Free Essay

Boekverslag Multatuli

In: Business and Management

Submitted By wytmaster1
Words 3511
Pages 15
Jesse Faber
V6C

Titelbeschrijving

Harry Mulisch, Ontdekking van de hemel, de bezige bij Amsterdam, 1e druk 1992 , 901 bladzijden
De eerste reactie achteraf.

|niet |een beetje|Erg|
Spannend||x||
Meeslepend| | |x|
Ontroerend|| x||
Grappig|x| | |
Realistisch| |x||
Fantasierijk|| | x|
Interessant|| |x|
Origineel| | |x|
Goed te begrijpen| |x||
Optimistisch|| x| |
Goed geschreven| || x| · Dit werk heeft mij aan het denken gezet. nee/ ja over. Alle aspecten van het leven, omdat het een combinatie is van: religie, vriendschap, historie
· Dit werk spreekt mij wel/niet aan, omdat het een goed verhaal is met tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen en prachtige dialogen.

Zes aandachtspunten
1 Aandachtspunt: Structuur
Reden van mijn keuze: Het boek heeft een opvallende structuur. Het boek begint met een proloog en eindigt met een epiloog. Het boek is volledig chronologisch verteld met uitzondering van de intermezzo's van de engelen en hun chef. De titel's van het hoodstukken vallen ook op, na het hoofdstuk snap je de titel en de titel dan vaak in een woord de strekking van het hoofdstuk weer. Het opvallende aspect zit hem in de stukjes die worden verteld door de engelen.Hierin wordt al aagegevn waar het verhaal op uit draait.Zo komt bijvoorbeeld in het proloog al aan bod dat ze een nieuwe messias willen creeren.Zoals ook wordt aangegeven op bladzijde 9 "Dat wij in ons Oneindige Licht een Vonk hebben voor elke mogelijke combinatie van een zaadcel en een eicel"

2 Aandachtspunt: De titel; Ontdekkinge van de hemel
Reden van mijn keuze:
Ik wil het hier over hebben, omdat het zowel letterlijk als figuurlijk in het boek voor. Ten eerste is Max sterrekundige die het heelal bestudeerd. Max staat uiteindelijk op het punt om de hemel te ontdekken, letterlijke verwijzing naar de titel. Dit staat teevens symbool voor de drang van de mensheid om alles maar te willen ontdekken en te weten. Door deze moderniserings drang raakt de mens steeds meer verwijdert van het ware geloof. Daarom willen de engelen de tien geboden terug halen naar de hemel, om het verbond met de mens te beindigen.
3 Aandachtspunt: De vriendschap tussen Onno en Max Reden van mijn keuze: Om te beginnen heb ik al een fascinatie voor de levenstijl van Max, hier tegenover staat de levenstijl van Onno. Het leuke van vriendschap vind ik het intellectuele steekspel wanneer ze met elkaar praten. Hierin slaan ze elkaar om de oren met historische en religeuse feiten en idëen.

4 Aandachtspunt: De Personages uit het boek:
Reden van mijn keuze:
Ik wil het over de personages hebben, omdat Quinten speciaal mijn aandacht getrokken heeft. Je merkt dat Quinten een speciaal kind is, aller eerst in hoe hij zich gedraagt als hij nog thuis woont. Hij heef buitegewone intresses voor een kind van zijn leeftijd. Later, omat hij in z'n eentje op jonge leeftijd op zoek gaat naar zijn vader. Daarnaast heeft hij buitengewone dromen en obsessies.

5 Aandachtspunt: De Het totale boek van het boek.
Reden van mijn keuze:
Ik wil toch een aandachtspunt gebruiken om aan tegen hoe mooi ik het boek vond. Tijdens het lezen van het boek, werd ik geraakt door het boek, door de prachtige verschijdenheid van onderwerpen. Ik vind het niet alleen een vermakelijk verhaal, ik vind het veel meer dan dat. Ik vind het een een verzamel werk van verschillende historische en religieuse onderwerpen die mij intrigeren. Dit in combinatie met het eloquente taalgebruik maakt het een prachtig boek. Ik zou het kunnen verwoorden als de intelectuele bijbel. Het zou het basiswerk van elke school moeten zijn, om de eruditie van de leerling te verhogen.

6 Aandachtspunt: De Tijdsduur
Reden van mijn keuze:
Al in het begin van het boek wordt duidelijk dat de engelen de juiste messias willen creëren. Dit proberen ze te doen door de juisten mensen samen te brengen, en bepaalde gebeurtenissen laten beleven. Je ziet gehele productie proces, waaruit uiteindelijk Quinten de verlosser ontstaat.
Recensie:
'Het boek is ook te lang. Complete hoofdstukken kunnen eruit zonder dat de plot eronder lijdt'.
Ik ben het hier niet mee eens, want ik vind zoals al eerder aangegeven dit een een prachtig verzamelwerk van verschillende onderwerpen. En ik vind niet dat je deze onderwerpen naar voren kunt brengen in minder pagina's, zonder dat de verhaal lijn er onder lijdt. Het is juist mooi dat verschillende details zo uitgebreid behandelt worden.

