han bliver tilkaldt af politiet, for at hjælpe med at undersøge mordet. Det er i hvert hvad han selv tror, men han ender med at blive jagtet af politiet, med Saunières barnebarn, Sophie, som han mødte ved gerningsstedet. Det ender i en vild jagt, som samtidigt handler om at finde den hellige gral.
Det er en kronologisk roman uden de store spring, men der er flashbacks, som tydeliggør handlingen, for eksempel ses det ofte at Sophie tænker tilbage på de ting, som hendes bedstefar (De er jo ikke biologisk i familie, men hun er opvokset hos ham, og hun har ikke kendskab til dette før sent i romanen) fortalte hende, da hun var lille.
Hvis man følger berettermodellen(bilag 1), så kommer anslaget allerede fra start af. Den konflikt der opstår ved Saunières død, fortsætter igennem hele romanen, og man kan sige at det er den, som starter handlingen. I starten er man ikke klar over, hvad Saunières død betyder, men jo længere man kommer i historien, des tydeligere bliver det, at der er nogle, som forsøger at destruere Priory of Sion-ordenens hemmelighed.
Præsentationen af hvem der deltager i konflikten, er ikke helt tydeliggjort fra start. Der er selvfølgelig folk som Langdon, Sophie & Fache, som er involveret helt fra start, men samtidig bliver Teabing og Silas først senere præsenteret.
Uddybningen strækker sig over et godt stykke, da der er mange involverede i konflikten, og dermed er der også mange holdninger til sagen. Langdon og Sophie prøver at analysere sig ind til kernen og forstå de budskaber, som Saunière videregav lige inden sin død. De bliver selvfølgeligt klogere jo længere man kommer i handlingen, men de begår dog fejl undervejs.
Dette ses i romanens point of no return. Der er flere vendepunkter i romanen, men point of no return er da de vælger at flygte med Teabing. De kommer til Teabing i god tro om at han kan hjælpe dem med at løse deres mysterium, men de ved på det tidspunkt ikke at de sidder og drikker te med fjenden.
Konfliktoptrapningen kommer, da Langdon og Sophie finder ud af at Teabing er deres fjende og at han er ude efter gralen. Han har udnyttet deres viden omkring emnet til at bringe ham tættere på gralen, og han regnede med, at på det tidspunkt at han gav sit sande jeg til kende, ville han vide nok til at finde den.
Klimaks og action hører ofte sammen, og klimakset opstår i kaosset med Langdon og Sophie, samtidigt med at Silas, som er opus dei, der betegnes som ”de onde”, dør.
Udtoningen kommer i takt med den lykkelige ende, hvor Sophie finder ud af sit sande jeg, og Langdon får løst gåden.
Det kan diskuteres, hvem der er hovedpersonen i romanen. Synsvinklen starter allerede hos Langdon: ”Robert Langdon var længe om at vågne”, som første linje står skrevet. Alligevel er Sophie den lidt maskerede hovedperson, da det klart er hende, som gennemgår den største udvikling. Hun går fra at være ansat i politiet, og dog have en kendt bedstefar og have haft en speciel barndom, men hun ender med at være sidste levende slægtning af Jesus. Den jagt og samtidige flugt som Sophie kommer ud på, er med til at klargøre hende til den rolle, som hun senere skal udfylde resten af sit liv.
Sophie
Sophie
Langdon
Langdon
Gådens løsning
Gådens løsning
Politi, Opus Dei, Teabing
Politi, Opus Dei, Teabing
Sophie
Sophie
Saunière
Saunière

