Cloacking

In: Social Issues

Submitted By houlberg123
Words 297
Pages 2
Cannabis indica omfatter angiveligt oprindelige sorter fra Afghanistan, Marokko og Tibet. Indica-sorterne bliver i disse dele af verdenen brugt til at producere hashish, muligvis fordi Indica planten er lav, ca. 30–200 cm. C. indica er fra naturens hånd en en-årig plante, men den kan som alle Cannabis kemotyper overleve mange år og opnå uhyrlige størrelser via manipulation med fotoperioden, uden at gå i blomst vel at mærke. Bladene på planten sidder tæt og er ofte mere mørkegrønne, brede og groft takkede end Cannabis sativa blade. C. indica blomsterne sidder i nogle mere samlede og større, federe skud. Planternes blomst har en meget stærk, krydret og kraftig duft. Planten går hurtigere i blomst end C. sativa fordi fotoperioden i dele af verden kategoriseret som oprindelsesregioner for C. indica er kortere. Planten skal altså med andre ord skynde sig mere i disse dele af verdenen. Cannabis indica's evne til at producere langt flere glandulære trichomer (mikroskopiske kirtler indeholdende psykoaktive- og aromatiske kemiske forbindelser, der dækker den blomstrende hunplante) end Cannabis sativa eller C. ruderalis. Dette er forbundet med dens evne til at give en forøget produktion af hashish, som er de opsamlede, sammenpressede glandulære trichomer i titusind-, måske endda millionvis. Dog indeholder disse sorter ofte mindre mængder af Tetrahydrocannabinol (THC'er) og større mængder af CBD'er, CBN'er og CBC'er (sløvende forbindelser, som antages at indgå som byggeklodser for THC'er i Cannabinoid-syntesen) end C. sativa-dominante sorter. Dette skyldes, at C. indica plantens anatomi er langt mere tæt og "lukket" (høj densitet) i sit vækstmønster. Det medfører, at kirtler dybt inde i topskud (hunlige blomsterstande) ikke belyses med tilstrækkelige mængder af uv-a og -b stråling, som er katalysatoren for at THC'er kan dannes gennem cannabinoid-syntesen inde i…...

Similar Documents

Seo (Search Engine Optimization) [Spanish]

...(penaliza link stuffing y la sobre optimización del anchor text), Cassandra, Esmeralda, Boston, Dominic.  2004: Se lanza Facebook. Google Local. Rand Fishkin lanza SEOMOZ, una de las principales páginas de referencia en lo que se refiere a SEO.  2005: Se lanza Google Analytics, herramienta de medición de visitas de Google. Entre las actualizaciones de Google se busca la eliminación de duplicados, lucha contra el link-building, fin de la era de los meta-tags. La optimización de los enlaces, con la creación además del tag nofollow.  2006: Se introduce el sitemap, como el índice de páginas de tu sitio web. Se lanza twitter, google compra youtube, se lanza Live Search. En su lucha contra el WebSpam, Google penaliza webs por cloacking (mostrar diferente al usuario y al robot).  2007: Gracias a blogger y a wordpress los blogs se popularizan y comienzan a ser útiles para SEO, pues otorgan muchos enlaces y mucho contenido. Se introduce la universal search. Se devalúan los subdominios.  2008: La búsqueda predictiva, Google Suggests, se comienza a utilizar, y los SEO lo ven como una oportunidad más para la búsqueda palabras clave relevantes, añadiendo a la herramienta de palabras relevantes de Adwords. 9  2009: Link-baiting se vuelve generalizado, Bing remplaza msn search. Nuevo tag canonical. Comienzan a introducirse resultados de redes sociales. Real-time search (incluyendo twitter). Actualización Caffeine: Afecta al índice de google,......

Words: 7626 - Pages: 31