'Als vandaag de dag een boek zou worden gepubliceerd waarin de liefde wordt gepresenteerd als de oplossing voor alle levensvragen, zou het waarschijnlijk worden weggehoond'
Hier suggereerd de schrijver dat tegenwoordig de technologische ontwikkelingen wel de oplossingen bieden. Dit integenstelling tot het boek, waarin liefde als de oplossinge wordt gepredict. Voor mij symboliseren de tien geboden de liefde. Met het weghalen van de tien geboden stelt Harry Mulisch dat er geen liefde meer is op aarde. Net als de schrijver zie ik de liefde wel als de oplssing voor de wereldse problemen. We slaan veel te ver door in onze zucht naar technolgische ontwikkeling en modernisatie. Het materialistische neemt de overhand. Mensen raken steeds meer van elkaar vervreemd en daarom bevinden wij ons nu op een sociaal diept te punt. We moeten terug naar de tijd waarin wel elkaar weer liefhebben en dus de tien geboden volgen. En weer domweg kunnen geloven in iets boven natuurlijks.
'Vóór De ontdekking van de hemel moet ik dus zeggen dat het boek op meer dan één wijze kan worden gelezen en méér is dan een hyperintellectuele constructie'.
Hier ben ik het mee eens. Ik als beginnende lezer heb nog niet de kwaliteiten om het boek helemaal te doorgronden, maar kan al wel zien dat het boek multi interpertabel is. Je ziet dat het boek doordrengt van de motieven, wij kunnen die nog niet helemaal duiden, maar overal zit een diepere betekenis achter. Achter raaf van Onno zitten bijvoorbeeld meerdere betekenissen. De raaf gaat mee met de hemelvaart van Quinten. In de bijbel gaat er ook een raaf mee met de hemelvaart van Elia. De raaf heet ook Edgar. Wat refereert naar 'the raven' van Edgar Allen Poe. Zo zie ik ook in dat de reis naar Cuba veel symboliseert, dit heb ik nog niet helemaal uitgedokterd. Zo zijn er meerdere voorbeelden en hoe vaker je het leest hoe meer je ontdekt in het boek.

De ontdekking van de hemel
Ik las De ontdekking van de hemel voor het eerst in 1997. Het boek stelde me teleur. Daarom was ik blij dat Recensieweb me de gelegenheid bood het boek te bespreken, zodat ik eens haarfijn kon uitleggen wat er allemaal niet aan deugde. Dat ik me nog eens door die negenhonderd pagina’s miserabele ellende moest worstelen, nam ik op de koop toe. Maar andermaal stelde het boek me teleur: bij nader inzien was het niet zo slecht als ik hoopte.
Laat vooropstaan dat er inderdaad nogal wat schort aan De ontdekking van de hemel. Misschien kan ik dat het beste uitleggen langs een omweg. Als vandaag de dag een boek zou worden gepubliceerd waarin de liefde wordt gepresenteerd als de oplossing voor alle levensvragen, zou het waarschijnlijk worden weggehoond, hoewel dit nog niet eens zo heel lang geleden een vrij normale opvatting was die ook in romans is terug te vinden (bijv. in Vestdijks De dokter en het lichte meisje, 1951). Dat waren de jaren vijftig. Mulisch’ thematiek is nog veel ouder: de onttovering van de wereld, een concept dat al door Max Weber (1864-1920) is ontwikkeld en door Mulisch mooi wordt samengevat als ‘Met elk nieuw technisch ding is het menselijk leven automatisch zinlozer geworden’.

Een verfrissend nieuwe visie op het menselijk leven is dat niet, en Mulisch wordt hier en daar zelfs hysterisch als hij die oubollige thematiek presenteert, bijvoorbeeld als hij rept van ‘het technologisch-luciferische kwaad’. De stelling (op blz.434) dat met Galilei en Descartes ‘de heilloze weg naar Auschwitz en Hiroshima … definitief was betreden’ is ronduit smakeloos. Akkoord, het is niet Mulisch die dit zegt maar een cherubijn, maar omdat het verwoordingen zijn van het hoofdthema, neem ik aan dat de schrijver hier zijn eigen mening geeft.

Het boek is ook te lang. Complete hoofdstukken kunnen eruit zonder dat de plot eronder lijdt. ‘De stenen van Rome’ biedt een cursus jodendom-voor-beginners en ‘Het midden van het midden’ biedt nog meer middelbare-schoolstof. Ook op microniveau zit er veel herhaling in. Als Max Delius ontdekt dat hij een kind heeft verwekt bij de vriendin van zijn beste vriend Onno Quist, maakt de dialoog de lezer voldoende duidelijk dat Max daarvan schrikt. Mulisch voegt daaraan nog toe dat Max zich onpasselijk voelt worden, pips ziet, in paniek raakt, trillende handen heeft en zijn gedachten moet ordenen. Dat is wat teveel van het goede.

Wonderlijk is ook de rol van de muziek. Max en Onno houden van klassieke muziek en hun vriendin Ada is celliste. De engel die het verhaal vertelt, voegt daar nog de Beatles en de Stones aan toe, maar recenter materiaal ontbreekt. Dat leidt tot het onbevredigende contrast dat terwijl Max, Ada en Onno leven in een wereld vol muziek, hun zoon Quinten nog geen mopje van Madonna of Prince mag horen.