Her ses en aktantmodel, hvor Sophie selvfølgelig er hovedpersonen. Saunière er hjælperen, som tog sig af Sophie fra hun var helt lille, hvor resten af hendes familie blev myrdet, i hvad der senere blev maskeret som et færdselsuheld. Han har passet på hende, som mere end hvis hun var hans eget barn, da den hemmelighed han vil beskytte med sit liv, samtidigt er hende.
Modstanderne er der mange af, da der er forskellige interesser omhandlende Priory of Sion og den hellige gral, samt politiet er interesseret i at stoppe hende, da hun hjalp Langdon, politiets største mistænkte, med at flygte. Politiet er dog ikke hendes største modstandere, da opus dei og Leigh Teabing har utroligt mange ressourcer og magt, hvilket gør at de flere steder er ved at stoppe Sophie og Langdon på deres mission.
Målet/objektet er løsningen på gåden, som opstår da Saunière bliver myrdet. Der opstår flere gåder i løbet af romanen, men jo mere viden man får, des bedre forstår man at gåden er én og samme; nemlig at det ikke handler om Jaques Saunières død i sig selv, men om noget større – nemlig at Jesu’ kød og blod skal bevares.
Giveren af denne løsning er Langdon, da han med sin iver og ekspertise, leder Sophie frem til løsning, som giver hende svar på, hvem hun virkelig er. Hans mod gør, at han vil ofre næsten alt for at finde frem til svaret på, hvorfor hans ven Jaques Saunières skulle slås ihjel, og hvilke beskeder han forsøgte at give.
Modtageren er igen Sophie, som aldrig ville kunne have løst mysteriet uden hjælp fra Langdon. Hvis ikke Saunière havde skrevet Langdons navn inden sin død, havde Sophie sandsynligvis aldrig fundet ud af hvem hun var, men i stedet risikeret at dø.
Romanens budskab er at oplyse om de løgne og mangel på oplysninger, som kirken har spredt og tilbageholdt igennem historien. Dan Brown hylder organisationen Priory of Sion, som tvivlsomt har eksisteret på den måde, som den gør i Da Vinci Mysteriet. Dette betyder dog kun at det ikke er selve organisationen som Dan Brown hylder, men dem som har kæmpet for sandheden, og som har holdt den hemmelig for at holde den i live. Et tydeligt eksempel på dette er, at Dan Brown i romanen påstår, at Jesus var gift og havde børn med Maria Magdalene, der i biblen bliver fremstillet, som en prostitueret. Formålet med dette fra kirkens side, var at sørge for at mændene kunne beholde deres position i samfundet over kvinderne.
Da Vinci Mysteriet af Dan Brown er en fantastisk roman, hvilket også bliver bevist af hvor mange eksemplarer, som er blevet solgt. Romanen er så fyldt med viden at ens hjerne næsten ikke kan følge med. Man bliver derfor meget grebet af den, og når man først er gået i gang, så stopper man ikke. Man kan sige at det religiøse tema måske ikke er så aktuelt, da man må siges at være mindre religiøse i dag end tidligere, så betydningen er ikke enorm. Men hvem ved, hvordan man ville tænke, hvis vi kendte historien som den der bliver påstået i romanen. Det er svært at sige om man så ville have et anderledes religiøst syn.
Ikke desto mindre sætter den en masse tanker i gang.

--------------------------------------------
[ 1 ]. Brown, Dan: Da Vinci Mysteriet s.7
[ 2 ]. Brown, Dan: Da Vinci Mysteriet, S 12…...

Similar Documents

Premium Essay

The Da Vinci Robot

...The DA Vinci Robot The Da Vinci S, is the most advanced platform for minimally invasive surgery, using smaller incisions resulting in faster recovery for the patients and less time in the hospital. It has been used in surgeries such as Cardio thoracic, Urology surgery, Prostate surgery (used a lot in the states), Gynecological surgery, hysterectomy, and radical hysterectomy. The combination of high resolution 3d camera, wristed instruments, and intuitive motion control allows the surgeon to transcend the limitations of traditional surgical technologies, which makes it easier for complex operations. Three network components comprise the Da Vinci, the ergonomics surgeons console, a patient side cart with four interactive robotic arms, and a high definition 3d vision system. The system scales, filters and translates the surgeon’s movements on the master controllers to the four robotic arms. The Da Vinci provides the surgeon from his visual console a clear high resolution image showing depth for a complete immersive experience. The precisely controlled micro movements of the Da Vinci are enabled by the computer processors of the system. These processors perform millions of safety checks over the course of the procedure, for enhanced precision and control. The Da Vinci endowrist instruments are designed with a unique seven degrees of motion which are greater than the human wrist. This proprietary design enables surgical maneuvers impossible with conventional laparoscopic......

Words: 422 - Pages: 2

Premium Essay

Leonardo Da Vinci

...| Leonardo Da Vinci | Renaissance Man | | Jenny Bevier | 8/20/2010 | | Very few that have ever lived have been acknowledged as a genius. Leonardo Da Vinci was a renaissance man who was a true pioneer of his time. Though he is best known as an artist, he was far more than that. Leonardo was also an engineer, inventor, and scientist. He had one of the best scientific minds of his time. He carried out research in fields ranging from architecture and civil engineering to astronomy, anatomy, geography, geology, and paleontology. Leonardo was a renaissance man whose works of art and studies of mechanics and science paved the way for many artists, engineers, and doctors today. Da Vinci was born in 1452 in the small town of Anchiano, Italy. He was an illegitimate child of a Florentine Notary, Piero Da Vinci, and a peasant woman named Catrina (The World Wide Art Gallery, 2010, para. 2). Until the age of five Leonardo lived in the Hamlet of Anchiano with his mother. From 1457 on he lived with his father, grandparents, and uncle Fracesco in the small town of Vinci, Italy. Da Vinci never received a formal education. However, he was informally taught Latin, geometry, and mathematics by his stepmother Alberia, and her mother in law Monna Lucia. Also, he learned from scholarly textbooks that were owned by various family members. When Leonardo was fifteen, he was apprenticed to the artist Andrea Di Cione, known as Verrocchio. During this time is when Leonardo......

Words: 1505 - Pages: 7

Premium Essay

Leonardo Da Vinci

...Leonardo di ser Piero da Vinci (Italian pronunciation: [leoˈnardo da vˈvintʃi] About this sound pronunciation (help·info); April 15, 1452 – May 2, 1519, Old Style) was an Italian Renaissance polymath: painter, sculptor, architect, musician, mathematician, engineer, inventor, anatomist, geologist, cartographer, botanist, and writer. His genius, perhaps more than that of any other figure, epitomized the Renaissance humanist ideal. Leonardo has often been described as the archetype of the Renaissance Man, a man of "unquenchable curiosity" and "feverishly inventive imagination".[1] He is widely considered to be one of the greatest painters of all time and perhaps the most diversely talented person ever to have lived.[2] According to art historian Helen Gardner, the scope and depth of his interests were without precedent and "his mind and personality seem to us superhuman, the man himself mysterious and remote".[1] Marco Rosci states that while there is much speculation about Leonardo, his vision of the world is essentially logical rather than mysterious, and that the empirical methods he employed were unusual for his time.[3] Born out of wedlock to a notary, Piero da Vinci, and a peasant woman, Caterina, in Vinci in the region of Florence, Leonardo was educated in the studio of the renowned Florentine painter, Verrocchio. Much of his earlier working life was spent in the service of Ludovico il Moro in Milan. He later worked in Rome, Bologna and Venice, and he spent his last......

Words: 494 - Pages: 2

Premium Essay

Leonardo Da Vinci

...Leonardo was born on April 15, 1452, "at the third hour of the night" in the Tuscan hill town of Vinci, in the lower valley of the Arno River in the territory of Florence. He was the illegitimate son of Messer Piero Fruosino di Antonio da Vinci, a Florentine notary, and Caterina, a peasant who may have been a slave from the Middle East. Leonardo had no surname in the modern sense, "da Vinci" simply meaning "of Vinci": his full birth name was "Leonardo di ser Piero da Vinci", meaning "Leonardo, son of (Mes) ser Piero from Vinci." Little is known about Leonardo's early life. He spent his first five years in the hamlet of Anchiano, and then lived in the household of his father, grandparents and uncle, Francesco, in the small town of Vinci. His father had married a sixteen-year-old girl named Albiera, who loved Leonardo but died young. In later life, Leonardo only recorded two childhood incidents. One, which he regarded as an omen, was when a kite dropped from the sky and hovered over his cradle, its tail feathers brushing his face. The second occurred while exploring in the mountains. He discovered a cave and was both terrified that some great monster might lurk there, and driven by curiosity to find out what was inside. Leonard's early life has been the subject of historical conjecture. Vasari, the 16th century biographer of Renaissance painters tells of how a local peasant requested that Ser Piero ask his talented son to paint a picture on...