Kortom, er rammelt wel het een en ander aan De ontdekking van de hemel. Tien jaar geleden zou ik het bovenstaande hebben kunnen schrijven, en ik zie geen reden erop terug te komen. Dat herlezing van Mulisch’ roman een positiever oordeel oplevert, heeft ermee te maken dat het boek twee vertelniveaus heeft.

In 1997 lette ik vooral op het kosmische drama, de eigenlijke plot: hoe zou de engel erin slagen zijn missie te vervullen? Maar er is een tweede niveau van gewone mensen die de speelbal zijn van de engel. Herlezend, en minder geïnteresseerd in de al bekende afloop, ging mijn aandacht als vanzelf naar het tweede niveau, en realiseerde ik me pas goed hoe verlaten Onno achterblijft: hij heeft in de loop van het verhaal al afscheid moeten nemen van zijn beste vriend, zijn echtgenote, een latere geliefde, zijn passie voor dode talen en zijn loopbaan, en aan het einde verliest hij ook zijn zoon. Bovendien wordt hij ook nog geconfronteerd met de vraag of die zoon zijn zoon wel is en of zijn vriendschap met Max wel zo diep ging als hij altijd heeft gedacht. Ik had medelijden met die sympathieke brompot. Vóór De ontdekking van de hemel moet ik dus zeggen dat het boek op meer dan één wijze kan worden gelezen en méér is dan een hyperintellectuele constructie.

Toch kan ik niet concluderen dat het een echt goede roman is. Daarvoor springen de gebreken te veel in het oog. Mulisch heeft betere boeken geschreven, zoals Het stenen bruidsbed en De zaak 40/61. De ontdekking van de hemel blijft een overschatte roman, maar wel een heel onderhoudende en bij tijd en wijle zelfs ontroerende.

http://mainzerbeobachter.wordpress.com/2011/07/15/de-ontdekking-van-de-hemel/

B: Samenvatting en analyse

Samenvatting

Eerste deel
Het begin van het begin
In de proloog vertelt een soort engel aan een andere engel, in een hogere rang, hoe hij de opdracht van ‘de Chef’ om het testimonium terug te brengen heeft volbracht. Ze noemen een hele stamboom op, want ze hebben de juiste chromosoomsamenstelling nodig voor de persoon die op aarde de opdracht kan vervullen. Dan begint het echte verhaal bij Onno Quist, een taaldeskundige. Na een ruzie met z’n familie op zijn vaders verjaardag, gaat Onno liftend terug naar Amsterdam, waar hij woont. De man die hem meeneemt heet Max Delius, hij werkt bij de sterrenwacht. Ze raken aan de praat en raken al snel heel goed bevriend. Max is een vrouwenversierder en Onno heeft een vriendin, Helga. Door de hechte vriendschap tussen Max en Onno gaat de relatie van Onno kapot. Max daarentegen loopt een meisje tegen het lijf, Ada, een celliste. Voor het eerst in z’n leven is hij bereid monogaam te worden.

Max zijn moeder was een Jodin en is omgekomen in een concentratiekamp; ze was aangegeven door haar eigen ex (Max’ vader dus) die bij de SS zat. Max is opgevoed door pleegouders en weet weinig van z’n echte ouders. Hij gaat naar Berlijn en Polen om te proberen zijn verleden achter zich te laten.
Het gaat uit met Ada en zij krijgt een relatie met Onno, ze gaan samenwonen. Als Max terugkomt is hij al snel gewend aan de nieuwe verhoudingen. Ada en haar collega Bruno moeten een concert geven in Havana op Cuba.
Max en Onno worden hiervoor uitgenodigd. Tegelijkertijd heeft op Cuba een geheime, uiterst communistische, conferentie plaats. Max en Onno worden aangezien voor mensen die daar moeten zijn en worden in een heel chique hotel ondergebracht.
De laatste nacht op Cuba bedriegt Onno Ada met een Cubaanse vrouw. Ada gaat echter diezelfde nacht vreemd met Max.

Tweede deel
Het einde van het begin
Terug in Nederland blijkt Ada zwanger te zijn. Onno vermoedt niet dat het van Max kan zijn, want die laatste nacht hadden Onno en Ada ook nog de liefde bedreven. Onno is tot z’n eigen verbazing heel blij dat hij een kind krijgt en wil trouwen. Na de bruiloft willen Max en Onno de dag vieren dat ze elkaar ontmoet hebben, maar Onno wil Ada wel meenemen. Ze vieren het in Drenthe, waar Max werkt. Als Ada een telefoontje krijgt dat haar vader een hartaanval heeft gekregen, gaat het drietal onmiddellijk op weg. Ze komen in een gigantisch noodweer terecht en als er een omgewaaide boom op de weg ligt gaan Max en Onno uit de auto om te kijken. Dan valt er een boom op de auto. Ada raakt in coma, het kind kan echter wel nog gewoon geboren worden als het daarvoor tijd is. Als Max het nieuws vertelt aan Ada’s moeder, Sophia, blijft hij bij haar logeren. ‘s Nachts kruipt ze bij hem in bed en dan verandert de koelbloedige vrouw in een vrouw met een onstuimig verlangen naar seks, die Max, vrouwenliefhebber als hij nu eenmaal is, niet kan weerstaan.
Onno kan niet in zijn eentje voor het kind gaan zorgen, maar weet geen goed alternatief, ondanks verschillende aanboden van familie om de zorg voor het kind over te nemen. Max krijgt het idee om samen met Sophia voor het kind te zorgen. Sophia zelf ziet dit idee ook wel zitten, evenals Onno. Max huurt een appartement in een kasteel , Groot Rechteren, waar veel intellectuele mensen wonen. Tegen de tijd dat het kind, Quinten, wordt geboren, is alles helemaal in orde.