Words: 316 - Pages: 2

Free Essay

Leonardo Da Vinci

...LEONARDO DA VINCI I LA PINTURA MURAL DEL RENAIXEMENT ÍNDEX 1. CRONOLOGIA DE LEONARDO DA VINCI 2. LA RECEPCIÓ DE LA FIGURA DE LEONARDO DA VINCI 3. ELS MESTRES 4. ELS ANYS DE FORMACIÓ 5. LEONARDO DA VINCI: OBRA DE TALLER 6. L’ANUNCIACIÓ 7. EL SANT JERONI 8. L’EPIFANIA 9. LEONARDO DA VINCI I LA MILÀ DELS SFORZA 10. LA VERGE DE LES ROQUES 11. EL CAVALL DELS SFORZA 12. CASTELLS I CIUTATS 13. LEONARDO DA VINCI I LA PINTURA DELS SFORZA 14. L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIE DELLE GRAZIE 15. EL REFECTORI. ANTECEDENTS DEL CENACOLO 16. IL CENACOLO 17. LA REPERCUSSIÓ DEL CENACOLO 18. LEONARDO DA VINCI DESPRÉS DE MILÀ 19. LA GIOCONDA 20. ELS CÒDEX DE LEONARDO 2 7 11 14 16 19 22 24 27 30 33 36 38 41 43 46 48 50 57 62 1 1. CRONOLOGIA DE LEONARDO 1452 - Neix a Anchiano, comuna de Vinci, prop de Florència. Document que acredita la data de naixement, escrit del seu avi- quadern on l’avi escriu els fets més importants de la seva família. És fill natural del notari Ser Piero de Vinci i d’una camperola, Caterina. El mateix any del seu naixement, el pare es casa amb una jove de noble família, Albiera di Giovanni Amadori. La mare, després, es casa amb Acattabriga Piero di Vacca. Piero té moltes dones (que van morint) i molts fills. Neixen el mateix any que Leonardo: Girolamo Savonarola i Ludovico Sforza “il moro” neixen al mateix any que Leonardo. Miquel Àngel neix al 1475, 23 anys després. Rafael Sanzio neix al 1483, 31 anys després. També al 1452 Piero della Francesca pinta a Arezzo el cicle......

Words: 27478 - Pages: 110

Premium Essay

Michelangelo vs Da Vinci

...“Two artists and two Renaissance wonders: Michelangelo's David and Leonardo da Vinci's Mona Lisa. Centuries after they were created, these are surely the two most renowned artistic objects in the world. They seem almost mirror images of one another – or rather, positive and negative: the woman who sits smiling, the man who stands grimacing.” “Leonard da Vinci was born Leonardo di ser Piero da Vinci on the 15th of April 1452 in Vinci, Florence (present day Italy) Being a scientist, sculpture, writer, and painter amongst many other things. He has been described as one of the greatest painters of all time. Although a renowned painter, Leonardo was also described as an inventor. His works the Mona Lisa and The Last Supper are the most famous and reproduced portraits and religious paintings of all time. Their fame approached only by the Creation of Adam by Michelangelo. Although somewhat mysterious, Leonardo has been described as the most diversely talented person ever to have lived. He died on the 2nd of May 1519 at the age of aged 67.” ("Leonardo Da Vinci Vs Michelangelo, Who Is The Greatest Master?", 2009). “Michelangelo was born Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni on the 6th of March 1475 in Caprese ( Italy) His family had for several generations been small-scale bankers in Florence, but his father failed to maintain the bank's financial status, and held occasional government positions. At the time of Michelangelo's birth, his father was the judicial administrator of......