Derde deel
Het begin van het einde
Quinten blijkt een heel bijzonder kind te zijn. Naast zijn wonderschone uiterlijk met z’n bijzondere blauwe ogen, huilt hij nooit. Als Quinten drie jaar wordt neemt hij Onno mee naar het graf van een paard, waar een obelisk op staat en zegt hij tegen Onno, die hij zelden ziet, z’n eerste woordje: Obelisk. Naarmate Quinten ouder wordt, wordt hij steeds onbegrijpelijker voor de buitenwereld. Als hij zeven is bezoekt hij voor het eerst z’n moeder die nog steeds in coma ligt. Na deze ontmoeting krijgt hij een droom over een Burcht, die maandelijks terugkeert.
Bij meneer Themaat, één van de andere bewoners van Groot Rechteren, leest hij in de dikke boeken over architectuur. Gebouwen uit de oudheid lijken soms op de burcht en hij verzameld alle gelijkenissen in een doos met de opschrift ‘Quintens droom’ in het Latijn: ‘Somnium Quinti’.
Onno is inmiddels minister geworden, maar wordt weer ontslagen vanwege de conferentie op Cuba waaraan hij deelgenomen had. Op de dag dat hij ontslagen wordt krijgt hij te horen dat Helga, inmiddels weer zijn vriendin, overleden is. Ze is bij een overval om het leven gekomen. Onno schrijft Quinten, Max en Sophia een brief en ‘verdwijnt dan van de aardbol’. Onno’s vertrek is ook het einde van het verblijf op Groot Rechteren. De Baron (verhuurder) sterft en laat Quinten veertigduizend gulden na. De volgende verhuurders gaan steeds failliet. Uiteindelijk komt er een huurder die iedereen weg wil hebben. Eén voor één vertrekken de bewoners, weggepest als het ware.
Als Max op het punt staat te ontdekken dat er meer is buiten het universum, eigenlijk op het punt staat de hemel te ontdekken, wordt hij getroffen door een meteoriet (gezonden door de engel, die deze ontdekking wil voorkomen).
Als Quinten 17 wordt besluit hij z’n vader te gaan zoeken, ondanks het feit dat deze hem had geschreven dat Quinten hem niet moet gaan zoeken, aangezien hij hem toch niet zal vinden. Hij weet niet waar hij moet beginnen met zoeken en hij gaat naar de advocaat van zijn vader die zou weten waar hij zit. Deze heeft echter een beroepsgeheim en weet bovendien slechts heel vaag hoe hij Onno zou kunnen bereiken, meer niet. Met de veertigduizend gulden die hij heeft geërfd reist Quinten per trein naar Italië om de bouwwerken die op de burcht lijken in het echt te bezichtigen, hij weet namelijk absoluut niet waar z’n vader zou kunnen zijn, maar moet toch ergens beginnen.

Vierde deel
Het einde van het einde
De engel stuurt een raaf naar Onno, zodat hij niet helemaal van de wereld losraakt en een volledige kluizenaar wordt. Hij woont in Rome. Quinten reist ondertussen door Italië en krijgt in elke plaats waar hij komt te maken met vervelende mensen, waardoor hij overal weer wegvlucht en op deze manier uiteindelijk in Rome terechtkomt. Onno en Quinten ontmoeten elkaar door louter toeval. Op dat moment vliegt de raaf weg. Quinten blijft bij Onno logeren en Onno laat zijn zoon het mooie Rome zien. Na een lange zoektocht komt Quinten erachter dat in het Sancta Sanctorum de Tien Geboden zouden moeten liggen. Onno vindt dit echter onzin. Om het te bewijzen wil Quinten inbreken. Onno laat zich overhalen en na een gedegen voorbereiding laten ze zich insluiten. Als ze uiteindelijk bij het altaar zijn gekomen blijkt het leeg te zijn. Quinten wil echter nog eens goed kijken en vindt de stenen dan onder het altaar in een spleet. Zonder er goed naar te kijken, stoppen ze de stenen in een koffer en willen weggaan. In zijn haast vergeet Onno echter z’n wandelstok mee terug te brengen uit het streng beveiligde gedeelte. Ze wachten tot de volgende ochtend en vertellen de pater dat ze in slaap zijn gevallen. Daarna vluchten ze zo snel mogelijk naar het vliegveld om op het eerste, het beste vliegtuig te stappen, want ze zijn bang om vervolgd te worden. De vlucht gaat naar Israël. Daar zien ze in het nieuws op de televisie dat men denkt dat Onno’s stok de staf van Mozes is, waarmee hij water uit de rots heeft geslagen, met als bewijs de handgreep van een slangenkop. In Israël checken ze in in een hotel midden in de stad. De koffer met de stenen stoppen ze in een kluis in datzelfde hotel. Samen gaan ze Israël bekijken. Terug op hun kamers gebeurt er iets vreemds met Quinten: alles wordt plotseling stil en hij kijkt uit het raam. Er komt een raaf aangevlogen. Buiten is geen sterveling te bekennen. De raaf wijst Quinten de weg. Als hij z’n hotelkamer uitgaat is hij in de burcht uit z’n droom. Hij pakt de stenen en de raaf wijst hem verder de weg. Als hij bij de Gouden Poort komt, komt er een paard aan. Hij klimt op het paard en rijdt weg, met de raaf op z’n schouder. Hij wordt naar de poort gebracht. Als Quinten in het middelpunt van de Kettingkapel staat, gebeurt het: de grauwe laag die om de stenen heen zit smelt eraf en er komen saffieren platen in de kleur van Quintens ogen met letters van licht tevoorschijn. De stenen worden hem te zwaar en hij laat ze vallen. De stenen vallen uiteen en de letters fladderen als vlinders weg. Quinten probeert tevergeefs de letters te pakken en holt erachteraan. Dan zijn er allemaal vrouwen gekleed in het wit die allemaal Ada, zijn moeder zijn. Hiermee eindigt de rol van Quinten: hij heeft zijn taak volbracht en wordt opgenomen in de hemel.
Geef jezelf een upgrade! Scholieren.com organiseert komende meivakantie een vakantiecursus programmeren voor beginners en gevorderden. Op landgoed Préau in Frankrijk! Check het uit.

Onno is er ondertussen achter gekomen dat hij misschien niet de echte vader van Quinten is, naar aanleiding van een ontmoeting met een vrouw met dezelfde bijzondere kleur ogen als Quinten die precies op de moeder van Max lijkt zoals hij haar op de foto heeft gezien en die bovendien een nummer van een concentratiekamp op haar arm heeft staan. Onno wil bij Quinten informeren. Als hij een lege kamer vindt met de kleren van Quinten op de grond en ontdekt dat de Stenen Tafelen zijn verdwenen, beseft Onno dat er iets heel vreemds moet zijn gebeurd. Hij belt Sophia op en zij vertelt dat Ada zojuist is gecremeerd, tegelijk met de verdwijning van Quinten. Onno krijgt op dat moment een beroerte. Dan gaat het verhaal weer over naar de engelen. Ze vertellen dat de Chef zich heeft teruggetrokken en alle hoop op redding van de mensheid heeft opgegeven. Vanaf dat moment ligt het lot van de mensheid in handen van Lucifer.…...

Similar Documents

Free Essay

Het Succes Van Adam Mickiewicz’ Pan Tadeusz

...werk met een duidelijke nationalistische ondertoon. Ook de periode waarin het boek uit is gekomen heeft invloed gehad op het succes. Na de afronding van de vete tussen de families Horeszko en Soplica breekt de oorlog tegen Rusland uit in Pan Tadeusz. Iedereen is vol goede moed en overtuigd dat ze gaan winnen. In werkelijkheid is dit niet het geval en zullen de opstanden van 1830 en 1863 mislukken. Toch is een invloedrijk werk als Pan Tadeusz een goede herinnering waar ze voor aan het vechten waren. Zoals Tom Eekman geschreven heeft is Pan Tadeusz een kunstwerk dat aan geen bepaalde periode of school gebonden is en behoort het tot de tijdeloze meesterwerken van de Europese literatuur. Bibliografie Elsenaar, L. A., Mickiewicz: de Multatuli van Polen, Uitgeverij Mantis, 24 juni 2007 Hosking, G. en Schöpflin, G., Myths and Nationhood, London: Hurst 1997 Koropeckyj, R., ‘Narrative and Social Drama in Adam Mickiewicz’s Pan Tadeusz’, Slavonic and East European Review, nr. 76 (1998) Mickiewicz, A. en Eekman, T., Heer Tadeusz of de laatste strooptocht in Litouwen: een adelhistorie uit 1811-1812 in verzen, in twaalf boeken (1934), Amsterdam: M Bondi 2003 Milosz, C. Adam Mickiewicz, Russian Revieuw, vol. 14 nr. 4 (1955), pp. 322-331 Noyes, G. R., Pan Tadeusz or the last foray in Lithuania, A story of life among Polish gentlefolk in the years 1811 and 1812 in twelve books, London: J. M. Dent and Sons LTD. 1917 Vos, L., De Strijd van de Witte Adelaar,......