Words: 795 - Pages: 4

Free Essay

Litterær Artikel

...Den litterære artikel Den litterære artikel skal rumme: • en analyse og fortolkning af en eller flere tekster • oftest også en fx litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering I analysen og fortolkningen skal du bruge det begrebsapparat, du har arbejdet med i dansk, dvs. komposition, fortæller, synsvinkel, fremstillingsform, karakteristikker osv. Du skal desuden vise, at du kan bevæge dig fra det konkrete til det abstrakte, dvs. fra enkelte iagttagelser i teksten (analysen) til mere overordnede udsagn om teksten (fortolkning og perspektivering). 1. Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du har læst teksten/teksterne grundigt, taget noter og understreget passager, du finder vigtige eller særligt interessante. Find et fokus i teksten; prøv inden du skriver at få en ide om, hvad der er tekstens budskab, og hvor du derfor vil ende med din analyse. Så kan du lettere sortere dine iagttagelser og finde de steder i teksten, der er vigtige at få med. 2. Forsøg herudfra at formulere nogle punkter, der skal med, og prioriter dem. Du behøver ikke at have en færdig disposition, men nogle hovedpunkter, som så udvikler sig undervejs. 3. I selve analysen skiller du teksten ad og gør nogle iagttagelser enkeltvist; det er fx en god ide at starte med kompositionen. Det betyder, at du ikke blot skal inddele teksten, men vise, at du har gennemskuet opbygningen. Hvad du dernæst skal tage fat på afhænger af den enkelte tekst. Det kan fx være......

Words: 895 - Pages: 4

Premium Essay

Leonardo Da Vinci

...Leonardo Da Vinci was born on April 14, 1452 in the town of Vinci near Florence Italy. He kept the name of his town for his last name. He lived during the fifteenth century, a period when the people of Europe were becoming interested in art. This period of time was known as the Renaissance period. Leonardo Da Vinci was very talented. He was a great artist, but he became famous because he was able to do so many other things. He was an architect, a musician, inventor, sculptor, scientist, and mathematician. His artistic talent revealed its self early in his life. When he was about 15 years old Leonardo's father took him to Florence Italy, to train as a painter and sculptor in the studio of Andrea del Verroccho. He studied with this master until the age of twenty five. At this point, he set up his own business and was famous for being a painter and a man of science. As a scientist, he observed everything he could in nature. Leonardo used what he learned from nature and science to make his paintings look real. He drew and took many notes of what he observed. His notes were written backwards, probably because he didn't want people to read about his discoveries and observations. In order to read Leonardo's notes, one has to hold them up to a mirror. In 1472 he entered a painters' guild. His earliest extensive works date back to this time. In 1482 Da Vinci worked for Duke Lodovico Sforza in Milan for 18 years. He fulfilled the position as court artist, but also worked as an engineer...

Words: 3302 - Pages: 14

Free Essay

Da Vinci

...Leonardo da Vinci (1452-1519) wrote a treatise, the Codex on the Flight of Birds, which put forth the first scientific observations on the subject of flight. He discovered the vortices that are produced off the wings, and observed the alulae, or "thumbs" of the wings. He was concerned with the center of gravity, stability, and manoeuvrability. Leonardo sketched several types of flying machines: helical wing, beating wings, parachute, and bat's wings. Through real life trial and error Da Vinci learned the difficulty of realizing his great dream of flying in a machine powered by human propulsion, and turned his talents toward the problem of gliding flight. In the glider drawing below, the flyer's position is studied at the point where he is balanced through movements of the lower part of the body. The wings, modelled upon bats and birds of large wingspans, are fixed on the inboard portion and mobile at the external portion. This part of the wing in fact can be moved by the flyer by a control cable connected to handles. Leonardo arrived at this solution by studying the wing structure of birds and observing that the inboard part of their wings move more slowly than the outboard, and that therefore serve to thus sustain themselves and produce forward thrust. "The great bird will take flight above the ridge...filling the universe with awe, filling all writings with its fame..." - Leonardo Da Vinci Early Da Vinci gliders had a articulated wing with a system of belts......