Words: 2017 - Pages: 9

Free Essay

Ja Ja

...regel in een column niet gerealiseerd kan worden. Hoewel essays soms gepubliceerd worden in dag- en weekbladen, onderscheidt het genre zich duidelijk van de journalistiek doordat het niet gericht is op de actualiteit van de dag; juist de reflecterende geest die er zich in weerspiegelt maakt er de waarde van uit, ook op langere termijn. Een essay kan een korte tekst zijn of de lengte hebben van een volledig boek (zoals dat bijvoorbeeld het geval was met Alexander Popes An Essay on Criticism (1711) of John Lockes An Essay Concerning Human Understanding (1690)), of kan zelfs meer delen omvatten zoals Popes An Essay on Man (1733-1734). De grondleggers van het genre zijn Michel de Montaigne en Francis Bacon. Essayisten In Nederland zijn Multatuli, Edgar du Perron, Menno ter Braak, H.A. Gomperts, Rudy Kousbroek, Piet Meeuse, Karel van het Reve en Joost Zwagerman auteurs die zich op het essay hebben toegelegd. Voor het genre is in Nederland de Jan Hanlo Essayprijs in het leven geroepen. Bekende essayisten uit België zijn Tom Lanoye, Dirk van Bastelaere, Toon Brouwers, Patricia De Martelaere, Hugo De Ridder, Yves Desmet, Stefan Hertmans, Geert van Istendael, Pierre Ryckmans en Max Wildiers. Binnen de Surinaamse letteren waren Rudi Kross en Anil Ramdas vertegenwoordigers van het genre. Citaat "Waar de wetenschap haar uitspraken het liefst met een haast oudtestamentische gestrengheid doet, lijkt het essay steeds voor de omweg te kiezen door historische dimensie te......

Words: 460 - Pages: 2

Free Essay

Boekverslag

...boek Boekverslag 2 Door: Maxim van Oort Klas: H4a 1) Auteur: Vonne van der Meer Titel: Take 7 Eerste uitgave: 30 maart 2007 Aantal bladzijdes: 141 Ik had het boek uit in de vakantie op 5 mei 2011 2) De belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal zijn: 1. Lars komt op het idee om in het verlaten dorpje Los Baños de Calderón, samen met zijn vrienden, een nepfilm te maken. 2. De burgermeester vertelt de verhalen over zijn dorp en hoe het was. Ook probeert hij Lars te verlijden om de film in zijn dorpje te maken. (de burgermeester weet niet dat de film nep is) 3. Het dorp komt tot leven dankzij de film. De inwoners geloven weer in de handel en het werk waarmee ze hun brood kunnen verdienen. De toeristen beginnen weer het dorp te bezoeken, zo ook het zwavelbad waar het dorp om bekend staat. 4. Het uit niets verdwijnen van Lars en zijn filmploeg. Ze hebben niks van zich laten horen en zelf na een half jaar is de rekening van het hotel, waar ze verbleven, nog steeds niet betaalt. 3a) De titel Take 7 is gekozen door de auteur omdat er in het verhaal een (nep)film wordt gemaakt en in films gaan de scènes soms niet goed en moeten ze over gedaan worden. In dit verhaal komt er zo’n filmbordje in voor dat er een scene 7 keer is overgedaan. Vandaar Take 7. b) Ik vind deze titel niet zo heel goed gekozen omdat je niet gelijk het beeld van het verhaal voor je hebt. Je weet bijvoorbeeld niet dat je met een nepfilm te maken hebt als je de titel leest maar......

Words: 1469 - Pages: 6

Free Essay

Lord of the Flies

...volgende ochtend een gesprek plaatsvind tussen Jack en Ralph, loopt dit uit tot een gevecht. Nadat Ralph | |het bos in is gevlucht, wordt de tweeling gevangengenomen en gaat Piggy door een van een heuvel afgerolde steen dood. De dag erna moet | |Ralph vluchten voor de dood, want ze willen hem namelijk vermoorden. Vlak voor dat Ralph wil opgeven, ziet hij een officier staan. Ze | |zijn gered en iedereen barst in tranen uit. | C Vorm Beschrijf voor alle onderstaande punten zo objectief mogelijk hoe het werk is geschreven en waaruit dat blijkt. Het zijn objectieve punten over de manier waarop het werk geschreven is. Gebruik het document ‘Boekverslag - extra informatie en literaire begrippen’ om te lezen hoe je onderstaande punten uit moet werken. | | |Uitwerking | |1 |verhaallijn(en) |Het boek is simpel geschreven, zonder bijkomst van nieuwe personen, plaatsen of | | | |verhaallijnen. Het gaat vanuit het oogpunt van Ralph | |2 |gebruik van tijdsvolgorde |Dit verhaal verloopt chronologisch. Van het begint tot het einde zijn er geen echte | | | |flashback, maar er zijn......

Words: 1574 - Pages: 7

Free Essay

Sefffie

...Verwerkingsopdracht Boek.   Deze opdracht bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Naam, Klas en datum van inlevering. 2. titel en schrijver van het boek. 3. verwerkingsopdracht (2 stuks, te kiezen uit onderstaande lijst) 4. boekverslag. Je kunt hiervoor dezelfde punten als bij Nederlands gebruiken. (Deze punten tref je hieronder nogmaals aan.) Lever je werk in via teletop in 1 document. Noem je document boek-naam-klas. Dus bijv. Boek-henk-h4q.   Verwerkingsopdrachten: In verwerkingsopdrachten laat je zien hoe het lezen van het boek jouw kijk op de schrijver of het onderwerp heeft beïnvloed en wat je ervan hebt geleerd. Vervolgens lezen we graag wat jij zelf van dit boek vond.   1. Kies een van de hoofdpersonen uit je boek. Houd een diepte-interview met deze persoon waarbij je vraagt naar motieven e.d. voor zijn/haar gedrag. Schrijf vragen en antwoorden zodanig uit in een A4'tje alsof het een verslag van een echt interview was. 2. Maak een top drie van de mooiste of de beste fragmenten uit je boek. Licht je top drie toe in een A4'tje. 3. Jouw boek is (misschien) ooit al eens verfilmd. Maak van wat jij het belangrijkste hoofdstuk van het boek vindt een filmscript. Geef daarbij zoveel mogelijk aanwijzingen voor de cameraman/vrouw. 4. Maak duidelijk wat de gevolgen voor dit verhaal zouden zijn als het zich op een andere plaats zou afspelen. 5. Schrijf een door jou gekozen gedeelte van het verhaal vanuit een ander vertelperspectief....

Words: 457 - Pages: 2

Free Essay

Bad Ass Upload

...[pic] Boekverslag ‘Joe Speedboot’ Rik Baken H5D Algemeen Auteur: Tommy Wieringa Titel: Joe Speedboot Druk: Eerste Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam, 2005 Jaar van eerste druk: 2005 Aantal pagina’s: 316 Motto Het motto van de roman luidt: “Er wordt gezegd dat de samoerai een tweevoudige Weg heeft van het penseel en het zwaard.” (Miyamoto Mushashi) Het motto keert ook terug in de twee grote delen van de roman: Penseel en Zwaard. Fransje Hermans is een grote bewonderaar van de samoerai en hij leest het boek van Miyamato Mishashi. Hij haalt diverse citaten aan uit het boek van de oude samoeraistrijder. Deze samoeraistrijder heeft in zijn leven geen enkel gevecht verloren.  In het deel Penseel tekent verteller Fransje alle gebeurtenissen in het dorp zo goed mogelijk op in de hoop er later profijt van te hebben. Hij wilde chroniqueur van zijn geboortedorp worden. Zijn droomvriendin PJ vraagt een keer of ze zijn dagboeken mag lezen: er is een hele wand vol met schriften in zijn kamer. Na de desillusie voor Tommy aan het eind van dit deel gaat hij in deel II de weg van het Zwaard op. Hij beschrijft geen gebeurtenissen meer op in zijn dagboeken, maar gaat zich als armworstelaar (de strijd,) ontwikkelen: de tweede weg van de samoerai: die van het zwaard. Genre  Zowel in de achterflaptekst als in de verschenen recensies wordt Joe Speedboot een ontwikkelingsroman genoemd. In dit soort romans wordt meestal de ontwikkeling van een hoofdfiguur in zijn jeugd of...

Words: 4167 - Pages: 17

Free Essay

Factors That Affects the Study Habits of Bachelor of Science in Information Technology Students of Neust

...The attitudes of both towards women or the natural environment, for example, can be explored. The lesson plan on American imperialism in the Philippines includes links to anti-imperialist speeches. See http://www.glencoe.com/sec/socialstudies/ushistory/tav2003/content.php4/381/5. |   | Document Exercise 9: Daily Life on Colonial Plantations |   | |   | | Indigo plantation, Tirhut, Bengal c. 1881. Note overseer's whip at extreme bottom right. From: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/ilnviews/indigotirhut.jpg. | |   | | |   |      Three works are often employed to lend insight into the conditions on colonial plantations: three by Europeans and one by a Vietnamese: Multatuli (the pen name of Eduard Douwes Dekker), author of Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company (a free e-book at http://www.gutenberg.org/etext/11024); Adam Hochschild's King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa (Boston: Houghton Mifflin, 1998), Edward Morel, a British journalist who wrote Red Rubber: The Story of the Rubber Trade Flourishing on the Congo in the Year of Grace 1906 (London: T. Fisher Unwin, 1906), his earlier (1903) The Black Man's Burden (excerpted at http://www.fordham.edu/halsall/mod/1903blackburden.html), and Tran Tu Binh's The Red Earth: A Vietnamese Memoir of Life on a Colonial Rubber Plantation (Athens. OH: Ohio University Center for International Studies......