Words: 344 - Pages: 2

Free Essay

The Da Vinci Dode

...The Da Vinci Code, which was released in the May of 2006, was about a murder that took place in the Louvre in France. There were clues in all of Da Vinci paintings throughout the museum. These clues lead to a discovery of a religious mystery that has been protected and kept hidden for two thousand years. This throws Robert Langdon and the victim’s granddaughter into a bizarre murder and crazy mystery, Not only is this movie a good movie and an interesting mystery to watch. But I can also connect what I’ve learned in sacred geometry to this movie in many aspects. One of the first examples of something I connected to our class, sacred geometry, was the shape of the museum that the dead body was found. The building that the body was found in was the Louvre museum. The Louvre museum is located in Paris, France and was established in 1793. In front of the actual museum there is something that is known as the Louvre pyramid. The Louvre pyramid is a large glass and metal pyramid surrounded by three smaller pyramids. The large pyramid serves as the entrance to the Louvre museum and was opened in 1989. The reason that I can connect this to our course in sacred geometry is the actually structure of the pyramid. There are many small triangles on it, which are also known as the triad. The triad is a three-sided shape and also is known as the first and oldest number. Also this is a pyramid and has many pyramids throughout it. The pyramid is something that we talked about in class to......

Words: 950 - Pages: 4

Premium Essay

Leonardo Da Vinci and Michelangelo

...virtuosity. Although he always considered himself a Florentine, Michelangelo lived most of his life in Rome, where he died in 1564, at age 88.” Michelangelo – Biography | Beauty of Concrete. (n.d.). “Born on April 15, 1452, in Vinci, Italy, Leonardo da Vinci was the epitome of a “Renaissance man.” Possessor of a curious mind and keen intellect, da Vinci studied the laws of science and nature, which greatly informed his work as a painter, sculptor, architect, inventor, military engineer and draftsman. Leonardo died on May 2, 1519 in Cloux, France.” Leonardo da Vinci (1452–1519) | Essay | Heilbrunn Timeline of ... (n.d.) Leonardo and Michelangelo left us artworks, some of which were destroyed or lost and other unfinished, but all equally beautiful and ahead of their time. These great men were not just artists, but innovators as well. Leonardo Da Vinci came up with the idea of building a helicopter and Michelangelo designed buildings while writing poems for his beloved. Even though they disliked each other, they were very much alike. They both were unpopular among the people until their last years of life because their behavior was considered to be strange. However, they have been praised ever since and their work is still admired. References: Leonardo da Vinci (1452–1519) | Essay | Heilbrunn Timeline of ... (n.d.). Retrieved from http://www.metmuseum.org/TOAH/hd/leon/hd_leon.htm Michelangelo – Biography | Beauty Of Concrete. (n.d.). Retrieved from......

Words: 307 - Pages: 2

Premium Essay

Leonardo Da Vinci

...LEORNADO DA VINCI AND HIS ART [pic] His early childhood Leonardo da Vinci is usually regarded as an artistic genius who possessed great ability in art and understanding of the human physical features and natural sciences as depicted in his art. Leonardo da Vinci was also an accomplished musician and scientist. No other artist of his generation had such exceptional ability and left behind such a wealth of graphic work. He was somehow controversial and as a young man he was accused of being a homosexual (Frank Zöllner 2002 p.7). However even though most of his works were of exceptional quality he had a tendency of not finishing his works and sometimes fled due to social problems. Leonardo da Vinci was born in 15th April 1452 in the village of Tuscan in Florence (Leonardo 2002 p 3). He was the son of ser piero da Vinci, a young lawyer and Caterina. He was of noble origin form his mother’s side (Leonardo 2002 p 4). His mother bestowed upon him not only the beauty of his person but also very many other gifts that placed him high above ordinary people. It is said that he was somehow a genius and usually solved with ease whatever he put his mind to (Leonardo 2002 p 4). When he was still young he enrolled in the study of very many different things but he usually abandoned them once he had jut began to know them. One of the courses he studied was arithmetic and after a few months he had understood it so much that he used to come up with problems and difficulties......

Words: 2383 - Pages: 10

Premium Essay

Da Vinci

...Leonardo Da Vinci Leonardo di ser Piero da Vinci was an Italian Renaissance painter who was considered as a man of “unquenchable curiosity.” Leonardo was born on April 15, 1452 in Vinci, Italy (which is outside of Florence, Italy). Da Vinci was the son of Ser Piero and a peasant girl, Caterina. Leonardo’s father took custody of him a short time after his birth. His mother married someone else then moved. Eventually, they kept having children, but not with each other. Later on, Leonardo had seventeen half brothers and sisters. Growing up in his father’s home in Vinci, Leonardo had access to many scholarly texts. He was exposed to Italy’s rich painting community. When he was fifteen, his father sent him to a workshop in Florence. He demonstrated his amazing talent there. One of Leonardo’s first big breaks was to paint an angel in Verrocchio’s “Baptism of Christ.” Leonardo was so much better than Verrocchio that he decided to never paint again. He stayed at this workshop until 1477. In 1482, he entered the service of Duke of Milan while leaving Florence. He spent seventeen years in Milan, leaving after Duke Sforza’s fall from power in 1499. During this time, Leonardo reached different height of artistic achievements. The Duke kept Leonardo busy painting and sculpting and designing court festivals, but at the same time he had to work on designing weapons and machinery. From 1485 to 1490, Leonardo began to study on a large variety of subjects. Some of them were......

Words: 696 - Pages: 3

Free Essay

Leonardo Da Vinci

...Leonardo Da Vinci lived during the Renaissance in the 14th century. He was known as a painter, sculptor, architect, engineer, and scientist. His influences in the society and his inventions have become so significant that even in today’s world; we are still wondering about him and using the same technologies he had foreseen more than 500 years ago. A self-taught genius, who lived life through experiences, and experiences are the focal points of his entire life. With the help of two simple tools, a notebook and a pen, Leonardo was able to carry out the evolution of nature, art, technology, and humanism in details through sketches and writings. Ultimately, his notebook has changed humankind from the way we think, see, and judge to the awareness of our freedom forever. Leonardo Da Vinci was born on Saturday, April 15, 1452 at 10:30 P.M. in a small town of Vinci. Because Leonardo’s mother and father were never married, he was disqualified from membership in the Guild of Notaries. Thus, Leonardo was ineligible in the footsteps of his father, an accountant. was artist of the Renaissance (the period of Western European history stretching from the early 14th century to the mid to late 16th century),. His deep love for nature, knowledge, research and experience, was the central reason of both his artistic and scientific accomplishments. " Though I have no power to quote from authors as they do I shall rely on a bigger and more worthy thing-on experience."{The Notebooks of Leonardo......

Words: 1921 - Pages: 8

Premium Essay

Da Vinci

...Leonardo Da Vinci was born on April 14, 1452 in the town of Vinci near Florence Italy. He kept the name of his town for his last name. He lived during the fifteenth century, a period when the people of Europe were becoming interested in art. This period of time was known as the Renaissance period. Leonardo Da Vinci was very talented. He was a great artist, but he became famous because he was able to do so many other things. He was an architect, a musician, inventor, sculptor, scientist, and mathematician. His artistic talent revealed its self early in his life. When he was about 15 years old Leonardo's father took him to Florence Italy, to train as a painter and sculptor in the studio of Andrea del Verroccho. He studied with this master until the age of twenty five. At this point, he set up his own business and was famous for being a painter and a man of science. As a scientist, he observed everything he could in nature. Leonardo used what he learned from nature and science to make his paintings look real. He drew and took many notes of what he observed. His notes were written backwards, probably because he didn't want people to read about his discoveries and observations. In order to read Leonardo's notes, one has to hold them up to a mirror. In 1472 he entered a painters' guild. His earliest extensive works date back to this time. In 1482 Da Vinci worked for Duke Lodovico Sforza in Milan for 18 years. He fulfilled the position as court artist, but also worked as an engineer...

Words: 3302 - Pages: 14