Words: 53758 - Pages: 216

Free Essay

Example of Iso

...9001-2000 | PT. Perkebunan Nusantara III | Jl. Sri Batanghari No.2Medan 20122 - Indonesia | (061) 845 2244 | kandir@ptpn3.co.id | | 3. Electricity | Service - 2000ISO 9001-2000 | PT. PLN (Persero) | Jl. Listrik No.8Medan 20112 | (061) 414 3401 | www.pln.co.id | 4. Edi Mulia | 1. Transportation | Service – 2003ISO 9001-2000 | PT. Eka Sari Lorena Transport | Jl. Sisingamangaraja No.11 KM 7Medan | (061) 787 5139 | www.lorena-karina.com | | 2. Leasing Service | Service – 2008 ISO 9001 | PT. Adi Sarana Armada | Jl. Gatot Subroto No.198Medan | (061) 845 3636 | kandir@ptpn3.co.id | | 3. PORTA FEED Adv. Chemical Handling System & TRASAR System Monitoring Technology | Product – 2009ISO 9001-2008 | PT. Nalco | Kompleks Multatuli IndahBlok E, No.24Medan 20151 | (061) 7781 8296 | www.nalco.com | 5. Valentina Chiuputri | 1. Amide , Biodiesel , Commodities , Cooking Oil , Fatty Acid , Fatty Alcohol , Gylcerine , Household Products , Margarine & Shortening , MCT , Palm Wax Derivatives , Soap Noodles , Soap , Specialty Fats . | Product – 2004ISO 9001-2000 | PT. Musim Mas | Jl. KL yos sudarso KM 7,8 Tanjung Mulia - Medan 20241 North Sumatera | (061) 661 5511 | www.musimmas.com | | 2. Palm Products , Rubber , Cocoa , Tea , Oil Palm Seeds | Product – 2002ISO 9001-2000 | PT. PP London Sumatera Indonesia tbk | Jl. Ahmad yani no.2 Medan - 20111 North Sumatera | (061) 453 2300 | www.londonsumatra.com | 6. Evalin Tresia Chan | 1. Iron......

Words: 777 - Pages: 4

Free Essay

Hate Speach

...incentives 199; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 2. 947 Ziniti 2008 Berk Tech LJ 605-607; Romero 2006 Vniversitas 209-210; Kreimer 2006 University of Penn LR 27; Urban & Quilter 2006 Santa Clara Comp & High Tech LJ 638; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 2. 948 Kreimer 2006 University of Penn LR 31; Urban & Quilter 2006 Santa Clara Comp & High Tech LJ 637-638. 949 Tambini et al Codifying Cyberspace 275; Kreimer 2006 University of Penn LR 27-28; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 14; Self Regulation of Digital Media 45. 950 Tambini et al Codifying Cyberspace 275; Kreimer 2006 University of Penn LR 27-28, 65; Arehart 2007 The Yale LJ Pocket Part 45; Nas The Multatuli Project: ISP notice and take-down (2004) http://www.bof.nl/docs/researchpaperSANE.pdf 1 (accessed on 21-10-2009) subsequently Nas The Multatuli Project 6. 951 This financial loss may occur in at least two different ways: increased operating costs due to having to determine which content is legal or not; and high damages awards as a result of costly lawsuits. In comparison, the value of keeping one client over the potential financial loss is marginal. Ziniti 2008 Berk Tech LJ 606; Brown 2008 Berk Tech LJ 456; Kreimer 2006 University of Penn LR 28-30; Arehart 2007 The Yale LJ Pocket Part 45; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 7-8; Self Regulation of Digital Media 8. 952 For example: Google and Skype agreed to censor their networks for the purposes of gaining large market shares in China. China is......

Words: 77880 - Pages: 312

Premium Essay

Crossing Boundries- Souteast Asian & African Countries

...and is served with side dishes of meat and vegetables. Spices (notably chili), coconut milk, fish and chicken are fundamental ingredients.Indonesian traditional music includes gamelan and keroncong. Dangdut is a popular contemporary genre of pop music that draws influence from Arabic, Indian, and Malay folk music. The Indonesian film industry's popularity peaked in the 1980s and dominated cinemas in Indonesia,although it declined significantly in the early 1990s. Between 2000 and 2005, the number of Indonesian films released each year has steadily increased. The oldest evidence of writing in Indonesia is a series of Sanskrit inscriptions dated to the 5th century CE. Important figures in modern Indonesian literature include: Dutch author Multatuli, who criticized treatment of the Indonesians under Dutch colonial rule; Sumatrans Muhammad Yamin and Hamka, who were influential pre-independence nationalist writers and politicians;and proletarian writer Pramoedya Ananta Toer, Indonesia's most famous novelist.Many of Indonesia's peoples have strongly rooted oral traditions, which help to define and preserve their cultural identities. THAILAND [pic] Thailand is a country that lies in the heart of Southeast Asia. It is bordered to the north by Burma and Laos, to the east by Laos and Cambodia, to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia, and to the west by the Andaman Sea and the southern extremity of Burma. Its maritime boundaries include Vietnam in the Gulf......

Words: 7047 - Pages: 29

Free Essay

Fin de Siecle

...Lodeizen - Hugo Claus - Bert Schierbeek - Gerrit Kouwenaar - Hans Andreus - Simon Vinkenoog - Lucebert = keizer der Vijftigers De Zestigers = neo-realisten (heel toegankelijk) reactie op de Vijftigers. Vonden dat je niet moeilijk moet doen en blij moet zijn met alles wat je ziet. Iedere dag vol verwondering. Algemene kenmerken - Observatie leidt tot verwondering: “Als je goed om je heen kijkt, zie je dat de wereld gekleurd is” - Humor en ernst = vrolijker dan Vijftigers Literaire kenmerken - Reclameteksten - Citaten - Collagetechnieken - Eenvoudige spreektaal - Tijdschrift: Barbarber - Schrijvers: Bernlef en Schippers 10. Zie stencils J. Slaverhoff (blz 226( - Neo-romanticus in hart en nieren Piet Paaltjens = Multatuli - beide romanticus 12. Neo-romanticus...

Words: 2478 - Pages: 10